Frfattare mne: Kritik som skäl för LVU!  (lst 6523 gnger)

Klevius

 • Gst
Kritik som skäl för LVU!
« skrivet: 19 januari 2003, 14:19:32 PM »
Enligt den nya lagrådsremissen om Förstärkt skydd för barn i utsatta situationer mm, föreslås att kritik riktad mot person under 18 år av dennes föräldrar eller annan närstående eller tidigare föräldrar/vårdnadshavare eller annan tidigare närstående, skall utgöra skäl för tvångsomhändertagande enligt LVU.

Det är mao viktigare att få ett barn i statens destruktiva fosterbarnsvård än att detta barn utsätts för lite kritik?!

Jag som hållit på med att analysera ett annat flummigt tvångsomhändertagandekriterium "sjuklig symbios" kippar efter andan och fattar ingenting. Gör ni?

Peter Klevius

Anonymous

 • Gst
Kritik som skäl för LVU!
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2003, 16:44:52 PM »
Ni får ursäkta min kommentar med att jag är mindre vetande men:

Är det sant?

Kritik? Hur definieras det?

Räcker "Räta på ryggen pojk!"?

Jag förstår inte alls.

svenab_

 • Gst
Otroligt!
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2003, 17:13:36 PM »
Det Klevius skriver här uppe är så uppseendeväckande att jag förstår "gäst":s reaktion att det är svårt att tro på.

Det är väl tyvärr så att om någonting är tillräckligt dumt så klubbas det i riksdagen snabbt som attan för att folk inte skall hinna reagera.

Det här skulle innebära att vi alla måste överlämna våra barn i statlig vård.

Ja ja det är inte Klevius fel att jag mår illa. Tack för att du upplyste mig.

Mr Right

 • Gst
Stopp och belägg
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2003, 12:59:41 PM »
Ursäkta, men hur sjutton har du läst lagrådsremissen, Klevius? Ljuger du medvetet eller har du ett lättare begåvningshandikapp?

I den aktuella lagrådsremissen så föreslås det inte någonstans att kritik riktad mot person under 18 år av dennes föräldrar eller annan närstående eller tidigare föräldrar/vårdnadshavare eller annan tidigare närstående, skall utgöra skäl för tvångsomhändertagande enligt LVU. Vad gäller grunderna för LVU-omhändertagande föreslår lagrådsremissen endast att "misshandel" byts ut mot "fysisk eller psykisk misshandel", vilket bara är ett förtydligande av vad som redan gäller!

Däremot föreslås att det som en försvårande omständighet vid bedömning av brotts straffvärde skall föras in att brottet inneburit att ett
barn kränkts av en närstående eller tidigare närstående person. I remissen nämns vidare kritik av ett barn som ett exempel på psykiskt våld / psykisk misshandel. Är det detta som du "snurrat ihop" till det du skrev? Att kritik i allvarligt kränkande form kan utgöra psykisk misshandel som kan utgöra grund för LVU-vård gäller redan idag. Det är absolut inget nytt.

Peter Klevius

 • Gst
Den anonyma/e och vilseledande socialstatsförsvararen
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2003, 17:01:45 PM »
Du anonyma/e som inte vågar stå för vem du är
 
Begåvningshandikappet torde, åtminstone denna gång, ligga annanstans än hos mig.  Huruvida det är av lättare eller mer svårhanterlig art lämnar jag åt andra att bedöma.

Självfallet kan inte Lagrådsremissen läsas utan att kopplas ihop med nuvarande LVU. Lika självklart är det därför att ta konsekvenserna av LVU + föreslagen lagrådsremiss!

Barn = ”Med barn avses varje människa under 18 år” (taget direkt ur lagrådsremissen)

Närstående= ” Med närstående barn avses i
första hand gärningsmannens egna barn eller styvbarn till gärningsmannen.
Begreppet omfattar emellertid även barn som på annat sätt är närstående
till gärningsmannen. Barnet kan vara barnbarn, syskon eller styvsyskon
till denne.”

Kritik = ges som nytt exempel på psykologisk misshandel i LVU och BrB. Om detta begrepp smugits in tidigare i förarbetena utan att jag noterat det så kvarstår ju fakta än tydligare dvs att kritik utgör ett tillräckligt skäl för att frånta ett barn dess familj och rötter! Tom en enstaka gång kan räcka enligt lagrådsremissen!

LVU riktar sig alltid mot föräldrar/vårdnadshavare (därav V som i vård). LVU möjliggör att vårdnadshavaren/rna kan bli av med den praktiska  juridiska vårdnaden (temporärt i teorin men ofta för alltid i praktiken). Dessutom exemplifieras redan i gamla LVU ”annat förhållande i hemmet” med t ex sambo dvs  annan nuvarande eller tidigare närstående!

Lagrådsremissen: ”Som psykisk  misshandel räknas t.ex. orimligt hårda bestraffningar,
förlöjligande,  kritik,  hån,  nedvärdering,  avvisande,  utfrysning,  orimliga
krav eller konstant vägran att lyssna på barnets  synpunkter. Psykisk
misshandel kan också vara att barnet tvingas bevittna (se eller höra) våld
i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld är ett ofta
förekommande inslag.”

Och vidare: ”Kränkningar  kan  exempelvis  vara  att  på  ett  förnedrande  sätt
kommentera barnets utseende, språk eller begåvning, säga att barnet är
odugligt  eller  att syskon  är mycket sötare och mer framgångsrika,
förolämpa  barnet  fysiskt  eller  verbalt  inför  kamrater  eller  vuxna,  läsa
barnets dagbok eller liknande.”

Betr ”närstående” som kränkt barnet så finner vi i lagrådsremissen följande:
”om brottet inneburit att ett
barn kränkts av en närstående eller
tidigare närstående person”.

Det vore ju märkligt om denna kränkning inte också skulle utgöra samma risk enligt LVU eller hur?

Läs på och kom inte med lösryckta påståenden för att dupera dem som eventuellt är ännu mindre pålästa (eller så är du påläst men vill ge ett oriktigt sken av LVU och det nya förslaget)?!

Peter Klevius

svenab

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 68
 • Karma: 0
  • Visa profil
Kritik som skäl för LVU!
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2003, 22:40:48 PM »
Mr Right gav intrycket av att filat på den där lagtexten själv. Tog han illa vid sig tro. Tonen han använde var iallafall helt omotiverad.