Författare Ämne: Bevis på sexuella övergrepp ger förövaren ensam vårdnad  (läst 19381 gånger)

anna

  • Gäst
Bevis på sexuella övergrepp ger förövaren ensam vårdnad
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2006, 13:43:03 PM »
Citat från: "susanna svensson"
barnkonventionen ger inte belägg för att döma nån utan bevis eller at skilja ett barn från föräldrarna utan att bevis finns för att något är fel i hemmet. Om du nu kan barnkonventionen var vänlig att hänvisa till den artikel som ger stöd för att flytta ett barn från sina föräldrar utan bevis för att missförhållanden i hemmet finns eller stöd för att döma en utpekadförälder till fänglese utan att bevis för att något skett finns. VArså god klarar du det så ger jag mig


Jag har till att börja med aldrig skrivit ngt som du hänvisar till, hur vore det om du ngn gång hade läst vad jag skrivit??? Det går ju i huvudtaget inte diskutera med någon som gång på gång visar att den inte kan hålla sig till ämnet och inte ens kan hänvisa el citera rätt!

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna.

Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

anna

  • Gäst
Bevis på sexuella övergrepp ger förövaren ensam vårdnad
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2006, 13:59:40 PM »
Citat från: "susanna svensson"
Du jag glömde sektisktiska människor är sådana som ingår i en sekt där bara en enda uppfattning tillåts råda, vanligt inom religion, politik och tyvärr även inom olika populärterapirörelser  som exempelvis dom som tro att alla psykiska besvär grundas i traumatiska minnen, medan det fakstisk är så att de flesta psykiska åkommor beror på oblalans i hjärnans signalsubstanser och oftast är genetiska, Som ex har en man med en far som är maodreppresiv 80% större risk att få dom problemen som vuxen än en man utan dom problemen i släkten. Med hjälp av tvillingstudier dör barnen  blivit bortadopterade  vid födseln visas det även att gener har betydligt större inverkan för en persons persolighet än de sociala förhållandena. Enäggstvillingarna som växt upp i olika hem hade mer gemensamt i sin personlighet än vanliga syskon som växt upp i samma hem. Den typen av studier falsifierar all flummpsykologi


Och du menar att jag tillhör detta? Personliga påhopp av detta slag brukar på ett normalt forum betyda avstängning.

Detta är avslutat för min del.

susanna svensson

  • Newbie
  • *
  • Antal inlägg: 280
  • Karma: 0
    • Visa profil
Bevis på sexuella övergrepp ger förövaren ensam vårdnad
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2006, 14:34:16 PM »
ingen av de artiklar du tar upp ger något stöd ´för att utan bevis skilja ett barn från sina föräldrar eller att utan bevis döma någon för sexuella övergrepp om man däremot tar artikel tre så citerade du endast ledar av denna i ditt inlägg hela ser ut så här

Artikel 3
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.

Div rättigheterna för föräldrar och vårdnadshavare skatt tillvaratas barnets rätt står inte över föräldrarnas.  Punkt 2 i artikle tre innbär faktist att ett barn inte kan tas från sina föräldrar utan bevis.
Din citeringsteknik dvs att uteläma väsentliga delar i citat av en artikel i konventionen kan tyda på att du är en sektisktisk människa denna strategi är mycket vanlig i sådana sammanhäng att man utelämnar hela tiden sådant som talar mot sin uppfattning men framhäver det som talar för. Missförstå mig inte jag tycker givetvis att förädrar som utsätter sina barn för misshandel och övergrepp ska lagföras för det det jag vänder mig emot är att det inom vissa grupper  verkar råda en uppfattning att en anklagelse skall räcka och om det sen finns bevis för denna anklagelse eller inte spelar ingen roll anklagelse i sig sjäv ska räcka för ett ingripande. Det har tyvärr funnits mängder på exempel i värdshistorien där olika typer av samhällen praktiserat en sådan rättordning två ex osom tidigare nämts är hiltelrs tysklan och stalins sovjet.
Jag ska ytterligare försöka att konkritisera för att få dig att förstå.
Ett barn kommer in till akuten med en massa blåmärken och benbrott, läkarna misstänker misshandel förälrarna hädvar att det är en olycka barnet har ramlat ner för en trapp. Barnet själv är för litet för att kunna tala om vad som verkligen har hänt. För att det ska kunna utfördas en dom om barnmisshandel måste givetvis åklagaren bevisa inför domstolen att det är misshandel och inte en olycka.
ett annat exempel dagispersonalen tycker att ett barn uppför sig märkligt anmäler mittanke om sexuella övergrepp till polis och socialtjänst i detta läge så ska det dels kunna bevisas att ett sexuellt övergrepp skett och även vem som i så fallär förövaren även det blir ju mycket svårt om barnet inte vill berätta eller kankse inte har nått att berättta därför att misstanken är ogrundad. Men om barnet i det läget utsätts för mängder med förhör finns risken att barnet till slut inte berättar vad som verkligen skett utan det barnet tror att de vuxna vill höra. men bevis ska givetvis krävas för att döma eller tycker inte du det

Bannad användare

  • Gäst
Bevis på sexuella övergrepp ger förövaren ensam vårdnad
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2006, 09:52:59 AM »
Vad okunnig du är, eller far du bara med lögner???

Artikel 19
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.

2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande.