Författare Ämne: HJELP FAMILIEN KJENNER!!  (läst 10440 gånger)

langora

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 7
 • Karma: 0
  • Visa profil
HJELP FAMILIEN KJENNER!!
« skrivet: 24 oktober 2007, 13:15:46 PM »
Nytt opprop med bønn om at Gerd June,Ronny og barna skal få komme hjem og leve trygt.

Skriv under og send videre    

http://www.opprop.no/opprop.php?id=kjenner

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Norsk barnevern forfølger familie
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2007, 15:00:08 PM »
Det finns en mapp med artiklar om familjen Kjenner i sektionen "Artiklar" på NKMR:s hemsida. Se Sveio saken. Norsk barnevern forfølger familie.

Doc. Bo Edvardsson vid Örebro universitet har i flera böcker och avhandlingar studerat socialsekreterarnas metoder vid tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. Han kallar deras metoder för Följandestrategier.

Förföljandestrategier är inget annat än kvalificerad mobbning. "Sensitivitetsträning", som ingick en obligatorisk del av socionomernas utbildning under 1970-talet, gick ut på att lärarna mobbade vissa elever och lärde upp eleverna i konsten att mobba varandra. Dessa kunskaper har socionomerna tagit med sig ut i arbetslivet och använder mot sina klienter. Socionomutbildningen och utvecklingen av socialtjänsten/barnevernet i de nordiska länderna har följt svenskt mönster.

Se mappen med artiklarna om Röd Sopis.

kaisa65

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 3
 • Karma: 0
  • Visa profil
Brev til mamma 18/8-2007
« Svar #2 skrivet: 17 december 2007, 01:21:47 AM »
Jeg fikk tilsendt et brev fra en datter til mor i dag. Dette er ett brev preget av sorg, sinne,frustrasjon og savn. Sorg og savn etter de som betyr mest her i livet,støtten og tryggheten.  Frustrasjon og sinne over at familien blir splittet av de såkallte "barnevernere" eller som de tydeligvis ironisk nok har fortalt denne jenta "barne-vennene"

Dette blir lagt inn etter tillatelse fra Gerd June:

Hei dette er Miriam kjenner å for å bevise at det er meg
ska jeg seii ka jeg sa til barne vennene jeg sa at jeg ville bo hoss mamma å at da spørte dei hvem savner du eller eterlant sån
da hadde jeg sakt mangen Ass..........jeje til bake til saken sorryy Pappa for at jeg vill ikke bo hoss deg men
jeg har bodd hoss mamma helle livet mitt å jeg vill at det ska forsette sånn jeg er veldig veldig glad i både deg å Mamma
men sanheten er at jeg vill Bo hoss Mamma å det har jo jeg sakt til deg å jeg håper du får står
jeg vett at dei komm hjem i huset vårt å det var litt rotete men det er ikke det som betyr noe det som betyr noe er at Mamma
er glad i meg+ at det går ann til å fikkse på når det er rotete da kan jo man bare ryde sant men viss noen driver å slår barna sine det går ikke ann å fikkse på men dere barnevennene løyy for mamma i sist retten da sa dere at jeg ville bo hoss Pappa men jeg hadde sakt at jeg ville bo hoss Mamma jeg er glad i bege 2 men vill bo hoss mamma for der er jeg vannt til å bo i menst nå har jeg vont inni meg for jeg savner
hun så fællt å jeg gråtter ini meg men later som dett ikke er noe å jeg hører stemen til mamma å dei i hode mitt for jeg er så vannt til denn stemen jeg har lyst til å bo der å dett vett Mamma for hu kjenne meg å viss dere barnevennene driver å seier at jeg vill ikke bodd der da komme jeg til å bli rasene for hun har altid vert der å stilt opp for meg selv om hun var lei seg å sånnt å dere barne vennene har plaget oss
i mangen år vett dere hva jeg orker det ikke meire dere vett jo sjølv at jeg vill bo hoss mamma å dett vett i verfall jeg å for å
seii det sånn dei barnevennene som var hoss pappa ja den dagen jeg skulle snakke med dei hu ene hadde oransj hårr å hun andre hadde sånn brunt akti hårr det sa jeg bare for å bevise å at dett er meg å når vi snakker om ste faren min Rony han å ha vert der å stilt opp for meg ver gang jeg var i trøbel der me basta å viss jeg ikke for bo hoss mamma kommer jeg til å gråte ver eneste natt å dett gjør jeg nå å men vill ikke visse det men nå vett dere at jeg vill bo hoss mamma ikke i barne hjem å ikke ta det ille opp Pappa kjempe glad i deg å ikke hoss Pappa men hoss mamma jeg er vedig glad i dem bege men vill bo hoss Mamman min

     
_________________
GRUPPESØKSMÅL MOT BARNEVERNET,idjmel@hotmail.com, tlf 98071708

Tanten

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 86
 • Karma: 0
  • Visa profil
HJELP FAMILIEN KJENNER!!
« Svar #3 skrivet: 20 december 2007, 22:57:42 PM »
Jag känner med den här familjen. Jag hade förmånen att träffa mamman och de två yngre flickorna i somras. Mina tankar finns med dem. Hör ni av dem, hälsa från Härnösand.....jag hoppas det löser sig så de får vara tillsammans. Jag hoppas också att de får en god jul.....inte för att jag förstår hur men jag hoppas det.

kaisa65

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 3
 • Karma: 0
  • Visa profil
HJELP FAMILIEN KJENNER!!
« Svar #4 skrivet: 21 december 2007, 17:41:28 PM »
Dagens barnevern griper inn og ødelegger alt for mange barn og familier, og dette burde bli en stopp på.

Det burde være noen med godkjent kompetanse som gikk inn for å vurdere en slik viktig avgjørelse som å ta barna fra familier, og ikke som i dag der er barnevernet og deres egne utvalgte som tar hele avgjørelser og vurderinger av ett slikt viktig valg som til i dag har ødelagt mange barn og familier.

Verner de sine barn, gjerne flytter dem i skjul eller flykter fra landet, ja da blir de etterlyst for kidnapping på sine egne barn som barnevernet på en urettferdig måte har bestemt seg for å ta fra foreldrene.

Og dette barn som barnevernet ikke engang har møtt, og heller ikke foreldrene da dette ble avgjort og bestemt av ett barnevern vi tidligere trodde tok vare på barna. Vi har i ettertid forstått att det er lettere for barnevernet å få ødelegge barn. Skal de få lov til å fortsette dette ender det med en katastrofe til slutt.

Hilsen en mormor.

langora

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 7
 • Karma: 0
  • Visa profil
HJELP FAMILIEN KJENNER!!
« Svar #5 skrivet: 21 december 2007, 20:15:13 PM »
kaisa65 sa:"Det burde være noen med godkjent kompetanse som gikk inn for å vurdere en slik viktig avgjørelse som å ta barna fra familier"

Her i denne saken har en av Nordens fremste,Lena Hellblom Sjøgren uttalt seg.


UTDRAG FRA SAKKYNDIGRAPPORTEN:

26 augusti 2007

Psykologisk sakkunnig kommentar vad gäller barnen Miriam, Amalie och Nathalie Kjenners bästa

Lena Hellblom Sjögren, filosofie doktor, legitimerad psykolog

mail@testimona.se

Riskvärdering

Riskvärdering i en sak som denna handlar om att väga olika risker mot varandra. Grunden för de olika riskbedömningarna är ingående kunskap om tidigare förhållanden, eftersom prognoser för framtiden svårligen kan bygga på något annat än tidigare historia.

Riskerna för Miriam, Amelie och Nathalie att fortsätta att leva med sina föräldrar skall således vägas mot riskerna för dessa barn om de inte fortsätter leva med sina föräldrar.

Hade Barnevernet en ingående kunskap om dessa barns historia då de den 11 maj 2007 beslutade att barnen skulle plasseres?

De hade aldrig träffat barnen, aldrig träffat föräldrarna. De hade inte träffat någon för övrigt i familjenätverket. De hade inte studerat journaler eller skolrapporter för barnen. De hade inte talat med skolan där Miriam och Amelie gått i nästan två år.

Vilken kunskap hade de om barnens förhållanden? Av framställningen i Fylkesnemndas protokoll framgår det att de hade tidigare bekymringsmeldinger och uttalanden gjorda i samband med dem. De hade också en aktuell anonym bekymringsmelding, samt egna intryck efter besök med polis i familjens hus den 11 maj 2007 när endast Linn-Iren och Morten fanns i huset.

Hade Barnvernet en ingående kunskap om vad som händer barn, statistiskt sett, som plasseres? Någon sådan kunskap om att barn som fosterhemsplaceras riskerar att klara skolan sämre, riskerar att hamna i kriminalitet, i missbruk och/eller bli psykiskt sjuka, har inte redovisats. Risken för varje barn att plasseres, utifrån varje barns unika förmåga och svårigheter är lika viktig som underlag vid en jämförande riskbedömning. Det innebär att förhållandena för varje barn i deras hittillsvarande liv måste vägas mot de förhållanden som kan förväntas om barnen tas ifrån sin familj.

Först med en sådan ingående kunskap kan en jämförande riskbedömning göras. Om då risken för barnen att bli kvar hos sina föräldrar bedöms som större än risken för barnen om de placeras, då kan det vara motiverat med ett placeringsbeslut.

Miriam har levt hela sitt liv med sin mor och sina syskon, hon har inlärningssvårigheter och är beroende av trygghet, stabilitet och en klar struktur. Hon har fått stöd och hjälp i skolan och det har gått allt bättre för henne, enligt rektorn. Hon vill bo med sin mor. Det har hon själv skrivit, sagt till rektorn, till sin äldsta syster och till sin mormor och till sin mor i det enda telefonsamtal de haft sedan den 11 maj enligt mor. Vid en plötslig förflyttning påförs Miriam dels traumat att ryckas upp från sin mor, sina syskon, sin trygga skolmiljö, dels traumat att vara avstängd från kontakt med mor, Ronny och småsystrarna.

Amelie har efter stora hjärnskador i samband med födseln behov av omvårdnad och trygg tillsyn dygnet runt, en omvårdnad och tillsyn som hon att döma av bristen på bekymringsmeldinger från habiliteringen och helsevesenet fått av sin hemmavarande mor i första hand, men också av sin far. Hon har funnit sig väl till rätta i sin klass i skolan, där hon får adekvat stöd och hjälp, enligt sina föräldrar och rektor. Hon är trygg och får nödvändig omsorg och tillsyn där hon är med sina föräldrar, men hon är uppryckt från sitt hem, sin invanda miljö med människor och djur, sin klass och sin skola och alla dem som hjälper henne där.

Nathalie är liksom Amelie nära knuten till och beroende av sin mors och fars närhet. Amelie och Nathalie är också beroende av varandras närhet. Också Nathalie är uppryckt ur sitt hem, sitt sammanhang och riskerar att lida skada av att inte snarast få leva vardagsliv med resten av familjen och börja i skolan.

Med kunskapen om barnens historia och kunskapen om riskerna med att skilja barn och föräldrar blir slutsatsen av en jämförande riskbedömning:

Inga risker för barnen psykiskt eller fysiskt finns om de får fortsätta leva det familjeliv de levt.

Det finns risker för barnen att skadas psykiskt och på andra sätt om de skiljs från sina föräldrar.

 

Det hus Miriam, Amelie och Nathalie bodde i, är ett stort hus med stor trädgård. Det finns således god plats för lek och aktiviteter inomhus och utomhus. Deras mormor berättade att den stora tomten som gränsar till en trafikerad väg har gjorts säker för barnen genom ett högt stängsel som de inte kan klättra över. Mormor berättade att huset invändigt hade ljusa heltäckningsmattor när familjen köpte huset. Dessa hade föräldrarna denna sommar planerat ta ut och ersätta med tvättbar golvbeläggning, ett arbete som mormodern och hennes sambo igångsatt. Likaså hade man planerat att måla väggar.

Om huset vid en objektiv besiktning befinns vara hälsovådligt eller alltför ohygieniskt betyder inte det att barnen skall skiljas från sina föräldrar.

 

Sammanfattning och slutsatser

Miriams, Amelies och Nathalies mor Gerd June Kjenner har sökt hjälp och stöd för dessa tre yngsta barn och för de övriga äldre barnen när det varit behov av det. Hon och Amelies och Nathalies far Ronny Hansson flyttade till Sveio kommun i oktober 2005 med alla barnen. De flyttade från Masfjorden där de bott i sex år.

Mor har i Sveio kommune upplevt att barnen fått allt det stöd de behöver för sina olika funktionshinder, både av helsevesenet och av skolan.

Mor har sökt avlastning för de tre yngsta barnen genom socialvesenet. Mor har också sökt och beviljats hjemmehjelp.

Genom skola och helsevesen får Miriam, Amalie och Nathalie adekvat stöd och hjälp. Genom socialvesenet kan mor få avlastning och stöd då det behövs.

Det finns således inget behov av Barnevernet.

I oktober 2006 gifte sig Gerd och Ronny. Familjen hade skaffat ett stort hus med stor tomt, där de bekostat dränering, inhägnad runt tomten för att skydda barnen från en trafikerad väg, ordnat lekplats utomhus. De hade börjat planera för inomhusreparationer, men inte bytt ut de ljusa heltäckningsmattor som lätt smutsades ner av hundar och barn, och inte heller målat som de tänkt. Enligt barnens mormor hade barnen ritat med tusch på väggarna.

Barnevernet i Sveio kommun fick bekymringsmelding från Barnevernet i Masfjorden i oktober 2005. Gerd och Ronny ansåg att de och barnen fick den hjälp och det stöd de behövde från helse/social och skolan. De kunde inte se att det fanns behov av hjälp från Barnevernet. Något möte kom aldrig till stånd.

När Barnevernet tog Miriam och placerade henne hos sin far i Oslo den 11 maj 2007 var inte Amelie, Nathalie och deras föräldrar hemma, de var på hemväg från Bergen, där Amelie undersökts och fått behandling. Storebror Morten låg och sov och ville inte följa med Barnevernet. Storasyster Silja hade valt att flytta till sin far i oktober 2006, enligt sin mor för att hon inte tyckte om den gränssättning för hennes uteliv som hon och Ronny satte upp. Linn-Iren bodde i egen lägenhet i familjens hus. Hon och Morten hade fått ansvaret för Miriam och hundarna de tre dagar som Gerd, Ronny och småsyskonen Amelie och Nathalie var i Bergen.

När Barnevernet kom med polis den 11 maj 2007 hade, enligt barnens äldsta syster som var hemma och väcktes av barnevernet och polisen, en av de två hundar som inte var familjens egna tagit sig in i huset, uträttat sina behov inne i huset, haft sönder och spritt ut innehållet i två sopsäckar på de ljusa heltäckningsmattorna.

Mangler hos Gerd June och Ronny hade inte dokumenterats, inte heller någon vanskötsel av barnen.

Miriam har själv uttryckt att hon vill bo hos sin mamma, som hon alltid gjort. Hon skildes från sin familj och sitt hem plötsligt, och hon beskriver själv att hon har det vondt av detta.

Amelie och Nathalie lever i trygghet med kärleksfull omsorg från sina föräldrar, som dock inget högre vill än att få komma hem, så att Amelie kan få återuppta sin skolgång och Nathalie kan börja skolan, och så att Miriam kan få komma hem och komma in i sina rutiner.

Amelie behöver ständig tillsyn, kontinuerlig tålmodig träning och kärleksfull uppmuntran. Det har jag sett att hennes mor och far ger henne.

Nathalie behöver sina föräldrars närhet och omsorger. Hon är också bunden till Amelie. Flickorna har stort utbyte av varandra, leker tillsammans och inspirerar varandra.

Det skulle innebära ett stort trauma och stora skador för Amelie och Nathalie att tvingas leva åtskilda från sina föräldrar. Detta vet föräldrarna och det är bakgrunden till att de inte vågar återvända till sitt hem; de skyddar sina barn från akut fara.

Slutsats

Det bästa för Miriam, Amelie och Nathalie på kort och på lång sikt är att få leva med sin mor och med de yngsta barnens far, och med det stora familjenätverk som finns på moderns sida. Bäst är att de kan fortsätta bo i det hus Gerd June och Ronny skaffat med avsikt att leva i under många år, också då Amelie blir vuxen. Då är planen att hon ska bo i den lägenhet på bottenplanet där barnens äldsta syster nu bor.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Julappell för familjen Kjenner
« Svar #6 skrivet: 21 december 2007, 21:57:55 PM »
Se under NKMR:s Julhälsning God Jul 2007 & Gott Nytt År 2008

Familjen Kjenner är omnämnda i länken: NKMR:s Julappell: Släpp de tvangsfjernede barna loss, det er Jul!

langora

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 7
 • Karma: 0
  • Visa profil
HJELP FAMILIEN KJENNER!!
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 09:53:28 AM »
Vil bare ØNSKE ALLE EN RIKTIG GOD JUL!


Spesiellt Gerd June,Ronny, Nathalie og Amalie- våre norske flyktninger i Sverige. Håper at dette marerittet snart er over og at dere får være sammen med resten av familien igjen snart.

langora

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 7
 • Karma: 0
  • Visa profil
www.sfm.no
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2008, 19:40:58 PM »
Samfunnsmagasinet ved redaktør Jan Hansen har vært helt fantastisk med å sette søkelyset på de problemer og overgrep det såkallte barne"vern" påfører både enkeltmennesker og familien. Denne gang har han skrevet åpent brev til Sveio kommune:

 Åpent brev til ordfører Jorunn Skåden (AP) i Sveio Kommune
Helse- og sosialapparatet i Sveio kommune har et godt rykte på seg. Og bra er jo det. Men så var det dette med å samarbeide med andre kommunale instanser, i dette tilfelle barnevernet i din kommune.

Oslo – sfm.no. Publisert 5.1.2008.

Av frilansjournalist Jan Hansen (NJ)
 
 http://www.sfm.no/Arkiv-2008/Art-Jan-08/05.01.2008.Aapent_brev_til_ordforer_i_Sveio_kommune.htm

langora

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 7
 • Karma: 0
  • Visa profil
HJELP FAMILIEN KJENNER!!
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2008, 22:36:14 PM »
Barne-"kidnapping"sak opp for svensk tingrett
Barnevernet i Sveio krever at et norsk-svensk ektepar skal idømmes 50 000,- kroner hver i bøter, samt bli dømt til å overlevere sine egne og biologiske barn i etatens ”varetekt”
http://www.sfm.no/Arkiv-2008/Art-Jan-08/11.01.2008-Norsk_kidnappingssak_opp_i_Sverige.htm

Dette blir verre og verre.....de går over lik for å få det som de vil .... barnas beste??? Det bryr de seg ikke om når det kommer til stykket bare saksbehandler og det såkallte barne"vern" ikke taper ansikt og må innrømme både løgn og nederlag :!:  Neste gang innbyggerne i Norge skal ut å demonstrere med røde t-skjorter(slik det ble gjort for Burma) bør de kanskje ta de på for diktaturstaten Norge i stedet.

kaisa65

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 3
 • Karma: 0
  • Visa profil
HJELP FAMILENE KJENNER
« Svar #10 skrivet: 16 september 2008, 12:29:50 PM »

Tanten

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 86
 • Karma: 0
  • Visa profil
HJELP FAMILIEN KJENNER!!
« Svar #11 skrivet: 16 september 2008, 12:52:50 PM »
Träffade familjen sommaren 2007.....de är ännu i mina tankar och jag hoppas att deras situation löser sig till det bästa. Barnen behöver varandra och sina föräldrar.