Frfattare mne: Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A  (lst 44235 gnger)

Natalia

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 60
 • Karma: 0
  • Visa profil
Svar till Cornelia
« Svar #60 skrivet: 28 augusti 2003, 12:54:45 PM »
Det verkar som Du inte alls läser det Du svarar på. Jag skrev tydligt och klart att alla teorier som kommer från psykoanalysen  däribland räknas psykodynamiska  förklaringsmodellen,  saknar någon som helst vetenskaplig grund! Missade Du det?  Eller har Du möjligtvis några vetenskapliga data som bevisar motsatsen?
Det finns litteratur, gå till biblioteket. Att jag skulle förberedda en lista för Dig eller talade om argument, vore helt bortkastad tid. Du läser ju ändå inte något av det som stämmer inte med Ditt sätt att uppfatta verkligheten.

Jag kanske tar upp det som har betydelse i sammanhanget; i den här diskussion är det incest. Psykodynamiska  förklaringsmodellen används som redskap för att  skuldbelägga föräldrar. Utan minsta tillstymmelse till verklighetsförankring,  påstår man att  de flesta beteende störningar berör på sexuella övergrepp, oftast incest.  De mest normala situationer patologiseras  och sjukförklaras. Man använder sig av de mest fantasifulla tolkningar av normala, oftast adekvata reaktioner för att finna orsaker som inte finns. Man – i likhet med Dig – förlöjligar och angriper den som försöker värja sig emot.  Det finns mycket mer förstås. Men det borde nog räcka. Det är ingen avhandling där man ”bevisar” varje  mening med citat från  erkänt och korrekt litteratur.  

”Varför använda sig av ord/begrepp som du uppenbarligen inte behärskar?”

Jag antar att Du tycker att jag begriper inte vad dessa ord betyder. Det är något som förbryllar mig fullständigt. Tror Du verkligen att orden som vi talar om blev myntade inom psykologin???
Menar Du på fullt allvar att vissa begrep används endast inom  psykoanalysen, kognitiv psykologi eller liknande?  Menar Du verkligen att ingen  får använda ordet abstrakt eller konkret utan att få psyk. legitimation på det?  Jag har varken kommit på några egna betydelse – vetenskapliga eller alldagliga - eller använd de felaktigt.
 
Det är nog på sin plats att tala om att orden ABSTRAKT   och  KONKRET  kommer från latin alltså är bra mycket äldre än den moderna psykologi överhuvudtaget. Att tycka att man får använda de uteslutande enligt visa psykologiska teorier verkar ganska befängt. Kommer jag att vilja framstå som ”professionell och beläst” om jag påstår att medicin och kemi är mycket konkreta vetenskap medan matematik och logik är helt abstrakta?  
De flesta psykologiska teorier har utnyttjat ord som fanns redan i språket. Vissa blev förstås nyskapade. Men inga av de som jag har använt. Att påstå att man begriper inte då man använder sig av ord i dess URSPRUNGLIGA  BETYDELSE istället för det nyvunna  inom ramar för någon psykologisk teori är - minst sagt – oansvarigt och okunnigt.  Personligen tycker jag att just dessa ord är bästa valet vid beskrivning av barnets sätt att tänka och fungera. Oavsett kognitivismens nomenklatur!  Kan jag ödmjuk föreslå att Du  vänder Dina klagomål  angående användning av dessa omtalade ord till dess skapare? Fast det kan bli svårt. Som Du säkert  vet, latin  talades redan några hundra år före Kristus.

I min resonemang behöver jag inte anknytta  till de egna sexuella upplevelser. Jag kan analysera saker och ting utan behöva först uppleva de.
 
Vad är det som är så förvirrande i att tonåringar som aldrig behövde finna sig i ett nej från föräldrarna,  lärarna  eller andra vuxna, förstår inte att  i den sexuella situation måste de  uppföra sig annorlunda och acceptera ett nej?  Vem försvarar de?  Jag gör inte det. Att söka förklaring är absolut  inte densamma som att försvara!!! Ser Du inte ens den uppenbara skillnaden? Visst, självklart  borde de kunna acceptera ett nej.  Men har vi vuxna lärt dem det?  Har de fått tillfälle att öva sig i  det i vanliga vardagssituationer?  Knappast.  Vi får väl börja uppfostra vara barn, lära de rätt beteende, sätta gränser. Lära dem respekt för andra. Då,  först då, kan vi förvänta oss att  de kommer att bete sig också anständigt i sexuella situationer. Jag har sagt  på ett annat ställe ( vilket Du som vanligt missade)  att  under den sexuella undervisningen talar man om tekniker och prevention, om rätten till sex,  men beror inte den  intimma, ofta känslomässiga samspel människor emellan.  Tydligen de tonåringar som förgriper sig på andra, vet inte ens att en sån existerar.  De är helt enkelt omogna och kan inte se – precis som små barn -  den andra person och hennes  känslor. Jag skulle nog våga påstå att de befinner sig på det där stadiet som Du beskriver på följande sätt: ”Riktigt små barn "är världen"  och som jag   beskrev: ” Omvärlden hänger ihop med ens egen person, de egna upplevelser blir giltiga för alla i ens omgivning”
( Säger man inte  att ” kärt barn har många namn”?)
 Tyvärr, de killarna har inte fått tillfälle att mogna och växa ifrån det ”barnperspektivet” som anhängare av psykodynamiska modellen  tvingar på samhället.  En sak till. Är det inte psykoanalysen som  håller fast vid att alla psykiska besvär som människan kan ha spåras till tidig barndom? Våldtäkts beteende är väl en sån  störning, eller hur?  Var finns Dina ”insikter” angående de s. k. förövare?

Till sist. Jag har ju redan sagt att jag är varken professionell  eller har ambitioner att verka som sådan.  Men jag är inte indoktrinerad heller.  Det jag läser är friskt blandad och innehåller utöver positiva framställningar också stora mängder kritiska  ställningstagande. Jag har väl rätt att utrycka mina åsikter och tala om mina övertygelser som jag förvärvat utanför  det sanktionerade systemet.

Tycker Du att bara de som delar Din uppfattning får delta i diskussionen?  

Du kan fortsätta skratta gott. Men vem har fostrat Dig?  Jag bara undrar. Var de som fostrade Dig  helt likgiltiga inför Ditt uppförande eller så var Du ovanligt trög och fattade aldrig vad vanligt hyfs innebär?

Misströsta inte. Det finns hopp. Även Du kan lära Dig. Det ha Du bevisat! Jämför gärna Dina tidigare inlägg med sista. Det finns viss skillnad.  Du gav oss ett namn.  Du slutade med ”huande”. Nog tro jag  att också Du kan lära Dig att sluta med personliga angrepp och hålla Dig till diskussionsämne!

Cornelia

 • Gst
Re: Svar till Cornelia
« Svar #61 skrivet: 28 augusti 2003, 23:27:03 PM »
Citat frn: "Natalia"
Det verkar som Du inte alls läser det Du svarar på. Jag skrev tydligt och klart att alla teorier som kommer från psykoanalysen  däribland räknas psykodynamiska  förklaringsmodellen,  saknar någon som helst vetenskaplig grund! Missade Du det?  Eller har Du möjligtvis några vetenskapliga data som bevisar motsatsen?
Det finns litteratur, gå till biblioteket. Att jag skulle förberedda en lista för Dig eller talade om argument, vore helt bortkastad tid. Du läser ju ändå inte något av det som stämmer inte med Ditt sätt att uppfatta verkligheten.

Jag kanske tar upp det som har betydelse i sammanhanget; i den här diskussion är det incest. Psykodynamiska  förklaringsmodellen används som redskap för att  skuldbelägga föräldrar. Utan minsta tillstymmelse till verklighetsförankring,  påstår man att  de flesta beteende störningar berör på sexuella övergrepp, oftast incest.  De mest normala situationer patologiseras  och sjukförklaras. Man använder sig av de mest fantasifulla tolkningar av normala, oftast adekvata reaktioner för att finna orsaker som inte finns. Man – i likhet med Dig – förlöjligar och angriper den som försöker värja sig emot.  Det finns mycket mer förstås. Men det borde nog räcka. Det är ingen avhandling där man ”bevisar” varje  mening med citat från  erkänt och korrekt litteratur.  

”Varför använda sig av ord/begrepp som du uppenbarligen inte behärskar?”

Jag antar att Du tycker att jag begriper inte vad dessa ord betyder. Det är något som förbryllar mig fullständigt. Tror Du verkligen att orden som vi talar om blev myntade inom psykologin???
Menar Du på fullt allvar att vissa begrep används endast inom  psykoanalysen, kognitiv psykologi eller liknande?  Menar Du verkligen att ingen  får använda ordet abstrakt eller konkret utan att få psyk. legitimation på det?  Jag har varken kommit på några egna betydelse – vetenskapliga eller alldagliga - eller använd de felaktigt.
 
Det är nog på sin plats att tala om att orden ABSTRAKT   och  KONKRET  kommer från latin alltså är bra mycket äldre än den moderna psykologi överhuvudtaget. Att tycka att man får använda de uteslutande enligt visa psykologiska teorier verkar ganska befängt. Kommer jag att vilja framstå som ”professionell och beläst” om jag påstår att medicin och kemi är mycket konkreta vetenskap medan matematik och logik är helt abstrakta?  
De flesta psykologiska teorier har utnyttjat ord som fanns redan i språket. Vissa blev förstås nyskapade. Men inga av de som jag har använt. Att påstå att man begriper inte då man använder sig av ord i dess URSPRUNGLIGA  BETYDELSE istället för det nyvunna  inom ramar för någon psykologisk teori är - minst sagt – oansvarigt och okunnigt.  Personligen tycker jag att just dessa ord är bästa valet vid beskrivning av barnets sätt att tänka och fungera. Oavsett kognitivismens nomenklatur!  Kan jag ödmjuk föreslå att Du  vänder Dina klagomål  angående användning av dessa omtalade ord till dess skapare? Fast det kan bli svårt. Som Du säkert  vet, latin  talades redan några hundra år före Kristus.

I min resonemang behöver jag inte anknytta  till de egna sexuella upplevelser. Jag kan analysera saker och ting utan behöva först uppleva de.
 
Vad är det som är så förvirrande i att tonåringar som aldrig behövde finna sig i ett nej från föräldrarna,  lärarna  eller andra vuxna, förstår inte att  i den sexuella situation måste de  uppföra sig annorlunda och acceptera ett nej?  Vem försvarar de?  Jag gör inte det. Att söka förklaring är absolut  inte densamma som att försvara!!! Ser Du inte ens den uppenbara skillnaden? Visst, självklart  borde de kunna acceptera ett nej.  Men har vi vuxna lärt dem det?  Har de fått tillfälle att öva sig i  det i vanliga vardagssituationer?  Knappast.  Vi får väl börja uppfostra vara barn, lära de rätt beteende, sätta gränser. Lära dem respekt för andra. Då,  först då, kan vi förvänta oss att  de kommer att bete sig också anständigt i sexuella situationer. Jag har sagt  på ett annat ställe ( vilket Du som vanligt missade)  att  under den sexuella undervisningen talar man om tekniker och prevention, om rätten till sex,  men beror inte den  intimma, ofta känslomässiga samspel människor emellan.  Tydligen de tonåringar som förgriper sig på andra, vet inte ens att en sån existerar.  De är helt enkelt omogna och kan inte se – precis som små barn -  den andra person och hennes  känslor. Jag skulle nog våga påstå att de befinner sig på det där stadiet som Du beskriver på följande sätt: ”Riktigt små barn "är världen"  och som jag   beskrev: ” Omvärlden hänger ihop med ens egen person, de egna upplevelser blir giltiga för alla i ens omgivning”
( Säger man inte  att ” kärt barn har många namn”?)
 Tyvärr, de killarna har inte fått tillfälle att mogna och växa ifrån det ”barnperspektivet” som anhängare av psykodynamiska modellen  tvingar på samhället.  En sak till. Är det inte psykoanalysen som  håller fast vid att alla psykiska besvär som människan kan ha spåras till tidig barndom? Våldtäkts beteende är väl en sån  störning, eller hur?  Var finns Dina ”insikter” angående de s. k. förövare?

Till sist. Jag har ju redan sagt att jag är varken professionell  eller har ambitioner att verka som sådan.  Men jag är inte indoktrinerad heller.  Det jag läser är friskt blandad och innehåller utöver positiva framställningar också stora mängder kritiska  ställningstagande. Jag har väl rätt att utrycka mina åsikter och tala om mina övertygelser som jag förvärvat utanför  det sanktionerade systemet.

Tycker Du att bara de som delar Din uppfattning får delta i diskussionen?  

Du kan fortsätta skratta gott. Men vem har fostrat Dig?  Jag bara undrar. Var de som fostrade Dig  helt likgiltiga inför Ditt uppförande eller så var Du ovanligt trög och fattade aldrig vad vanligt hyfs innebär?

Misströsta inte. Det finns hopp. Även Du kan lära Dig. Det ha Du bevisat! Jämför gärna Dina tidigare inlägg med sista. Det finns viss skillnad.  Du gav oss ett namn.  Du slutade med ”huande”. Nog tro jag  att också Du kan lära Dig att sluta med personliga angrepp och hålla Dig till diskussionsämne!

Herregud Natalia, vad "pratar" du om nu? Skulle den psykoanalytiska teorin sakna vetenskaplig grund? Hur kommer det sig då, menar du, att det finns människor som forskar med den teorin som bas på våra universitet? Fast du kanske anser att du vet mer om vad som är "vetenskaplighet" än vad docenter och proffessorer i psykologi vet...
När det gäller konkret respektive abstrakt tänkande så _är_ det två begrepp inom kognitionspykologin. Jag har då aldrig hört det användas i något annat sammanhang än just detta. Du menar väl inte att du själv "kom på" de orden?
Nog kan jag förstå hur man kan bli våldtäktsman... Försvara det kan jag däremot inte. En förståelse för de bakomliggande orsakerna behöver ju (som även du antyder) inte betyda att man försvarar handlingarna. Det verkar ju däremot du ha tagit som din "livsuppgift" - att förvara förövare av allehanda slag. Verkligen vackert...

Marianne Haslev Skånland

 • Gst
Psykoanalyse, psyko-dynamisk psykologi
« Svar #62 skrivet: 29 augusti 2003, 17:44:52 PM »
Forrige debattant kan ikke ha orientert seg særlig på nkmr's artikkel-sider eller i arkivene om vitenskapelighet og om sexovergrep.

Les f.eks noen av professor Lennart Sjöbergs artikler (han er psykolog). Les noen av Astrid Holgersons (hun er psykolog). Les noen av Lena Hellblom Sjögrens (hun er psykolog). Les noen av Max Scharnberg (han er psykologi-historiker og psykologi-analytiker).

Les gjerne Robyn Dawes' bok "House of Cards. Psychology and psychotherapy Built on Myth" og Margaret Hagen's "Whores of the Court".

Det er nettopp freudiansk psykologi - både "klassisk" psykoanalyse og alle varianter av psyko-dynamisk psykologi - som er grunnen til at mennesker lider sånn overlast i våre samfunn. Det er en form for kvakksalveri som gir psykologen "legitimitet" til å uttale hva som helst om en person, og å tolke personens handlinger og utsagn hvordan som helst - særlig motsatt av sunn fornuft. Grunnen til at freudianske psykologer har carte blanche til dette, er at deres grunnlag nettopp IKKE er vitenskapelig. Det finnes nemlig ingen mulighet for å få avkreftet (ennsi bekreftet) deres påstander empirisk (det betyr "gjennom erfaring", "gjennom kontroll mot virkeligheten").

Og det at det ikke eksisterer noen vanlig, vitenskapelig basert og godtagbar metode for avkrefting, erkjennes INNEN ALLE VITENSKAPER som et bevis for at en virksomhet er uvitenskapelig.

At denne typen psykologi har invadert ikke bare sosial-skolene men også våre universiteter, er selve tragedien. Man kunne faktisk heller fylle  fakultetene, sosialkontorene og andre instanser med spåkoner som spår i krystallkule og kaffegrut, og "behandler" folk med mystiske formularer. Deres prognoser, diagnoser og behandlings-resultater er like gode som psykoanalytikeres og psyko-dynamikeres. Det ville iallfall narre færre mennesker til å tro at dette er forskning og reelle resultater.

Marianne Haslev Skånland
(medlem av nkmr, forøvrig professor (ikke i psykologi), vitenskaps-analytiker, vitenskaps-kritiker, medlem av det vitenskapelige råd i Stiftelsen för rättspsykologi i Stockholm)

Cornelia

 • Gst
Re: Psykoanalyse, psyko-dynamisk psykologi
« Svar #63 skrivet: 29 augusti 2003, 23:07:31 PM »
Citat frn: "Marianne Haslev Skånland"
Forrige debattant kan ikke ha orientert seg særlig på nkmr's artikkel-sider eller i arkivene om vitenskapelighet og om sexovergrep.

Les f.eks noen av professor Lennart Sjöbergs artikler (han er psykolog). Les noen av Astrid Holgersons (hun er psykolog). Les noen av Lena Hellblom Sjögrens (hun er psykolog). Les noen av Max Scharnberg (han er psykologi-historiker og psykologi-analytiker).

Les gjerne Robyn Dawes' bok "House of Cards. Psychology and psychotherapy Built on Myth" og Margaret Hagen's "Whores of the Court".

Det er nettopp freudiansk psykologi - både "klassisk" psykoanalyse og alle varianter av psyko-dynamisk psykologi - som er grunnen til at mennesker lider sånn overlast i våre samfunn. Det er en form for kvakksalveri som gir psykologen "legitimitet" til å uttale hva som helst om en person, og å tolke personens handlinger og utsagn hvordan som helst - særlig motsatt av sunn fornuft. Grunnen til at freudianske psykologer har carte blanche til dette, er at deres grunnlag nettopp IKKE er vitenskapelig. Det finnes nemlig ingen mulighet for å få avkreftet (ennsi bekreftet) deres påstander empirisk (det betyr "gjennom erfaring", "gjennom kontroll mot virkeligheten").

Og det at det ikke eksisterer noen vanlig, vitenskapelig basert og godtagbar metode for avkrefting, erkjennes INNEN ALLE VITENSKAPER som et bevis for at en virksomhet er uvitenskapelig.

At denne typen psykologi har invadert ikke bare sosial-skolene men også våre universiteter, er selve tragedien. Man kunne faktisk heller fylle  fakultetene, sosialkontorene og andre instanser med spåkoner som spår i krystallkule og kaffegrut, og "behandler" folk med mystiske formularer. Deres prognoser, diagnoser og behandlings-resultater er like gode som psykoanalytikeres og psyko-dynamikeres. Det ville iallfall narre færre mennesker til å tro at dette er forskning og reelle resultater.

Marianne Haslev Skånland
(medlem av nkmr, forøvrig professor (ikke i psykologi), vitenskaps-analytiker, vitenskaps-kritiker, medlem av det vitenskapelige råd i Stiftelsen för rättspsykologi i Stockholm)

Kära Marianne Haslev Skånland, professor i Lingvistik (det utelämnade du inte av platsbrist utan av något annat själ antar jag...). Jag känner _mycket väl_ till de debattörer du hänvisar till, respekterar de gör jag däremot inte och det vågar jag påstå att majoriteten av psykologer inom den akademiska sfären inte gör heller. Jag känner även till stiftelsen för rättspsykologi och vet att ni är en helt vanlig förening, en sammanslutning av likasinnade, varken mer eller mindre. I mina ögon är ni pedofilförsvarare och "mörkermän", framtiden lär utvisa huruvida det enbart var vetenskapliga intressen som var er drivkraft.  
Men om du Marianne H S är vetenskapligt skolad så borde du känna till att det finns andra vetenskapliga metoder än den positivistiska eller hur? Hur menar du att man ska kunna studera en människas upplevelsevärld om inte genom olika typer av kvalitativa undersökningar, intervjuer etc? Eller är den typen av kunskap inte intressant för dig?
Slutligen vill jag bara kort kommentera din vulgärbeskrivning av den psykodynamiska terapiprocessen. Din beskrivning är helt felaktig och antagligen i syfte att vilseleda. Eller också visar den bara hur otroligt dåligt insatt du själv är i frågan. Sådär går det inte till helt enkelt. Den psykologiska teori som du beskriver i sådana nedlåtande ordalag är den kunskap och metodik socialstyrelsen kräver för att utfärda legitimation till psykoterapeuter.

Natalia

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 60
 • Karma: 0
  • Visa profil
till Cornelia angående sexuella övergrepp
« Svar #64 skrivet: 30 augusti 2003, 04:04:48 AM »
Att Du har inte hört i något sammanhang ord som ABSTRAKT och KONKRET  betyder inte att de inte existerar. Det är just därför gav jag Dig definition från uppslagsverk .Jag kan faktiskt inte rå för  att Ditt ordförråd är så fattigt. De är vanliga ord och mina barn använde de redan tidigt i skolålder!  Att Piaget använt de i sin teori om genetisk strukturalism betyder inte att de blev uteslutna från vanlig vardaglig användning!

Jag håller med att många svenska professorer  är anhängare av psykoanalys och allt annat som bygger på den. Men  det finns i Sverige många med samma höga  aktningsvärda titlar som har helt annan åsikt. I världen är de dessutom i  mycket stor majoritet.

Jag tror inte att någon här försvarar riktiga våldtäktsmän. Problem består snarare att det som tidningarna beskriver handlar i stort om händelser mellan tonåringar och som använts sedan i debatten som argument hur omfattande incest och diverse andra sexuella övergrepp i familjen är.
Det är faktiskt helt annan situation!
De unga killarna som förgriper sig, har vi som samhället, skapat ofta själva, genom att låta bli att uppfostra de och lära att man kan inte få allt  så fort man kommer på det. När det gäller tjejer tror jag att här också  borde vi slå oss för bröstet. Vi  så gott som slänger de in i  situationer som de är inte mogna för. Vi som samhället uppmuntrar de till sexuella handlingar i mycket unga år. När min dotter var 13 år gammal, kom hon hem med en recept på p-piller. Hon räckte den fram till mig och berättade  att hela klassen besökte en ungdomsmottagning. Sköterskan där pratade med många av flickorna. Hon var oerhört förvånad att min dotter inte hade någon kille. Min flicka kände sig konstig och mindre värt än andra eftersom  hon ”hade inte sex”!  TRETTON ÅR! Vi pratade väldigt länge  om kärlek, om relationer, om våldtäkter.  Hon rev sönder receptet och ”hade inte sex” på några år framöver. Idag har hon en kille. Hon verkar väldigt nöjd med relationen. Under de fem år som gått berättade hon många saker om sina jämnåriga. Det är därför vågar jag påstå att många av anmälda våldtäkter och  övergrepp är i själva verket ånger och besvikelse – sex blev inte den upplevelse som tjejerna hade trott att det skulle bli.
Allt detta används sen som argument hur vanligt det är  med sexuella övergrepp  vilket i sin tur leder till dömande av oskyldiga. Jag rekommenderar Dig varmt att läsa    sammanställning gjord av PETER KLEVIUS   ”Ekot om incest- sexuella övergrepp mot barn i en serie nyhetsprogram 1998”

Riktiga pedofiler och våldtäktsmän  har alltid funnits, finns och kommer att finnas. Händelser tonåringar emellan kan vi genom upplysning och uppfostran minimalisera  till ganska obetydliga tal. Därför är det viktig att vi vågar prata om det. Att vi ser skillnaden mellan riktiga övergrepp och falska anklagelse; att vi tors erkänna  att vi har svikit  den unga generationen.  Men det går inte göra samma sak  med patologiska beteende och helt och hållet eliminera  de. Pedofiler och våldtäktsmän ska förstås straffas hård.  Men  om samhället kommer att döma oskyldiga, utan bevisning, bara efter ”trendmässigt  trovärdighet”,  om man kommer att låta i fortsättningen  att använda falska anklagelser  i konfliktsituationer, kommer man  att förstöra många människoliv, inte minst de barns som man påstår sig värna om.

Här är på sin plats att tala om att det är just psykodynamiska teorier som bär skulden till att många oskyldiga döms. Man tolkar alla problem som barn uppvisar som en reaktion på sexuella övergrepp. Jag känner en kvinnlig barnpsykiater som påstår att t.ex. autism är just en sådan reaktion Hon vill inte veta om alla  forskningsresultat som visar att det är biologisk skada. Jag kan tänka mig vilken lidande  kan åsamkas av henne  det drabbade barnet och dess familj.

Jag är visserligen inte ”professionell”  men jag tror att även vi som är inte yrkesmässigt involverade borde göra oss hörda.


Jag vill inte verka petig men jag tror att Du menade SKÄL  inte SJÄL  när Du svarade på Mariannes inlägg?   Det verkar inte bara ordförrådet som är bristfällig. Du kanske ändå skulle ha nytta av den ordbok som jag erbjöd Dig?!

Natalia

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 60
 • Karma: 0
  • Visa profil
Psykodynamisk terapi - en röst från det förgångna
« Svar #65 skrivet: 30 augusti 2003, 04:10:04 AM »
”Majoriteten av den akademiska sfären”…

”Den psykologiska teorien …. är den kunskap och metodik socialstyrelsen kräver för att utfärda legitimation till psykoterapeuter”

Så intressant!  Jag tänker inte gå in närmare på  alla möjliga svar som man kan ge.  Jag har ingen akademisk titel så det verkar ganska meningslöst eftersom för Dig är det tydligen  uteslutande några bokstäver framför namnet som räknas.  Därför tillåter jag mig att komma med några (ganska många och långa faktiskt)  citat från en bok  skriven  av en samhällsvetare och psykoterapeut med titel fil kand. Räcker hans  referens?

Boken  är en varning inför det vad legitimering av psykoterapeuter kan leda till. Boken gavs ut redan 1987 i samband med att socialstyrelsen införde legitimation  för psykoterapeuter.  Idag nästan 20 år senare, kan man lugn säga att hans farhågor inte bara besannades; det blev mycket värre än det han  kunde ens tänka sig.
Här finns förklaring  både till varför socialstyrelsen   kräver  just den ”kunskap och metodik” och varför  ”majoriteten av den akademiska sfären ” vill inte veta av  - låt oss säga – oliktänkande.

Varsågod! Läs och begrunda.


Boken är utgiven av Wahlströms&Widstrand   1987
ISBN 91-46-15418-3GUSTAF ALMENBERG  
 PSYKOTERAPI I FÖRVANDLING  - befrielserörelse eller byråkrati


s.17
”…Detta  ledde så småningom  till inrättandet av den statliga terapiutbildningen1978. I och med det har staten genom sina tjänstemän inom utbildningsväsendet, direkt och långsiktigt, för första gången ingripit i psykoterapins verksamhet i Sverige.  Men vad många psykoterapeuter  har förbisett är att därmed har också psykoterapin i Sverige UNDERKASTATS EN FORTLÖPANDE POLITISK STYRNING.  Styrmedlen heter bla utbildning. En utbildning som idag blivit normerande  ändå till nivån att välja kurs litteratur.  Den statliga utbildningen är normerande inte minst  därför att staten när som helst kan hota att återkalla ett tidigare givet godkännande av de utbildningar som ordnas  privat ( dvs i praktiken  av olika psykoterapeutorganisationer), om dessa skulle vissa sig avvika från den statliga  utbildningen på ett sätt man inte vill acceptera. Ett beslut fattad av den tjänsteman, som har fått makten att besluta, godkänna, respektive inte godkänna en privat utbildning kan inte heller överklagas. Detta är speciellt anmärkningsvärt eftersom det förekommit HOT OM ATT UNDERKÄNNA REDAN ETABLERADE PRIVATA UTBILDNINGAR, om dessa till utbildning ANTOG VISSA NAMNGIVNA MÄNNISKOR  som föreningarna ansåg vara kompetenta för utbildningen, men som tjänstemän inte ansåg vara det. Ytterligare ett styrmedel – och därtill alldeles nytt – är legitimation.  

s.20
…Genom legitimation skapas också  en konstlad klyfta mellan en ny expertis och alla andra. Som den spansk/amerikanske samhällskritiske filosofen Ivan Illich påpekat, så sker automatisk inkompetensförklaring av dem som inte är experter, när vi utser vissa  klart angivna och inga andra till att vara experter. De som av någon anledning  INTE PASSAR IN i just dagens legitimationsfälla – kan bara därför att de FÖRETRÄDER ETT NYTT ELLER OVANLIGT SYNSÄTT  – BLIR DÄRMED AUTOMATISK  INKOPETENSFÖRKLARADE  PÅ ETT SÄTT SOM DE HAR MYCKET SMÅ  MÖJLIGHETER ATT VÄRJA SIG MOT.

s.28.
…Vi vet idag t ex att förmågan till empati är den kanske allra viktigaste egenskapen hos en terapeut. Kreativitet, intuition, en bred livserfarenhet och intelligens är andra. Inget av dem går att lära ut. Möjligen att öva. Men inte ens detta befattar sig den statliga utbildningen med. Än mindre får dessa egenskaper utgöra urvalskriterier vid antagningen till utbildningen. Traditionella utbildningskrav som humanistisk bildning, insikter i samhällsvetenskaperna  och i kons, litteratur och musik (se t ex Ralph Greenson 1967) berörs inte alls. Inte heller insikter  i andra uppfattningar  om kunskap, som t ex den bibliska kunskapssynen  eller den väg till kunskap som finns i Zen.  Urvalet tii den statliga psykoterapiutbildningen  har också varit sådan att de som antagits till 90% varit offentliganställd sjukvårdspersonal, enligt den statliga översynsutredningen som tillsattes 1983.
Ett renodlat intellektuellt förhållningssätt betraktas hos en ”patient”, som ett neurotiskt försvar. Likväl utväljs blivande terapeuter på så gott som enbart intellektuella meriter och snäva arbetslivserfarenheter.


s29
…Kunskapsmässigt kommer det indirekta utbildningsmonopolet att befästa maktelitens syn på problem. Så blir tex bristen på en genuin (känslomässig  och intellektuell) insikt en sjukdom och inte ett pedagogiskt problem.  Och sjukdomar kan ju endast behandlas av experter – allt annat blir ju kvacksalveri. Och endast etablissemangets experter vet vad som är rätt behandlingsformer.

…När det gäller kunskapsutvecklingen i stort  finns det en negativ koppling till etablissemanget. I en numera klassisk bok av vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn, hävdade han att kunskapsutvekling bara tillåts inom det av etablissemanget godkända paradigmet, eftersom varje paradigmskifte hotar etablissemangets makt. Redan idag har dessutom etablissemangets makt över kunskapen i Sverige gått mycket långt. Eller som professor Anna Christensen  så väl  formulerat det:” Liksom naturvetenskaperna lever i symbios med det industriella varuproduktionen, så lever de nya vetenskaperna om människan i symbios med de administrativa strukturer, som ska utveckla den perfekta människan. Det är vetenskaper  som kan producera  kunskap för de administrativa strukturerna”.
…Men även etablissemanget  skaffa sig ibland  ett tolkningsföreträde byggt på pengar oftare än demokratisk politik makt.
…Vad som nu håller på att ske när det gäller psykoterapin i Sverige är att framför allt statens och landstingens  inblandning  i psykoterapi får en stark konserverande och hämnande effekt på den framtida kunskapsutvecklingen inom psykoterapin.

s35
Man behöver inte alls tro makten om att vara illvillig, det räcker med att inse att makten har sina egna intressen, som en ibland tycks hävda  blott alltför väl i brist på väl artikulerade motargument. Hela det här problemet  är också mer än någonsin aktuellt på ett annat område  i samhället – universitet och högskolorna. För dem gäller problemet om man skall slå vakt om en självständig roll eller acceptera en styrning från staten (s och vpk) eller från näringslivet(m). I båda fallen handlar det i grunden bl a om en gemensam syn på kunskapen såsom ett instrument. Den relativa passiviteten hos de närmast berörda – studenterna och lärarna – pekar på en i framtiden minskad självständighet.

s36
…De av samhället legitimerade blir experter. Experterna blir makthavare – politikernas värdiga motparter och medbröder. Experternas egen intresse (t ex hög lön) får kompromissa med politikernas  och byråkraternas maktambitioner. Med tiden uppstår en intresse gemenskap mot tredje part, jfr läkarkåren. Som vanligt blir det de med minst ordmakt – patienterna eller terapi(be)sökarna, som jag föredrar att kalla dem – och nytänkarna, som får sitta emellan. I en intervju sa Socialberedningens ordförande att ”det är anmärkningsvärt att patienternas synpunkter förbigås med tystnad av Socialstyrelsen”. Han sa också att ”DET ÄR STOR RISK ATT PSYKIATRIN FÖRBLIR SAMHÄLLETS STÄDGUMMA, DE MÄNNISKOR SOM VÄCKER ORO, ÄR AVVIKANDE OCH BRÅKIGA SKALL BORT”
Risken finn med andra ord att psykoterapin gradvis kommer att övergå till att i första hand tjäna maktelitens intressen.

s39
…Vad gäller staten, kunskapen och psykoterapi är situationen emellertid denna: när staten, genom sina administrativa strukturer, legitimerar vissa psykoterapeuter men inte andra, så har man också TAGIT STÄLLNING TILL VAD SOM SKALL ANSES SOM KUNSKAP PÅ DETTA OMRÅDE.
… blir det också svårt att förutsättningslöst  diskutera begreppet kunskap. Tänk om en  diskussion skulle vissa att  den kunskap, som min kompetens är grundad på och som spelar en så stor roll för min självkänsla – TÄNK OM DENNA KUNSKAP SKULLE VISA  SIG VARA MYCKET INSKRÄNKT ELLER KANSKE ÄN VÄRRE, VISA SIG VARA MYCKET OSÄKER?

s41
…Det man stöder är inte alls det öppna förutsättningslösa  kunskapssökandet, som erkänner våra begränsningar, utan en mera inskränkt, tidsbunden och ändamålsstyrd kunskap.
…besitter de administrativa strukturerna också möjligheten att sätta makt bakom den egna uppfattningen av vad som är kunskap och vad som inte är det inom psykoterapin. MOT DENNA MAKT BLIR DET MYCKET SVÅRT ATT HÄVDA EN ANNAN KUNSKAPSSYN.
…RISKERNA FOR ATT MAN HAMNAR I ETT SLAGS PSEUDOVETENSKAP MÅSTE VARA MYCKET STORA.

s42
…För att kunna förverkliga sina ambitioner ställer de administrativa strukturerna två huvudkrav på vad de är beredda att erkänna som kunskap. För det  första MÅSTE DEN GÅ ATT STYRA, dels därför att man annars har svårigheter att använda sig av den, dels därför att  KUNSKAP SOM INTE KAN STYRAS  AV DE ADMINISTRATIVA STRUKTURERNA UTGÖR ETT LATENT HOT MOT DEM, eftersom den när som helst kan  vändas mot dessa strukturer. Deras andra krav på kunskaperna är att de måste vara möjliga att överföra på ett organiserat sätt och  helst också i stor – gärna industriell – skala. Annars kan kunskaperna nämligen bli ett  verktyg  i de storskaliga reformprogram, som de administrativa strukturerna i vårt land sätter sin tillit till för att förbättra världen, inte bara vad gäller bostäder och pensioner utan också  vad gäller PRIVATLIVETS – JA, SJÄLVA LIVETS – VEDERMÖDOR.

s187
När det sedan gäller  de psykoterapeutiska metoderna, kanske det blir som Malan påpekade i boken ”Individual Psychotherapy and the Science of Psychodynamics”: FRAMTIDENS PSYKOTERAPI  KOMMER I HUVUDSAK ATT BESTÅ AV PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI  i kombination med olika andra terapiformer.  Frågan är bara om det SKALL VARA KOMBINATIONER SOM PROVAS UT OCH VÄXER FRAM PÅ PSYKOTERAPEUTERNAS VILLOR ELLER OM DET SKA SKE PÅ DE VILLKOR SOM DE ADMINISTRATIVA STRUKTURERNA STÄLLER UPP.

s191
…vad som nu håller på att ske är att en del av den psykoterapeutiska verksamheten – den som ryms inom sjukvården – HÅLLER PÅ ATT MONOPOLISERA SÅVÄL INNEBÖRDEN AV BEGREPPET PSYKOTERAPI SOM HELA DEN PSYKODYNAMISKT INRIKTADE PSYKOTERAPIVERKSAMHETEN.

susanna svensson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 280
 • Karma: 0
  • Visa profil
Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« Svar #66 skrivet: 30 augusti 2003, 07:26:05 AM »
Cornelia det är nog dags att du inser att spykoanalysen är starkt ifrågasatt inom forskarvärlden. Många olika spykiska sjukdomar och störningar har tidigare förklarats med brister i relationer inom familjen under barnaåren, ex autism och skritsofreni, under de senaste åren har dock allt fler forskningsresultat visat att det framför allt är biologiska skillnader som gör att vissa människor drabbas av dessa åkommor. Ex finns det en studie som visar att en infektion hos modern av vissa typer av influensa under graviditeten ökar risken för att barnet utvecklar skitsofreni. Typiskt för en spykoanalytiker är att i en sådan situation "rädda" sin hypotes genom att hävda att denna influensainfektion påverkar modern till att inte älska sitt barn och knyta ann till det på ett riktigt sätt.

Det är med sådana hjälphypoteser som spykoanalysen lyckats med att nästla sig in på universiteten.

Vad är egentligen vetenskapligt? För några hundra år sedan hörde astronomi och astrologi till samma disiplin sedan rensades astrologerna bort från universiteten själv är jag övertygad om att spykoanalysen på sikt kommer att gå samma väg om man bortser från det faktum att den spykoanalytiska metoden är utmärkt att använda sig av när man ska analysera litteratur och film, men att använda den som en del i bevisföringen i incest och misshandelsmål är faktisk något helt annat.

Cornelia

 • Gst
Naturligtvis menade jag skäl inte "själ"...
« Svar #67 skrivet: 30 augusti 2003, 11:45:09 AM »
Citat frn: "Natalia"
Att Du har inte hört i något sammanhang ord som ABSTRAKT och KONKRET  betyder inte att de inte existerar. Det är just därför gav jag Dig definition från uppslagsverk .Jag kan faktiskt inte rå för  att Ditt ordförråd är så fattigt. De är vanliga ord och mina barn använde de redan tidigt i skolålder!  Att Piaget använt de i sin teori om genetisk strukturalism betyder inte att de blev uteslutna från vanlig vardaglig användning!

Jag håller med att många svenska professorer  är anhängare av psykoanalys och allt annat som bygger på den. Men  det finns i Sverige många med samma höga  aktningsvärda titlar som har helt annan åsikt. I världen är de dessutom i  mycket stor majoritet.

Jag tror inte att någon här försvarar riktiga våldtäktsmän. Problem består snarare att det som tidningarna beskriver handlar i stort om händelser mellan tonåringar och som använts sedan i debatten som argument hur omfattande incest och diverse andra sexuella övergrepp i familjen är.
Det är faktiskt helt annan situation!
De unga killarna som förgriper sig, har vi som samhället, skapat ofta själva, genom att låta bli att uppfostra de och lära att man kan inte få allt  så fort man kommer på det. När det gäller tjejer tror jag att här också  borde vi slå oss för bröstet. Vi  så gott som slänger de in i  situationer som de är inte mogna för. Vi som samhället uppmuntrar de till sexuella handlingar i mycket unga år. När min dotter var 13 år gammal, kom hon hem med en recept på p-piller. Hon räckte den fram till mig och berättade  att hela klassen besökte en ungdomsmottagning. Sköterskan där pratade med många av flickorna. Hon var oerhört förvånad att min dotter inte hade någon kille. Min flicka kände sig konstig och mindre värt än andra eftersom  hon ”hade inte sex”!  TRETTON ÅR! Vi pratade väldigt länge  om kärlek, om relationer, om våldtäkter.  Hon rev sönder receptet och ”hade inte sex” på några år framöver. Idag har hon en kille. Hon verkar väldigt nöjd med relationen. Under de fem år som gått berättade hon många saker om sina jämnåriga. Det är därför vågar jag påstå att många av anmälda våldtäkter och  övergrepp är i själva verket ånger och besvikelse – sex blev inte den upplevelse som tjejerna hade trott att det skulle bli.
Allt detta används sen som argument hur vanligt det är  med sexuella övergrepp  vilket i sin tur leder till dömande av oskyldiga. Jag rekommenderar Dig varmt att läsa    sammanställning gjord av PETER KLEVIUS   ”Ekot om incest- sexuella övergrepp mot barn i en serie nyhetsprogram 1998”

Riktiga pedofiler och våldtäktsmän  har alltid funnits, finns och kommer att finnas. Händelser tonåringar emellan kan vi genom upplysning och uppfostran minimalisera  till ganska obetydliga tal. Därför är det viktig att vi vågar prata om det. Att vi ser skillnaden mellan riktiga övergrepp och falska anklagelse; att vi tors erkänna  att vi har svikit  den unga generationen.  Men det går inte göra samma sak  med patologiska beteende och helt och hållet eliminera  de. Pedofiler och våldtäktsmän ska förstås straffas hård.  Men  om samhället kommer att döma oskyldiga, utan bevisning, bara efter ”trendmässigt  trovärdighet”,  om man kommer att låta i fortsättningen  att använda falska anklagelser  i konfliktsituationer, kommer man  att förstöra många människoliv, inte minst de barns som man påstår sig värna om.

Här är på sin plats att tala om att det är just psykodynamiska teorier som bär skulden till att många oskyldiga döms. Man tolkar alla problem som barn uppvisar som en reaktion på sexuella övergrepp. Jag känner en kvinnlig barnpsykiater som påstår att t.ex. autism är just en sådan reaktion Hon vill inte veta om alla  forskningsresultat som visar att det är biologisk skada. Jag kan tänka mig vilken lidande  kan åsamkas av henne  det drabbade barnet och dess familj.

Jag är visserligen inte ”professionell”  men jag tror att även vi som är inte yrkesmässigt involverade borde göra oss hörda.


Jag vill inte verka petig men jag tror att Du menade SKÄL  inte SJÄL  när Du svarade på Mariannes inlägg?   Det verkar inte bara ordförrådet som är bristfällig. Du kanske ändå skulle ha nytta av den ordbok som jag erbjöd Dig?!

Ja, Natalia nu var du inte bara petig utan man kan även säga att du kastade sten fast du sitter i glashus. Dina egna inlägg är nämligen långt ifrån grammatiskt riktiga (alla dina ordböcker till trots  :D ). Det heter t e x _inte_ "min resonemang"... Vill du ha fler grammatiska påpekanden? Återkommer ikväll med mer svar. Hinner inte mer just nu...

Natalia

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 60
 • Karma: 0
  • Visa profil
Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« Svar #68 skrivet: 30 augusti 2003, 12:19:06 PM »
Tack Cornelia!

Det var väldigt bra omdöme!  Du märkte inte alls att svenska inte  är mitt hemspråk! Det är tredje språket  som jag talar och har förvärvat  det ” på äldre dar”. Säger man inte så? Mina fel är fullt förståeliga – de försvinner med ytterligare lite övning. Värre med Dina eftersom Du saknar öppenhet och nyfikenhet.  Jag vill påminna  om att påpekande hade tydligt, ja, övertydligt  samband med Ditt fattiga ordförråd. Och det var väl Du som började, eller  hur? Tala om glashus…
SYND BARA  ATT  DU ALDRIG SVARAR PÅ ARGUMENT I SAKFRÅGAN!!! Förutom otaliga oförskämdheter förstås!

Marianne Haslev Skånland

 • Gst
Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« Svar #69 skrivet: 30 augusti 2003, 19:42:14 PM »
Jeg vet ikke hva det skal bety at Cornelia gjør det viktig eller interessant at jeg er professor i lingvistikk. Det kan da enhver som  slår opp  i nkmr's artikkel-arkiver se med én gang, så særlig  mystisk eller fordekt er det ikke. Jeg husker ikke akkurat hvorfor jeg ikke nevnte det i det debatt-innlegget som har irritert Cornelia; det var muligens fordi det er relativt uviktig i sammenhengen at dette er  mitt hovedfag – bortsett da fra når det gjelder barneverns-saker hvor barnevernet  hevder at et barns språkutvikling er forsinket eller regregerende, og at dette skyldes foreldrenes feil og mangler. Dette er, som kjent  for alle lingvister, ren svindel.

Det aller meste som skrives om språk av psykologer er også temmelig vasete, og en god del av det kan  direkte bevises å være nonsens. Dette ønsker den  kliniske psykologi og sosial-sektoren ikke å høre; de fortsetter som før. Hvis de VIRKELIG var opptatt av barns beste, burde de være glad og lettet når språkvitenskapen kan fortelle og dokumentere at barns språkutvikling IKKE skyldes foreldres stimulering og at bekymringer er helt unødvendige.

Samtidig kan jeg opplyse at der er svært mange slike saker. Barnevernet og psykologene er glad i "språkutviklings-diagnosen", fordi de – dessverre med rette – tror at der kan dommerne i retten ikke kontrollere deres påstander. Jeg har  vært sakkyndig vitne i noen slike saker, og har til fulle sett hvordan sosialvesenet og deres allierte driver på, til barns store skade.

Jeg har imidlertid også vært sakkyndig  vitne om andre  spørsmål, som har  dreiet seg om psykologi, biologi, og sosialsektorenes  påstander om barn  og foreldre. Jeg pleier å utføre slike sakkyndig-oppdrag ikke ved å påstå  ting eller å påstå at min tittel eller bakgrunn  gjør mitt ord til lov, men  å bringe  frem i retten  den faglitteraturen  som viser at det  er  slik  jeg  sier.  Som en  amerikansk advokat  sa til  en  venn av meg under den  store konferansen i Frankfurt i fjor: "We must bring science concretely into  court." De hadde strevet i 5 år, men hadde lykkes i å stoppe epidemien av falske anklager basert på - jeg tror å  huske at det var "fortrengte minner", og de hadde lykkes ved å vise konkret i retten hvordan anklagene var basert på ren svindel, spekulasjoner som var fullt mulig å motbevise.

En kunstig begrensning av akademisk personales virksomhet til akkurat det fag eller det emne de har sin primære trening i, drives på esoteriske skoler med bestemt agenda, ikke på universiteter.  På alle universiteter som er verdt sitt salt, og som er redde for å degenerere til rent lukkede tros-skoler, tilstreber man tverrfaglighet, og det regnes som uvesentlig hva ens basisfag er når man er kommet opp på vitenskapelig nivå. Det regnes som positivt hvis man ikke driver sin fortsatte  lesning  og  forskning for snevert. Det som da spiller  en  rolle, er at man har tilegnet seg  et så godt grep som mulig på hva vitenskap er og hvordan den må drives for ikke å gli ut i kvakksalveri  og overtro. Den utvilsomt fremste sosio-lingvist i verden, William Labov, er av utdannelse industriell kjemiker. Kanskje hans bakgrunn i naturvitenskaper er en del av grunnen til at hans undersøkelser og vinkling er så god og kraftig - bedre enn de fleste filologers?

NB: Vitenskapelighet er ikke mystisk, det er tvert imot sunn fornuft og respekt for at alle  resultater må være tilgjengelige for kritisk  etterprøvning og metoden for verifisering. Et bevis er et full-gyldig resonnement, noe mere innviklet er det ikke. Nå er  det slik at  jeg har lest meg inn i en god del psykologi av  betydning  for de spørsmål nkmr behandler, og jeg  har faktisk drevet med slike spørsmål helt fra ungdommen, blant annet fordi et av mine første fag var antropologi.

Det at Cornelia prøver å mistenkeliggjøre både meg, nkmr, og en del forfattere jeg viser til, betyr kanskje at hun ikke har andre argumenter? I så fall, hvorfor er det så viktig å prøve å diskreditere oss når hun SAMTIDIG viser til at vi er uviktige fordi vi er i minoritet?

Marianne Haslev Skånland

Anonymous

 • Gst
Re: Psykodynamisk terapi - en röst från det förgångna
« Svar #70 skrivet: 31 augusti 2003, 12:51:05 PM »
Citat frn: "Natalia"
”Majoriteten av den akademiska sfären”…

”Den psykologiska teorien …. är den kunskap och metodik socialstyrelsen kräver för att utfärda legitimation till psykoterapeuter”

Så intressant!  Jag tänker inte gå in närmare på  alla möjliga svar som man kan ge.  Jag har ingen akademisk titel så det verkar ganska meningslöst eftersom för Dig är det tydligen  uteslutande några bokstäver framför namnet som räknas.  Därför tillåter jag mig att komma med några (ganska många och långa faktiskt)  citat från en bok  skriven  av en samhällsvetare och psykoterapeut med titel fil kand. Räcker hans  referens?

Boken  är en varning inför det vad legitimering av psykoterapeuter kan leda till. Boken gavs ut redan 1987 i samband med att socialstyrelsen införde legitimation  för psykoterapeuter.  Idag nästan 20 år senare, kan man lugn säga att hans farhågor inte bara besannades; det blev mycket värre än det han  kunde ens tänka sig.
Här finns förklaring  både till varför socialstyrelsen   kräver  just den ”kunskap och metodik” och varför  ”majoriteten av den akademiska sfären ” vill inte veta av  - låt oss säga – oliktänkande.

Varsågod! Läs och begrunda.


Boken är utgiven av Wahlströms&Widstrand   1987
ISBN 91-46-15418-3GUSTAF ALMENBERG  
 PSYKOTERAPI I FÖRVANDLING  - befrielserörelse eller byråkrati


s.17
”…Detta  ledde så småningom  till inrättandet av den statliga terapiutbildningen1978. I och med det har staten genom sina tjänstemän inom utbildningsväsendet, direkt och långsiktigt, för första gången ingripit i psykoterapins verksamhet i Sverige.  Men vad många psykoterapeuter  har förbisett är att därmed har också psykoterapin i Sverige UNDERKASTATS EN FORTLÖPANDE POLITISK STYRNING.  Styrmedlen heter bla utbildning. En utbildning som idag blivit normerande  ändå till nivån att välja kurs litteratur.  Den statliga utbildningen är normerande inte minst  därför att staten när som helst kan hota att återkalla ett tidigare givet godkännande av de utbildningar som ordnas  privat ( dvs i praktiken  av olika psykoterapeutorganisationer), om dessa skulle vissa sig avvika från den statliga  utbildningen på ett sätt man inte vill acceptera. Ett beslut fattad av den tjänsteman, som har fått makten att besluta, godkänna, respektive inte godkänna en privat utbildning kan inte heller överklagas. Detta är speciellt anmärkningsvärt eftersom det förekommit HOT OM ATT UNDERKÄNNA REDAN ETABLERADE PRIVATA UTBILDNINGAR, om dessa till utbildning ANTOG VISSA NAMNGIVNA MÄNNISKOR  som föreningarna ansåg vara kompetenta för utbildningen, men som tjänstemän inte ansåg vara det. Ytterligare ett styrmedel – och därtill alldeles nytt – är legitimation.  

s.20
…Genom legitimation skapas också  en konstlad klyfta mellan en ny expertis och alla andra. Som den spansk/amerikanske samhällskritiske filosofen Ivan Illich påpekat, så sker automatisk inkompetensförklaring av dem som inte är experter, när vi utser vissa  klart angivna och inga andra till att vara experter. De som av någon anledning  INTE PASSAR IN i just dagens legitimationsfälla – kan bara därför att de FÖRETRÄDER ETT NYTT ELLER OVANLIGT SYNSÄTT  – BLIR DÄRMED AUTOMATISK  INKOPETENSFÖRKLARADE  PÅ ETT SÄTT SOM DE HAR MYCKET SMÅ  MÖJLIGHETER ATT VÄRJA SIG MOT.

s.28.
…Vi vet idag t ex att förmågan till empati är den kanske allra viktigaste egenskapen hos en terapeut. Kreativitet, intuition, en bred livserfarenhet och intelligens är andra. Inget av dem går att lära ut. Möjligen att öva. Men inte ens detta befattar sig den statliga utbildningen med. Än mindre får dessa egenskaper utgöra urvalskriterier vid antagningen till utbildningen. Traditionella utbildningskrav som humanistisk bildning, insikter i samhällsvetenskaperna  och i kons, litteratur och musik (se t ex Ralph Greenson 1967) berörs inte alls. Inte heller insikter  i andra uppfattningar  om kunskap, som t ex den bibliska kunskapssynen  eller den väg till kunskap som finns i Zen.  Urvalet tii den statliga psykoterapiutbildningen  har också varit sådan att de som antagits till 90% varit offentliganställd sjukvårdspersonal, enligt den statliga översynsutredningen som tillsattes 1983.
Ett renodlat intellektuellt förhållningssätt betraktas hos en ”patient”, som ett neurotiskt försvar. Likväl utväljs blivande terapeuter på så gott som enbart intellektuella meriter och snäva arbetslivserfarenheter.


s29
…Kunskapsmässigt kommer det indirekta utbildningsmonopolet att befästa maktelitens syn på problem. Så blir tex bristen på en genuin (känslomässig  och intellektuell) insikt en sjukdom och inte ett pedagogiskt problem.  Och sjukdomar kan ju endast behandlas av experter – allt annat blir ju kvacksalveri. Och endast etablissemangets experter vet vad som är rätt behandlingsformer.

…När det gäller kunskapsutvecklingen i stort  finns det en negativ koppling till etablissemanget. I en numera klassisk bok av vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn, hävdade han att kunskapsutvekling bara tillåts inom det av etablissemanget godkända paradigmet, eftersom varje paradigmskifte hotar etablissemangets makt. Redan idag har dessutom etablissemangets makt över kunskapen i Sverige gått mycket långt. Eller som professor Anna Christensen  så väl  formulerat det:” Liksom naturvetenskaperna lever i symbios med det industriella varuproduktionen, så lever de nya vetenskaperna om människan i symbios med de administrativa strukturer, som ska utveckla den perfekta människan. Det är vetenskaper  som kan producera  kunskap för de administrativa strukturerna”.
…Men även etablissemanget  skaffa sig ibland  ett tolkningsföreträde byggt på pengar oftare än demokratisk politik makt.
…Vad som nu håller på att ske när det gäller psykoterapin i Sverige är att framför allt statens och landstingens  inblandning  i psykoterapi får en stark konserverande och hämnande effekt på den framtida kunskapsutvecklingen inom psykoterapin.

s35
Man behöver inte alls tro makten om att vara illvillig, det räcker med att inse att makten har sina egna intressen, som en ibland tycks hävda  blott alltför väl i brist på väl artikulerade motargument. Hela det här problemet  är också mer än någonsin aktuellt på ett annat område  i samhället – universitet och högskolorna. För dem gäller problemet om man skall slå vakt om en självständig roll eller acceptera en styrning från staten (s och vpk) eller från näringslivet(m). I båda fallen handlar det i grunden bl a om en gemensam syn på kunskapen såsom ett instrument. Den relativa passiviteten hos de närmast berörda – studenterna och lärarna – pekar på en i framtiden minskad självständighet.

s36
…De av samhället legitimerade blir experter. Experterna blir makthavare – politikernas värdiga motparter och medbröder. Experternas egen intresse (t ex hög lön) får kompromissa med politikernas  och byråkraternas maktambitioner. Med tiden uppstår en intresse gemenskap mot tredje part, jfr läkarkåren. Som vanligt blir det de med minst ordmakt – patienterna eller terapi(be)sökarna, som jag föredrar att kalla dem – och nytänkarna, som får sitta emellan. I en intervju sa Socialberedningens ordförande att ”det är anmärkningsvärt att patienternas synpunkter förbigås med tystnad av Socialstyrelsen”. Han sa också att ”DET ÄR STOR RISK ATT PSYKIATRIN FÖRBLIR SAMHÄLLETS STÄDGUMMA, DE MÄNNISKOR SOM VÄCKER ORO, ÄR AVVIKANDE OCH BRÅKIGA SKALL BORT”
Risken finn med andra ord att psykoterapin gradvis kommer att övergå till att i första hand tjäna maktelitens intressen.

s39
…Vad gäller staten, kunskapen och psykoterapi är situationen emellertid denna: när staten, genom sina administrativa strukturer, legitimerar vissa psykoterapeuter men inte andra, så har man också TAGIT STÄLLNING TILL VAD SOM SKALL ANSES SOM KUNSKAP PÅ DETTA OMRÅDE.
… blir det också svårt att förutsättningslöst  diskutera begreppet kunskap. Tänk om en  diskussion skulle vissa att  den kunskap, som min kompetens är grundad på och som spelar en så stor roll för min självkänsla – TÄNK OM DENNA KUNSKAP SKULLE VISA  SIG VARA MYCKET INSKRÄNKT ELLER KANSKE ÄN VÄRRE, VISA SIG VARA MYCKET OSÄKER?

s41
…Det man stöder är inte alls det öppna förutsättningslösa  kunskapssökandet, som erkänner våra begränsningar, utan en mera inskränkt, tidsbunden och ändamålsstyrd kunskap.
…besitter de administrativa strukturerna också möjligheten att sätta makt bakom den egna uppfattningen av vad som är kunskap och vad som inte är det inom psykoterapin. MOT DENNA MAKT BLIR DET MYCKET SVÅRT ATT HÄVDA EN ANNAN KUNSKAPSSYN.
…RISKERNA FOR ATT MAN HAMNAR I ETT SLAGS PSEUDOVETENSKAP MÅSTE VARA MYCKET STORA.

s42
…För att kunna förverkliga sina ambitioner ställer de administrativa strukturerna två huvudkrav på vad de är beredda att erkänna som kunskap. För det  första MÅSTE DEN GÅ ATT STYRA, dels därför att man annars har svårigheter att använda sig av den, dels därför att  KUNSKAP SOM INTE KAN STYRAS  AV DE ADMINISTRATIVA STRUKTURERNA UTGÖR ETT LATENT HOT MOT DEM, eftersom den när som helst kan  vändas mot dessa strukturer. Deras andra krav på kunskaperna är att de måste vara möjliga att överföra på ett organiserat sätt och  helst också i stor – gärna industriell – skala. Annars kan kunskaperna nämligen bli ett  verktyg  i de storskaliga reformprogram, som de administrativa strukturerna i vårt land sätter sin tillit till för att förbättra världen, inte bara vad gäller bostäder och pensioner utan också  vad gäller PRIVATLIVETS – JA, SJÄLVA LIVETS – VEDERMÖDOR.

s187
När det sedan gäller  de psykoterapeutiska metoderna, kanske det blir som Malan påpekade i boken ”Individual Psychotherapy and the Science of Psychodynamics”: FRAMTIDENS PSYKOTERAPI  KOMMER I HUVUDSAK ATT BESTÅ AV PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI  i kombination med olika andra terapiformer.  Frågan är bara om det SKALL VARA KOMBINATIONER SOM PROVAS UT OCH VÄXER FRAM PÅ PSYKOTERAPEUTERNAS VILLOR ELLER OM DET SKA SKE PÅ DE VILLKOR SOM DE ADMINISTRATIVA STRUKTURERNA STÄLLER UPP.

s191
…vad som nu håller på att ske är att en del av den psykoterapeutiska verksamheten – den som ryms inom sjukvården – HÅLLER PÅ ATT MONOPOLISERA SÅVÄL INNEBÖRDEN AV BEGREPPET PSYKOTERAPI SOM HELA DEN PSYKODYNAMISKT INRIKTADE PSYKOTERAPIVERKSAMHETEN.

Hej Natalia.
Nu har jag läst igenom och jag vet inte vad jag ska svara mer än att jag  inte håller med varken honom eller dig i kritiken av legitimation av psykoterapeuter. Jag tycker att det är mycket viktigt att socialstyrelsen som har en bra översyn över kunskapsläget bedömer vilka kunskaper som är lämpliga när man ska behandla människors psykiska problem. Gäller din invändning även legitimation av läkare och sjukgymnaster?
/Cornelia

Cornelia

 • Gst
Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« Svar #71 skrivet: 31 augusti 2003, 12:57:46 PM »
Citat frn: "Natalia"
Tack Cornelia!

Det var väldigt bra omdöme!  Du märkte inte alls att svenska inte  är mitt hemspråk! Det är tredje språket  som jag talar och har förvärvat  det ” på äldre dar”. Säger man inte så? Mina fel är fullt förståeliga – de försvinner med ytterligare lite övning. Värre med Dina eftersom Du saknar öppenhet och nyfikenhet.  Jag vill påminna  om att påpekande hade tydligt, ja, övertydligt  samband med Ditt fattiga ordförråd. Och det var väl Du som började, eller  hur? Tala om glashus…
SYND BARA  ATT  DU ALDRIG SVARAR PÅ ARGUMENT I SAKFRÅGAN!!! Förutom otaliga oförskämdheter förstås!

Hmm, Natalia. Nu ska vi väl inte förvanska sanningen? Det var väl _du_ som styrde in på banan att märka ord, eller hur? Jag har läst dina långa inlägg utan att en enda gång kommentera dina grammatiska fel. Inte förrän du själv tog (det enda?) tillfället i akt att göra det. Tänk om jag t  o m la ut ett "bete" till dig...?   :roll:

Anonymous

 • Gst
Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« Svar #72 skrivet: 31 augusti 2003, 16:00:04 PM »
Till Cornelia. Socialstyrelsen har inte alltid rätt. I början på 80 talet gavs boken barnens kärleksliv ut med stöd från åvannämnda instution. I den boken propageras det för att dagispersonal aktivt ska uppmuntra barn att leka sexlekar och att de ska bjuda in blottare på kaffe under fikastunderna. Man kan undra hur många av de avskydda verkliga pedofielerna som fått inspiration till sina hanslingar med hjälp av denna bok.
susanna , jag glömde att loggga in.

Cornelia

 • Gst
Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« Svar #73 skrivet: 31 augusti 2003, 21:17:46 PM »
Citat frn: "Marianne Haslev Skånland"
Jeg vet ikke hva det skal bety at Cornelia gjør det viktig eller interessant at jeg er professor i lingvistikk. Det kan da enhver som  slår opp  i nkmr's artikkel-arkiver se med én gang, så særlig  mystisk eller fordekt er det ikke. Jeg husker ikke akkurat hvorfor jeg ikke nevnte det i det debatt-innlegget som har irritert Cornelia; det var muligens fordi det er relativt uviktig i sammenhengen at dette er  mitt hovedfag – bortsett da fra når det gjelder barneverns-saker hvor barnevernet  hevder at et barns språkutvikling er forsinket eller regregerende, og at dette skyldes foreldrenes feil og mangler. Dette er, som kjent  for alle lingvister, ren svindel.

Det aller meste som skrives om språk av psykologer er også temmelig vasete, og en god del av det kan  direkte bevises å være nonsens. Dette ønsker den  kliniske psykologi og sosial-sektoren ikke å høre; de fortsetter som før. Hvis de VIRKELIG var opptatt av barns beste, burde de være glad og lettet når språkvitenskapen kan fortelle og dokumentere at barns språkutvikling IKKE skyldes foreldres stimulering og at bekymringer er helt unødvendige.

Samtidig kan jeg opplyse at der er svært mange slike saker. Barnevernet og psykologene er glad i "språkutviklings-diagnosen", fordi de – dessverre med rette – tror at der kan dommerne i retten ikke kontrollere deres påstander. Jeg har  vært sakkyndig vitne i noen slike saker, og har til fulle sett hvordan sosialvesenet og deres allierte driver på, til barns store skade.

Jeg har imidlertid også vært sakkyndig  vitne om andre  spørsmål, som har  dreiet seg om psykologi, biologi, og sosialsektorenes  påstander om barn  og foreldre. Jeg pleier å utføre slike sakkyndig-oppdrag ikke ved å påstå  ting eller å påstå at min tittel eller bakgrunn  gjør mitt ord til lov, men  å bringe  frem i retten  den faglitteraturen  som viser at det  er  slik  jeg  sier.  Som en  amerikansk advokat  sa til  en  venn av meg under den  store konferansen i Frankfurt i fjor: "We must bring science concretely into  court." De hadde strevet i 5 år, men hadde lykkes i å stoppe epidemien av falske anklager basert på - jeg tror å  huske at det var "fortrengte minner", og de hadde lykkes ved å vise konkret i retten hvordan anklagene var basert på ren svindel, spekulasjoner som var fullt mulig å motbevise.

En kunstig begrensning av akademisk personales virksomhet til akkurat det fag eller det emne de har sin primære trening i, drives på esoteriske skoler med bestemt agenda, ikke på universiteter.  På alle universiteter som er verdt sitt salt, og som er redde for å degenerere til rent lukkede tros-skoler, tilstreber man tverrfaglighet, og det regnes som uvesentlig hva ens basisfag er når man er kommet opp på vitenskapelig nivå. Det regnes som positivt hvis man ikke driver sin fortsatte  lesning  og  forskning for snevert. Det som da spiller  en  rolle, er at man har tilegnet seg  et så godt grep som mulig på hva vitenskap er og hvordan den må drives for ikke å gli ut i kvakksalveri  og overtro. Den utvilsomt fremste sosio-lingvist i verden, William Labov, er av utdannelse industriell kjemiker. Kanskje hans bakgrunn i naturvitenskaper er en del av grunnen til at hans undersøkelser og vinkling er så god og kraftig - bedre enn de fleste filologers?

NB: Vitenskapelighet er ikke mystisk, det er tvert imot sunn fornuft og respekt for at alle  resultater må være tilgjengelige for kritisk  etterprøvning og metoden for verifisering. Et bevis er et full-gyldig resonnement, noe mere innviklet er det ikke. Nå er  det slik at  jeg har lest meg inn i en god del psykologi av  betydning  for de spørsmål nkmr behandler, og jeg  har faktisk drevet med slike spørsmål helt fra ungdommen, blant annet fordi et av mine første fag var antropologi.

Det at Cornelia prøver å mistenkeliggjøre både meg, nkmr, og en del forfattere jeg viser til, betyr kanskje at hun ikke har andre argumenter? I så fall, hvorfor er det så viktig å prøve å diskreditere oss når hun SAMTIDIG viser til at vi er uviktige fordi vi er i minoritet?

Marianne Haslev Skånland

Jag håller verkligen med om att det faktum att du är professor i Lingvistik inte har ett dugg med denna debatt att göra. Desto märkligare då varför du undertecknade ditt inlägg med den titeln...
Genomgående för er som debatterar för förekomsten av falska minnen och mot förekomsten av bortträngda minnen är att ni använder er av "överord" och aggressiva och känsloladdade begrepp. Det faktum att flera av er är akademiskt utbildade är för mig helt obegripligt. Du Marianne, anklagar psykoterapeuter för ovetenskaplighet och kvacksalveri men slänger sekunden senare ur dig följande svepande kommentarer om en hel yrkesgrupp och behandlingsmetod: "Det er nettopp freudiansk psykologi - både "klassisk" psykoanalyse og alle varianter av psyko-dynamisk psykologi - som er grunnen til at mennesker lider sånn overlast i våre samfunn. Det er en form for kvakksalveri som gir psykologen "legitimitet" til å uttale hva som helst om en person, og å tolke personens handlinger og utsagn hvordan som helst - særlig motsatt av sunn fornuft..." "Man kunne faktisk heller fylle fakultetene, sosialkontorene og andre instanser med spåkoner som spår i krystallkule og kaffegrut, og "behandler" folk med mystiske formularer. Deres prognoser, diagnoser og behandlings-resultater er like gode som psykoanalytikeres og psyko-dynamikeres".
 _Vad_ har du för belägg för att det förhåller sig på det sättet? Det är så obegripligt och "främmande" för mig att en akademiskt skolad person uttalar sig som du gör. Och ja - det ger mig misstankar om andra dunkla bevekelsegrunder till att föra fram sina åsikter...
Jag har inga som helst problem med att hitta argument mot era åsikter. Men om det inte vore så att jag misstänker att dessa sidor läses av människor som inte har så god överblick över kunskapsläget i dessa frågor skulle jag inte bry mig om att diskutera med er. För en liten grupp är ni. Marginella och utan inflytande är ni också.

Natalia

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 60
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re: Incest och andra sexuella övergrepp
« Svar #74 skrivet: 31 augusti 2003, 22:36:24 PM »
:oops: *huuu* Det är sååå pinsamt när människor vill verka vara mer "belästa" än de är i verkligheten... Ett hett tips Natalia - läs på mer om vad "konkret" och "abstrakt" tänkande innebär innan du uttalar dig.

Man kan aldrig veta - även i ett sådant här forum dyker det ibland upp riktigt intelligenta människor! :lol:  

Skaffa dig en uppslagsbok och slå upp ordet a-b-s-t-r-a-k-t (börjar på aaaaa!) och k-o-n-k-r-e-t (börjar på k!... ) *brrr* Sen kan du läsa Piaget som skrev mycket om barns konkreta tänkande (det var han som myntade begreppet).


Jag brukar verkligen inte anmärka ord. Jag är verkligen ledsen då jag blir tvungen  att göra det. Och andra sidan tål jag inte heller om någon försöker  förlöjliga mig eller någon annan. Utan att ha rätt dessutom Det är lite si och så med sanningen beroende vad man ser och hur man ser. Därför citerade jag Din inlägg i början; den som startade det hela. Så hoppas jag att vi får här slut på alltet.
Kanske kan det hela tjäna som  illustration till falska minnen uppkomst?  För att Du minns ”falskt” är väl faktum som Du kan inte förneka.

 

”Enligt Yvonne Schütze var det Rousseau som väckte européernas intresse för barnet som objekt för filosofiska spekulationer. Det var Rousseau som gav iden  att en rationell uppfostran  borde grundas på barnets inneboende natur och att man kunde  få kännedom om den genom abstrakt tänkande. Filosofer och läkare, lärare och predikanter började därefter gräla med varandra för att omsätta de abstrakta tankarna  i konkreta förslag. En tid var deras råd relativt liberala, men när det började bli vanligt att publicera pamfletter och handböcker med råd direkt till mödrarna, hade vinden hunnit vända.”

Citaten är hämtad ur boken ”Myten om föräldrars makt, varför barn blir som de blir” skriven av Judith Rich Harris och utgiven  av sfph  2001  ISBN  91-88650-18-9

Med  den vill jag ännu en gång tala om att ord/begrepp tillhör språket som diverse teorier kan ingalunda lägga beslag på.

Och med denna citat vill jag också tala om att det blir så fel när administration  har monopolet på utbildning. Det blir väldigt snedvridet. Som Du själv märker, har Du fått fel uppfattning om saker och ting. Du lever nog i en föreställning  att allt som handlar om psyket  har med psykoanalys och några få teorier som blev uppifrån godkända och accepterade.  Det finns oändligt mycket mer. Och det finns olika sätt att tolka diverse teorier. Jag hoppas att det kan breda  Din  synsätt på kunskap och vetande.

Du skriver. ”att det är mycket viktigt  att socialstyrelsen som har en bra översyn över kunskapsläget bedömer vilka kunskaper som är lämpliga när man ska behandla människors psykiska problem”.

Det är precis vad jag vänder mig emot.  Man kan diskutera  flera aspekter, jag vill koncentrera mig endast på vissa. Dels att administration kan inte bedöma vad som är lämpligt; dels att styrning uppifrån hämmar utveckling och utbredning av nya och annorlunda sätt att tänka.  Framför allt  ett sådant sätt blir mycket snabbt vanlig indoktrinering  istället för utbildning.
Tänk efter, Du själv angrepp mig p.g.a. ord ”abstrakt  och konkret tänkande” som jag använde och vilkas betydelse skilde sig väsentlig  från det sättet som   lärs ut i offentlig regi!
Socialstyrelsen är inte en institution som tar till vara patienternas intresse. Jag har mängder med exempel som bevisar motsatsen, alltså att socialstyrelsen  försvarar sina egna strukturer.

Jag tillåter mig citera några utdrag ur den bok som jag citerade tidigare. Det verkar tryggare på nåt sätt  ( även om det gör inläggen väldigt långa) eftersom jag har ingen auktoritet bakom mig och mina åsikter.


Boken är utgiven av Wahlströms&Widstrand   1987
ISBN 91-46-15418-3
GUSTAF ALMENBERG  
PSYKOTERAPI I FÖRVANDLING  - befrielserörelse eller byråkrati

S143 - 145
”.. Två av centralfigurerna  i den statliga utbildningen, Bo Sigrell och Inger Hedlen, har i 19 punkter sammanfattat de kriterier för terapeutkompetens, som de menar att handledarna  för den  statliga psykoterapi utbildningen i Stockholm kommit fram till. Ur dessa 19 punkter kan man  kan man utlösa en del kriterier, som går ut på att en bra psykoterapeut är en SOM HAR FÖRMÅGAN ATT HÄNGA MED I DEN STATLIGA UTBILDNINGEN PÅ DET SÄTT  DEN ÄR ORGANISERAD.
…terapeuten måste sålunda:
 Begripa ” att man aktivt med sin egen personlighet påverkar den terapeutiska relationen och processen”
 Ha ”kunskap och förståelse för en terapeutisk hållning” – ”kunna arbeta efter en målsättning”
 Ha ”förståelse för latent material”
 ”teoretiskt/kliniskt ha kunskap om kliniska begrepp”
 ha ”förmågan att genom konfrontation, klarifering och TOLKNING göra patienten medveten  om tidigare omedveten material”.
 Ha ”förmågan att göra en omfattande diagnostisk bedömning och på basis av denna bedömning  formulera mera precisa behandlingsmålsättningr”
 ”kunna identifiera såväl överföringsfenomen  som motöverföringsfenomen och i denna terapeutiska proces konstruktivt kunna utnyttja denna kunskap”
 ”teoretiskt/kliniskt ha kunskap om den personlighetsmässiga strukturen med avseende på så väl neurotiska som tidiga störningar”
 ha ”kunskap avseende korttidsterapins teori och tillämpning”
kunna ”i skriftlig form relativt självständigt formulera en fallsammanfattning som innebär preliminär diagnos, behandlingsprocess, slutlig diagnos och som innefattar en noggrann personlighetsdiagnostiskt  genomgång samt analys av psykoterapeutiska processbegrepp, som utveckling av motstånd, överföring och motöverföring etc”

…Psykoterapeuten är i denna perspektiv en fixare, en teknik-kunnig person, en ingenjör  med människor som specialitet. TYNGDPUNKTEN LIGGER UPPENBARLIGEN INTE PÅ ATT FÖRSTÅ VARE SIG SJÄLV ELLER MEDMÄNNISKORNA I DERAS HELA LIVSSITUATION, INKLUSIVE DERAS FÖRHÅLLANDE TILL DET EGNA JAGET OCH TILL EGNA STARKA KÄNSLOR  OCH IMPULSER, INTE HELLER PÅ MÄNNISKORNA  I DERAS FÖRHÅLLANDE TILL DE SOCIALA STRUKTURER SOM OMGER DEM. Den instrumentala synen på kunskapen/psykoterapin är påtaglig i ovan nämnda definitioner. Här ställs inga krav på  KREATIVITET  OCH INGA KRAV PÅ MORALISK INTEGRITET. Sådant ställer ju bara till trassel för de administrativa strukturer som vill få sina planer förverkligade.
…MEN VILKEN BILD AV MÄNNISKAN FÖRMEDLAR EN SÅDAN TERAPEUT? VILKEN KUNSKAP OM MÄNNISKAN FÅR EN SÅDAN PSYKOTERAPEUT? ”


S150

” …I händerna på den mogne terapeuten med en gedigen och livserfarenhet, som vederbörande har lärt av, kan kanske teori fungera upplysande. Men framför allt ser han/hon när teorin inte stämmer med verkligheten och väljer då verkligheten framför teorin. Den mogne terapeuten förstår och vågar göra avsteg från teorin, när det är lämpligt att göra det.  I händerna på den  omogne terapeuten – och detta är inte synonymt med unga terapeuter – blir teorin ALLTFÖR OFTA ETT  FILTER, GENOM VILKET ENDAST DE DELAR AV VERKLIGHETEN  SOM PASSAR TEORIERNA SLÄPPS IGENOM. HÄRIGENOM KAN TEORI LÄTT BLI FÖRBLINDANDE.  För den, som genom statlig legitimation och dito utbildning eller därav inspirerad utbildning, fått stämpeln att vara ”kunnig” blir det svårt att inte falla för frestelsen att från teorin extrapolera till det enskilda fallet, även om det är ovetenskapligt att göra så. KÄNSLOMÄSSIGT KAN DET BLI FÖR JOBBIGT ATT DRÖJA VID ATT INTE KUNNA FÖRSTÅ, NÄR MAN VÄL PÅTAGIT SIG ROLLEN AV DEN KUNNIGE OCH DESSUTOM FÅTT STATENS PAPPER PÅ ATT MAN ÄR DET…”
…I detta sammanhang kan det vara lämpligt att stanna upp ett ögonblick och fråga sig. Var går egentligen gränsen mellan utbildning och indoktrinering? Att vara väl utbildad låter fint, men att vara indoktrinerad? Nej, väl indoktrinerade vill vi inte vara. Men om vi kan skilja mellan utbildning och indoktrinering – hur kan vi då veta att vi inte redan är indoktrinerade än utbildade? En viktig skillnad är att UTBILDNING KAN(MÅSTE) GE PLATS FÖR EN INTELLIGENT SJÄLVKRITIK AV DE SYNSÄTT  UTBILDNINGEN FÖR FRAM OCH EN KRITISK MEDVETENHET ÖVER HUVUD TAGET. ..
…INDOKTRINERING GER DÄREMOT INGEN PLATS FÖR KRITISK SYN PÅ DET EGNA VERKSAMHETEN.  Här  har vi alltså ett ganska enkelt  test på om det rör sig om utbildning eller indoktrinering,  som alla som nu går någon utbildning (eller har gjort det) kan använda sig av: TITTA I LITTERATUR LISTA – FINNS DÄR LITTERATUR SOM PÅ INTELLIGENT SÄTT FRAMFÖR KRITIK AV DET MAN FÖRSÖKER LÄRA UT OCH AV DEN GRUNDSYN UTBILDNINGEN BYGGER PÅ?  PRESENTERAS ÅTMINSTONE NÅGOT ALTERNATIVT SYNSÄTT?  
SANN UTBILDNING syftar  till UPPLYST TÄNKANDE  och tar därför upp meningsmotståndarnas  kritik till diskussion. INDOKTRINERING syftar till LIKFORMIGHET  och FÖRUTSÄGBARHET…
Kort sagt: innehåller kursen någon litteratur som seriöst ifrågasätter den psykoterapi, det kunskapsparadigm osv som lärs ut?  Gör den inte är det fråga om INDOKTRINERING INTE UTBILDNING.  


Psykoterapeter som blev utbildade enligt den beskrivna principen, blev egentligen
indoktrinerade,  inte utbildade.  Det som Marianne  Haslev Skånland skrev  om psykodynamisk terapi är baserat på verkligheten. Människor är ofta fruktansvärt kränkta i terapi. Kanske inte därför att terapeuter är onda i sig men att de kan inte anpassa sitt tänkande till verkligheten. När någon är  okritisk (och indoktrinerade personer är det!), har han/hon svårt att se någon annan förklaring till skeende än det man lärt . Dessutom en indoktrinerad person faller mycket lätt för alla modeflugor och accepterar de utan någon som helst granskning.  Sådana  trendvågor går ju hela tiden. Ett övertydligt exempel är ”incest och andra sexuella övergrepp”. En person känner sig t.ex. deprimerad eller uppvisar viss störning. Det kanske är helt naturligt tillstånd. Det hör till själva livet att vara ledsen, fast vi i dagens samhälle har glömt det. Denna personen blir hänvisad till en terapeut som blev informerad om att alla problem som uppkommer i en människans liv härstammar från  övergrepp i tidiga barndomen. Den här terapeuten kommer att bli blind och döv på alla fakta. Han/hon fick ju den ”Rätta Utbildningen” som är accepterad av ”Höga Instansen” alltså han/hon kan inte ha fel!  Det är det som Ahlmenberg beskriver:” filter genom vilket endast de delar av verkligheten som passar teorierna släpps igenom”. Terapeuten använder sig av alla möjliga medel för att få bekräftelse  på den på förhand tagna slutsatsen.  Kommer att tolka och omtolka; suggerera och manipulera; vanliga vardagssituationer situationer kommer att framställas som perversa… Och då talar om en terapeut som har behållit sin egen ärlighet. När man lägger till hänsynslöshet som driver många, får vi då det som de flesta beskriver. Övertramp och kränkning.  Tvång och hot. Det är den verklighet som Ahlmenberg fruktade och som blev vardagsmat för de flesta drabbade.
Experter har inte alltid rätt. Experter som är indoktrinerade har nästan aldrig det.
Jag får väl tillåta mig att avsluta med ännu än citat som jag personligen är riktigt förtjust i .


…Även vid nästa sabbat berättade rabbinen en historia:
En man dog och las i en kista. Många samlades till hans begravning, man sörjde och grät.
Men mannen var skendöd  och vaknade av jämmern.
Bankade på kistlocket.
Skräckslagna såg begravningsgästerna på varandra. Men den modigaste av dem öppnade                                         kistan, såg den döde sätta sig upp och hörde honom ropa: ”Jag är inte död.”
Varpå  den modige sa med fast röst:
 ”Både prästen och doktorn har konstaterat  att du är död. Så lägg dig ner igen.”    
Sen spikade de igen locket och sänkte kistan i graven…

                                                                                       Ur
                                                                                        ”enligt Maria Magdalena”
                                                                                         skriven av Marianne Fredriksson

Hellre begrava en levande än att erkänna att man hade fel!
Hellre avrätta psykiskt  hela familjen inklusive barnet än att erkänna att anklagelse om övergrepp var grundlös!
Det är inte så vill ha det.


Cornelia skriver i  sitt sista inlägg:
”Jag har inga som helst problem med att hitta argument mot era åsikter. Men om det inte vore så att jag misstänker att dessa sidor läses av människor som inte har så god överblick över kunskapsläget i dessa frågor skulle jag inte bry mig om att diskutera med er. För en liten grupp är ni. Marginella och utan inflytande är ni också.”
Jag kan knappast tilläga något mer. Så säger just den indoktrinerade personen som  har aldrig försökt ens förstå andras argument. Sådan förståelse ingår väl i den s.k. sociala kompetensen som det talas så mycket om. Hur är det med den, Cornelia?

 Jag får väl säga så här:
En gång i tiden den absolut största  majoriteten  med Stora Inkvisitionen  i spetsen trodde att jorden var platt och universums centrum.  Galilei var inte bara ”en liten grupp; marginell och utan inflyttande” – han var ensam.  
Historien visade många gånger om att majoriteten  har inte alltid rätten på sin sida.


Cornelia, om Du har argument, varför döljer Du dem så framgångsrikt? Fram med de!
Annars kan man ju tro att Du är  inte utbildad utan indoktrinerad.