Frfattare mne: Funderingar kring LVU och övriga placeringar  (lst 2856 gnger)

Skribenten

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 28
 • Karma: 0
  • Visa profil
Funderingar kring LVU och övriga placeringar
« skrivet: 23 mars 2005, 19:52:33 PM »
Jag läser i Forumet och jag läser på övriga sidor på NKMR, ena historien förskräckligare än den andra. Många sätt äro prövade och få verkar lyckas, frågan är VARFÖR?

Jag ställer mig många frågor, tex. jämförelsen, har vi här 10  LVU domar som är grundade på tvivelaktiga uppgifter och usla underlag. Hur kan det få försekomma?
Skulle vi jämföra detta med vilket brott som helst skulle de knappast ens leda till åtal. Jag ställer mig frågan varför är straffet så hårt mot barn/föräldrar när det inte finns någon rimlig motsvarighet till andra brott.
 
Varför har man hjälp, rehabilitering och resurser till samhällsanpassning vid vanliga brott, men inte tillstymmelse till återanpassning och hjälp för att knyta samman LVU separerade familjer igen?

Varför får brottsdömda föräldrar umgänge och vårdnad om sina barn fast de borde anses som sämre förebilder eller rent utav olämpliga som föräldrar medan andra icke kriminella föräldrar inte inte ens få veta vistelseort på sina barn?

Jag ställer frågan till de jurister som är med här - Hur många av Era LVU fall har gått på föräldrarnas fördel. Dvs. friandes och mot socialnämnderna?

Jag har så många frågor och funderingar och jag blir mer och mer på det klara med att vi kanske behöver någon form av statistik.
Tex. alla de fall som beskrivs här och alla andra Ni vet om, finns det något mönster om hur spritt/samlat det är i landet. Är det vissa kommuner/länsrätter som utövar LVU mer än andra osv. Finns det något mönster i vilka metoder man använder eller om vissa anledningar/orsaker är vanligare än andra som underlag?

Men jag tror också det är av vikt att inte bara stänga in sina tankar kring LVU, för en stor mängd skulle jag tro blir familjehemsplaceringar, vilka också skiljer familjer åt och kan pågå åratals med samma psykiska lidande som ett LVU.

Det som hitintills NKMR och människor privat försökt, tycks inte hjälpa och det verkar inte heller som Europadomstolen bryr sig så värst mycket om de drabbade och den rättsröta vi har i Sverige.

Nu har jag inte samlade fakta eller ett bra underlag för allt vad som försökts, men ändå vill jag uppmana allesammans att inte tappa hoppet om ett återförenande med era barn.
Kanske måste man pröva andra vägar och metoder och om det hoppas jag Ni vill diskutera.

Just nu verkar det inte vara någon större aktivitet i forumet, vilket är synd för möjligheten finns ju att spinna på nya idéer och förslag.

Jag undrar hur många av er planerar att åka på NKMRs Symposium
lördagen den 18 juni ? .. Det kanske vore ett bra tillfälle för oss att prata och utbyta personliga erfarenheter över en helg.! ?

patricia

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 20
 • Karma: 0
  • Visa profil
LVU fallen ökar
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2005, 22:39:31 PM »
Jag läste socialstyrelsens statistik, år 2003 var antalet tvångsomhändertagningar uppe i 7700 barn per år. Är det någon som kan hitta nya siffror?

Skribenten

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 28
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re: LVU fallen ökar
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2005, 23:37:08 PM »
Citat frn: "patricia"
Jag läste socialstyrelsens statistik, år 2003 var antalet tvångsomhändertagningar uppe i 7700 barn per år. Är det någon som kan hitta nya siffror?


Beror nog lite på hur man ser på 'tvång' och om man ska räkna tvång pga föräldrar eller tvång pga barnets beteende. Men jag ser det också som en sorts tvång även om det inte är ett LVU utan en familjehems eller HVB placering. Då socialen tycks använda 'hotmetoder' att går man inte med på det frivilligt så tar dom till LVU.

Jag tittade på http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8677/Sammanfattning.htm
där det  bl.a står
Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2004

* Nästan 15 000 barn och ungdomar var placerade i heldygnsvård den 1 november 2003, varav 10 700 i familjehem och 3 600 i hem för vård eller boende (HVB). Antalet som varit placerade någon gång under året har ökat i åldersgruppen 18–20 år. Vårdtiderna vid placering har blivit något kortare under senare år.
 
* Socialtjänstens insatser tenderar att omfatta nya grupper av barn och ungdomar, vars familjer inte har uppenbara sociala problem. Det kan till exempel röra sig om barn och ungdomar med psykiska eller neuropsykiatriska problem, där insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och skolan inte räcker till. Det kan även vara konfliktfyllda vårdnads- och umgängestvister, andra allvarliga relationsproblem inom familjen och hedersrelaterat våld.  

* Stöd- och behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer ges i högre grad utan föregående utredning och biståndsprövning. Det är ett medvetet förhållningssätt för att nå familjerna i ett tidigare skede och för att öka samverkan med andra verksamheter.  

Läser man sen fulltexten så tycks det mig som att man inte vill särskilja LVU utan räkna in det i heldygnsvård .. kan det vara för att mörka antalet?
Men det står iaf. "Kommunernas kostnader för socialtjänstens insatser
till barn och ungdomar 2003 var cirka 10,6 miljarder
kronor. Merparten avsåg vård utanför det egna hemmet,
antingen på institution eller i familjehem."

En skrämmande kostnad som nog inte så många människor är medvetna om.

Tittar man på socialstyrelsens statistik så delar man visserligen upp siffrorna på LVU och andra instatser. Där kan man också jämföra åldrar, kommuner osv.
http://www.sos.se/FULLTEXT/44/2004-44-9/2004-44-9.pdf

Men av texten så framgår enligt nedan, så allt beror tydligen på var man läser och hur man tolkar.

Heldygnsinsatser
Antal barn och unga med heldygnsinsatser
Under 2003 påbörjade ungefär 6 900 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 4 700 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte varit föremål för någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år. Den 1 november var knappt 15 000 barn och unga föremål för heldygnsinsatser. Närmare 20 000 barn och unga var någon gång under 2003 föremål för heldygnsinsatser.

Antal barn och unga fördelade efter olika heldygnsinsatser
Enligt samtliga mått var vård enligt SoL den insatstyp som flest barn berördes av 2003. Av de knappt 15 000 barn och unga som var föremål för heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 10 400 vård med stöd av SoL, cirka 4 300 barn och unga fick vård enligt LVU och cirka 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU.

Antal barn och unga fördelade efter olika placeringsformer
Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med vård enligt SoL eller LVU den 1 november 2003. 75 procent av de SoLvårdade och 66 procent av de LVU-vårdade barnen var familjehemsplacerade den dagen.

Hem med särskild tillsyn enligt LVU, så kallade 12 § hem, var betydligt vanligare bland de barn och unga som var omedelbart omhändertagna enligt LVU än för dem som var placerade för vård. Av de omedelbart omhändertagna den 1 november 2003 var 25 procent placerade på hem med särskild tillsyn jämfört med 10 procent av de LVU-vårdade och 1 procent av de barn och unga som vårdades enligt SoL.