Författare Ämne: Den Svenska modellen  (läst 42791 gånger)

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #60 skrivet: 26 september 2009, 10:58:56 AM »

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.
https://forum.nkmr.org (har bara en struktur)


.

Tortyren i folkhemmet #5
Pulsgeneratorer, teknik (#2)-----
Hört: Jag har inget mot övervakning och kontroll eftersom jag själv är laglydig.
Sanning: I Sverige terroriseras utpekade människor av sociala och politiska skäl, nästan alltid dolt bakom påståenden om sjukdom o.dyl.  "Rättshaverist" eller "paranoja" är ord för att dölja och vem som helst kan drabbas.
-----


__  Om oliktänkande (Ref föregående "Extra")
Särskilt personer som påstås oliktänkande eller obekväma råkar ut för förföljelser och terror i Sverige. I vänsterdiktaturer brukar högerfolk fängslas och i högerregimer omvänt. I Sverige förföljs särskilt intellektuella personer med rättspatos, rättstänkande och allmänt antifascistisk och filosofisk, samhällskritisk hållning. I Sverige finns inga politiska fångar, här etiketteras de politiskt obekväma som "sjuka" och man kan på så sätt dölja de politiska "fångarna" här. Dessutom kräver det Svenska etablissemanget tystand, acceptans och lojalitet. I Sverige är alla undersåtar, men med rösträtt. De viktigaste besluten tas dock utanför riksdagen så där har du inget ord ändå.

För att dölja smygfascismen utpekar anstiftarnas nätverk dessa personer alltid med sjukdom, farlighet eller allvarliga avvikelser. Om offret då går ut med detta offentligt, då anser alltså etablissemangets nätverk att de måste bevisa sin tes att "offret" är sjuk. Det som då händer är att man stegrar terrorn till det yttersta som de vågar och tror de kan, inklusive maktkorruption bevisa vara lagligt. Man kan i neutralt perspektiv säga att etablissemanget använder riktiga rövarmetoder för att komma åt sitt offer. Etablissemangets mål, är som i mitt fall att framdriva minsta chans till ett tvångsomhändertagande, polisingripande eller dylikt. Detta pågår tills dess att ärendet avslutas, den ena vägen eller den andra. Om offret ens tillfälligt bryter samman, får vredesutbrott,  psykos eller liknande så kommer anstiftarna att passa på att tvångsomhänderta offret för tvångtsvård inklusive mer, som i Anna Odells fall, med tvång, fastlåsning och tunga, minnesreducerande och identitetstonande droger och möjligt också ECT. 


__ Medicin eller kvacksalveri!?
Sedan länge används en metod inom psykiatrin som kallas ECT [Electro Convulsive Treatment] (Sök Google). Den går ut på att man skickar elektriska pulser genom hjärnan. I gammaldags sann "fältskäranda" användes en del metoder, som ECT trots att man egentligen vet väldigt lite om vad som händer med hjärnan. Min personliga uppfattning är att den helt enkelt dödar hjärnceller och på så vis slumpmässigt avbryter en viss andel av offret /patientens känslor, tankar, funderingar etc. och på så vis lättar på personens "tanke-tryck" eller förstör viktiga tankegångar. Positivt eller negativt kan vara smaksak, allt efter situation men metoden är enligt min uppfattning på ren fältskär-nivå. Vissa forskare anger mycket avancerade förklaringar, men flera av dessa tycks inte logiskt sammanfalla med metodens praktiska genomförande. Numer har även kommit en ny metod som, om jag förstått rätt bygger på liknande som pulsgeneratorerna, dvs att man skickar electro-magnetiska vågor genom hjärnan och påstår att det ger effekter. Jo, jo TMS, Transkraniell Magnetstimulering (Se internet). Poängen här är förstås att det finns vissa likartade drag mellan terrorangreppen med pulsgeneratorer och den nya behandlingen TMS. Säkerligen finns alltså ett stort intresse att få magnetisk vågbehandling klassad som seriös medicin. De flesta vet ju vilken fantastisk (och grym) medicin som frodades i t.ex 3'e riket. Hur som helst, om man skulle ge psykiatriker en skeppslast utbränt kärnbränsle skulle det inte dröja länge förrän de påstod att även det kunde användas för att "bota psykoser och depressioner" samt neutralisera utpekade obekväma, politiskt oliktänkande och tandvärk. Psykiatrin, trots att den har polisiär makt tycks ungefär lika seriös som modern tandkrämsreklam.


__ "Borren", terror mot minne och tanke
En extremt otäck teknik är den som jag kallar "borren". Det är en vågrörelse från pulsgeneratorer som medger mycket hög effekt och formar en attack-yta mot offret som är cirka 15-22 cm i diameter, dvs avpassat för att angrippa skallen och hjärnan. Vibrationskanalen som jag kallar "borren" är inte en ren vibration utan en vibrationskanal som känns som en "borrkrona" i stil med sådana som man borrar i berg med men förstås då osynlig och en vågrörelse. Poängen är att den inte vibrerar enbart utan tycks rotera och har flera aktiva angreppspunkter. Poängen, syftet är troligen att vågkanalen "borren" får flera små konsentrerade angreppspunkter med extra hög amplitud (effekt). I de flesta sammanhang är det ju så att en kortvarig hög belastning är extremt mycket farligare än en låg nivå under lång tid.

Infravibrationskanalen "borren" är verkligen ruskig och den används vanligen bara i omgångar på cirka 5-~30 minuter enligt vad jag kunnat verifiera. Troligen beror det på att effekten är hög och skedeeffekten på hjärnan så hög att det räcker med omkring 10 minuter för att åstadkomma den avsedda skadan. Skulle vågkanalen "borren" användas länge, då är det sannolikt så att offret skulle ta bevisbar skada, även iakttagbar för omgivningen och däför utgöra uppenbart bevis för denna terror som till varje pris ska hemlighållas. Vibrationskanalen borren är också så skrämmande och vidrig att den sannolikt skulle sätta skräck och vredesutbott av de mest balanserade. Vibrationskanal-typen borren är så vidrig att man instinktivt känner att den verkligen är direkt akut farlig att exponeras för.

Ägg exploderar i mikron. När hjärnan utsätts för intensiva och höga vibrationskanaler fungerar människans skalle ungefär som ett ägg. Skallbenet utgör skal och vågorna tenderar att reflekteras från skallbenets insida mot hjärnans centrum. När man utsatts för höga effekter, särskilt då med infravibrationskanaler av typ borren så uppstår både illamående men också smärta, ömhet på huden på huvudets utsida. Det är smärta från huden som definitivt avslöjar och bevisar att det inte är migrän eller annan inifrån kommande huvudvärk utan yttre våld.


__ Omedveten smärta eller akut skada?
Personer kan utsättas för detta utan att egentligen vara medvetna om det. Men, i de fallen kommer illamåendet ofta ut på annat sätt. Ofta då som psykisk obalans eller t.o.m psykiska skador liknande sjukdom. Notera då att psykisk skada inom Svensk vård ofta benämns som sjukdom vilket gör att orsakerna bakom olika tillstånd i princip aldrig diskuteras öppet i Sverige. Offentligt vägrar man skilja mellan skada och sjukdom inom det mentala området. I de fall offret vet om pulsgenerator-terror mot dem har också pulsgeneratorerna den effekten att de bidrar till en stark förföljelse-hets effekt. Bakom pulsgeneratorn finns en eller flera personer, ett smygfascistiskt amatör-SATSI som når fram med ett budskap som säger: " - Vi ser dig, vi vet vad du gör hela tiden!" Pulsgeneratorerna kan ju både användas som skanrar och terrorvapen.  Den någorlunda medvetne inser att de som utsätts för detta utsätts 100, kanske 1000-fallt värre än vad t.ex den omdiskuterade FRA-lagen avser.

Främst är dessa metoder terroriserande och enbart vissa av dem gör direkt ont. Men, på grund av långvarig bearbetning mot mage, huvud, ändtarm etc uppstår förstås irritation, frustration, ångest med mera. Som vanligt av sådana psykiska besvär sprids dessa också ofta till kroppen som kroppslig sjukdom. Av de nämnda metoderna kan man få enklare eller allvarliga tillstånd som t.ex diaré, magsår, katarrliknande tillstånd eller t.o.m (möjligen) stroke /hjärtinfarkt. Under längre perioder kan även spänningar av pulsgenerator föranleda nedslitna tänder (tandgnissel nattetid), diskbrock, nedsatt rörlighet i rygg mm.


__ Vibrationerna
Notera att att samtliga de nämnda vågtyperna, vågvibrationerna och vilket namn som för tillfället passar bäst är tysta, de hörs inte. Infraljudet som alltså är ett ljud, det hörs inte heller eftersom infraljud just avser ljud under ~22 Hertz som vi människor inte kan höra. Nu bygger de allra flesta vibrationsvarianterna på lågfrekventa vibrationer, det vill säga omkring 3 - 20 Hz (svängningar per sekund).

Så varför detta babbel om "ljud" och vad som hörs och inte? Första skälet är att tidiga pulsgeneratorer arbetade med infraljud genom kompressorteknik och luftpulser, alltså inte alls traditionella högtalare. Vågor, vågkanaler o.s.v som alltså är designade för att sända en vibration mot offret (eller föremål) har alltså då en vibration med frekvenser nära det hörbara. Det som händer är väl, antar jag det som händer i samband med de allra flesta typer av maskiner, dvs att frekvenser får resonansfrekvenser på olika multipplar. En 16Hz svängning har t.ex multipplarna nedåt 16/2=8hz och uppåt 16x2=32 Hz. Om denna resonansfrekvensen med hög multippel uppstår i ett föremål eller luftpaket omkring vibrationskanalen, ja då kommer vågkanalen fortfarande inte att höras, men resonansen av den som uppstår i den närliggande föremålt, DET HÖRS!

Vågkanaler som används på lätt nivå som trakasseri eller högre terroreffekter kan formas med många olika egenskaper. Här några:

# konstant frekvens, typ ton.
# kaotisk frekvens, typ buller
# ton med buller
# vågorna kan vara divergenta och skapa "otäck vibrerande atmosfär"
# kan vara konvergenta till träffyta med hög energi eller rena "stick" på någon millimeter.
# vassa som känns tydligt
# mjukare som uppfattas av mer "elektrisk karaktär"
# modulerade (frekvens?) som bearbetar ytor
# modulerade (frekvens?) som tränger in eller igenom vatten /kropp etc.


__ Maskinen för hjärntvätt
Saken är förstås den att ingen hittills kan hjärntvättas med en maskin. Pulsgeneratorernas roll, liksom LIDA-maskinen (se internet) är just för repression och enkelt uttryckt "avtrubbning" av offret på olika vis.

När jag först såg bild på den där LIDA-maskinen på internet så tänkte jag det var ett skämt. Men, allt eftersom jag lärt mer om mekanismerna bakom hjärntvätt inser jag att relativt konstiga makapärer kan bidra till hjärntvätten t.ex på att de helt enkelt är "jobbiga" för offret. Antagligen kan rent buller också användas. Möjligen kan t.ex utvald musik, ljud, kanske buller etc. under sömn också påverka på liknande vis som de modernare pulsgeneratorerna. De sistnämnda påverkar offret på en rad vis: Tröttande, sömn blir medvetslöshet, drömsömn hindras, närminne försvåras och pulsgeneratorerna ger offret framför allt en känsla av att vara kontrollerad av anstiftarna och riskerar på så vis att brytas ned från självständig person till en lydig zombie.

Sedan är det meningen att offret tillsammans med andra människor ska skapa ett "nytt liv" och nya åsikter tillsammans med de "nya vännerna". Baserat på hot, repression och terrorliknande omständigheter ska tränga bort de kunskaper /erfarenheter som anstiftarna vill "tvätta" vilket ska underlättas av maskinernas avtrubbning, sömnmanipulation mm.

Omständigheter som försvårar hjärntvätt-processen:
# avser lång tid
# associerar till flera olika kunskaper och ämnesområden
# associerar till viktiga livshändelser
# associerar till tider, platser eller resmål
# kunskapen, minnena etc. krävs för t.ex yrke
# personer /vänner /släkt som offret känt länge associeras till minnet
# händelser, personer mm finns på fotografier, album, video
# föremål, ägodelar införskaffade på grund av omständigheterna
# ny livsfas hindras
# andra händelser, nyheter, skandaler associeras till egna minnen

Tillsammans med nya "lyckliga vänner" (var nu de finns) är det meningen att offret samtidigt ska hotas, straffas och lockas att gå in i ett nytt liv med nya åsikter och glömda minnen. Det betyder också att den som själv vill jobba sig igenom minnen och negativa erfarenheter, som "etablissemanget vill hindra" de måste själva ta kontroll och sparka ut anstiftarnas arrangerade sociala kanaler och själv försöka stå emot repressionen och själv skapa sin nya tillvaro trots hot, trakasserier och repression. Att gå mot etablissemangets arrangemang kan förorsaka stegrad terror, förnyade förföljelser och mer aggressiva hot. Den som vill ha ett eget liv har dock inget annat val. Eller som Mel Gibson ropar i filmen "Braveheart": 

   - FREEEEDOOOOOOM!

Det viktiga här är egentligen inte i så hög grad tekniken. Den finns och den kan tillverkas. Det allra mest avgörande är hur man kan störa, bearbeta, trötta ut o.s.v hjärnan hos en person för att han /hon inte ska kunna stå emot den information som anstiftarna vill forcera in och den som de vill "ta bort".

.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt /utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # hindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 3000+ terrortillfällen.

.

------------------------
Läs om ärendet med över 80.000 läsningar (juni 2009). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemojuni2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #61 skrivet: 04 oktober 2009, 10:05:50 AM »
.
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.
https://forum.nkmr.org (har bara en struktur)

.

Tortyren i folkhemmet #6

Pulsgeneratorer, teknik (#3)-------
Jag trodde länge att denna smygfascistiska elit själva ansåg att detta var för samhället. Jag blir dock mer och mer övertygad om att detta är ett rent fascistisk-maffiost system som endast är till för att bevara den smygfascistiska elitens maktposition.
--------


__ Elallergi är en teknisk manipulation
Det finns en särskilt finurlig metodik för att simulera och lura offer att tro de har någon sorts "elallergi"... som nog egentligen inte finns. Tekniken bygger på att pulsgeneratorns vågkanaler skannar t.ex en lägenhet. När ägaren startar exempelvis en mikrovågsugn kopplar pulsgeneratorn omedelbart om från den skannande vågkanalen till en vibrerande eller motsvarande vibrationsvåg. Den vibrerande vågkanalen sänds mot mikrovågsugnen så att vågen reflekteras i ugnen och går mot den plats där offret vistas. Den kan alternativt sändas direkt mot offret. Omställningen är blixtsnabb och någon fördröjning kan inte iakttas. Offret kommer alltså att uppleva en stark negativ känsla, t.ex av vågkanalen som inriktas mot mage och som startas millisekunder efter det att mikrovågsugnen har startats. Vågvibrationen som startas då mikrovågsugnen eller annan hushålls apparat startas kan dessutom ges liknande karaktär från den aktuella hushålls apparaten så att t.ex vibrationsbuller får samma karaktär som t.ex en mixers skakningar eller en fläkts surrande. Med mikroprocessorteknik är detta inte alls svårt. Personer som tänker i tekniska termer inser antagligen att den vibrerande effekten inte alls kan komma av ugnen utan måste vara någon annan komplikation. Den som däremot är negativa till teknik etc. kan alltså chockad uttolka detta som helt skapat av ugnen medan den attackerande vågvibrationen från pulsgeneratorn alltså mångdubblar känslan av ugnen, kanske 100 eller 1000 gånger.

Denna teknik kan alltså användas avseende i stort sett alla typer av maskinutrustning. Pulsgeneratorn kan även aktiveras av att offret närmar sig en viss punkt, t.ex nära en telefon och då på bråkdelen av en sekund omge offret med vågvibrationer så att offret tror att det är mystiska kraftfält som kommer från telefonen. Pulsgeneratorer och vågvibrationer är mycket flexibel teknik och kan användas som ett mekano som kan byggas och pusslas exakt för varje speciell uppgift. För dem som utsätts första gången upplevs antagligen vågornas vibrationer mycket otäcka eller skrämmande och otekniska personer som inte alls inser sambanden förblir vettskrämda för all teknisk utrustning, trots att 99% av den otäcka effekten kommer från ett terrorvapen från en helt annan plats, annan lägenhet eller kanske från ett annat hus... men helt obemärkt går genom väggar så som dessa vågvibrationer gör (se tidigare referenser till ”ground penetrating radar” mm)


__ Känslighet och förtal
Poängen med vågvibrationerna är att de ständigt avser att i terrorliknande gruppförföljelser (electronical harassment samt gang stalking) ska träffa offret och offret endast. Eftersom tekniken bakom "elallergin" (och liknande terror) är hemlig avser man förtala offret med ord som: Inbillning, överkänslighet och eller paranoja (hittepåsjukdomen). I själva verket är är alltså, vilket beskrivits ovanför ibland vågvibrationerna mycket kraftiga och omkring (220V, 10A med verkningsgrad ~30-50%) ~= 800-1100Watt, kraftigt kännbara och allt annat än inbillning. De är alltså i de starka, riktade formerna direkt fysiskt skadliga och ger kroppsliga skador. Själva poängen är förstås att offret, som i de "sociala avrättningarna" (tidigare i tråden) ska vara socialt avskärmade och inte ha personer i sin närhet som ärligt kan verifiera terrorns kraft. Offret ska alltså helt tro att fenomenet inte finns och är inbillat. Detta är en del i en extrem, aggressiv och synnerligen grym repressionsteknik vilken idag tyst accepteras av "eliten" på liknande sätt som tvångssterliseringarna dels hyllades som nödvändiga men också talades mycket tyst om under 1900-talet.

Den observante inser nu att det även finns ett starkt samband med den nya teknikens terror och den våg av mobbnings-TV, yviga förtalsmentalitet och utslagnings-tävlingar som fyller medierna sedan starten med TV-programmet Robinson. Denna aggressiva förtals-dimma fungerar alltså som en sorts kuliss, en rökridå som ska fördunkla. Detta mobbnings-brus ska alltså fungera som en dimma bakom vilken samhället ska kunna höja den allmänna trakasseri-nivån, särskilt då av grov repression mot vissa utpekade. När någon slår larm om riktig terror, då ska folk liksom hjärntvättas att tänka: "Jammen sånt, det råkar ju alla ut för..." men då helt i avsaknad om insikten om att vissa utsätts för ren lite, lite t.ex vågvibrationer på cirka ~20watt medan andra utsätts för 50 gånger högre och skadlig terror med +1000watt o.s.v..


__ Programmerade sekvenser
Ofta är pulsgenartorerna programerade så att de attckera flera mål i en sorts prioritetsordning. Här följer 2 exempel.

mål 1. liggande, sovande offers huvud
mål 2. liggande, vaket offers mage (stress /obekväm känsla)
mål 3. uppstiget offer... pulsgenerator "stänger av" elektriskt element.

mål 1. störa en radio (så den tappar kanal och brusar)
mål 2. om vågstörningen blockeras attackeras närmaste persons mage (stress /obekväm känsla)
mål 3. personen går ut. Pulsgenerator skannar /bevakar rummet.

En programmering kan vara så att ett vaket offer alltså påverkar pulsgeneratorn att attackera närmaste värmekälla i stället. Om den varmaste värmekällan är ett husvagnsbatteri kan plötsligt, vid omfattande terror flera, kanske uppemot 5 olika pulsgeneratorer plötsligt angripa detta redan varma /kraftigt vibrations-manipulerade batteri varvid vätska /batterisyra påverkas mycket snabbt både av värmen och av själva vibrationerna.
LÄNK!  http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=422342#poststop   
En explosion utlöses av frigjord vätgas. Detta kan inträffa bl.a på grund av att de som programmerat pulsgenerator obetänkt glömt att fundera djupare omkring vad som händer när flera pulsgeneratorer samtidigt går över i 2'a, 3'e eller kanske en 4'e styrfas samtidigt som det finns ett föremål, maskin eller liknande som befinner sig i en ovanlig, stressad situation.


__ Var finns pulsgeneratorer? (special och normal...)
Pulsgeneratorer finns numer i princip överallt. Dessa ska, i en sorts nazidarwinistisk anda höja den allmänna stressnivån hos människor för att skapa en sorts konkurrens-tryck, men som är av "naturen" och inte mellan människor. Samtidigt är det naturligtvis som så att "eliten" naturligtvis inte riktar dessa terrormaskiner mot sig och sina egna, avskilda liv. Pulsgeneratorer finns alltså i den vanliga stadsmiljön, men drivs då på så låg nivå att spända och stressade stadsbor inte ska lägga märke till det utan uppfatta det som en naturlig del av tidens hets. Kvällar och nätter kan då, som tidigare nämnts pulsgeneratorer också användas dels som en sorts stadens ekolod, för att bevaka platser, intrång i lokaler eller industritomter. Slutligen kan dessa allmänna utplacerade pulsgeneratorer användas för att fördriva t.ex hemlösa från områden där man uppfattar t.ex inbrottsrisk eller liknande som särskilt hög.

Hur exakt bevakning kan ske med pulsgenerator är oklart, men sannolikt tillåter tekniken idag att man i en folksamling t.ex kan urskilja just den person som man vet väger cirka 74Kg och har en vänsterfot storlek 41 och högerfot storlek 41½. Mycket möjligt kan offentligt utplacerade pulsgeneratorer t.o.m urskilja t.ex kroppslängd, huvudets storlek relativt kroppslängden, fotstorlekarna samt vikten och eventuellt ytterligare tillägg som långa eller korta fingrar och ungefärligt midjemått, åtminstone i en mindre stad, med 95% säkerhet säga att person X, som lämnade sitt hem för 30 minuter sedan, brukar besöka resturangen Valvet just nu går mellan busshållplatsen och resturang Valvet. Uppriktigt sagt: Efter ett flertal års studier av hur människor behandlas och vilka metoder som används i Sverige, var man kan konstatera pulsgenerator-aktiviteter i offentliga miljöer mm. skulle jag personligen bli förvånad om denna person-identifieringsfunktion inte finns inbyggd i det nuvarande bevakningssystemet. Naturligtvis finns även mindre pulsgeneratorer samt mobila pulsgeneratorer för insatser mot särskilt terroriserade och övervakade. Notera också hur polis just de senaste åren kraftigt ökat sin effektivitet att söka och finna personer i skog och mark, på flykt från fängelser och bankrån. Säkerligen är pulsgeneratorer, olika former av våg-skanrar en bidragande orsak till detta.


__ "Vapensystemet"
Eliten, dvs de högsta ordensbröderna erbjuder ett vapen (system-korruption). Systemet innehåller en lång rad mekanismer som huvudsakligen består utan personlig utbildning (kallas "utveckling"), kontakter och samarbetsformer.  Mellanbröder instruerar, leder och förmedlar kontakter. De lägre ordensmedlemmarna, inte de lägsta dock använder system-vapnen, de fysiska vapnen och kontakterna uppdelat i många olika steg.  På så vis ska ingen enskild kunna utpekas /fällas /straffas för de brott, trakasserier, straff eller terror som de genomför. Meningen är också att de lägre "bröderna" ska kunna genomföra detta själva, men i de fall ordnarnas folk tappar kontrollen eller misslyckas tvingas ofta högre makthavare att gripa in för att skydda och hemlighålla nätverkens kriminella verksamheter. Detta har inte minst synts i skandalartade fall där gång på gång mycket höga tjänstemän kunnat beslås med att ha agerat för att skaffa undan bevis eller t.ex obstruera processer så att det ska se "naturligt" ut.

I såväl fallet Ulf (se SVT Uppdrag granskning) och fallet Tomas Quick figurerar riksåklagare och i fallet Lars Tingström uppstod en märklig sexaffär mellan åklagare och Lars Tingströms fru. Systemet som helhet bygger alltså på att småbröderna ska kunna, i skydd av högre "höns" kunna bedriva egen terror mot personer de finner obekväma . Mellanbröderna ska delta genom att skydda och dölja medan de högsta ska ha gjort sin smygfascistiska "värnplikt" och ska kunna leva i sus och dus med endast sällsynta inhopp för att skydda sina patriarkala klaner nedåt.


--------------
Senaste vågtekniken har öppna tillämpningar (blandad kvalité):
http://en.wikipedia.org/wiki/Whole_body_imaging
http://www.theairlineblog.com/?p=593&cpage=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground-penetrating_radar

Electronisk terror - teknik mm.
http://www.badexperiment.com/tag/x-ray/

Terrorteknik och "radiostyrning"
http://www.wanttoknow.info/voicesinheadelectronicharassment

Terrorteknik, bl.a med mikrovågsteknik
http://www.bugsweeps.com/info/electronic_harassment.html
http://www.raven1.net/uncom.htm

Effekter av electronisk terror
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mindcon30a.htm
----------------


.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt /utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # hindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 3000+ terrortillfällen.

.
[/size]
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Den Svenska modellen
« Svar #62 skrivet: 05 oktober 2009, 07:53:38 AM »

Jag trodde länge att denna smygfascistiska elit själva ansåg att detta var för samhället. Jag blir dock mer och mer övertygad om att detta är ett rent fascistisk-maffiost system som endast är till för att bevara den smygfascistiska elitens maktposition.

Det är nog bäst att du börjar bevisa detta snart, innan folk totalt ledsnar. Exempelvis har du sett en pulsgenerator ? Har du några som helst bevis för att just DU blivit utsatt? Ertappat någon, erkännande, egna undersökningar ?

Sedan allt detta pseudovetenskapliga nonsens, med nivåer, wattstyrkor, och olika tekniska begrepp du har hittat på själv om en maskin du aldrig sett, gör bara att du snabbare än annars förpassas till filtren. Kan du inte sluta med de pseudovetenskapliga inslagen åtminstone ? Eller är du gammal pulsgeneratormaskinist ?
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #63 skrivet: 11 oktober 2009, 12:36:36 PM »
.
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.
https://forum.nkmr.org (har bara en struktur)

.

Tortyren i folkhemmet #7
Konsekvenser av pulsgeneratorerna

.

------
Lars som nyligen genomgått social avrättning sa, liggande i sin säng: " - Hörni grabbar (som just kommit in), tycker inte ni också att det vibrerar väldigt konstigt här!?" ...fast vibrationerna var förstås riktade, koncentrerade just till området där Lars hade huvudet.
Torstein sa: " - Du kan inte ligga här i vibrationerna, begriper du inte att dom skakar ned dig till IQ fiskpinne!?"
Någon timme senare sa en ansvarig för vibrationsterrorn: " - Du Torstein, du får inte ingripa i det här! Du kommer att få ett eget helvete på grund av det här!?". Torstein hade flera personer i sin omgivning som (mot reglerna) kunde tipsa honom om hur han skulle göra. En tid senare lämnade Torstein Sverige för en period av cirka 5 år. Situationen för den som inte kan få några regelbrytande tips är 10, kanske 100 gånger svårare så orättvisan är enorm även i den här aspekten.
------

.

__ Hjärnskador av vibrationer
När politiskt eller andra obekväma utsätts för vågvibrationer, av pulsgeneratorer mot huvudet så sker ett antal saker.
# starka kraftfält påverkar hjärnans minneshållning
# rytmisk skakning kan på förändra sömn till nära medvetslöshet.
# drömsömn rubbas och hindrar närminne, lärande och kognitiv bearbetning.
# vibration kan skada blodcikrkulation som resulterar i syrebrist, näringsbrist lokalt nedsatt immunförsvar. Det förorsakar cell och nervdöd.
# vibrationer kan skada nerver och hjärnceller på liknande sätt maskinförare (förr) skadades av dålig arbetsmiljö.
# vibrationer kan skada fysiskt ungefär som boxare skadas, dvs mikroblödningar och mindre hjärnskakningar som föranleder omfattande cell och nervdöd.

Som bieffekter kan hörselorgan skadas, t.ex orsaka tinnitusliknande tillstånd. Även flimmerhår i båggångarna kan drabbas med skador på balanssinnet som följd. Om särskilda nervbanor drabbas särskilt, vilket kan ske då kan såväl syn, hörsel, lukt, smak och balans drabbas akut.

Sanningen om detta, som vissa ibland seriösa men naiva personer benämner "mobbning" är alltså att sociala avrättningar kan anta synnerligen råa former. Men, till detta kommer också att dessa otvetydigt nazistiska nätverk, för att tysta offer efteråt, hot eller straffa offret med stegrad repressionsterror alltså här i dagens Sverige angriper sina offer med metoder som skadar eller utraderar minne, försämrar offrets intelligens och även kapacitet och på så sätt alltså inte bara planlaggt förhindrar offentlig rättvisa utan dessutom fysiskt skadar offren så att de inte ska kunna försvara sig.

Principerna bakom detta är synnerligen grymma. Det handlar inte om ett "hårt system" utan ett urskiljningslöst, trubbigt och fascistiskt system som helt saknar heder och totalt utraderar offrets rättigheter samt grundläggande demokratiska idéer. Att systemet är både ohederligt, starkt fascistiskt, med nationalistisk-liknande gruppdefinition samt demokratiraserande är uppenbart. Man kan därför helt, utan tvekan klassificera det Svenska, bakom kulisserna okända systemet som nazistiskt. I praktiken förlöjligar detta hela rättsordningen  så tillvida att några av samhällets hårdaste domar och grymmaste straff utdelas helt dolt, i lönndom och bakom massiva rökridåer och långt bortom hederligt rättstänkande. Såväl grymheten, övergreppen, systemet samt rättsotryggheten påminner på ett slående vis de i Sverige numer ökända tvångssteriliseringsprogrammen samt de tvångslobotomeringar som då beslutade och genomfördes stödda av samtliga riksdagspartierna...

-------
soldat 1: leder offren till omklädningsrummen
soldat 2: övervakar att offren klär av sig
soldat 3: leder offren in i gaskammaren
soldat 4: fyller tanken med gas
soldat 5, 6 och 7 vrider var sina kranar så att gas fyller "duschrummen"

Blir de delaktiga, lydiga fotsoldaterna oskyldiga därför att de kan hänvisa till sin lilla, "oskyldiga" del i det större brottet, i den större terrorn? Internationella konventioner är idag entydiga på den här punkten. Varje soldat är själv, helt ansvarig för det brott som han/hon deltar i. Överlydandes order är en förklaring, men ingen ursäkt.
--------


__ Fascismen som ska döljas bakom aggressiv mobbnings-TV
Hur känns då infravibrationer? Det vanligaste är förstås olika former av vibrationer men vissa typer av vågrörelse-kanaler från pulsgenerator tycks kunna föranleda muskelspel. Vågkanalerna som kan formas kan även användas för att i snabb takt stickas på olika ställen på kroppen och på så vis kraftigt irritera offret. De vanliga vibrationerna känns alltså ungefär som att stå framför en stor disko-bas-högtalare. Det känns alltså både mot huden, men också rakt igenom hela kroppen.

Personer som utsätts för detta, men som inte helt förstår angreppen kan naturligtvis, helt logiskt drabbas av okontrollerade och obalanserade krisreaktioner. Lika självklart kan en stor del av det som påstås vara knarknojor hos missbrukare (som ofta hävdas orsak för vräkning ur bostad) i själva verket helt vara initierat /utlöst av terror med pulsgeneratorer. På låga effektnivåer kan försiktiga trakasserier med dessa metoder också självklart uppfattas som någon sorts el-allergi /elallergi (se f.g inlägg).

Allt detta är delar i en allt mer stegrande och öppen fascistisk hållning inom Sverige. Dels handlar det om en generellt ökad aggressivitet som lika självklart MEST DRABBAR nedåt i hierarkiernas, patriarkatets hackordning och betydligt mindre uppåt i hierarkierna. Utslagnings och mobbnings-TV-program som Robinson, Riket, Idol och Grillad är program som dels ska höja angrepps-mentaliteten men också fungera som del i att dölja och överskugga de riktigt aggressiva och allvarliga övergreppen mot utsatta i ett generellt starkt ökande anti-empatiskt utslagnings-klimat i landet.


__ Teknikterror mot teknik
Hemlösa som bor i t.ex husvagn (som jag själv) kan man dels stänga av elvärme för genom att störa endera effektreglering eller vattnets strömning. Om husvagnen värms med gasol kan man lura vattenburen värme-gasolkamin att koka vid låg temperatur och på så vis framkalla kraftiga ång-explosioner. Dessa gör att systemet kokar torrt, slangar kan slitas loss, värmen kan inte cirkulera och cirkulationspump kan gå torr och haverera. Man kan se in i bostäders rum eller en husvagn för att studera om offret beter sig "naturligt" eller om det kan finnas okända vittnen som tvingar anstiftarna avstå från terror. Man kan alltså i vissa fall först få en person vräkt från lägenhet för att sedan, om denne bor i husvagn stänga av värmen på distans och på så vis framtvinga att t.o.m personer med pengar på banken tvingas bo i vinterkyla utan värme. Den som köper en husvagn räknar knappast aldrig med att vattenburen värme via både 220volt och gasol kan styras och terroriseras utifrån från identifierbar riktning men ibland /ofta okänd plats. På så vis kan relativt välbeställda personer optimistiskt planera husvagnsboende utan minsta tanke på att anstiftarna sedan kan stänga av värmen eller göra den omöjlig att använda.  Pulsgeneratorer kan även modulera vågor som i vissa fall kan störa bilars tändning och hindra start på ett helt obegripligt sätt.

En konsekvens av att pulsgeneratorer tillfälligt eller dagligen med automatik-körning kan "blockera /hindra" teknik att fungera är att många lockas köpa reservdelar som sedan inte heller tycks fungera. Jag har själv sett hur t.ex husvagnstekniker, på dylika webforum besvarat frågor helt lögnaktigt enbart för att delta i döljandet av att frågeställare beskrivit omständigheter som omöjligen kan uppstå på naturligt sätt.
_ Delar till bilens tändning, husvagnens elvärme, gasolvärme, batteriladdare,  cirkulationspumpar och även kylskåpsdetaljer kan bytas utan resultat eftersom det (det som avses här) är pulsgeneratorer utifrån som stör funktionen. För den som är nära utslagning kan det känns extremt nedslående att köpa dyra reservdelar som sedan inte heller fungerar på grund av terroriserande pulsgeneratorer och kan ha tagit de sista slantarna att köpa... så blev det det varken värme eller kaffe den dagen och tomt i plånkan. Sådan är Svensk terror.


__ Temperaturer och Spielbergfilmen...
Anstiftarna vill kontrollera temperaturen där offret vistas. Inte heller detta är skitsnack och det är till och med så att en person, ganska lömskt intervjuade mig om sov-temperaturer. Terroroperatörerna vill ju inte att offret ska vara medveten om, särskilt då de extrema nivåerna av vågvibrationer, särskilt då av typen "borren" (tidigare inlägg). Därav vill man sätta in den när offret sover så djupt som möjligt. Detta har alltså varit ett mönster så tydligt att det säkerligen är så att anstiftarna, på något sätt använder värme-sökning parallellt med pulsgeneratorns våg-skanningar (!!!). Alternativt är det så att pulsgenerator genom extremt noggrann vågkontroll kan avläsa temperatur på föremål som reflekterar vågorna.

En bekant nämnde en film, Minority Report (Spielberg, 2002) i ett speciellt sammanhang. F.ö. mycket sevärd film. I den filmen finns en sekvens där huvudpersonen Tom Cruise gömmer sig från förföljare. Förföljarna riktar då en apparat som visar alla personer i huset på en dataskärm. Cruise gömmer sig genom att hoppa ned i ett badkar med nedkylt isvatten. Förföljarna säger: "Kroppen förvann", dvs att han inte syntes i det avkylda vattnet. Den teknik som visas i denna sekvens av filmen beskriver antagligen exakt åtminstone en del av det idag existerande kontroll och terrorsystemet.

I verkligheten har det också visat sig vara just så att vatten dämpar och hindrar pulsgeneratorns vågkanal. Vatten absorberar alltså vågornas energi som i en mikrovågsugn. För att skannings och dopplertekniken ska fungera måste ju vågor reflekteras tillbaks till apparaten, vilket alltså vatten bidrar till att hindra. Särskilt om temperaturerna är gynnsamma, då kan inte anstiftarna se offret bakom vattnet. Om anstiftarna kan lokalisera offret bakom vattenmadrass, vattendunk eller PET-flaskor krävs emellertid cirka 5dm vatten för att skydda mot terror-våg-kanalens högsta effekter vid normala 10 amperes avsäkring. Som de flesta vet är det vatten som bäst tar upp vibrations-energin i mikrovågsugnen som alltså har liknande vågteknik.

.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt /utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # hindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 3000+ terrortillfällen.

.


------------------------
Läs om ärendet med över 80.000 läsningar (juni 2009). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemojuni2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #64 skrivet: 17 oktober 2009, 09:52:23 AM »
.
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.
https://forum.nkmr.org (inget visningsval)

.

Tortyren i folkhemmet #8
Pulsgeneratorer, terror och metoder

Glöm inte skicka länkar till alla äkta demokrater och humanister!
.

------
Den nästan mytologiske chefen som byggde stora delar av amerikanska CIA, J. Edgar Hoover var enligt en dokumentär sänd i SVT, skottsk frimurare av 33'e graden (vid sin död), den högsta möjliga. Risk eller möjlighet, för vem?
-------

__ Infravibrationerna, petitess eller oformligt monster?
Slutligen finns en teknik som även är i princip obegripligt t.o.m för fysiker som saknar detaljkunskap just inom detta delområdet. Det är att riktade pulsvibrationskanaler till och med delvis kan böjas runt hörn och formas. Flera olika varianter av angrepp har beskrivits ovanför med en sorts självklarhet. Bakom denna självklarhet döljer sig en lång rad av tekniska och fysikaliska avancerade tekniker som formar vågvibrationerna på de mest varierande sätt.
Pulsgeneratorernas vågvibrationer kan, för att hålla sig till själva grundteknikerna sändas som rundstrålning, fast riktad, liksom ”rundsänd i en viss sektor”. Känslan av detta har vissa likheter i den känsla som ges av infravärme med skillnaden att vågvibrationerna inte värmer utan mer psykar med sina vågvibrationer. En annan grundläggande typ är då vågorna sänds i kanaler. Exakt hur begriper jag inte, möjligen enkel till avancerad antennteknik. Kanalerna har den egenheten att de kan sträcka sig långt med små effektförluster. Vid 10-20 kilometer kan en vågkanal bestå till och med i kupérad terräng, men då med begränsad effekt och lägre precision.

Vågkanaler är något som kan beskrivas som korv eller slangliknande kanaler. Inom kanalen studsar vågorna som alltså hålls koncentrerade och inte alls avtar med tilltagande avstånd som vanlig "rundsändning". Rundsändning, vanligt ljud och likande avtar ju med kvadraten på avståndet och mäts bl.a därför i deciBell (dB). Vibrationskanalen kan formas mycket och på en plats kan vara flera meter bred, i princip omärkbart stor och därför utspridd och ”utspädd” och omöjlig att känna /upptäcka manuellt för att strax längre bort avsmalna (fortfarande samma energimängd) och på så vis blir koncentrerad och mycket otrevlig eller direkt smärtsam. Man kan säga att pulsgeneratorns korvliknande våg-kanal i viss mån  "ormar sig fram". Detta är också skälet till att infravibrationerna från en pulsgenerator kan vara starka, smärtsamma och med ursprunglig hög effekt även på upp emot en mils avstånd. Vibrationskanalerna kan t.o.m formas till en spets som då får hög effekt och sticks. Ja, dessa moderna pulsgeneratorer har hög precision. Dessa kan stickas ordentligt och håller det på en hel dag, då är det rejält irriterande. Små stickningar i rask takt på en kroppsyta kan simulera klåda, eksem eller kliande ylletröja. På internet beskriver minst 1 websida att infravibrationskanaler "kan komma ur intet" vilket förstås är fel. Energi kan inte komma ur intet. Vågkanalerna kan formas på flera helt olika vis och på så vis förefalla som att de kommer ur "intet".

En centralt belägen pulsgenerator, även längre bort under vissa omständigheter (inställningar) kan utnyttja föremål som reflektorer. På så sätt kan en pulsgenerator justeras så att den "söker offret" via reflexionspunkter. Här kan man jämföra med små fiskebåtar som ger liten radarreflektion och därfrö riskerar att rammas av stora fartyg i dåligt väder. De mindre båtarna använder därför en radarreflektor som ofta ser ut som en fyrkantig låda med märkligt diagonalställda väggar (krysslagda) i storleken cirka 2dm i lådform. Olika vågor har något olika egenskaper och reflektorernas optimala material, form och vinklar kan därför variera. Offret upplever växlande reflexioner så att det skulle finnas många pulsgeneratorer riktade mot denne eftersom vibrationerna växelvis kan komma från flera helt skilda riktningar. Reflektorerna kan vara helt vanliga föremål som ordnats på lämpligt sätt. För reflektioner krävs egentligen ingenting speciellt mer än att det tycks vara en fördel för reflektionens kvalitet att det finns en hård yta eller skiva med något dämpande material bakom (vadd, kvistar, vedpinnar mm). Eftersom vibrationskanalerna är mycket flexibla behövs inte någon exakt injustering. Om föremålet reflekterar vibrations /vågkanalen så är det sannolikt tillräckligt.

Hittills bevisade reflektorer:
# Gammaldags soptunna av stål fylld med ved
# Plastskiva ställd framför vedstapel
# Stående betongrör 1 meter, fyllt med trälådor, pinnar och kvistar.
# Papplåda fylld med dagstidningar
# Wellpappkartonger ställda innuti varandra
# Aluminiumstege lutad mot slänt med ljungblommor och mossa
# Balkar i underrede på husvagn

På detta sättet kan alltså en och samma (modern) pulsgenerator "anfalla" offret från flera håll. Inte samtidigt, men i rask takt och mycket förvillande. Takten i dessa reflektionsväxlingar kan i vissa lägen vara så snabb att 1 pulsgenerator förefaller vara flera på samma gång. Offret kan uppleva detta som många pulsgeneratorer, en stark övermakt och i extrema fall tro att alla grannar deltar i terrorn t.o.m i ett villaområde. Detta alltså orsakat av en enda pulsgenerator i ett hus med smart ordnade reflektionspunkter på den egna tomten. Här finns en oklarhet. I vissa andra situationer tycks det vara vinklar och bucklor som ger reflektioner.  Det kan också vara så att olika vågtyper, vågvarianter reflekteras bäst av olika reflektortyper.

Reflektorerna används troligen av flera skäl:
# för att vågintensiteten (effekten) ska ökas inom ett begränsat område
# för att medge att vibrationskanalerna ska ledas i annan riktning än från sändaren.
# vågorna ska färdas där dämpningen är låg (t.ex undvika träd, klädgarderober eller vattentank)
# så att offret inte ska kunna lokalisera sändarens position.

Det finns också en film vars namn jag nu glömt som i en lång scen visar just en sådan här uppställning. Eller är det möjligen en numer bortklippt sekvens från filmen Minority Report? I denna sekvens som jag minns tydligt ställer rollkaraktären, typ polis just upp en kraftenhet, reflektorer (not*) i en halvcirkel bakom kraftenheten och en handhållen styrannordning. Observera också att jag, hösten 2008 råkade finna en, med denna filmsekvens nästan identisk handhållen apparat men vars syfte jag då inte kopplade till detta sammanhanget. (apparaten skiljer sig helt från äldre infraljud-puls-generator). Hade jag då tänkt på sambandet hade jag förstås beslagtagit den. Någon annan förklaring till apparatens syfte och funktion föreligger inte.  Apparaten, som var cirka 40 cm lång och bestod av ett professionellt, industriellt tillverkat plasthölje med ingående 220V sladd och stickpropp. Höljets kvalitét liknade moderna handmaskiner, borrmaskiner och dyl med industriell vattrad, högkvalitativ finnish. Formen var dock sådan att den inte gav några indikationer om vare sig yttre effektreglering, omkopplare eller liknande. Den hade flera symetriska lufthål och var avlång så som man föreställer sig en inbyggd magnetron (våggenerator, se internet). I anslutning till apparaten fanns en fjärrkontroll och det förefaller troligt, för att apparaten inte ska opereras av "utomstående" att den måste styras av den speciellt avpassade fjärrkontrollen. OBS! Vanliga fjärrkontroller för hemelektronik styrs numer med infrarött ljus (IR). På dessa fjärrar sitter en liten rödaktig lins och på mottagande apparat finns ett cirka 2cm stort "mottagarfönster", oftast även det mörkt rött. Denna fjärrkontrollen som fanns i anslutning till pulsgeneratorn (magnetron) saknade IR-lampa och arbetade troligen, baserat på utformningen endera med ultra eller infraljud alternativt radiovågor. Eftersom själva apparaten inte heller hade något fönster för IR-mottagning, eller annan mekanisk styrning faller denna logik helt på plats.

------
Not* Det förefaller som att den form av sändning som sker i kanaler har en sådan egenskap att själva vågkanalen förstärks om den går genom områden med kraftfällt av liknande typ som vågkanalen. Reflektorerna som beskrivits ovan har använts för att reflektera och omvinkla vågkanalens riktning. Reflektorernas funktion i filmen tycks snarare avse rikta generatorns kraftfält i samma riktning som den sända vågkanalen och på så sätt bidra till och förstärka effekten i den. Det finns flera skäl att anta att tekniken också fungerar så.
------

__ Sveriges doktor Mengele
Kommer ni ihåg att det diskuteras om cancer av mobiltelefoner? Här, i det fisfina Sverige utsätts alltså utpekde och terroriserade personer dagligen för timmtals av infravibrationer. Inte alltid, men till gissningsvis minst 50% är det olika former av radio, mikro eller radio-liknande vågor som används. Medan du får högst 5Watt i huvudet av mobiltelefoner så angips utpekade offer med ända upp emot cirka 1500 watt (beror av avsäkring) timme ut, timme in och ibland dygnsvis i sträck, särskilt nattetid direkt mot huvudet bl.a. Vågor av de här typerna genereras oftast med s.k magnetroner (se internet) som vanligen har låg verkningsgrad ~30-50%. När man talar om folkhälsa diskuteras alltså 5W medan man mot samhällets offer, även laglydiga och skötsamma personer, men oftast lögnaktigt förtalade riktas upp emot 300 gånger högre effekt. Det handlar inte om lite trakasseri, inte heller om mobbning. Detta handlar om fullt utvecklad och omfattande organiserad terror och i de fall offren helt saknar möjlighet att fly eller byta miljö så är det tortyr. Saken är förstås den att den synnerligen raffinerat utvecklade modell och systematisk som används i Sverige gör att denna terror, eller tortyr har en form och sker under omständigheter de flesta personer inte inser kan förekomma. Denna nya strategi är i sig självt ett sätt att dölja verksamheten eftersom hjärntvättade, omedvetna helt vill uppfatta det hela som omöjligt...
_ Kanske kan du då förstå att de som utsätts kan bli arga, frustrerade och tappa kontrollen i ilska. Då kallar smygfascisterna det för "knark-noja" eller att de är paranoida för att dölja att det i verkligheten handlar om aggressiv terror. Inför t.ex Anna Odells framställan av psykvårdens systematiska användning av olika former av våld och tunga droger måste man alltså inse att det finns en stor, helt illegal terror-sektor som är konstruerad så att utpekade "obekväma" under mindre eller extremt omfattande terror utpekas helt falskt som psykiskt sjuka och låses in under psykiatrins försorg .
(Se t.ex det s.k polismordet i Nyköping 2007 eller t.ex denna händelse: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=387704#poststop (samt samma tråd 090125)).
Här talar vi om vår tids doktor-Mengele-verksamhet, långt mer djävulsk och omfattande än t.ex gamla DDR. Här i dagens Sverige testar man ny äcklig terrorteknik direkt mot utpekade "obekväma" i ett direkt fascistiskt utslagningssystem och som självklart är extremt tabubelagt och hemlighållet. Jämför med t.ex IB-affären.

Citat: /Det enda momentet som kan vara skrämmande är de larm som förekommit den senaste tiden angående mobiltelefoners avgivna mikrovågsstrålning, och hur detta påverkar kroppen. Man måste dock vara medveten om att terrorn avser extremt mycket högre stråldoser. http://skolarbete.nu/skolarbeten/mikrovagsugnen/   ...Mot obekväma i Sverige förekommer alltså terroraktiviteter med mikrovåg och liknande typer med upp till och över ~300 gånger mobiltelefoners effektnivå.

.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt /utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # hindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 3000+ terrortillfällen.

.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Den Svenska modellen
« Svar #65 skrivet: 17 oktober 2009, 13:21:50 PM »
"Man kan säga att pulsgeneratorns korvliknande våg-kanal i viss mån  "ormar sig fram". Detta är också skälet till att infravibrationerna från en pulsgenerator kan vara starka, smärtsamma och med ursprunglig hög effekt även på upp emot en mils avstånd. Vibrationskanalerna kan t.o.m formas till en spets som då får hög effekt och sticks. Ja, dessa moderna pulsgeneratorer har hög precision. "

:-/

"Hittills bevisade reflektorer:
# Gammaldags soptunna av stål fylld med ved
# Plastskiva ställd framför vedstapel
# Stående betongrör 1 meter, fyllt med trälådor, pinnar och kvistar.
# Papplåda fylld med dagstidningar
# Wellpappkartonger ställda innuti varandra
# Aluminiumstege lutad mot slänt med ljungblommor och mossa
# Balkar i underrede på husvagn"


Hur har du bevisat det ?
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #66 skrivet: 25 oktober 2009, 11:34:03 AM »

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.
https://forum.nkmr.org (inget visningsval)

.

Tortyren i folkhemmet #9
 Lydiga Svenskar, fascister av misstag?


__ Mengele och Sveriges amatör-STASI
Efter 2008 års tvångsmedicineringslag uppfattar också dess smygfascistiska krafter det så att de har rätt att använda även kvasi-medicinsk terrorteknik. Den som nu reflekterar omkring detta inser, troligt samma som jag... Att ta steget från pulsgeneratorer till att också i hemlighet tvångsmedicinera människor genom t.ex kranvatten eller ventilationssystem inte är något steg alls. Den första principen är att man tillåter sig själva använda i princip alla system för terror som inte kan bevisas. Notera även att Sverige alltså idag har en stark lag om rätt till tvångsmedicinering och att det därför kan göras till en tolkningsfråga vem som har rätten att utnyttja denna under olika falska påståenden och kanske, i vissa fall t.o.m med inofficiella godkännanden av nazipsykiatriker, osett, på distans (jämför t.ex de inledande händelserna vid det s.k "polismordet i Nyköping 2007). ...och lögner, ja det är väl mer regel än undantag i de här fallen där topparna bakom organiserad repression helt sätter mål framför medel.

Angrepp eller t.o.m terror med pulsgeneratorer, olaglig övervakning låter sig inte lätt bevisas av de utsatta. ...och metoderna, ja dessa metoderna anser också smygfascisterna uppenbarligen att de har rätt att använda. Det av Guillou och Bratt avslöjade IB var sannolikt endast ett förstadium, eller förebild för den extrema organiserade sociala kontroll som idag existerar i Sverige. Detta har visat sig i en lång rad fall och framkommer även (om ej sammanställt som definitiv bevisning) från påståenden i flera övergrepps-skandaler i Sverige. Notera också att detta inte bedrivs direkt av Svenska staten. Det sker genom ordens-relaterade smygfascistiska nätverk med tydliga nazi-Darwinistiska synsätt och med allmän smygfascistisk hållning. Med stor sannolikt även med en odlad, gynnad och indirekt hyllad psykopati inklusive ideal som "den starkes rätt" (fascism).

Skulle staten kunna förhindra detta? Teoretiskt sett "Ja". I realiteten skulle troligen en stor andel kunna förhindras relativt snart, men inte allt. Resterande del skulle antagligen då delvis skrämmas undan. För det skulle krävas ett Svenskt FBI (polis som bl.a skyddar grundlagen mot grövre övergrepp) och sätt att neutralisera regional polis som idag är mer lojal till lokala småpåvar än till folket, riksdag och regering. Detta påvisar också att det troligen finns stora luckor avseende vem polisen ska arbeta för och hur i Svensk konstitution, liksom flera andra oklara saker.

Notera här här Folkpartiets "falska förslag" om ett Europeiskt FBI (maj/juni 2009) som enligt vad som framkommit INTE ALLS ÄR ETT RIKTIGT FBI utan endast en EU-förlängning av den sedan tidigare etablissemangs-styrda polisen. Poängen, den som man förstått att dra nytta av i USA är att en ytterligare utredande polisiär myndighet, med vattentäta skott mot "gammal polis" ökar den polisära konkurrensen och avskräcker, åtminstone delvis från maktmissbruk och poliskorruption. Etablissemangspartierna förnekar sig inte utan ökar kontroll och represssion systematiskt. Så har skett masssivt sedan mordet på Olof Palme (slump eller inte?). Förslag som synbarligen gynnar folket har i princip alltid numer dolda baksidor och manipulationer mot folket.


__ Vittnen
Varför finns det så få vittnen till såväl trakasserier som terror i Sverige? Först är det förstås så att de som har utsatts för organiserade övergrepp de skräms till tystnad. Dessutom är det så att de som har terroriserats sedan, alltså efteråt utsätts för ytterligare omfattande angrepp med pulsgeneratorer för att de ska tränga bort övergreppen och glömma. Det betyder att Svenska samhället först terroriserar folk och sedan tystar folk med ännu mer tortyr. Ibland blir den tortyren många år, eller t.o.m hela livstider.

Flera debattörer har ovanför i tråden just lyft den frågan. Varför är det så få som vittnar eller kan berätta om övergrepp, förföljelser ("stalking" enl. Eng.) och liknande? Alltså, frågan är snarare... är det verkligen så få som vittnar? Hur få, eller hur många är det som vittnar? Tänk dig att cirka 100 Svenskar vittnar om detta årligen, men att samtliga av dessa personer, så som jag beskrivit ovanför först har utsatts för en social avrättning (en total, extrem organiserad utfrysning) i nazistisk, rashygienisk anda... och därefter iscensätts så trakasserier, förföljelser (stalking) och i flertalet av dessa fall även terror och tortyr. Hur många kommer då att få reda på dessa vittnesmål? Hur många måste vittna innan det kommer ut till dig och sedan, innan du begriper?  Med största säkerhet är just den inledande polisinsatsen vid det s.k "polismordet i Nyköping" (2007) just exakt en sådan olaglig terror-stalkning som polisen där i Nyköping skulle genomföra.

-------
Polisen hade ingen dokumentation att visa media alls vid incidenten, däremot hade man det cirka 4 dagar senare. Handräckningsordern kom då inte från Sörmlands landsting utan från den ökända tvångssteriliserings-psyk-enheten i Sidsjön, Sundsvall.
-------


__ Vem vågar se vittnena?
Går du då ut på nätet och söker mer information? Försöker du förstå vad som har hänt eller nöjer du dig med överslätande påståenden från media? Först sa flera medier att 58'åringen i det s.k ”polismordet i Nyköping” led av paranoid personlighetsstörning och det skulle vara förklaringen både till gripandet och till varför mannen försvarade sig mot polisen. Men, sedan förklarades 58'åringen frisk i rättsundersökning. Så vad var då skälet till gripandet om mannen var frisk? Varför försvarade sig mannen med pistol mot Svensk polis? Över 95% av er som inte vet sanningen och som läser detta vågar inte besvara de frågorna på det mest logiska sättet. Det är helt enkelt för obehagligt och vi har fått lära oss att Sverige är en fin demokrati med rättsordning. Nu är vi där igen, med den psykiska dissonansen. Att inse vad dessa vittnen faktiskt säger är för smärtsamt för många medborgare. Dvs att när offren blir terroriserade, utsätt för övergrepp, justitiemord, fråntas rättigheter m. m så är många medborgare så "fega" att de inte ens vågar se de fakta som föreligger... det är ju jobbigt och väcker en inre konflikt. Det är fan så enkelt att tvätta sitt eget samvete med lögnen att "ingen vittnar"...

Den enda riktigt rimliga bakgrunden till det som hände vid polismordet i Nyköping 2007 är att det var ett mycket avancerat trakasseri och terrorövergrepp som genomfördes, i den då aktuella delen av polisen.

#1. Om man antar att det var avancerad, organiserad terror som låg bakom polisens ingripande då faller alla övriga händelser i ärendet logiskt på plats.

#2. Mannen, dvs 58'åringen påstods av "alla inblandade" inklusive media vara sjuk.
  - Han hade ingen diagnos.
  - Det finns över huvud taget ingen diagnos som heter "paranoid personlighetsstörning". (så som media framförde)
  - 58-åringen var inte heller känd på Sörmlands landstings psykvård
  - Det enda påstådda personliga vittne som framträdde i media hade själv aldrig sett 58-åringen sjuk.
  - Han befanns frisk vid rättspsykiatrisk undersökning.

(internet har i princip damsugits på all ursprunglig info om detta ärende. Nästan allt som idag finns på nätet är "städade fakta eller efterkonstruktioner")

#3. 58'åringen framförde i samband med rättegången, vilket nämndes minimalt i media, att han hade utsatts för långvarig, avancerad förföljelse, terror och alltså bl.a för långtgående terror och slutligen även justitiemord. Detta är mycket sannolikt, faktiskt ett påstående av få i detta fallet som ens rimligen ”kan” vara sanna... och det har rätten inte tagit minsta notis om.

Hur många tror du måste vittna för att du, trots polisens lögner, trots medias lögner och trots uppenbart (i stora delar) trovärdiga vittnesmål av drabbade för att du ens ska varsebli att organiserade övergrepp sker i Sverige? Påståendet från somliga debattörer om att det helt saknas vittnesmål om organiserade övergrepp, typ "sociala avrättningar" är således helt felaktigt. I själva verket finns det massor av vittnesmål men som på olika vis dels tystas, dels dränks bakom annat mediabrus och som du själv "väljer" att glömma... i rent defensivt syfte (rädsla av dolda hot) eftersom den som minns dessa, förstår sambanden och själv pratar om det... betecknas just som drabbad av "paranoja" (sjukdom som inte finns).

Notera också att bakgrunden till de organiserade övergreppen innehåller karaktär av intolerans, fundamentalism, klantänkande (variant av nationalism) och inte sällan en rejäl dos med populistiska bortförklaringar och distanserad människosyn... och på så sätt i flera grundläggande drag sammanfaller ganska väl med grunderna bakom taliban'ism. Finare än så är inte Sverige när man försöker analysera skiten i stället för att sortera in den i hjärntvättens "blindtarm". OBS! Personer som utsätts för denna typ av terror samt utpekas som sjuka i "paranoja" (hittepåsjukdomen) sätts under enorm press. Även om inga grava hot framställs mot offren så sker ofta massiva trakasserier, angrepp, dolda budskap (enligt principen, ojjdå detta var bara ett misstag) och liknande. Men inte nog med det utan samtidigt utsätts dessa offer nästan alltid för sociala avrättningar med olika utseenden vilket leder till att personen ofta "oförklarligt" förlorar jobb, inkomster, vårdnad om egna barn, hjälp från arbetsförmedling, stöd till bostad av socialkontor o.s.v i en lång rad och vänner skräms och hotas (dolt) bort. Beaktat det trygghetssystem som finns i Sverige skulle alltså endast rejält påknarkade personer kunna drabbas av t.ex lagligt uppkommen hemlöshet... men i verkligheten, i praktiken uppkommer hemlöshet av vad som kan betraktas som "omöjliga eller olagliga skäl" ganska ofta. Alla formerna av organiserade övergrepp föranleder krav om extrem intellektuell och intelligenskrävande tankemässig bearbetning från offrets sida. Detta krävs för att orka hålla samman, på den ena sidan en normal världsbild där livet, samhället, allt måste fungera som vanligt. På den andra sidan måste offret samtidigt förstå och hantera trakasserier, övergrepp till ren terror för att förstå dessa i objektiv, realistisk form utan att förståelsen för övergreppen spårar ur och ges absurda, magiska proportioner. Offer som inte är hjärntvättade till den grad att de helt låter sig ”förföljas” utan att varsebli det måste förstå angreppen så att de förblir kongruenta med fakta, bevis och logik. Om offret förfaller i att ge händelser mystiska, icke rationella förklaringar så riskerar alltså terror i form av ”stalking” och andra övergrepp att dra offret ned i negativa spiraler av magiskt tänkande och förlorad kontakt med verkligheten.

Endast den som inte vill, eller inte vågar förstå kan undvika att inse att det handlar om Svensk, superavancerad smygfascism, lynchningar ofta baserat på skäl som liknar direkt rashygieniska övergrepp. Just i detta att förklaringarna bakom ofta liknar anklagelser om avvikelse, obekväm, dum, okonventionell, besvärlig etc. understryker likheten bl.a med 1900-talets tvångssterliseringar.


__ Skräckscenario
Bakgrunden till de omfattande hot som vittnen utsätts för består av en relativt enkel cirkel. Den som vittnar om smygfascistiska, organiserade övergrepp utpekas med hittepåsjukdomen paranoja. Samtidigt sätter anstiftarna igång omfattande trakasserier med syfte att knäcka offret. Genom anklagelsen om paranoja avser man tysta eller rasera offrets trovärdighet och på så vis dölja den terror som iscensätts. Terrorns yttersta mål är att knäcka offret, sluta cirkeln och genom offrets sammanbrott "bevisa" att offret var sjuk, paranoid eller annan hittepåsjukdom. Här kommer även pulsgeneratorerna in i bilden som osynligt, nästan helt obevisbart kan tortera offret till, i värsta fall så omfattande invaliditet att vittnesmål inte längre ens är möjligt på grund av minnesförlust, intelligensskador, dramatiska sömnrubbningar eller demens (som olika alternativ). Slutligen, även om offret (vittnet) är extrem uthållig och stark så blir även denne så skadad av pulsgeneratorerna att han /hon blir "sjuk" och då säger etablissemanget "vad var det visa sa, du är ju sjuk".

Om vittnet,  innan totala skador etc inträffar och om denne har pengar för det flyr utomlands och från annat land vittnar om Svenska övergrepp, förföljelser och terror... vad händer då? Jo, då kommer troligen FRA-lagen , i kombination med den tidigare antiterroristlagstiftningen att användas. Dvs att vittnet, som tidigare falskt anklagats vara sjuk pekas nu ut som "sjuk terrorist" och administreras som potentiell terrorbrottsling. Därpå, med hjälp av FRA-lagens övervakning blockeras vittnet i utland från att kontakta Svenska media såväl som advokater eller privatpersoner, författare eller liknande. FRA-lagen gör detta möjligt i kombination med andra lagar. Svenskarna har inte begripit att exempelvis det mycket avancerade pansarglaset som installerats hos justitiekanslern, receptionisterna som tagits bort från SVT's entré gjorts så för att Sverige i rasande takt har byggts om från ett land med demokratiambitioner till ett land med heltäckande repression och nylig utbyggd möjlighet för den smygfascistiska etablissemanget att totalt tysta de medborgare som man behagar. T.o.m enstaka riksdagsmän kan tystas om det skulle bli aktuellt. Även det har skett flera tillfällen tidigare i Sverige, men det var väl ingen som vågade inse det? ... och strax, eller så är det redan helt för sent att försöka försvara någon grad av äkta, frihetlig demokrati. Man kan uttrycka det så, alltså symboliskt att det smygfascistiska etablissemanget, slugt nog har monterat in giljotinerna i tysthet utan att använda dem. Det handlar förstås om organisation, skyddsarrangemang och demokratiomstörtande lagar och nästan allt detta är nu på plats. På så sätt har man ett komplett terror och repressionsmaskineri installerat och på plats... det enda som nu krävs är att man drar åt snaran.

Varför har vargen så nya, stora tänder om det inte är för att äta Rödluvan? Sverige rustar för att öppet bli en liknande sorts land som Kina, Iran, Ryssland etc... samtidigt som man också har världens mest sofistikera dolda smygfascism.

.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt /utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # hindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 3000+ terrortillfällen.------------------------
Läs om ärendet med över 80.000 läsningar (juni 2009). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemojuni2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #67 skrivet: 01 november 2009, 12:52:28 PM »

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.
https://forum.nkmr.org (inget visningsval)

.

Tortyren i folkhemmet #10
Lärande utan lärsituation är terror


__ Trakasserisystemets diktatoriska karaktär
Det går aldrig att resonera med den som söker provocera eller som vill vara elak. Varje försök till samtal kan då utnyttjas till ett tillfälle för elakhet. Sensmoralen av detta är att det inte lönar sig att tala med människor när det är medveten elakhet. Dvs alltså en direkt dragning mot antidemokrati. Observera skillnaden mellan "misstag /oförståelse" och planerad elakhet.

Det har visat sig i allt fler studier att vissa däggdjur har hög intelligens och logisk förmåga.  Vissa djurstudier indikerar till och med att somliga djurarter i vissa, begränsade sammanhang kanske är mer intelligenta eller logiska än människan. Det som skiljer t.ex en hund från människor är alltså inte mest intelligensen utan språket, människans möjlighet att ge språkliga förklaringar. När man ska lära en hund är det avgörande att den förstår signalerna. Förr har sagts att hundar under träning måste ges en tydlig signal om rätt och fel omedelbart  så att den kan förstå vad signalen avser. Det är antagligen hållbara fakta. Alltså, när man tränar ett djur, exempelvis en hund måste dels träningsmomentet vara så att djuret förstår själva poängen med övningen och sedan direkt får signaler i form av negativ eller positiv förstärkning så att djuret omedelbart kan förstå om var rätt eller fel. En sak som man då bör poängtera är att ens den minsta förvirring i inlärningssituationen, som t.ex av dåligt upplagda träningsmoment inte bara dubblar djurets inlärningstid utan sannolikt ofta ökar inlärningstiden med 10, 20 kanske 100 gånger. Det är nämligen så att en fel-inlärning är extremt mycket svårare att korrigera jämfört med att lära rätt från början.


__ Språk kan göra ”fel” till ”rätt”
När man lär människor måste inte "morot eller piska" (belöning eller straff) komma omedelbart, det kan komma en god stund efteråt under förutsättning att eleven ges en god pedagogisk, verbal förklaring. Det är språket som är människans styrka. Men om vi skulle försöka lära en människa något utan rimliga förklaringar, ja då hamnar personen i stort sett i identisk situation som ett djur. Helt utan förtydliganden måste piska och morot, även för en människa komma exakt så att svaret, rätt eller fel kan sättas i direkt samband med själva "lärmomentet"...alltså om inga förklaringar ges. Tänk dig då att djuret eller eleven samtidigt skulle översköljas av olika falska förstärknings-signaler. Det är i sig självt extremt stressande och hindrar normal perception och inlärning.  Om man försöker att lära djur eller människa något i både en dålig lär-situation eller med otydliga signaler hamnar man snabbt i en situation som mest får karaktären av djurplågeri. Observera också att lärmoment där alla normala inlärningsfaktorer utelämnas eller förhindras så kommer alltså djuret eller personen att enbart att få "piska" (aldrig morötter) och att situationen blir då nästan identisk med ren tortyr. Så blir det eftersom straffet finns kvar men lärande-delen utgått. Som försämrande för lärsituationen är åtminstone:
1. otydligt träningsmoment
2. otydligt signalsystem, (t.ex falska signaler som att ropa "vargen kommer")
3. allt som ökar otydligheten i 1 och 2.
4. för människor vägrad förklaring i anslutning till träningssituationen

För all träning eller lärande under lång tid, men där lärande-möjligheterna i praktiken hindras och att djuret /personen därför under lång tid får dominerande del "piska" och nära obefintlig "morot" blir synonymt med ordet terror.

Här exempel:
# Personen kan hinna vara med om flera olika signifikanta händelser som i princip kan vara skäl till senare straff. Dvs att personen inte kan dra någon slutsats alls av straffet.
# Direktiv eller råd kan visa sig dels felaktiga, men dessutom också i grunden inte alls vara legitima råd. Dvs att "instruktören" anser att mycket kloka råd har givits medan det i själva verket finns ytterligare flera "falska" rådgivare.

...ibland kan det finnas 2, kanske 3 eller flera händelser som i princip skulle kunna anses vara fel eller mindre bra, men bara en större reaktion eller liknande. Då kan det vara svårt, t.o.m omöjligt att förstå. Dessutom är det förstås så att personer ibland råkar säga saker som låter som "signaler" och som skulle kunna vara det men som egentligen kanske är felsägningar eller helt enkelt felaktiga påståenden. Eftersom språk kan göra "fel" till "rätt" lärsituation genom viss språklig förklaring så är pennalism, kamratuppfostran ofta terrorliknande på grund av att situationer även logiskt sett blir helt obegripliga.

-------
Pennalisten som vill vara grym kan också avsiktligt, om han så önskar med små åtgärder göra en pennalistisk "uppfostringssituation" helt omöjlig att förstå för offret som alltså inte alls utsätts för vägledande våld utan för ren, obegriplig tortyr /terror.
-------


__ Negativ förstärkning
Ämnet i dessa stycken avser alltså inlärning, träning eller liknande som sker främst med straff som negativ förstärkning, som t.ex med pulsgenerator, utfrysning eller andra kränkningar etc.. Det avser inte vanlig skolsituation med betyg. När människor under lång tid använder våldsbaserade metoder, t.ex ibland under påståenden om att "offret ges en chans" att hitta ut ur en "labyrint av problem och övergrepp" eller att man ska lära offret något, fastän i en dålig eller till och med avsiktligt komplicerad lär-situation så finns egentligen ingenting förmildrande. Detta bör i stället otvetydigt klassificeras kortsiktigt som tortyr och på längre sikt som terror. Observera att riktig inlärning KRÄVER bästa möjliga lärsituation! Varje situation som inte är tillrättalagd för bra inlärning är verkligen, och måste klassificeras som tortyr och för längre perioder som terror med motsvarande ansvar och skuld för personerna bakom det. Det kan inte nog poängteras att tortyr är tortyr oavsett om det utförs i Somalia, Guantanamo eller i Sverige.
__ Det har t.o.m sagts, eller antytts här i Sverige att tyst mottagande av offret, accepterande av denna synnerligen djävulskt utformade tortyr skulle handla om ödmjukhet eller prestigelöshet från offrets sida. Liksom att man bygger upp en hederskultur omkring tortyr. Tänkta ord om Svenskar:
# " - En riktig Svensk ska acceptera lite terror i några år, kanske tiotals".
# " - En riktig man ska väl kunna kriga och tortera lite!"

Det är otäcka, inhumana bilder som idag odlas. Detta är inte bara horribelt utan en direkt bild av det extremt djävulska klimat som följer med de nya, rashygieniska terrorprogram som utspelas här i dagens Sverige och som ersatt tvångssteriliseringarna. Detta skulle direkt kunna jämföras med, att inte bara tortera folk utan dessutom efteråt pissa på dem. Ungefär som den sexuella förnedring mot tortyroffren som avslöjades i Irak, av USA vid Abu-Graib-fängelset och där flera fångvaktare dömts till hårda straff efteråt... men här i Sverige hyllas aggression som del av nödvändig folkkontroll.


__ Konsekvenser av avsiktlig eller oavsiktlig ondska
Det finns en dokumentärfilm om en katt. I filmen lär man katten, under normala omständigheter att dra i olika spakar, trampa på någon pedal i en viss ordning och då får den mat. Detta klarar antagligen alla friska katter, högre djur och människor. Flertalet högre djur är läraktiga om de får en naturlig, ärlig chans. I den där filmen om katten finns också ett parallellt förlopp där man bjuder katten på ren mjölk och på mjölk med alkohol. Detta att katten får välja mjölk ur flera skålar varav någon skål har en viss alkoholhalt. Så länge katten alltså tränas under normala omständigheter och katten får en ärlig chans att lära sig träningsmomenten för att få mat, så länge väljer katten med 100% precision bort mjölken med alkohol.

Men, efter att man börjar jäklas med katten på så vis att man liksom lite oschysst byter ordning på pedalerna, och t.o.m när katten egentligen gjort rätt och borde få mat som belöning får den i stället slumpmässigt ett kännbart straff. Detta är ju vad som i vissa sammanhang händer endera på grund av dålig lärmilö eller av långt drivna sociala avrättningar där anstiftarna fått storhetsvansinne. Naturen belönar korrekt beteende och straffar vanligen inte ett klokt agerande... men katten straffas därför att testledaren bestämt att kattens "arbetsuppgift" ska ändras obegripligt. Det som händer är i det parallella försöket att katten ganska snart med den terroriserande träningen, och katten måste ju delta för att få mat... så bryts kattens självförtroende ner. Katten börjar missta sig och råkar av okoncentration dricka av mjölken med alkohol och kort därpå har katten förvandlats till alkoholist. Från att den friska katten i en naturlig lärmiljö fullständigt väljer bort alkohol så börjar den efter stressade katten, i ångestskapande utbildnings-terror i stället att välja ut mjölken som innehåller alkohol och dricker den som ångestdämpande, eller bara "bedövning".


__ Vissa terrortest, skapade av sjuka
Detta är också ett tydligt exempel på hur ett djur (liksom människor) är konstruerade för att lära sig, träna och utvecklas i en normal, naturlig miljö och att det i princip endast är människans onaturliga, konstruerade djävulstyg som driver fram psykisk skada. Människor kan skadas av naturen som i samband med stormar, laviner, jordskred, tsunamis /flodvågor, översvämningar etc. Men där finns en gigantisk skillnad. Naturkatastroferna kan rent tekniskt nästan alltid förstås av de drabbade, åtminstone på ett enkelt plan så som att regn ger översvämning och att vulkaner kan bränna jorden och täcka jordbrukslandskap, mat och egendomar under aska. Skillnaden mellan att förstå eller hantera en naturkatastrof och som i kattens fall, att förstå och inse den intelligente manipulatören bakom är totalt väsensskilt och på olika nivå.

Både djur och människor kan antagligen pennaliseras och utsättas för repression, men mobbning, trakasserier, terror och tortyr innehåller väsensskilda drag där naturliga motgångar sannolikt håller tillbaks en individ. Men den som utsätts för aggressiv, onaturlig kausalitet tar skada, särskilt om offret förstår att det ligger planlagd repression bakom. Två personer kan alltså t.ex reagera fullständigt olika på mobbning. Men, skälet kan alltså också vara att de mobbats helt olika men till synes lika. Att de båda fallens olikheter ger olika processer. Det som för en outbildad /omedveten person ser ut som identiska trakasserier kan innehålla passager och moment som i dramatisk grad ger olika grad av aggressivitet /svårighetsgrad och totalt annan svårighetsnivå i mobbningen...

-------
Notera att även påhittade, icke självklara, naturliga regler som tvingas på någon... dvs exakt så som i stor skala sker i Sverige per automatik föder omfattande grad av pennalism mot många människor. För de flesta sker denna påverkan på långtida, låg nivå och blir en del i "bakgrundsbruset" och blir så en del av de omedvetna normerna... medan dessa regler mot andra kraftigt accentueras och får form av terror. Notera också att det tydligt framkommer att samma regler används hårdare mot somliga än mot andra.
-------

Att t.ex tvinga en person att utföra något svårt eller t.o.m förnedrande kan vara skadande för tortyrledaren. Att på liknande sätt tvinga en person att utföra något som mänskligt, moraliskt eller på annat sätt är irrationellt eller i kulturen definieras som fel kan vara direkt traumatiserande med livslånga, obotliga skador som följd. Tyvärr är det alltså så att skillnaden mellan det obehagliga och det som ger långtgående, kanske obotliga skador inte ens iakttas eller observeras av mobbarna själva. Bristande insikt från smygfascisterna kan alltså leda till tämligen dramatiska konsekvenser. Två liknande, eller för outbildade personer synbarligt liknande pennalistiska situationer kan ha helt olika grad av komplexitet eller form av aggressivitet mot offret. Detta visar också att den som ytterst ansvarar för sådan testning eller accepterar den bevisligen är skadad, sjuk, defekt åtminstone ur det demokratiska perspektivet. DEn lindrigaste tolkningen är att dessa smygfascister bedriver anti-demokratisk kriminalitet på synnerligen avancerad nivå. Min skrivning är kanske inte perfekt men detta uppfattar jag som helt bevisat baserat på att anstiftarna sätter sig själva i centrum, framför konstitutionens behov och avsikter samt på så vis framstår tydligt med grava, djupgående drag av narcisissm och psykopati.

.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt /utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # hindrats från arbete >10 år  # grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer ~2 år.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 3000+ terrortillfällen.

.

.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #68 skrivet: 08 november 2009, 11:35:54 AM »
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.
https://forum.nkmr.org (inget visningsval)

.

Tortyren i folkhemmet #11

Oskyldiga maktspelare eller växande maffia?

--------
Du är klok, du är stabil, du är kreativ. Men tyvärr, ditt utseende stämmer inte med fördomarna om den kloka och starka människan (ariern?). I stället betraktas du att du presterar för bra i förhållande till hur "medioker du ser ut att vara" (enl. rashygieniker). Då måste du pennaliseras på till den nivå du ges. ...och det är också exakt vad som sker för många....och i många fall slutar det i drogmissbruk och kriminalitet.
--------


__ Terror eller rashygieniskt test
I fall där mobbarna har tänkt ut någon sorts test för (mot) offret så kan det alltså, utan att anstiftarna begriper det smyga sig in moment som i princip är omöjliga att utföra för offret... utan svåra skador som följd. Mycket förenklat kan man peka på att trakasserier i form av elaka ord etc ofta är relativt harmlöst. Däremot när trakasserier förstör något för offret, då blir det långt värre. När det som förstörs inte kan repareras då ökar skadan betydligt och om den onda prövningen dessutom är obegriplig, eller saknar normal logik så kombineras traumat med en chockerande känsla av obegriplighet vilket helt kan hindra senare bearbetning av det inträffade. Notera också att just det som beskrivs inte sällan kan drabba någon av mobbarna också. Ett sådant exempel inträffar ofta då unga, ofta barnsoldater tvingas utföra våldtäkter och där de själva knappast alls förstår vare sig ordern, utförandet eller offrets reaktioner och således inte heller kan försvara sig psykologiskt mot det, eller förstå det och bearbeta det efteråt. Men, betydligt mindre dramatiska omständigheter kan också ge svåra skador. En tanke, och ett viktigt påpekande kan vara att t.ex en psykiatriker eller psykolog själva kan tala om och hjälpa andra trots att de själva dras med svåra problem efter skador. Att tala öppet om eller hantera svåra psykologiska problem utgör så att säga vare sig bevis för att personen är fri från inre skador eller har "psykiskt vaccin" mot sådana övergrepp. 

Nu är det så att både tillfällig terror och rashygieniska test, alltså i form av långvarig extremt stressande terror förekommer i Sverige. I det senare fallet verkar det vara en grundmetod att olagligt göra offret hemlös som en sorts test. Det står i strid med grundlagen,  särskilt om man beaktar de bakom liggande skälen anstiftarna använder.

Det otäcka problemet här är alltså att det inte finns någon rättstrygghet för offret. De sociala avrättningarna är det kanske värsta och mest helvetiska straff som någon kan utsättas för i Sverige. Denna typen av omfattande repressiv terror och tortyr kan alltså initieras baserat på lögner, olika förtal och i grunden bero på vad som ibland kallas "personkemi". Barn kan utan bakomliggande planer dras in i omfattande mobbning. När det på liknande sätt sker mot en vuxen, då kan det alltså stegras till organiserad förföljelse, terror och nätverksbaserade "pöbel-domar" med straff som sträcker sig över årtionden. Detta helt i strid med grundlagen och utan någon som helst möjlighet till genomlysning eller överklagan. Systemet är sådant att anstiftarna, terrorledarna etc. använder t.ex ordensregler, men kan också ordna fällor etc. för sina offer (brottsprovokation, förbjudet äv. för polis) så att de dras in i förlopp där regelbrott (men inom civil lag) blir omöjliga att undvika... och då slår anstiftarna till med ytterligare psykisk, social eller liknande aggression.


__ Terrorns bondfångeri
I samband med olika former av nätverksbaserade domar och dylikt som iscensätts så uppsöker oftast någon "bekant" offret som representant. Sedan, under ett i stort sett helt vanligt möte människor emellan och där t.ex någon hobby utövas meddelar "representanten" helt utan förvarning ett livsavgörande meddelande. Det kan vara helt positivt, negativt eller blandat. Budskapet eller "domen" kan alltså i princip komma när mottagaren (oftast offer) står med huvudet under bilens motorhuv, låser upp ett trilskande lås eller just funderar över var han /hon ska sova i natt (personen kan ju redan vara t.ex hemlös).

Därefter säger representanten som levererat ett livsviktigt meddelande " - hej då!" och sträcker fram handen för ett handslag. Efter handslaget förvinner budbäraren från platsen och den utsatte inser att handslaget, som framställdes som ett artigt farväl, också kanske kan uppfattas som en överenskommelse. Eller så inser inte offret alls det. Representanten liksom i all hast lurade offret in i ett muntligt avtal som kan vara dramatiskt skadligt mot offret själv och handslaget skett så att det helt framstått som ett artigt ”hej då”. Situationen som uppstår kan uppfattas ha en likhet med att på duellernas tid lura, genom en list någon in i en oärlig duell som denne inte kan vinna eller undfly.


__ Om systemet
Med ledning av övergrepp i Sverige så anser nomenklaturan uppenbarligen att hela Sverige är en sorts militärapparat, där alla är "underlydande" under kollektivets diktatur och i fascistisk anda står över lagarna. På så vis likhet med extrema diktaturer som t.ex Nordkorea där innevånarna helt räknas som ”statens kanonmat”. Hos oss kan man se rester av det uråldriga samhälle då kungen uppmanade folket att skaffa barn si och så, odla grödor si och så enbart för att produktionen skulle gagna kungens krigståg. Idag har detta utvecklats att omfatta även nutidens civila krig (hård konkurrens). Vad som passade folket, det spelade oftast underordnad roll för kungen. Dvs att hela systemet bygger på att fria människor, i en riktig demokrati inte kan fungera som friska, normala... utan att minst periodvis tuktas, jagas, kränkas etc. Denna modellen med ett officiellt politiskt system med fria val samt ytterligare en andra maktapparat, det tysta etablissmenaget är en synnerligen motsägelsefull och delvis ond lösning. Per definition strider det totalt mot idén med riktig demokrati. Problemet och det allvarliga bakom är att kunskaperna om detta systemet är vida spritt i vissa samhällsgrupper och t.ex en stor del (alla?) yrkespolitiker medan systemet alltså står i total kontrast till den officiella konstitutionen, människosynen etc.

Det går att förstå de bakom liggande syftena med denna typen av auktoritära nätverk. Att acceptera systemet är en annan sak. Särskilt kan man uppfatta de smygfascistiska nätverkens människosyn och vissa delar av rättstänkandet som helt orimliga. Dessa är särskilt problematiska eftersom konsekvensen av dem är att en stor del av folket alltså lever med, och stödjer människosyn, delar av rättstänkandet samt idéer om individens plats i "nationen" som helt avvikande till och med i strid med de värden som måste utvecklas för att demokrati, så som statsskick ska kunna bestå och utvecklas inför framtiden. Att en nation som har den här typen av fascistiska ideal och att de accepteras av bl.a yrkespolitiker, polis m.fl. är mycket utmanande. Till och med farligt. Demokrati är krävande att upprätthålla genom att varje ny generation ständigt måste utbildas att förstå både gamla grunder och relevanta nymodigheter. Att då acceptera system som faktiskt äventyrar och djupt komplicerar den demokratins reproduktion är inte acceptabelt.

Länk: Är Sverige nazistiskt:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=372630#poststop      http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000371&posting=19500000005214558


__ Gamla testamentets hierarki i kedjebrevsmodell
Samhället är ett kedjebrev. Likheten med kedjebrev är stor. Principen som återkommer är som i flera nu aktuella skandalmål där enskilda lurat skjortan av 100.000-tals personer i Sverige, Europa och USA handlar om pyramider där de i toppen sponsras kraftigt av dem längst ned som sedan får dela på konkursen. Någon får en ekonomisk start och rekommenderas på mystiska, antagligen "sjuk-lojala grunder" och kan utifrån maktövertag på andra t.o.m rent konkret starta förtäckta kedjebrev, så kallade "pyramider" i form av falska fonder, investeringsprogram eller försäkringar redan i unga år. Här finns en lång rad mycket otäcka aspekter. Den kanske otäckaste är att de som toppar samhällets makt-kedjebrev och som alltså, näst intill på förhand är garanterade storvinst vanligen väljs ut i tonåren, ofta av äldre personer och på rent rashygieniska grunder. Naturligtvis spelar även social status, utseende, kontakter och lojalitet roll.

Här kan man också i många fall tydligt se att de gamla rasavelsidealen fortlever. Men, medan det visat sig att de gamla skallmätningarna helt saknar faktabas och relevans så kvarlever en sorts rashygiensisk romantik. När alltså vetenskapen inte alls stärker att vissa kroppsformer är "bättre" än andra så tycks somliga nazifierade människor ändå drivas att premiera just de nazistiska idealen. Likheterna med tänkandet, eller kanske snarare idiotin bakom sönderavlade rashundar går alltså dystert nog igen även bland människor, här i Sverige i vår tid.

Här ser vi en paradox i det att de som uppenbarligen ”tänker rashygien" och sannolikt i många fall hyllar Nietzsches övermänniska, pga av bristande självkontroll inte alls tror på, eller prioriterar sunda, produktiva människor.  Nej i stället till stor del drivs att hylla former, utseenden och galen lojalitet baserat på fördomar än både de och omgivningen själva inser. Vi vet, enligt undersökningar att de, särskilt män som ges gräddfiler till makt och karriär enligt kedjebrevsmodellen har högre kroppslängd och kvinnorna större bystmått.En annan hierarki på kedjebrevsliknande modell. Se SVT,  "Maffia utan gränser":
http://svtplay.se/v/1727911/dokument_utifran/maffia_utan_granser?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1750819/sb,p103473,1,f,-1


.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats arbeta >10 år  # utsatts för grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer ~1 år.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.------------------------
Läs om ärendet med över 80.000 läsningar (juni 2009). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemojuni2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.