Frfattare mne: Socialsekreterare i Jönköpings Län!!  (lst 4135 gnger)

Rhodin

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 4
 • Karma: 0
  • Visa profil
Socialsekreterare i Jönköpings Län!!
« skrivet: 16 mars 2006, 17:38:35 PM »
Hej,

Jag har efter anmälan om falskt intygande visavi Mened fått ett par
Socialsekreterare emot mig i Umgängesutredning. De har avvisat
all form av umgänge inkl. umgänge i närvaro av två kontaktpersoner
såväl muntligt som skriftligen.

Sedan ca. 4 år ringer en av Sociasekreterarna till - modern - mitt barn i och utanför tjänsten och berättar att barnet skall säga att det inte vill träffa mig och dessutom vägrar samme Socialsekreterare att signera Umgängesutredning och snabbyttrande m.m. Efter nära två år har Socialsekreteraren trots anmodan från TR inte låtit kontakta mig i samband med Umgängesutredning utan färdigställt utredningen via egna samtal med modern, Vårdnadshavaren, och skriver att barnet icke skall träffa fadern förrän barnet är vuxet! Då barnet - säger - att det inte vill!
I närvaro av modern.

I flera år skriver Socialsekreteraren Vykort och skickar presenter till mitt barn utan att låta mig få vidarebefodra ett enda Vykort, hälsning! I TR under ed säger Socialsekreteraren att hon inte tillåter att jag ringer mitt barn, inte heller, lämnar presenter vilket modern också vägrar! Dåvarande TR gick på Socialsekreterarens linje, fullt ut.

Vid några tillfällen har kvinnlig och manlig Pastor varit på barnets skola för att lämna Julklapp, de har fått åka hem - 30 mil - från skolan utan att få lämna paketet! Vid annat tillfälle har en god bekant överlämnat en
födelsedagstårta och Födelsedagshälsning då ringde barnets Lärarinna till
Polisen som kom med blåljus strax efter att en person överlämnat tårtan
till skolans rektor! Barnet var icke närvarande.

Varpå lärarinnan tillskriver den aktuelle Socialsekreteraren - i annan kommun och län - att jag som inte var med allvarligt skadat barnet!

Varpå modern ansöker om besöksförbud, när åklagaren avvisar ansökan
om besöksförbud ringer Socialsekretertaren till Polismyndigheten i det län där barnet bor och uppmanar Polismannen att tala med åklagaren om att inte lägga ner ansökan om besöksförbudet!

Detta berättar Socialsekretaren själv i Umgängesutredningen: där står att undertecknad tog på eget initiativ telefonkontakt med Polismyndigheten för att få tillstånd besöksförbud mot fadern - som aldrig lämnat tårtan - som inte ens var med!

Samtidigt som Socialsekreteraren också skriver nytt Snabbyttrande till TR om att hon själv ringt till barnet, 9 år, som uppgett att det inte längre vill träffa mig! TR avvisar Snabbyttrandet när umgänget kommer igång 5 gånger om vardera 1 till 3 minuter ringer - barnet säger att jag vill inte träffa dig och går sedan - Socialsekreteraren till BUP och uppmanar dessa att intyga att barnet mår illa,vilket de gör! De utfärdar intyg om att umgänget skadar barnets psykiska hälsa. Modern går till Hovrätten och Hovrätten undanröjer TR´s beslut om umgänge med två kontaktpersoner a 45 minuter varannan vecka. Umgänget blev aldrig mer än 1-3 minuter
alltså totalt 15-20 minuter under tre månader! Mitt resavstånd 24 mil.

Min fundering får Socialsekreterare agera på detta sätt, vad är det för mening att göra utredningar utan att träffa än mindre tala med parten under 4 år och därefter ej underteckna utredning, begärd av TR?

Är det etiskt riktigt att kommunal tjänsteman å tjänst å fritid ägnar sig
åt visst barn utan pågående uppdrag från TR eller Myndighet?

Jag har inget umgänge och ingen del i vårdnaden, på grund av en enda
Socialsekreterare! Tidigare hade jag GV och växelvist umgänge i ca 3 års
tid. Med omvittnat god kontakt med barnet, anhöriga! Flera V och Umgängesutredningar pekar på mycket god och nära kontakt mellan fadern och barnet! I Boutredning säger barnet att det vill bo hos pappan,
träffa modern på helgerna!

Så långt har modern stämt mig ca. 8 gånger om minskat eller inget umgänge alls! Totalt har vi haft ca. 12 rättegångar i 2 län, 3 kommuner!

Plus Länsrätt och Kammarätt.

Nu är nästa TR på gång med 5-6 rättegångsdagar och cirka 35 vittnen,
tidigare var 4 dagar och 23 vittnen. Modern brukar kalla folk hon träffat
för 10 år sedan, jag har aldrig sett dom aldrig pratat med dom de flesta
Socialsekreterare har inte varit inblandade sedan åratal frånsett de som
nu beskrivits!

Har ingen kontakt med modern sedan 1996, bara i rätten! I rätten vänder
hon på stolen och sitter med ryggen - sidan - mot Ordföranden! En gång tog ett Partsförhör med henne nära 7 timmar!

Nu har modern bifogat bevisupp om ca, 175 A4 sidor varav ca. 85% är
prövat av 6-7 gånger i tidigare mål. Men modern använder fortfarande dessa som bevis trots att både TR, HR, LR och KR redan avgjort flera
mål till min fördel på dessa dokument!

Våld, hot, fylla, eller annat finnes icke med i bilden ingen av parterna finnes med i Polis eller Sociala register!

Glömde att berätta att när TR, 2005, beslutade om umgänge överklagade modern till HR, HR avvisade överklagandet! Istället överklagade då
Socialen TR´s beslut som vidhöll beslut om umgänge! Då överklagade
modern med hjälp av BUP intyg till HR som ändrade TR´s beslut,
umgänge med två kontaktpersoner skulle upphöra omedelbart!

Såldes gick Socialförvaltningen in som part i målet, jag fick alltså både modern och Socialförvaltningen emot mig i den pågående tvisten. Således
kunde modern överklaga två gånger till HR, i samma mål/ärende!?

Ev. Tips råd kunde vara av intresse!

Mvh

Rhodin

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Partiska myndighetspersoner och köpta intyg
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 18:35:22 PM »
Det är ett stort problem att socionomerna i den s k familjerätten inte uppträder som neutrala dvs opartiska i utredningarna. Det är anmärkningsvärt att deras verksamhet kallas "familjerätten" men egentligen har den inte ett dugg att göra med "rätten" eftersom deras utbildning inte är en juristutbildning. I annat fall hade de varit medvetna om stadgandena i RF 1:9 som lyder:
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

Varför skulle du ha umgänge med dubbelövervakning? Har du blivit anklagad för något brott mot ditt barn?

Det är brukligt att socialtjänsten och andra mindre nogräknade personer anlitar av köpta intygsskrivare som dömer ut den ena parten/föräldern i målet. I början av februari i år visade TV3 ett reportage om psykiatern Nina Yderberg. Se gärna inläggen i sektionen Incest och andra sexuella övergrepp    tråden "Insider" på TV3 om psykiatern Nina Yderberg.

TV3 har ett diskussionsforum där ett antal personer har debatterat Nina Yderberg. Dessvärre kan man inte ens läsa inläggen i TV3:s diskussionsforum om man inte är medlem och inloggad.

Du frågade efter råd. Jo, det är svårt att ge råd med hänsyn tagen till sakernas tillstånd i myndighetssverige. Du kan ju JO-anmäla och polisanmäla socialförvaltningen, men du ska vara medveten om att om JO inte väljer att utreda eller avskriver ärendet innebär det fria händer för de felande myndighetspersonerna.

Ruby Harrold-Claesson

Rhodin

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 4
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re: Partiska myndighetspersoner och köpta intyg
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 19:44:29 PM »
Citat frn: "Ruby Harrold-Claesson"
Det är ett stort problem att socionomerna i den s k familjerätten inte uppträder som neutrala dvs opartiska i utredningarna. Det är anmärkningsvärt att deras verksamhet kallas "familjerätten" men egentligen har den inte ett dugg att göra med "rätten" eftersom deras utbildning inte är en juristutbildning. I annat fall hade de varit medvetna om stadgandena i RF 1:9 som lyder:
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.

Varför skulle du ha umgänge med dubbelövervakning? Har du blivit anklagad för något brott mot ditt barn?

Det är brukligt att socialtjänsten och andra mindre nogräknade personer anlitar av köpta intygsskrivare som dömer ut den ena parten/föräldern i målet. I början av februari i år visade TV3 ett reportage om psykiatern Nina Yderberg. Se gärna inläggen i sektionen Incest och andra sexuella övergrepp    tråden "Insider" på TV3 om psykiatern Nina Yderberg.

TV3 har ett diskussionsforum där ett antal personer har debatterat Nina Yderberg. Dessvärre kan man inte ens läsa inläggen i TV3:s diskussionsforum om man inte är medlem och inloggad.

Du frågade efter råd. Jo, det är svårt att ge råd med hänsyn tagen till sakernas tillstånd i myndighetssverige. Du kan ju JO-anmäla och polisanmäla socialförvaltningen, men du ska vara medveten om att om JO inte väljer att utreda eller avskriver ärendet innebär det fria händer för de felande myndighetspersonerna.

Ruby Harrold-Claesson
Citera


Tack för svar,

Ja, jag har blivit anklagad för att kvarhållit pojken hos mig i samband med att jag hade hade umgänge i enlighet med dom om umgänge då
hade jag gemensam vårdnad.

Pojken tog vid 3-4 tillfällen ställning mot mamman, han slogs med mamman, och sa till henne i näravor av S-sekreterare att han var rädd för henne och om han följde med henne hem så var han rädd för att hon skulle göra så att han inte fick träffa sin pappa mer.

Det blev precis så som han sagt, ingen kontakt med pappan.

I tidigare Umgänges- och vårdnadsutredning under enskilt samtal säger pojken att han tycker bäst om pappa och vill bo hos pappan, om han inte får det så skall han köpa en Papegoja som flyger honom till pappan och utifall inte Papegojan klarar detta så skall han köpa en "studsmatta" så att han kan studsa till pappan. Slut citat.

Under mellantiden söker pojken upp Grannar, utan att vara tillfrågad, och ber dom att tillsamman med honom be till Gud så att denne gör så att han får stanna hos pappa! Parallellt som han - 6 år gammal - på Fritids tillkallar personalen till "köket" för enskilt samtal med dessa. Där han med bestämd röst säger att de måste lyssna på honom och hjälpa honom så att han får stanna hos pappa!

När mamman förstod detta, vägrade hon att lämna ut sonen.

Enligt uppgift, under ca. 2 år gick han omkring och slog sig själv på skolan samtidigt som han klippte ut röda hjärtan i tyg, som han rev sönder. Sista året har han av och till låst in sig på skolan och, suttit å gråtit samtidigt som han om och om igen lyssnat på den CD skiva och CD spelare Mansjouren lyckades få fram till honom - från pappan - 2004!

Nej, obegripligt varför jag skulle ha umgänge i närvaro av två kontaktpersoner!

Psykologerna heter Ohlsson och Pålsson! De vägrade brevledes i 3 år att samtala med mig, då modern är vårdnadshavare.


Mvh

Rhodin.