Frfattare mne: Proceduren när ett barn blir taget!  (lst 2097 gnger)

Jeanette

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 91
  • Karma: 0
    • Visa profil
Proceduren när ett barn blir taget!
« skrivet: 14 februari 2005, 21:45:26 PM »
Det första steget: Hur det går till när de tar barn!

1. På något sätt får sociala barn och ungdomsgruppen vetskap om att
    ett barn kanske far illa. Genom en anonym anmälan, genom polis,etc.

2. Socialutredare sätts in på uppdrag att utforska det hela.
    De söker upp familjen. Meningen är att de skall göra en utredning.

3. För att socialutredarna skall kunna göra ett omedelbart
    omhändertagande, LVU, måste de ha en namnunderskrift utav
    ordförande i stadsdelsnämnden,socialdelegationen.
    förut var det ordförande i socialnämnden, nu heter det
    stadsdelsnämnden istället. Socialnämnden ändrades till
    Stadsdelsnämnden 1997.
    Ordförande träffar inte familjen. Ordförande lyssnar endast till
    socialutredarnas version, och skriver under. Köper grisen i säcken.

4. Föräldrarna skall sedan överklaga till stadsdelsnämnden,
    socialdelegationen.  
    När socialutredarna och sektionschefen har tagit barnet.
    Då har ordförande redan skrivit under.

5. Föräldern-na blir kallade till ett möte med socialdelegationen,
    främmande politiker i ett rum,
    en politiker från varje parti. Detta möte kan variera i tid, beroende på  
    hur intresserade politikerna är, från tio minuter och mer.
    Ett möte om året!

6. De avslår förälderns överklagan att LVU skall upphöra.
    Då skall föräldern överklaga vidare till Länsrätten.
    Ett möte som varar i några timmar en gång om året, med främmande
    människor. Föräldern sitter i ett rum, med sitt  ombud, med fyra,
    fem personer,som kallas för nämndemän el rådsman.
    Sociala har sin advokat,
    barnet har sin advokat. Mötet varar ca tre timmar.
    Avslag!

7. Överklaga vidare till Kammarrätten, samma procedur. ett möte, några
    timmar med främmande människor i ett rum.
    Avslag! En gång om året.

8. Överklaga till Regeringsrätten! Ofta tar de inte upp det ! Då måste
    man börja omfrån början.

9. Tar Regeringsrätten upp det, då kan man överklaga till
    Eu-domstolen.

Man träffar dem alltså en gång om året i ett rum.
Man får inte ringa dem innan eller efter mötena.
Man måste skriva och lämna in bevis som skall intyga det man överklagar. Lyckas man inte, om ens ombud inte lyckas då är det kört.                                    
Personerna går ej hem till föräldern. De hälsar inte på barnet. Barnet får inte vara med.
                                            Jeanette