Författare Ämne: Den Svenska modellen  (läst 42783 gånger)

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
Svenskars kriminella olydnad
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2009, 11:13:22 AM »
Här kommer ett inlägg som jag postat i en annan serie inlägg men som nog borde ha postats under "Den Svenska modellen". Detta blir alltså en inflikning och i orginaltråden är fortfarande föregående inlägg aktuellt.
-----------------Svenskars kriminella olydnad


I Sverige förekommer upprepat ett system där unga personer agerar torpeder för äldre vuxna och begår brott, ibland grova. Genomgående är den här typen av brott av pennalistisk, social art.

Principen är mycket utstuderad och kan t.o.m anses vara en kulturell företeelse. I radioprogrammet SR, P1 "Släktband" har man bland annat redogjort för ett mord enligt just detta system. Principen är ungefär så här:

1. UTPEKANDET: En vuxen person med visst anseende pekar ut ogillande eller hat mot någon obekväm, oftast i lokalsamhället eller någon som är mot en egen t.ex hobby, företagande, jakt eller politisk rörelse. Alltså ingen anmodan och ingen order, bara ett uttryck för ett riktat ogillande.

2. UPPSNAPPANDET: Den unge lyhörde som sympatiserar med den etablerade vuxne uppsnappar detta ogillande eller hat.

3. VERKSTÄLLANDET: En tid senare planlägger den unge ett angrepp mot den utpekade, ogillade /hatade och iscensätter ett för ändamålet lämpligt angrepp eller avancerad avskräckningsaktion mot "offret". Den unge genomför så den "kriminella olydnaden" oftast utan djupare planläggning och relativt amatörmässiga försök att dölja det hela. (Tillagt: Den unge kan även vara tjänsteman och brottet ske i tjänsten)

4. STRAFFET: Den unge grips och döms men försöker förstås framhålla någonting som förmildrande. Den unge förrövaren döms och får avtjäna ett påtagligt, men ofta lågt straff som 1'a-gångsförbrytare med kanske någon förmildrande omständighet.

5. SAMARITERNA: Hela tiden, under gripande, rättegång, dom och överklaganden finns samma vuxna personer med som från början "utpekat" men formellt sett aldrig anstiftat mot offret. Dessa vuxna finns hela tiden med för att stödja, skydda och hjälpa den unga förrövaren till så lindriga straff som möjligt. Den unge är ju "omtyckt" och har ofta under falska förespeglingar utfört det hot /terrorsom de vuxna har önskat, men aldrig anstiftat.

6. EFTER STRAFFET: Den unge förrövaren som genomfört det som vuxen-samhället i princip har velat få utfört kommer nu ut ur fängelse och är kanske mellan 22 - 30 år, även för ett ganska grovt brott och kan nu påbörja sitt riktiga liv. Det visar sig att dessa unga, som begått en "kriminella olydnad" i pennalistisk anda ofta får mycket goda, alltså även extra bra liv, som om vuxensamhället återbetalar deras strafftid som en tacksamhetsskuld... Den unge förrövaren som oftast är man belönas inte sällan med vacker, rik fru, välavlönat jobb och /eller egendom.


Ex. # Terrorn mot Rödbyfamiljen kan ha varit sådan utförd med rötter i lokalsamhället. # Hellekamps mord på föreningsmannen Söderberg... där Hellekamp upprepat fått nya chanser att läsa på läkarlinje, t.o.m tack vare falska vux-betyg förefaller vara ett uppenbart exempel.
Personligen känner jag till minst 5 ytterligare sådana här brott. Det ena är en vandalisering om cirka 100.000 kronor, 3 andra är anstiftade missahandelsfall och ett är ett mord längre bak i historien.

Hur har det gått privat för poliserna som mördade missbrukaren Osmo Vallo? Man kan också undra om även de, innan de gick till attack utalade ord i stil med: " - Han ska få stryk tills han inte kan stå på benen!" (Ref: Poliserna i Rosengård, Malmö)

Vad kan man säga om en stat som kallar sig demokratisk men där medborgare kanske inte massivt, men ändå i betydande omfattning satt i system att utmana anda medborgares lagliga rättigheter genom att indirekt och passivt anstifta och uppmuntra till torpedverksamhet och grovt pennalistiskt våld?


Morgan Ohlson

Komplettering till ovanstående. Detta är den modell varmed man alltså anmodar unga att bevisa sin lojalitet. Systemets fascistiska delar ges på detta sätt "våldsmakt" men skapar också just en sjuk lojalitet baserad på hållhakar på liknande sätt som kriminella gäng. Krimineliteten varierar, alltifrån laglig mobbning, utfrysningar, terroriseringar, "sociala avrättningar", vandaliseringar, misshandel och ja, faktiskt även mord. Detta innebär också att det i Sverige begås brott som lokalsamhället, om man kan gärna helt lägger ned. Alternativt lägger man skulden på en oskyldig (gärna en oliktänkande) för att på så vis fria sina unga påläggskalvar och uppmuntra denna fascistiska våldsideologi med sjuk grupplojalitet.

/m

.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Den Svenska modellen
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2009, 13:03:12 PM »
Här kan man göra en undersökning.Det vore ganska lätt. Exempelvis båda de socialsekreterare som handlade vårt ärende Jill Thomelius och Annette Tarden har befodrats. Jill Thomelius sysslar numer med att som anställd på en privatskola och troligen deltidsarbetande på socialförvaltningen fixa klienter till privatskolan.

Gerd Fureder som höll i min vårdnadsutredning jobbar heller inte kvar på socialförvaltningen. Hon vägrad ju mig ett umgängesavtal med hänvisning till att"Lagen är bara en rekommendation".

Vart tog de vägen ? Kontrollera: alla som anklagats för brott har befodrats, socialsekreterare Ulla  Wall-Johansson som hjälpte familjer som trakasserats av socialförvaltningen avskedades.

Till den tänkta websidan med uthängningar skulle man kunna användad ett enkelt koncept: avidentifierade uppgifter från anmälar sidan, och sedan uppgifter om vilka socialsekreterare som befodrats och vilka som har avskedats eller omplacerats.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
Är Sverige nazistiskt? #13 - Domen #3
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2009, 15:27:49 PM »
.

Detta är den sista delen i den lilla serien är Sverige nazistiskt?

.

Är Sverige nazistiskt? #13 - Domen #3
Länk till Domen #1 och #2 finns ~3-4 inlägg ovanför.

.

__ Ärligt talat
När jag påbörjade den här artikelserien "Är Sverige nazistiskt" så trodde jag nog att man borde etikettera Sverige som kanske 10%, kanske 30% fascistiskt. Resultatet, det som jag nu kommit fram till efter att ha samanställt det som jag vet om dagens Sverige blev något annat. På den grunden att Sverige inte är lika grymt både avseende folkmord och krig som nazityskland kanske man inte bör benämna Sverige som nazistiskt alls? Likväl finns en lång rad helt nya, aggressiva sociala uppfinnar och även en systematisk våldsideologi från i princip alla myndigheter selektivt mot medborgare i Sverige. Just i den fascistiska andan fungerar vissa myndigheter alldeles perfekt för omtyckta "tysta" medborgare, men agerar ibland mycket grymt mot "negativt utpekade". Aggressivitet och våldsideologi framkommer dels i vissa typer av övergrepp, inte regelmässigt men återkommande och att myndigheter i dessa fall på ett löjeväckande manipulerande sätt vägrar rätta till skador även då det uppmärksammas. Det finns anledning att beakta detta med koppling till "kriminell olydnad".

I landet frodas också en påtaglig nationalism eller motsvarande "sjuka grupplojalitet" dels direkt och dels genom praktiskt politiska åsikter med nationalistisk dimension (royalism, sill-och-nubbe-och-kallanka-på-julafton-fundamentalister, skattefundamentalism, "bevara-Sverige-svensk-rörelsen" och t.ex tystandet av Massud Kahmali's utredning om integration mm. mm.).


__ Våld och grymhet
Graden av våld och grymhet i NutidsSverige är betydligt lägre än Hitlertyskland och egentligen är det enbart i mindre delar som det kan jämföras sida vid sida. Då ska man betänka att även HTy idag, 50 år senare om Hitler hade vunnit kriget troligtvis hade blivit mindre våldsamt och mer propagandistiskt. Med växande informationsteknik tar media, privata nätverk och debatt allt mer av makten och behovet av hemlighållande och tabun ökar därmed. Skälet är att makt alltså går "fel vägar" vilket man inte vill skylta med. Tyvärr måste man konstatera att det är oklart om Sverige är mindre grymt än HTy just av pragmatiska skäl snarare än ideologiska skäl? Om Sverige verkligen "frivilligt" är mindre grymt är därför oklart.


   ** Ideologi och principer

Nyligen har bland annat flera fascistiska och våldsideologiska uttalanden gjorda av poliser i tjänsten kommit ut i media. Polisens ledning och media behandlar detta i stora delar som att poliskonstaplarna vore småbarn i en sandlåda. Man talar om dem som snacksaliga och "dålig attityd" men att bekänna sannningen, att det handlar om förakt mot människor och i grunden bristande respekt för hur demokratisk polis bör förhålla sig till sitt jobb, det förtiger man i självcensurerande anda. Svensk polis blir på detta sättet tyvärr inte den stabiliserande kraft som en demokrati skulle önska utan samtidigt också en stark, troligen mycket stark populistisk antidemokratisk kraft. När unga söker polishögskola ska man inte enbart fråga dem om varför de söker. De blö också tillfrågas om ideologiska aspekter, så som hur en demokratisk polis bör och får verka för brottsbekämpning.

När det gäller barn så är den officiella bilden att man ska visa total hänsyn till barnens behov. I praktiken är det inte så men när det gäller vuxna föreligger inte ens försök att stävja de övergrep som sker, i stället ökar f.n kontroll och repression mot enskilda vuxna. Ser man till socialkontor, polis, psykiatri m.fl så ser man vid analys att deras praktiska agerande har våldsideolgi i grunden även då lagarna stipulerar annorlunda. Det kan låta som ett skämt, men det ligger mycket mer i det följande än man först vill tro. I Sverige har alla som...

# ...inte har några åsikter åsiktsfrihet
# ...inte vill uttala sig full yttranderätt
# ...verkligen vill ha åsikter och yttra sig ofta stora problem med myndigheter och arbetsliv även om de varit helt lojala på arbetsplatsen.

När man betraktar ingående hur vuxna som anses "obekväma" bemöts i det Svenska samhället framkommer en tydlig bild av att stat och samhälle ser på alla vuxna som ett problem som ska kuvas och skrämmas "på plats" genom repression och pennalism. Detta är en bild som tydligt framkommer på i stort sett alla samhällsområden. Det är eliten som ska kuva "vissa ur pöbeln" på plats och i grunden, inom "sekt-systemet" föreligger en usel, improduktiv människosyn och en ideologi som i grunden är mer fientlig och våldsbenägen än den som framkommer i t.ex Svenska djurskyddslagar.

Själva principerna, ideologin och människosynen som den syns i praktiskt agerande, särskilt då mot "obekväma" har en tydlig karaktär av mass- och avelsprojekt med betydande ringaktning och t.o.m särskilt konstruerad differentiering mellan "de goda och de inbillat onda". Det vill säga i grunden liknande eller identiska principer med HTy där man helt avsåg en kontrollerad rashygienisk utveckling. En särskild passus måste också förbehållas noteringen att kriminella, som anses friska ofta behandlas betydligt bättre än "utstämplade obekväma" som på rashygienisk-liknande manér betraktas och hotas som "farliga sjuka".


__ Superelitismen och svågerprinciperna
Med superelitism avser jag att Sverige uppvisar tre (3) tydliga, accepterade eller arrangerade elitistiska drag medan en helt demokratisk stat borde uppvisa endast en (1).
#1. Traditionell konkurrens: Den kapitalistiska och naturliga konkurrensen mellan människor, den finns i Sverige och den ökar.
#2. Svågrar och gener: Den nästa elitismen är den utvecklade "svågerpolitiken" där man satsar på "genetiskt goda" (tror /tänker man) släkter. Om en person med ett ovanligt efternamn gör någon sorts karriär i t.ex ett offentligt företag (SR och SVT ofta skärskådade) så kan man ge sig fan på att det bara är en fråga om månader innan nästa person med samma ovanliga efternamn dyker upp. Tydliga paralleler med trenden omkring släktforskning och hyllande av det avskaffade adelsssytemet men i nya former kan uppfattas. Den tredje elitistiska kategorin som bidrar till superelitismen är...
#3. Pennalismen: Det som avses är den principen som används mot negativt utpekade eller "socialt utstämplade". Den ökar också differentieringen till eliten. Principen innebär att man dels systematiskt använder pennalistisk repression och dels i varg-ideologisk anda "biter offret tills han inte rör sig längre". Dvs att man använder utslagningen som en del i en superelitistisk folkkontroll-modell. De 2 senare elitistiska dragen differentierar och utpekar en överlägsen elit som, inte bara mer kompetenta utan på ett helhetligt sätt "bättre än andra". Nummer 2 och 3 har förstås ingen plats i en riktig demokrati där man har lag och ordning och inte lynchningsmetodik.

Observera att den direkta konsekvensen av detta, trots över 80 år av socialdemokratiskt styre är följande:
# Åt dem som "har" skall vara givet, vilket inte är tomt påstående utan skyddas och förstärks av det informella systemets struktur.
# Ilåsningseffekt. Dvs att systemet slår mycket hårt mot fattiga med en tydlig inlåsningseffekt. Detta drabbar särskilt de som tar sig ton och utnyttjar åsikts och yttrandefrihet till elitens förtret. Andra drabbade kan vara de som skaffar sig en utbildning utan medgivande av fascistoida bröder.

--------
När socialdemokraterna, trots över 70 års regeringsmakt talar om en påstådd kamp mot samma gamla orättvisor, då framstår det som en av den moderna tidens mest löjeväckande och omfattande lögner.
--------


__ Rättstryggheten
Rent ideologiskt har jag inte hittat någonting vare sig i människosyn eller moraliska principer som skulle hindra Sverige från avrättningar och folkmord. Skälet till detta är att vissa mäktiga nätverksaktiviteter som baseras på det informella regelsystenmet inte bryr sig om lagens gränser. Så djävligt är det!  Etablissemanget vet att vissa människor i Sverige har fruktansvärt "pissiga liv" pga förföljelser (återigen ref t.ex TV3 Grannfejden, Rödby, Fallet Tingström, Fallet Ulf och hur det kunde ta många, många år nan rätt skipades för Osmo Vallos död m.fl). Just nu talas om dels rasistiska och våldsideologiska uttalanden av poliser och nyligen har "Louise i Vetlanda" uppmärksammats ånyo. I båda fallen agerar politiker och myndigheter nu, men man agerar med detaljstyrning och "rökridåer" och inte i någon del grundläggande demokratiska åtgärder. Miljöpartiet har fört fram en ide om ett "Svenskt FBI" vilket vore ett stort steg i demokratisk riktning. Detta förslag motarbetas förstås av alla partier med starka smygfascistiska strömningar, dvs samtliga övriga. I grunden består Sverige av ett sammelsurium av flummiga grundlagar, kungahus och myndigheter med stor makt och minimal eller ingen seriös revision värd namnet. Grundlagen ger folk rättigheter, men hur, varför och hur dessa ska skyddas... det framgår knappast alls.


__ Själmord och folkets empati
Sedan vill man inte att utstämplade ska begå självmord heller eftersom det skulle belysa Sveriges principiella ovilja till konstuktiva, goda lösningsvägar (läs: ondska). Självmord väcker människors empati och detta anses politiskt farligt. Självmorden vill man till varje pris tala tyst om eftersom dessa riskerar dra debatt på sanningarna om Sveriges ideologi och utagerade principer. Grymheten i Sverige är begränsad, men i de ideologiska avsendena, när man genomskådar rökridåerna är graden av fascism hög, mer liknande en riktig fasciststat än en demokrati. Nationalismen i Sverige finns, men har så annorlunda former jämfört Nazistyskland att epitetet nazism inte är vidare passande. Begreppet kan förstås kännas relevant i samband med vissa händelser eller delar. Förslag på ord som använts och som skulle kunna beskriva Sverige är:

# Likhetsfascism
# Folkhemsfascism (alla måste trivas i samma patriarkala hem och brödraskap)
# Folkstyrd brödraskapsfascism (Folkstyrd syftar på valen medan "brödraskap" är det tysta etablissemang vars topp (nomenklatura) är de som i praktiken styr)
# Nomenklaturafascism, autofascism eller teknofascism. (åsyftar superelit och tjänstemannastyre)
# Demokratur (folkdiktatur, gärna uttryckt som "populistisk folkdiktatur".)

I en mer målande beskrivning skulle man kunna beskriva Sverige som en superelitistisk politisk stat som styrs socialfascistiskt genom ett osynligt etablissemang (nomenklatura) som utövar makt genom såväl tjänstemän som enskilda och använder hot, angiveri, förföljelser och omfattande extremt avancerad teknisk och social kontroll. Särskilt starkt mot "utstämplade" och då med rashygieniska undertoner.


__ Kommentar - staten /politiken
Eftersom det på den öppna, dvs "valsystems-sidan" finns så mycket medvetet manipulerande från politiker tillsammans med de beslut som går i antidemokratisk riktning finns ingen möjlighet att helt uppfatta den som homogent demokratisk heller. Partipiskor, anti-demokratiska lagar och även partiernas tysta accepterande av dramatiskt sjunkande medlemstal och liknande förvärrar bilden ytterligare påtagligt. När man sedan summerar de inofficiella  rättsövergreppen, vägrade advokater och hindrande av att vissa mål över huvud taget ska prövas i domstol och som borde ha rätt till det då grumlas det "goda Sverige" ytterligare påtagligt. Dvs att alla delar av samhället deltar genom en civil olydnad i att undergräva lagarna och upprätta en "normativ anarki". Den tydliga terror som pågår mot vissa förföljda, stölder av barn, minimal rättstrygghet och allt det andra ovan nämnda så finns inte några förmildrande fakta alls.


__ Kommentar - Ny Folkförminskning (depowerment)
För 80 -30 år sedan fanns aktiva trender och projekt att folket skulle vara aktiva på sin fritid. Man skulle förkovra sig genom studiecirklar, delta i frisksport och aktiv fritid med demokratiträning i styrelser etc. Utöver Sveriges tidigare sociala kontroll ska nu folkets liv läggas ned och rationaliseras till sexualitet (helst kärnfamilj) och jobb. Har du inte vare sig jobb eller kärnfamilj då ska du endera söka skydd i ett samfund eller inom HBT-rörelserna för att där stå under fritids-kontroll. Alla forna folkrörelser, utom möjligen jakt (för eliten) och sport /idrott krymper dramatiskt. Minskningar på senare år har varit dramatiska och demokrati-hotande inom partierna, fackföreningarna och andra stora folkrörelser. Här talar vi sammantaget om miljontals medlemsaktiviteter på årsbasis som försvunnit på mindre än 20 år!!! Alternativet till jobb, kärnfamilj, samfund och HBT är i den nya Svenska "kina-modellen" i princip total isolering och utslagning. Att sitta hemma och reflektera eller intellektuellt förkovra dig, utan att du har en forskartjänst eller uppdrag av någon organisation är redan idag, i princip betraktat som sjukdom. Eller annorlunda uttryckt. Sverige är i dramatiskt behov av nya rörelser för demokrati och rättstrygghet. Samtidigt är "betong-Sveriges nomenklatura" pinsamt angeläget om att köpa sina moral-skulder fria med en materialism som kapitalägarna behöver men som inte uppfattas lika angeläget av folket.

.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 (Efter att soc Karlstad vägrat lagstadgat stöd)

Tidigare olagligt: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer ~1 år.  # Hotats anta falsk Asperger-diagnos  # Skriftligt förtalats av Karlstads kommun. #  Tot ca 300 lagbrott och   # över 2500 terrortillfällen.
.

-------------
De 2 frågorna du måste ställa dig!

Fråga 1. Folkbildning och ett folk med god demokratisk kompetens brukar
anses som en nödvändig grund för demokrati i alla länder. Om ordnarnas
karriärkandidater genom smygfascistiska nätverk utbildas i mobbning,
trakasserier och att rangordna och "se ned på" andra människor... Hur kommer
det att påverka demokratin?

Fråga 2. Den viktigaste. Det tysta etablissemanget (överpartiet) säger att
man med den Svenska modellen  "tar bort" kriminalitet, våld och psykiskt
sjuka (farliga) och gör ditt liv rikare och bättre. Svara mig då på följande:
Om detta är så bra, varför betraktas då sanningar om det Svenska maktsystemet
som "lika farligt" som polismord och grova våldsbrott?  
--------------

 2 fg inlägg i serien: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=391059#poststop
.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
Lögner
« Svar #33 skrivet: 29 mars 2009, 18:32:50 PM »
.


Lögner ....och döljanden


Lögner är nog folkets enskilt värsta problem eftersom det alltid leder till distansering mellan beslutsfattare och folk. Lögner leder också nästan alltid till ytterligare stegrade klyftor och än mer döljanden längre fram. Lögner leder till negativa spiraler. Nyligen har kommit 2 stycken förslag som avser revision och granskning.

F-kassan: Här kom ett nytt förslag (beslutat?) om att en ny myndighet ska reviderar försäkringssystemet. Här anar man snabbt ugglor i mossen... varför får inte RRV eller ESV uppdraget? När man skapar speciella myndighet så uppstår omedelbart en extra stor risk för missriktad lojalitet. Dvs att granskaren och den granskade får mer gemensamt än vad granskaren har till sin uppdragsgivare (folket). Detta är en förslags-utformning som typiskt luktar politisk "incest" lång väg.

Fosterfamiljer. Även hanteringen omkring fosterfamiljer ska utökas. Även här borde en mer rejäl genomlysning ske av främst socialkontoren. Det borde också ske av RRV som är en myndighet som har åtminstone lite egna muskler. För att följa upp de enskilda fosterfamiljerna borde man använda vanliga trivsel-utredningar (intervjuer) som används inom personal-sektorn direkt till foster-barnen. Även det kunde gott och väl ligga på RRV som genom mer ansvar också skulle få mer resurser att göra punktinsatser vid upptäckta oegentligheter. Nu ska man ge ansvaret till läkare att kontrollera barnen... och VAD FAN SKA DE UPPTÄCKA DÅ? Ska de leta spermier i flickornas slidor, blåmärken eller utslagna tänder? ...jammenar, vilken nivå är det som detta indikerar!? Hur illa kan ett barn fara innan det uppstår fysisk ohälsa!? Det första som indikerar en ond miljö är ju t.ex rasande skolbetyg. Är det det som nu läkare ska kontrollera? Detta är en direkt galen utveckling där man åter igen håller politik-incesten inom socialstyrelse-familjen. Fascismens kreatur!


Den Svenska modellen: http://www.debatthuset.com/forums/sh...ad.php?t=10084


Morgan Ohlson
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
Svenska modellen
« Svar #34 skrivet: 13 april 2009, 12:25:28 PM »
.

En hypotes om motivet bakom vissa LVU-ärenden


Den här tråden är, kan vi säga en "skuggtråd" till denna länken. Här är senaste inlägget där Sverige beskrivs enligt metaforen "incenstfamiljen":   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000371&posting=19500000005429121

I den tråden, dvs länken så beskriver jag en rad av omständigheter som ligger till grund för att Sverige dels toppar demokratilistor, men i verkligheten är världens mest uppfinningsrika kontrollstat. Sverige är sannolikt betydligt mer kontrollerande än DDR var, men Sverige begår övergreppen genom en lång rad "uppfinningar" som gör det osynligt.

Barnstölder
Troligen är det ofta (inte alltid) så här. Om en förälder drar till sig "samhällets onda öga" så kan lokala nätverk, genom ordenssällskap planera repressalier, dvs starka pennalistiska åtgärder mot en förälder. Det kan vara att man vill ha bort personen från en post, eller t.o.m vill ha ut föräldern i arbetslöshet eller värre.

Planerade övergrepp
Dessa smygfascistiska nätverk vet alltså att föräldern X ska terroriseras frammöver och man kan då ha en tro eller misstanke att förälderna kan bli deprimerad eller få psykos som resultat.

LVU som terror och delvis skydd
Genom falska anmälningar, det kan vara vem som helst i lokalsamhället som anmäler föräldrarna för något påhittat. Anonyma anmälningar är ett fantastiskt smidigt sätt för smygfascisterna att terrorisera eller uppstarta en omfattande gruppmobbing mot en utpekad person (familj) utan att de själva behöver exponera sig. Familjen kan alltså vara en helt igenom "perfekt" familj, men där utomstående planerar för att familjen ska få ett helvete, oftast av någon "halvgalen" påhittad orsak..

Dels blir LVU'n utan rimliga skäl förstås ett starkt terrorangrepp mot både föräder och barn och där barnets reaktioner kan bli det värsta för föräldrarna.

Men, i vissa fall kan det alltså vara så att soc lyfter ut barnet därför att man (lokalsamhället genom nätverk) faktiskt avser terrorisera föräldrarna så pass mycket att man faktiskt vill skydda barnet från hemskheter frammöver. Det kan handla om avstängning från a-kassa, avsked från jobb (avtalsstridigt) eller liknande. I Rödby var det mopedterror. Hela detta scenario är förstås tokvidrigt fascistiskt men att det i hela galenskapen finns ett dubbelt syfte, dvs att man med LVU'n terroriserar men också lyfter ut barnet ur den planerade "stridszonen".

Enligt egen erfarenhet vet jag att "Sverige" inte drar sig för att t.o.m sätta barn till världen för att de ska användas som terror-vapen mot ena, eller båda föräldrarna.

Morgan Ohlson
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #35 skrivet: 08 maj 2009, 12:16:35 PM »
.

Sverige, incestfamiljen


Jo, som av en slump, bl.a med lite tips av den galne Österrikaren, Fritz, eller va' han hette... som hade sin egen dotter inlåst i källaren som älskarinna. För att ro iland ett sådant projekt måste förrövaren manipulera hela sin omgivning. Utifrån den modellen skrev jag 2 artiklar om Sverige, Sverige incestfamiljen.   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=399664#poststop

Grupper, även stora kan hamna i något som på engelska brukar benämnas "groupthink" (grupptänkande), dvs att det inte är personerna som tänker utan att gruppen "lever sitt eget liv från kopplat från individerna".  Sådan processer kan vara mycket farliga eftersom gruppen dras i väg som i leken "anden i glaset" och ingen tar ngt ansvar.
Läs artiklarna 1 och 2 i länken!  ...om du sedan vill söka den teoretiska bakgrunden till detta kan du söka på följande ord: groupthink, "fancy footwork" och forskaren Chris Argyris. Säkerligen har fler forskat om detta på senare år.

.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Stockholm

 • Gäst
SV: Den Svenska modellen
« Svar #36 skrivet: 08 maj 2009, 12:41:36 PM »
Grupp-processer och "Grupp-psykoser" är detsamma som mobbing av dem som står utanför, och inom kvinnodominerade soc kan detta gälla både arbetskamrater och invånare/medborgare, som av olika anledningar inte stämmer in på förväntningarna eller på den interna kulturen.

Som talesättet säger : - "Om ondska inte bestaffas så är den befalld" -.
"Befalld" av i så fall politiker, därför : BOJKOTTA KOMMUNALVALEN !
« Senast ändrad: 08 maj 2009, 12:46:39 PM av Stockholm »

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #37 skrivet: 10 maj 2009, 13:01:11 PM »
.

Mitt föregående inlägg avser "grupptänkande" i allmän form. Det har inte alls någon fast koppling till mobbning. ...men det var väl ett sätt att bädda in länken till inläggen om Sverige som incestfamilj. 
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #38 skrivet: 17 maj 2009, 17:13:08 PM »
.


Zombies får inte fundera på Anna Odells konst
...eftersom tankar kan få dem att "vakna", och det är ju inte meningenDen här diskussionstråden handlar om den Svenska modellen och de krafter som agerar i skuggan bakom lagar och även mot lagar. Anna Odell är ju den konstfackelev som spelat psykiskt sjuk för att dokumentera och framställa hur samhället reagerar och agerar på det. Här föreligger 2 mycket intressanta områden för den här tråden. Det är dels samhällets ideologi om hur man bemöter psykiskt sjuka, både bland privatperson och av myndigheten. Det andra mycket intressanta är samhällets reaktion på hennes projekt.

Anna Odell - konstfackelev
http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/anna-odell-mitt-verk-far-beratta-1.812436
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4256623.ab

Anna Odells agerande börjar på en bro där hon spelar obalanserad och om jag förstått rätt, bl.a visar att hon ska ta sitt eget liv. Här brottas hon då ned av en privatperson som håller henne fast. Lite kan man undra vad det kommer sig att en privatperson ta hand om en psyksjuk med våld? Om det sker ett brott då ingriper i princip ingen numer, men varför agerar man t.o.m med våld för att ta hand om en psykiskt sjuk? Jag säger inte det är fel, men det är ändå intressant varför utomstående bryr sig på det sättet och t.o.m agerar med våld.

När Anna Odell sedan kommer till psykiatrin så både spänns hon fast i säng, dvs i handleder och fotleder, eventuellt även huvudet samt att hon drogas rejält med lugnande preparat. Detta är antagligen helt rutiin i Sverige. Men varför!? Anna Odell har tidigare varit sjuk själv och hon spelade psykiskt sjuk, men hon skadade ingen annan, hon hotade inte heller skada någon annan än sig själv... så varför både spännas fast och drogas? Men, det är inte bara det som psykiatrin gjorde som man bör ifrågasätta. Nej, man måste också undra över det som psykiatrin INTE gör. Som jag uppfattar redogörelser, jag har ju inte sett projekt-installationen så var det ingen som hade något djupare samtal med henne när hon kom in. I stället tar man alltså bara för givet 2 saker:
# det ska inte pratas med henne, inget kurativt!
# man sätter in tvång (våldsideologi) i form av både bältesspänning och droger

Detta gör man alltså mot en person som endast varit ett hot mot sig själv och man kan undra varför? Vilken ideologi är det som gör att man dels helt avstår från kurativ insats?  ...och varför sätter man henne både fastspänd och drogad? Vad är...
# människosynen bakom?
# psykiatrins ideologi?
# behandling?
# och vad är onödigt tvång /våld?


__ Samhällets reaktion
Hur reagerar då samhället? Uppstår en sund debatt om tvång, våld, tung psykofarmaka eller ideologin i vården? Nej, i stället blåste det snabbt upp en storm från etablissemanget, med och genom media med kritik och anklagelser mot såväl Anna Odell som Konstfack. I händelseförloppet finns alltså flera mycket intressanta aspekter, men samhällets etablissemang reagerar blixtsnabbt med att samfällt gå till attack med budskapet att det intressanta, det är att Anna Odell har:
# kostat pengar
# förlöjligat vården
# "larmat" falskt
# skapat oordning
# ...och således brutit mot flera lagar

Det tyckte etablissemanget var det intressanta. Människosyn, personers rättigheter inom vården, vårdideologier, synen på psykiskt sjuka etc. det är alltså enligt det Svenska etablissemanget i princip helt ovidkommande och det som hittills helt ställts i fokus av samhällseliten, det har varit att en elev har stort ordningen i samhället... samtidigt som man ihärdigt, jämt och ständigt utpekar Sverige som en av världens finaste demokratier. Men när man nu hade chansen att visa hur fin Sveriges demokrati är, vilka hänsyn tsom tas till medborgare och hur genomtänkt vården är då väljer alltså etablissemanget i stället att helt gå till motattack och utpeka eleven som en kverullant, en avvikande bråkmakare. Vad säger inte det om det demokratiska klimatet? Vad säger inte det om samhällets prioriteringar?


__ Elitens lugn går före samhällsdebatt
Här syns det helt klart att en dominerande, tydligt dominerande del av etablissemanget definitivt prioriterar att tysta den oliktänkande, man vill tysta hotet från den intellektuella och man vill snabbt utpeka den, som man vill ska framstå som avvikande som en bråkmakare som ska straffas. Samtidigt läggs locket på totalt om alla de aspekter som berör medborgarens rätt, demokratisk etik och vårdens prioriteringar och människosyn.

Etablissemangets inställning tycks vara att snabbt straffa den som man anser obekväm, liksom för att snabbt tysta alla seriös debatt i frågan och också avskräcka alla andra som eventuellt skulle vilja simulera psykiskt sjuka för att få bli inlagda på psykiatrisk klinik, bli fastspända och nerdrogade... för det skulle ju säkerligen finnas horder av människor som skulle vilja pröva det! (INTE)


__ Hoppsan, ett storsvin!
Jag gissar Att Anna Odell ville belysa bl.a hur psykiatrin arbetar och vissa, vi kan kalla det för avvikelser från officiellt påstådd demokratisk ideologi. I stället har Anna Odell lockat fram totalitärismens fula monster, som uppenbarligen fanns långt närmare den påstådda demokratiska ytan än flertalet insett. Hon föreställde sig troligen att det skulle finnas ett resonerande klimat som kunde reagera på vissa mindre delar av detta. I stället visade det sig att hon lockade fram ett betydligt fulare ansikte och en reaktion långt mer avslöjande, långt mer omogen och ickedemokratisk än i princip någon velat inse innan.

Bakom detta döljer sig bl.a Hitleristiska åsiker som handlar om ett i princip militant "tystnadskrav". Ungefär: " - Här ska inte diskuteras någonting som kan väcka medborgar-zombies till insikter och rätt och fel."
Zombisarna, de som inte förstår vikten av sund debatt för demokratins skull, de ska inte väckas ur sitt zombie-stadium. Detta står förstås i bjärt kontrast till flertalet teorier och kunskaper om demokratiska staters uppbyggnad.


__ Sanning och konsekvens
Det som Anna Odell gjorde var mycket modigt. Hon visste att det kan bli hårda tag av både polis och psykiatri i kontakt med troligt psyksjuka. På psykakuterna dör någon varje år av sviter efter psykiatrins våldsideologi. Att hon skulle bli drogad, behandlad som ett "föremål mer än som människa och möjligen, så som skedde fastspänd under många timmer var hon medveten om. Ändå vågade hon iscensätta detta projekt vilket är mycket modigt och värdefullt för alla som begriper sitt eget bästa. Resultatet blev förstås långt större och mer aggressivt från etablissemangets sida än vad någon såväl zombie som vaken medborgare kunnat ana. Trots det, eller kanske på grund av det blev detta projekt som Anna Odell genomfört en av de viktigaste händelserna på senare tid. Försök att sätta fokus på psykiatrin är för närvarande mycket lovvärda, men att belysa den smygfascism som råder och locka ut själva "trynet" på planen är förstås än mer betydelsefullt. Det Anna Odell gjorde var bra och så som skedde så blev det ännu bättre än avsett.

Det är tveksamt om press, konstnärer etc ska ha frikort från lagarna och Odell kan komma att bli fälld i domstol, men i ett sådant här fall hindrar inte det att syftet var långt viktigare, resultaten långt större än eventuella efterräkningar. Konstvärlden och föresten alla sektorer är i behov av debatt, genomlysning och personer med mod och civilkurage att våga testa systemen. Därför gjorde Anna Odell, oavsett juridiska konsekvenser något mycket bra och bör betraktas som en vardagshjälte och föredöme för andra.


__ Ny påminnelse om: Slicka uppåt, sparka nedåt
För närvarande blåser samhällsvindar där alla ska hånas, förnedras, trakasseras etc. Men, när någon sätter fingret på vad de styrande, etablissemanget är på väg med landet, ja då blir det uppenbarligen ett jäkla liv. För samhället och eliten, de får uppenbarligen inte alls ens genomlysas i dagens Sverige. Särskilt inte när det kommer från oväntat håll. Den nya hårda stilen, den gäller endast enligt den gamla devisen, slicka uppåt och sparka nedåt.

.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb 
# 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  #
förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera sekretessbrott  #
kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med
pulsgenratorer ~1 år.  # Hotats anta falsk Asperger-diagnos  #
Skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och 
 # 2500+ terrortillfällen.
------
------
Ärendet med över 60.000 läsningar (per dec 2008). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conferenc
e=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec
9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3
%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemohöst2008 eller den nyare vittnemofeb2009

Mest lättläst(?)
DEL1   
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conferenc
e=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conferenc
e=10500000000000184&posting=19500000004730129
------
------
I dagens Sverige år 2009 vill man kalla sig för demokratisk rättstat. Fortfarande, trots detta behandlar man "obekväma", kriminalitet samt riktiga fiender (ex. terrorister) i princip på samma eller snarlikt sätt (våld). Man jämställer alltså i princip obekväma med terrorister. Egna vittnesmål är farligast och straffas synnerligen hårt och butalt, men oftast med "osynliga" metoder, sociala avrättningar etc.
-----

.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #39 skrivet: 30 maj 2009, 12:23:50 PM »

.

Svenska utslagningssystemet - Sammanställning

Det enkla är det svåra (både tortyr och analys)


.

Glöm inte länka till dessa unika vittnessmål om det sanna Sverige.

.
Jag har även tidigare sammanställt mina iakttagelser. Antagligen flera gånger. Nu har detta inte varit någon planlagt projekt. Alla analyser etc. har fått rulla på helt spontant och även baserat på hur minnesbilder och gammalt material kommit fram. Hoppas att ytterligare en runda kan leda till ökad tydlighet. Det enkla är det svåra och utmaningen är att enkelt beskriva detta utan att det blir så förenklat att det blir osant.


# Motorn i Svensk pennalism, rashygien: Rötter i 1900-talets 63.000 tvångssteriliseringar. Redan i tonåren kategoriseras Svenskar. Populära ordnas för framgång och mindre omtyckta, avvikare etc. övervakas för eventuell utslagning. De utvalda "vinnarna" får alltså försprång på alla övriga, de får mer makt och större nätverk. De är eliten i varje åldersgrupp som själva tjänar STORT på att upprätthålla pennalism, jantelag och "organiserad avundsjuka". Systemet upprätthålls genom hot, ofta implicita och att obekväma städas bort.

# Maktmissbruk: Det patriarkala härskarsystemet upprätthålls inte sällan med olagliga metoder. Redan i sena tonår börjar delar av utvald elit testa sin makt t.ex genom att anordna olagliga kedjebrev om pengar för att pröva att tjäna på sin elitstatus mot lagarna. Detta accentueras successivt senare under livet. Makten vidgas och lagar åsidosätts.

# Sanningssägare och intellektuella: Den utvalda eliten ska leda. Obekväma sannings-sägare hotar det fascistiska systemet. Eliten får lära sig att systemet (deras egen makt) är viktigare än både respekt för enskilda och lagar varför även grov pennalism, mobbning och även organiserad terror ingår i den dolda maktutövningen. De får lära sig att de är Sveriges ryggrad, alla andra efter dem.

# Terroriserande test: I vissa fall sätter man upp test eller prövningar för offren. Detta i en sorts galen vikinga-anda, de starkas rätt. Om offret klarar testet, vilket de ju egentligen inte ska... då måste de kuvas till tystnad efteråt. Då sker ytterligare terror för hjärntvätt och är avsedd att utradera bevis och vittnesmål.

# Repressionens syfte: Nästan alltid är syftet att lokala småpåvar vill kuva, tysta eller förjaga obekväma sanningssägare, självständigt tänkande eller bara i extrem jantelagsanda sätta någon "på plats".

# Sociala avrättningar: Övergrepp och påstådda tester sker med olika strategier beroende av offrets situation, familj, släkt, barn etc. Metoder som används (ofta kombinerat) är... (troligen ~80% av alla utslagning)
 - män fångas in bl.a genom att kvinnor, av t.ex vänner lockas göra sig gravida med dem.
 - tvångsomhändertagande av barn utan lagliga skäl
 - terror mot tvångsomhändertagna barn (starkt vapen mot föräldrar)
 - planlaggda, avancerade umgängessabotage
 - justitiemord, oskäliga skadestånd eller t.o.m fängelsestraff
 - olaglig förföljelse, övervakning (telefon, epost, "lägenhetsradar /pulgenerator")
 - social utfrysning. Vänner bekanta hotas, skräms att ta avstånd från offret.
 - offer kan luras av läkare att godta sjukdomsdiagnoser.
 - olagliga tvångsomhändertaganden av offret i terrorsyfte.
 - oskälig tvångsvård inom psykiatrin
 - genom hot eller mutor lockas partner att "terrorisera familjen" (den partnern belönas med "ny familj" efter)
 - olagligt /mot avtal fråntas anställning
 - a-lagare mutas att "dra med" offret i missbruk
 - nekas lagstadgat stöd av arbetsförmedling, socialkontor och /eller F-kassa
 - tekniska manipulationer med t.ex kabel-TV, radio etc.
 - mm.

# Terrorterm "paranoja": När pennalism, repression planeras eller har uppstartats mot en person kallas den "paranoid". Etiketten är i förebyggande syfte för att dels skrämma offret att vittna om övergreppen. Dels är meningen att omgivningen ska intalas att vittnessmål av offer X saknar värde då denne (falskt) utpekas som paranoid.

# Förtal, "Han är farlig": Personen står under terror /trakasserier till ren tortyr. Påståendet att "han är farlig" (alltid en man?) avser att personen terroriseras som repression. Detta kan leda till våld, förvar eller hämnd eventuellt under psykos. Påståendet "han är farlig" underlättar också snabbare tvångsvård eller fängelsedomar vid eventuell reaktion med våld eller hämnd.

# Rökridån "rätthaverist": Personer som polisanmäler den organiserade terrorn /repressionen kallas rättshaverister. Uttrycket har dubbel betydelse. Dels ska det dölja och förlöjliga offrets vittnesmål och anmälningar samt att göra allmänheten medveten (falskt) om att offret X inte är tillförlitlig i sina anmälningar. Ett sätt att dölja och förringa offren efter övergreppen.

# Samhället döljer terroriserande hemlöshet och även tvångsomhändertagande av barn med mytbildning och lögner om "knarknojor", psykoser mm. Systemet är godtyckligt, sektliknande och rättstryggheten är NOLL.

# Utpekad, förföljd av "alla": Folk i Sverige lär sig att terrorisera den som "sticker ut". Vittnar man om övergrepp /maktmissbruk etc. så är många "utbildade" (hjärntvättade) att kalla den personen för "paranoid" och eller om man har anmält brott så kallas man "rättshaverist" (ovan). Eftersom folk på olika orter lärt sig samma repressions-system kan utpekade __ tro __ att alla förföljer dem, på ngt mystiskt sätt tvärs över Sverige. Med högre ansvar och ålder mer insikt i systemet.

# Skadestånd. Personer som utsatts för olagliga övergrepp och tar sig genom tortyren utan utslagning kan få en sorts kompensation, men som också delvis är hjärntvättande. Om statens system fungerar och är starkare kan offret driva juridisk process mot anstiftarna. Detta avgörs av om lokala småpåvarnas "klass", och om system eller demokratin är starkast. Maktsituationen varierar med tid och plats. Om anstiftarna, genom det smygfascistiska systemet har övermakten så finns ingen möjlighet till rättslig process. Offrets problem här är att utomstående, som offret själv inte kan veta maktläget utan att pröva läget.

Människan är tyvärr så konstruerad att vi i frustration efter att vi har klarat oss ur "utslagningstester" själva ofta väljer att terrorisera andra svaga (eller bara tidigare utsatta), hellre än att hämnas mot dem som terroriserat oss och som vi vet är starka personer. I Sverige terroriserar vi inte handikappade. Men, här i Sverige undantas människor med handikapp ur "livs-rejset" och de har inte samma rättigheter /status som friska... men de frias från mobbning. Medan alltså handikappade terroriseras i vissa andra länder (t.ex forna öststater) så mobbas och terroriseras i stället svaga /utsatta friska personer i Sverige. Om det är bättre, ja det kan var och en fundera över själv?

# Sverige: Världens abslout mest utstuderade och djävulska kontroll och utslagningssystem kombinerat med extrem tystnadskultur. Politiskt oliktänkande och obekväma dras med ovanstående metoder in omfattande system av förtal, smutskastning och sjukdoms-etiketter som kulisser och döljande av politisk-filosofisk intolerans. Genom ett angiveri och drev-system utpekas personer som "oacceptabla". Systemet är dramatiskt icke-demokratiskt och anti-demokratiskt. Rättslig trygghet saknas helt vilket också är en del av den smygfascistiska ideologins implicita skrämselsystem.

# Iaktagelse: Du som uppfattar hela detta systemet som en form av lågnivå-korruption har antagligen helt rätt. Den lågintensiva, men massiva och dagliga korruptionen genomsyrar dagens Sverige så starkt att personer som själva vet och regelbundet deltar själva inte längre är aktivt medvetna om det. De vet intellektuellt men avskärmar de sig känslomässigt från systemet. Verksamheten underminerar riktig demokrati nästan lika starkt som talibanism och blockerar i princip all demokratisk konstruktiv utveckling. Systemet har blivit en lika självklar som förblindad verklighet för majoriteten av de som vet och deltar och där knappast någon längre förmår överblicka konsekvenserna.
Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer ~1 år.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.   ------------------------
Ärendet med över 60.000 läsningar (per dec 2008). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemohöst2008 eller den nyare vittnemofeb2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Stockholm

 • Gäst
SV: Den Svenska modellen
« Svar #40 skrivet: 05 juni 2009, 02:35:11 AM »
Hej Morgan!

Jag råkade av en slump läsa inlägg du gjort i ett annat forum när jag Googlade.

Du ska veta, att den 4 juni (igår) pågick en förhandling vid Värmlands Tingsrätt, en stämningsansökan mot f.d. AM(S)/LAN/AF från en kille.

Såg även att något speciellt hade hänt dig år 2006 från AM(S) sida.

År 2006 var ett valår, och då händer många "saker" inom f.d. AM(S).

Något hände även mig det året, ett "samprojekt" mellan kommun och Af, att få en helt frisk och i högsta grad arbetsduglig människa handikappstämplad.

I april i år lämnade jag in en stämningsansökan, mot båda myndigheterna.

Varken du eller jag är ensamma om att bli "offer" för AM(S).

Se även docent Mikael Holmqvist:s vid Stockholms universitet forskning om detta “handikappkodande fenomen“, samt i anslutning till denna forskning en artikelserie i Expressen sommaren år 2006 om denna Af:s handläggningsmetod.


« Senast ändrad: 05 juni 2009, 02:47:31 AM av Stockholm »

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #41 skrivet: 14 juni 2009, 12:45:18 PM »

Bokmärk, läs mer och skicka länkar till humanister och demokrater.


Svenska utslagningssystemet - Sammanställning #2


# Förföljelse - inbillad /signal-initierad (äv. ovan): Människor i Sverige lär sig alltså, bl.a genom ordenssällskapen att terrorisera dem som sticker ut. Det kan vara en åsikt, ett vittnesmål om övergrepp men också sådant som äldre ful bil, en ful husvagn eller liknande som utlöser inlärda trakasserier. Även på landsväg kan ful bil, släp eller husvagn utlösa trakasserier. Ovanlig fattigdom eller annan utsatthet är alltså en inskolad signal för trakasserier i Sverige. Sverige är m.a.o ett utbildat mobbarland! Den som utsatts för social avrättning och omfattande trakasserier tror förstås att alla sådana är personligt riktade.

# Förföljelser - fysiska: Under test eller påstådda test kan personer stå under hård fysisk kontroll /övervakning. På staden sker den t.ex med mobiltelefon där personer "larmar" att offret rör sig ute. På vägarna nås ordensbröder i lastbilar, taxibilar etc lätt via mobiltelefon (alt. com-radio). Jag har bara minutrar efter framkomst utsatts för öppna, tydligt personligt riktade trakasserier /aggressiva påhopp i Flensburg (Tyskland) samt Sydvästra Danmark.

-------
Vittnesmål: Vid bilresa 2007 hade jag i stort sett hela vägen, 35 mil Stockholm - Karlstad terroriserande avlösande personbil mindre än 4 meter bakom mitt ekipage. Oftast strax "utanför" så att helljus bländar i backspegel. OBS! Detta pågick av avlösande privatbilar även nattetid då landsväg /motorväg i övrigt var nästan tom och då omkörningsmöjligheten var 100%. Liknande har hänt flera gånger.
--------

# Dator och internet: Det som lagen tillåter i något fall, det utsätts vissa offer konstant utan skälig grund. Dator infiltreras. Samtliga virusprogram infiltreras. Dator utsätts för "osynliga registerändringar". Offret kan straffas t.ex genom att dator efter besök på debattforum sedan inte startar normalt. Antalet trakasserier och som bevisligen INTE är virus eller vanliga malwares är omfattande. Web-dejtning kan användas för avancerade trakasserier. Lämna inte ut foto då dessa kan spridas för helt andra ändamål i lokalsamhället. Internet är ganska nytt och jag kan fastslå att trakasserier /terror via internet, både omfattning och tekniskt komplexitet har ökat betydligt på senare år.

# FRA-lagen och IPRED: Notera särskilt hur dessa lagar, med makt för företag och schablon-böter kan komma (garanterat kommer) att användas som grov, omfattande terror mot obekväma /utpekade offer och stora "falska" bötesbelopp utan demokratiskt insyn. Bakom kulisserna används sådana lagar, precis som tidigare lagar fast nu ännu mer omfattande och som "fritt fram" för total övervakning mot alla obekväma.

--------
Min dator kräver upp till ~6 omstartningsförsök för att gå igång efter besök på vissa webforum (OBS! Det behöver inte vara forum-ägaren som terroriserar). Detta har pågått ~2år. Efter total ominstallation (och formatering av HD) uppstod samma trakasseri efter cirka 1 vecka. Trakasserier via onlinespel förekommer. Exempelvis kan nybörjare ofrivilligt sättas i "extra svårt spelläge" som gör spel nästan omöjligt. mm. mm.
--------

# Offret ska lyssna: Under sociala avrättningar sägs bl.a att den utpekade ska lyssna, lära sig att höra upp på ”storebrors” signaler. Visst kommer det också signaler, men i terrorn sker så många andra negativa, nedlåtande signaler att offret snarare lär sig att Svenskar är fascistoida idioter och särskilt lögnaktiga. Detta är förstås insikter som sätter sig djupt i ryggmärgen.

# Offret är ensamt: Sociala avrättningar sker efter det att offret i möjligaste mån har isolerats. På så sätt finns alltså inte heller något utrymme för den utpekade att på vanligt sätt lära sig. Många mindre insatta kan nog tänka att mobbarna vill lära offret något, men så är det alltså inte. I stället är den sociala avrättningen just ett terrorangrepp utformat så att det avser kuva, trycka ned och skrämma offret. Lärdom och kunskap hindras alltså och någon rådgivning eller möjlighet till "mentorer" finns inte.

# Terrorledarna: Personer som är djupt engagerade i den här typen av sociala avrättningar, med vidhängande terror tar själva skada. De ska kontinuerligt bevaka, övervaka och på olika sätt straffa och terrorisera offret. De som utför terrorn står alltå faktiskt under långa tider utanför lagarna, skyddade av lokalt etablissemang. De ska halvårsvis medvetet planlägga, kränka och genomföra repressiva åtgärder bl.a pulsgeneratorprogrammering mm. mot offret. Trakasseriledaren blir m.a.o en tortyrledare med specialitet på långvarig lågnivå-tortyr. Detta är absolut ingen överdrift. För att göra detta måste terrorledaren undvika empati, skydda sig från medlidande och helt gå in i sin roll som repressionsansvariga. Det är vuiktigt att inse att det inte enbart är offret som under terrorn riskerar att reagera med aggressivitet utan även så att terrorledare riskerar att ta greppet på flera olika vis under repressions-tortyren. Rollen är nästan identisk med tortyrledare i andra, erkänt grymma länder eller till och med Hitlers gaskammarmaskinister. På detta viset måste terrorledaren känslomässigt avskärma sig och tränas, utbildas att bli fullfjädrade halvprofessionella psykopater. I Sverige finns ingen motsvarande demokratisk träning /utbildning medan alltså däremot ett relativt stort antal terrorledare systematiskt tränas /tränar sig i rollen som antihumanistiska psykopater.

# Organiserad psykopatträning: För att lära sig koppla bort empati och sätta upp skyddande psykopat-sköld får terroranstiftare lära sig genom ordnarna att hantera terror, ”tagningar” och liknande som en sorts ”naturliga eleka practical jokes” och skratta åt det. Detta känns igen som en sorts återkommande hånflin. Omvänt lär sig också terroroperatörerna att sanningar, fakta om övergrepp eller vittnessmål av offret ska benmötas med en min av ”avsky”. Det vill säga en min av avståndstagande från fakta.

# Hemlighållande: Allt ovanstående nämnda är extremt hemlighållet och med alla till buds stående metoder. Kamrat och grupptryck, implicita hot, omfattande lågnivåkorruption med ett stort antal betendevetenskapliga och sociala angreppspunkter. En grund i detta är också det organiserade "ja-sägande" som anstiftas inom ordnar och nätverk. Här föreligger också en allvarlig riks i det att stora klaner "går i ring och sparkar varandra i rumpan" utan att någon egentligen på intellektuell nivå leder gruppen på en god väg. Talibanism kan definieras just som omfattande, skenande ja-sägande utan etisk kompass.

.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb 
# 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  #
förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera sekretessbrott  #
kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med
pulsgeneratorer ~1 år.  # Hotats anta falsk Asperger-diagnos  #
Skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och 
 # 2500+ terrortillfällen.
------
------
I dagens Sverige år 2009 vill man kalla sig för demokratisk rättsstat. Fortfarande, trots detta behandlar man "obekväma", kriminalitet samt riktiga fiender (ex. terrorister) i princip på samma eller snarlikt sätt (våld). Man jämställer alltså i princip obekväma med terrorister. Egna vittnesmål är farligast och straffas synnerligen hårt och brutalt, men oftast med "osynliga" metoder, sociala avrättningar etc.
-----

.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #42 skrivet: 26 juni 2009, 15:26:05 PM »

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.

.

Terrorisera folk? /modellen #1Denna artikel har en parallell i systerartikeln med liknande namn, men annat innehåll (postat datum nära detta) i angränsande tråd.
# DH: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=406709#post406709
# Passagen: http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005481368
# Google grupper /Usenet:   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/4e25c19cb9766e03?hl=sv#4e25c19cb9766e03

Bokmärk, läs mer och skicka länkar till humanister och demokrater.

Flera av er som läser detta tänker att jag måste vara knäpp. Varför skulle man hålla på och terrorisera folk, det låter ju galet. För mig var detta helknas också, åtminstone allra först. Sedan blev det hela allt mer uppenbart och successivt har jag också insett att den långa, nästan floden av sociala skandaler och justitiemord... det bottnar just i etablissemangets terrorövergrepp.


__ Franska bönder tippar dynga!
Många Svenskar tycker att även Sverige borde vara bråkigare, men det tycker inte eliten. Från etablissemanget finns en åsikt om att folket ska hållas okunnigt och trakasseras för att hållas nere. Troligtvis var Olof Palme en av dem som motarbetade den här typen av repression och utslagnings-samhälle. Efter hans död tycks de organiserade sociala avrättningarna, mobbnings-TV och en allmän aggressivitet allt mer breda ut sig.

Vissa i Sverige tycker att vi borde ha fler folkliga demonstrationer och små "bondeuppror" om man säger så. Eliten tycker inte så och genom det tysta etablissemanget har Sverige allt mer fått en hemlig, osynlig samling makthavare som gör upp saker i ordenskällare, bastumöten och slutna jaktsällskap. Sedan cirka 20 år har den här allt aggressivare makt och utslagningsordningen nedåt mot småfolket blivit allt tydligare på alla områden. Det har blivit allt mer tydligt att riksdag och regering blivit "springpojkar åt den osynliga 1'a kammaren" (det osynliga överpartiet).


__ Sverige, arvet av diktatorerna
Flera av världens ökända folkmördare har just hävdat att deras land degenererats och översvämmats av "oduglingar". Liknande kritik fanns i Sverige. Bland annat fanns smygfascister som bestämt hävdade att Sossarna klemade bort Svenskarna. I olika länder har startats utrensningar, folkmord etc för att, som de menat (inte sällan under falska förklaringar) "förbättra rasen i sina länder". Ibland har man menat att det varit de rika som varit bortskämda veklingar (Stahlin, Lenin, Mao Tse Dong). I andra länder har det varit överklass som menat att de varit tvugna att rensa ut galna kommunister (Flera i Syd och mellanamerika). Men, även nyliga konflikter har haft tydliga utrensnings och rashygien-aspekter (deras synsätt). För närvarande har vi Zimbabwe (rasism och utdrivning av vita) och relativt nyligen kriget på Balkan (religion) där det uppenbarligen varit så att man liksom samtidigt passar på att rensa ut obekväma motståndare bland de stridande parterna.

I de här kultur och rashygienkrigen, ofta dolt bakom andra etiketter används systematiskt metoder att förtrycka sin fiende. Meningen är att få motståndaren ur balans, att tänka sämre, att agera ogenomtänkt och att motståndaren ska vara underlägsen även kulturellt och moraliskt efter krigens slut. För att åstadkomma detta använder man våldtäkter, främst mot kvinnor men även mot män, tortyr mot fångar och slumpmässiga avrättningar för att knäcka fiendens civila funktioner. Land efter land undertecknar konventioner om mänskliga rättigheter, men bryter sedan dessa löften så snart de hamnar i krigslägen. Samma tanke genomsyrar allt detta... fienden ska med alla metoder bombas, psykas, terroriseras och torteras tillbaks till stenåldern både tekniskt och psykologiskt. I Sverige skedde under 1900-talet fram till 1975 63.000 bevisade tvångssteriliseringar. Efter att man slutat med detta har man gått över till osynliga sätt att slå ut "oönskade" människor. Men, principen bakom är alltså identisk med den som används av diktatorerna i den aspekten att man inte omedelbart dödar folk utan i stället utsätter dem för sådan terror att deras liv på andra sätt blir omöjliga.


__ Folket som lydiga kossor
Teorin bakom detta är lika enkel som grym. Förhindra folket från att tänka, så blir det minimalt med uppkomlingar som vill utmana eller omstörta makten, ens lokalt. En organisationsteori säger att alla hierarkier trycker ångest nedåt. D.v.s att eliten mår fint genom att avhända sig eländet nedåt och att de utsatta och svaga, de vadar omkring i skit till knäna, ständigt och jämt. Observera hur väl den teorin också stämmer med redogörelsen ovan om diktatorerna som medvetet förtrycker folk som en del i att förenkla sitt eget ledarskap.

Här finns en hake. Om man avser att förtrycka Franska bönder då kommer de körande och tippar dynga på motorvägar, på torg och utför presidentens port. Det blir kaos. För att kunna belasta folket så att de inte tänker i onödan (antidemokratisk idé) så måste man alltså kunna terrorisera dem utan att folket kan slå tillbaks. För detta finns olika metoder, här nämns 2:

1) Göra det så osynligt att folket inte förstår övergreppen mot dem.
2) Göra folket dummare som t.ex Björklunds (FP) idé om att avskaffa kompetensskolan och införa ap-kunskapsskola igen.

När folket, eller enskilda personer upptäcker att de terroriseras uppstår en risk att de blir förbannade som Franska bönder och går till motattack. För att utveckla samhällen som i stil med gamla testamentets påbjudna enorma hierarkier där ångestskapande elände skyfflas nedåt förenklas alltihop mycket om man kan få folket att vara lydiga och tysta. En nyckel här, det är att eliten på olika vägar ser till att personer som försvarar sig mot övergrepp t.ex betraktas som sjuka. Det fråntar dem normal rätt och skrämmer alla andra att stå tillbaks.Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

------------------------

Ärendet med över 80.000 läsningar (juni 2009). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemohöst2008 eller den nyare vittnemofeb2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
------
I dagens Sverige år 2009 vill man kalla sig för demokratisk rättsstat. Fortfarande, trots detta behandlar man "obekväma", trad. kriminalitet samt riktiga fiender (ex. terrorister) i princip på samma eller snarlikt sätt (våld). Man jämställer alltså i princip obekväma med terrorister. Egna vittnesmål är farligast och straffas synnerligen hårt och brutalt, men oftast med "osynliga" metoder, sociala avrättningar etc.
-----
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #43 skrivet: 17 juli 2009, 20:48:10 PM »
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.

.

Terrorisera folk? /modellen #2
.

Glöm inte att bokmärka, läsa mer och skicka länkar till äkta humanister och demokrater.

__ Förintelsen - De vandrade till sin egen död som får
Många har ställt den frågan. Hur kan man, som Hitler gjorde leda ett folk till förintelse utan att de försvarar sig? Den judiska traditionen, som bygger på gamla testamentets extrema hierarkiska samhällsordning har, antar jag "odlat" det judiska folket sedan 1000-tals år så att de är lydiga och finner sig. Ungefär samma sker nu alltså i Sverige. Genom fostran och "avel" ska man få fram ett folk som "finner sig" i förtryck och där man enkelt kan "sätta folk på plats" längst ned i hierarkierna utan att de bråkar. Nu tycker ju vissa att Svenskar redan är ett av världens mesigaste folk. Att göra den här omvandlingen och få bort medborgares försvarsbeteende inför integritetskränkningar har en svår hake. I naturen, där är det naturligt att försvara sig... men den moderna undersåten ska enligt nuvarande etablissemang alltså fogligt acceptera repression och pennalism utan att att röra en min. Medborgaren ska, likt kungens undersåtar låta sig tryckas ned i "sitt avsedda fack" (som alltså högre personer i hierarkin beslutat). Lika så, eller alltså omvänt tänker man sig kunna "väcka" undersåtarnas tanke, handlingskraft och frammåtanda om, men endast om etablissemanget finner en viss undersåte duglig och behövd för "tillväxt" och avancemang. Genom växtutrymme ska sedan den utvalda personen växa till att fylla det önskade facket. Självklart finns det rader av problem inför att människor i påstått demokratiska länder behandlas som "kungens undersåtar".

-------
Smygfascisternas teori: Deras teori bygger i princip på tanken att alla friska, mentalt stabila personer är utbytbara. Dem man ger växtutrymme kan nå hur långt som helst (i deras teori)... men då måste man också kunna "stänga av" och hålla nere många andra som synbarligen ur ett trad. rekryteringsperspektiv förefaller mer lämpade. Ett givet problem är att personer döms ut, nedklassas etc pga "feltolkningar" medan andra ges gräddfil, också på felaktiga grunder. Notera att Sverige utåt påstås vara en meritokrati.
-------

I klartext betyder detta alltså att friska, naturliga personer, i vår tid och i den nya (hemlighållna) rasläran kan betraktas som "sjuka" eftersom de trots att de är mycket friska helt enkelt inte passar in i den grotte-kvarns modell som används. Friskhet att anpassa sig till en naturlig miljö förskjuts därmed av etablissemanget att i stället avse anpasning till en "beordrad position". Modellen, där ska undersåtar vara lydiga och till och med tålmodiga inför övergrepp. Som du förstår är detta paradoxalt eftersom Sverige utåt vill framstå som demokrati och då ska ha ett initiativrikt och deltagande folk. Samtidigt, bakom kulisserna avser man inte alls "utveckla folket" utan i stället tvärt om invagga folket i en repressionsmodell en extrem, stel, inkreativ men stabil hierarki som man (tror) är mer långsiktigt trygg /stabil. (Notera att det också ligger en allvarlig fara i rigiditet, inflexibilitet och trångsynthet, dvs att stabiliteten kan bli sitt eget värsta hot om landet inte klarar inse och bemöta utveckling utifrån) . Detta kan f.n ses i flertalet (alla) stora Svenska föreningars snabba centralisering, reduktion av lokala aktiviteter och allt mer av föreningsaktiviteter sker alltid under en sorts "folkkontroll. Ledningsgrupper avskärmar sig, spontana aktiviteter läggs ned och under sommaren ska Svensken roa sig i kärnfamilj då över 90% av all föreningsaktivitet är stängd.

En annan viktig aspekt på detta är den fullständigt absurda omständighet att när människan väl lyckats bygga upp ett teknologiskt och ekonomiskt stabil välfärd, då drar de rika, de besuttna och eliten slutsatsen att folket får för mycket tid att tänka, för mycket tid att lägga sig i styret (som borde vara demokrati), som de enligt detta tysta etablissemang alltså inte begriper sig på... och att folk ska ha tid för "new-age-flum" det vill eliten inte heller. Enligt detta dolda överparti blir då den enda lösningen att folk bör, om det finns möjlighet få ha det ekonomiskt tryggt, men att deras känsloliv, personliga filosofier etc ska trängas undan genom pennalism, repression och en allmänt hög aggressivitet uppifrån mot de breda folklagren. I städerna ska man alltså mest jäklas med varandra och på landet, där provokationer och aggressiv konkurrens är lägre, där ska man ha vargar, björnar och bristande kommunikationer och samhällsservice etc. i lagom mängd så att det utgör ett "lagom repressivt problem".


__ Polismordet i Nyköping 2007
I det från media berömda polismordet i Nyköping 2007 blev det ovanstående i princip öppet bevisat inför allmänheten, men få insåg det. Om ni minns så var det en 55'åring som då skulle tvångsomhändertas av polisen i en påstådd "handräkning" men då polisen tillfrågades, vägrade lämna ut underlagen (som sannolikt inte alls fanns). Undertecknad utsattes för ett identiskt, olagligt tvångsomghändertagande 2009-01-23 där det saknades dokumentation. Det synes vara ett bevis att Svensk polis numer agerar baserat på hörsägen och skitprat (från lokalt etablissemang) och bryr sig mindre om lag och rättstrygghet. Alltså, vissa med hög rang (högt i hierarkin) har rätt att godtyckligt anmäla andra, medan de med låg rang helt saknar rättigheter i det nu framväxande Sverige. Som ni minns häcklades Kina bl.a för att man fördrev fattiga från områden där OS-anläggningar skulle byggas i Bejing. Exakt samma mentalitet växer nu fram allt starkare, år från i Sverige sedan 90-talet.

Rättegången omkring "polismordet" skulle ha blivit mycket intressant eftersom det alltså med 90% säkerhet grundades på ett medvetet falskt underlag som nämndes. Hur skulle då en Svensk domstol döma i ett mål där en enskild utsatts för ett olagligt gripande och då dödat en polisman, som 55'åringen själv menade, i självförsvar!? Detta skulle naturligtvis ha blivit extremt intressant juridiskt sett. Det som hände var i stället att etablissemanget
bestämde att någon riktig juridisk process aldrig skulle ske utan att:
# polisen per definition alltid gör rätt (samhällets vilja), hur fel de än gör.
# den enskilde som använt våld som försvar mot polis per definition hade förbrutit sig mot samhällets vilja genom att försvara sig.

Lagen struntade man helt enkelt i. Man struntade också i konventioner om individens rättigheter. Principen som logiskt sett ligger till grund för detta är alltså den ovan beskrivna folk och samhällsmodellen. Folket längst ned i hierarkin (rangordningen) ska förtryckas på plats med repression och pennalism. Den som inte finner sig i detta betraktas (döms) av samhället att kallas sjuk /fel /kriminell hur frisk denna reaktion enligt naturens lagar än är! Detta är antagligen en helt ny ideologi som bygger på fascistisk makt och maktutövning. Människoidealet är i vissa delar också fascistiskt, men i huvudsak baserat på någon sorts idé om individen som "autokratiskt lättstyrd kugge" och avpersonifierad. Detta i likhet med t.ex Kina där folket är "allt" och individen är "inget". Naturligtvis i kapitalistisk-anarkistisk anda med undantag för dem som har kapital nog att kräva respekt. Just denna anda återspeglades tydligt i samband med rättegångarna omkring det så kallade "Polismordet i Nyköping 2007"
# Om olagligt anstiftad "handräkning" var fel ville man inte veta.
# Om det enligt lagen var rätt att försvara sig mot kriminellt agerande polis, det ville man alltså inte heller veta.
Etablissemanget visste ju redan vad de ansåg om detta och individen saknade alltså helt rättigheter.

Detta ville man inte veta, eftersom pennalism, repression och rangordning genom hierarkin numer är MER SJÄLVKLARA i Sverige än individens rättstrygghet.  Grundmodellen, dem som faktiskt styr Sverige (bakom pratet om demokrati) bygger på att den enskilde i tysthet (och absolut utan fysiskt försvar) ska låta sig kuvas. I klartext, alltså... I DAGENS SVERIGE GÅR RASHYGIEN FRAMFÖR LAGBOK OCH KONVENTIONER.


__ Maskiner för folkkontroll
I ett par satser ovanför nämndes principer som eliten önskar för att repression ska fungera enklare. För att hålla folk på plats söker man numer efter nya repressionsmetoder. Irritera, störa, provocera och känslomässigt störa folket är mål man har för att hålla massorna på plats. Det är här vi åter kan anknyta till maskiner, vibrationer och terrorvapen som kan operera genom hus, genom väggar och stå inlåsta eller osynligt monterade utanför folks förståelse. En av de moderna repressionsteknikerna ordnas genom pulsgeneratorer och meningen är att de som utsätts ska påverkas men inte förstå och inte inse att de utsätts för det. Då tystnaden om dessa former av repression är så omfattande erkänner man förstås inte pulsgeneratorernas existens och p.g.a detta har i stället uttrycket elallergiker skapats... ofta med tillägg som "ynkliga elallergiker" eller "gnällkääringar" etc. vilket förstås också ger en indikation om att detta är något som ska tystas, det är fult.


Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.


------------------------
Läs om ärendet med över 80.000 läsningar (juni 2009). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemohöst2008 eller den nyare vittnemojuni2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Den Svenska modellen
« Svar #44 skrivet: 23 juli 2009, 15:58:05 PM »
.


Integritet - mer än integritet!
(inflikning)


__ Exempel ur verkligheten
På ett data, eller internetteknik community är det en person som tycks vara utsatt för
någon typ av trakasserier. Vi kallar honom David. Han verkar ha en del konstiga, ej
användarrelaterade problem med PC. Vid ett tillfälle hade David fått ett ganska konstigt fel
på en community-relaterad programvara. I forum fick då David tipset att ladda upp en
skärmutskrift. Då visade det sig att alla relativt nya på forumet fått möjligheten att
uppladda filer bara dagar innan hade stängts av en av moderatorerna. Att ladda upp en
skärmutskrift är ju normalt sett nästan helt ofarligt.

En av communityts mer dominanta deltagare föreslog att David skulle lägga bilden på en sorts
web-galleri och lägga ut en url. David har rapporterat flera väldigt konstiga, men trovärdiga
händelser och det verkar troligt att han har fått onda ögat av myndigheter eller privata
nätverk. Om detta är ett "vanligt terror-trakasseri" (typ: groupstalking) så har
etablissemanget kontaktat någon "godkänd" moderator på det avsedda communityt. Dvs att de
har förvarnats att denna personen står under specialbehandling. (mycket tyder på det).

Davids dator har antagligen ett flertal ganska aggressiva malwares och trojaner dels för
övervakning (bakdörrar) men också som trakasseri (t.ex periodvis trakassera genom att stänga
av vissa funktioner). Av den anledningen stängde man communityts möjlighet för
filuppladdning... vilket egentligen är ganska konstigt. Men för att liksom läta över det
hela stängde man denna möjlighet för alla som David och nyare medlemmar. Men varför skriver
jag om detta i en tråd om PiratPartiet?

(Detta är inte det första examplet på detta som jag sett på nätet)

Om trakasserier: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=4071 41#poststop__ PiratPartister, vet mer än de säger!
Många i PiratPartiets kärntrupper vet mer än de får och kan säga. En del jobbar som
datasamordnare eller Webmasters och har insyn i den nya övervakningen. Även programmerare
kan ha det. Idag är det garanterat många (nästan alla) med datansvar på myndigheter och
större företag som har någon eller flera datorer (personer) som ska specialbevakas. Det kan
i vissa fall röra sig om bevakning mot t.ex barnporr (och det är bra) men det finns också en
stor del personer som övervakas av "mystiska skäl". Skälen kan vara att den övervakade någon
gång sagt något elakt om en Generaldirektör, att de anmält ett felaktigt agerande av
Försäkringskassan eller att de har ett brorsbarn som har en Harley Davidsson eller bara
utpekats som "bråkmakare", precis på samma sätt som man hör från diktatur-liknande stater
som Ryssland och Kina.

Vissa av de bevakade ska trakasseras, liksom för att göra saker svårare för dem och andra
ska övervakas maximalt. Detta får naturligtvis inte de dataansvariga prata om... man pratar
inte om det ens i allmänna termer eftersom "befolkningen inte får uppröras". Engström (PP's
EU-representant) har flera gånger sagt att PiratPartiet har experter på integritetsfrågor
och deras kunskap vill man föra vidare (till betrodda toppolitiker, troligen). Detta är
förstås en del spekulationer från min sida, men det är ganska väl underbyggda spekulationer.


__ PP, en wistleblower!?
PiratPartiets budskap är dels mycket mer allvarligt än fildelning, men det är också
betydligt allvarligare än bara lite "allmänt om integritet". Jag tror att många av de
initierade i PiratPartiet tycker det helt okej om några yngre väljare röstar på dem av
fildelningsskäl eftersom de verkliga skälen bakom PiratPartiet är betydligt allvarligare än
de flesta tror.

Rent tekniskt kan man anta att den senaste tekniken på internet, som man delvis skämtsamt
brukar benämna Web 2.0 också kommit att innebära "övervakning 2.0" och i omfattningar som
troligen i vissa avseenden överstiger det som sciencefiction-litteraturen /film beskriver. I
en serie om "riktiga spioner, SVT Dokumentär framkommer bland annat att övervakning numer
ofta innebär att extremt mycket data insamlas, men den sammanställs endast för personer
under specialbevakning. Men, informationen finns där... och vilka som kan sammanställa data
om dig, vem som kan få tillgång till den av t.ex rena trakasseri-syften... det kan vi inte
veta och lagarna, ja de sätter knappast dagens gränser för vem som undersöker vem och
varför.


Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb # 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening # förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera grova sekretessbrott # kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med pulsgenratorer >1,5 år. # hotats anta falsk Asperger-diagnos # skriftligt förtalats av Karlstads kommun. # tot ca 300 lagbrott och # 2500+ terrortillfällen.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.