Frfattare mne: Nu är en av de fristående utredningarn i Oskarsj´hamn klar !  (lst 3658 gnger)

Svea Borga

  • Gst
Nu är en av de fristående utredningarn i Oskarsj´hamn klar !
« skrivet: 21 februari 2003, 14:36:04 PM »
Men vi väntar även på den nya utredningen som gör idå den psykologutredning som tidigare gjorts ifrågasatts. Länsrätten har ju tillsatt en ny utredare som ska utreda föräldrnas omsorgsförmåga . Se hur skamligt tf socialchef nedan försvarar den gamla linjen istället för att välkomna ökad rättsäkerhet genom att saker de skulle ha utrett tidigare nu äntligen utreds.

DN  www.dn.se idag

Nytt hopp om vårdnaden för handikappat par

Lasse och Karin Holmgren i Oskarshamn skulle kunna ta hand om sin son, om de får mer stöd från sina anhöriga, enligt en ny utredning.


På torsdagen överlämnades den så kallade nätverksutredningen om Lasse och Karin Holmgren till socialnämnden i Oskarshamn. Utredningen är gjord på uppdrag av kommunen och handlar om vilket stöd paret kan få av sin närmaste omgivning för att sköta sin son. Lasse och Karin Holmgren är begåvningshandikappade och kommunen omhändertog deras son redan som nyfödd. Pojken är i dag ett år och åtta månader gammal.

Efter att deras fall uppmärksammades i tv-programmet "Uppdrag granskning" beslöt kommunen att göra en ny utredning. Den ger en mycket mer positiv bild av det stöd som föräldrarna kan få av sin närmaste omgivning. Framför allt Karins föräldrar bedöms kunna ge ett starkt stöd, men då måste de bo på samma ort.

I mitten av mars ska Länsrätten i Kalmar pröva omhändertagandet igen. Då kommer den nya utredningen att finnas med som underlag till beslutet.

Socialtjänsten i Oskarshamn tycker att utredningen är positiv, men ser ändå ingen anledning att ändra sig i fallet.

- Den öppnar för en dialog. Vi vet att släktingnätverk är en stor tillgång att jobba vidare på. Men utredningen har inte gjort att vi omprövar vår tidigare inställning, säger Pia Eifrem, tillförordnad socialchef i Oskarshamn.

Stefan Lisinski