Frfattare mne: Begreppsförtydligande kring incest  (lst 3504 gnger)

Peter Klevius

  • Gst
Begreppsförtydligande kring incest
« skrivet: 19 mars 2003, 11:45:02 AM »
Incest  betyder att få avkomma med biologiskt närstående släkting (bioförälder, biosyskon, biokusin etc). Tyvärr skapade kvinnorörelsen/feminism tillsammans med socialstaten en olycklig men medveten  förvirring kring begreppet i sin politiska iver att misskreditera "patriarken"/familjen. Incest finns inte längre ens upptaget som ett brott i Brottsbalken. Orsaken är förmodligen att det är omöjligt att beivra incest i ett land som Sverige där vi (bl a pga socialstatens motvilja mot "blodsband") ofta  saknar uppgift om  de biologiska släktskapsbanden. I "fosterlandet" Sverige är det omöjligt att veta vem (i biologisk mening) ett f d fosterbarn  har samlag med!
Samlag med avkomling eller dennes barn är dock fortfarande förbjudet

 Föräldrars sexuella övergrepp/utnyttjande av barn styrs inte i lagtexten av huruvida det rör sig om samlag respektive om detta lett till avkomma utan handlar enbart om vad som uppfattas som sexuella handlingar samt att det gäller just barn samt att dessa står i en viss beroendeställning till förövaren (vilket kan diskuteras eftersom barn oftare utsetts för sexuella övergrepp/utnyttjande i helt andra miljöer där beroendesituationen kan vara minst lika stark och brottet därför borde likställas med motsvarande brott i hemmet. Genomsnittsföräldern umgås 3,5 minuter med sitt barn/dygn i dagens Sverige. Under en stor del av den övriga tiden är barnet  tvingat - jmf den svenska skolplikten - att vistas i ofta destruktiva skolmiljöer samt bland "kamrater").

Till sist har vi då gruppen pedofiler som egentligen handlar om könsmogna (!) individer med en sjuklig sexuell dragning till barn som ännu inte uppnått könsmognad. Här stöter vi återigen på problem eftersom den legala definitionen på ett barn är <18 år medan könsmognaden ofta uppnås betydligt tidigare. Med denna definition är alltså inte sexuellt samröre med barn alltid att betrakta som pedofili i klassisk mening. Beroende på ålder/situation mm kan  i dessa fall dock  andra straffmotiveringar komma ifråga

Peter Klevius
har säkert glömt en massa

paraphilia

  • Gst
Begreppsförtydligande kring incest
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2004, 15:00:01 PM »
Just det om pedofiler är intressant då majoriteten av övergrepp mot barn begås av heterosexuella män och inte pedofiler.