Frfattare mne: ”Divide et impera" eller "Tillbaka till grottorna&  (lst 4075 gnger)

valens

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 249
  • Karma: 0
    • Visa profil
    • http://visa.respeqt.nu
”Divide et impera" eller "Tillbaka till grottorna&
« skrivet: 11 mars 2007, 09:59:07 AM »
Låt mig citera mig själv:
Det pratas om LVU som våldet som utövas mot barn och deras familjer när barnen tvångsomhändertas. Helt rätt!

Men vad är det då det, om inte våld som utövas mot barn och deras föräldrar, då föräldrar ställs mot varandra och den ena föräldern är uppmuntrat av myndigheterna att kidnappa barnet från den andra föräldern och då sparar dessa myndigheter på varken lögner eller dokument förfalskning, underlåtelse att undanröja rättsfel och mycket mera?!?

Om föräldrar mister barn på grund av brister i rättssäkerheten, handlar det om kidnappning. Kidnappning är mycket traumatisk händelse för såväl det kidnappade barnet, föräldrarna och barnets syskon. Om kidnappningen sker i lagens namn är vi på väg tillbaka till grottorna.” – citat av Ulla Wall-Johansen på en av NKMRs sidor.

Vad socialförvaltningen, barn och ungdomsförvaltningen i Växjö, med direkta stöd av polis och åklagarmyndigheten samt tingsrätten sysslar med?
Ja, bland annat anstiftan till egenmäktighet med barn, anstiftan till falsk tillvitelse, dokument förfalskning, underlåtelse att undanröja rättsfel och mycket mera!

Om LVU inte används av myndigheterna, då går dessa myndigheter tillbaks i tiden (kanske inte just precis till grottorna, men ändock!):
Söndra och härska (latin: Divide et impera) som är en angreppsmetod, problemlösningsmetod respektive krigföringsmetod som går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar. Förhoppningsvis kan därefter dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget.”

Jag anser att NKMR, enligt stadgar, bör och skall ingripa i vartenda fall där brott mot den enskildes grundläggande rättigheter utövas!
”För att vidga enskilda människors och deras familjers frihet och rättssäkerhet då bland annat FN:s Barnkonvention (Artikel 7) eller Europakonventionen (Artikel 6) angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna INTE följs och på så sätt barn och deras föräldrar utsätts för psykisk misshandel samt rättsövergrepp!
Och därmed ”tillse att felande tjänstemän ställs till svars inför domstol eller disciplinärt organ vid rättsövergrepp eller maktmissbruk mot enskilda samhällsmedborgares privat- och familjeliv”!

"Divide et impera" eller "Tillbaka till grottorna"?