Socialtjänsten > Adoptioner

Moderaterna föreslår tvångsadoption av barn i Sverige

(1/1)

Ruby Harrold-Claesson:
Moderaterna vill göra det lättare att adoptera barn som är födda i Sverige. Tanken med det kontroversiella förslaget är att ge "utsatta unga en bättre tillvaro".

Drygt 10 000 barn och tonåringar bor i fosterhem, och ytterligare 5 000 på institution, enligt statistik från Socialstyrelsen.

"Det är uppenbart att allt för många av de barnen får en väldig otrygghet, eftersom de inte vet vem som bär ansvaret för dem", säger Ulf Kristersson, kommunalråd i Strängnäs och ordförande i den moderata arbetsgruppen.

Av 10 000 placerade unga fick drygt 100 nya vårdnadshavare under 2004.
"Föräldrars rätt att alltid få tillbaka sitt barn tenderar att krocka med barnets rätt att få en stabil uppväxt", säger Ulf Kristersson, som slår fast att befintliga bestämmelser måste följas.

Men moderaternas familjepolitiska arbetsgrupp vill ta ännu ett steg, och på allvar underlätta adoptioner dvs tvångsadoptioner av tvångsomhändertagna barn.

För övrigt hänvisar jag till

NKMR:s remissyttrande till Justitiedepartementet över SOU 2000:77 - Omhändertagen.  


Ruby H-C

Navigering

[0] Meddelandeindex

Gå till fullversion