Frfattare mne: Hotat med stämning.  (lst 11457 gnger)

Murkelost

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 4
 • Karma: 0
  • Visa profil
Hotat med stämning.
« skrivet: 27 mars 2014, 11:05:56 AM »
Hej!

Jag står inför en besvärlig situation, vilken bäst kan beskrivas med följande utdrag från ett nyligen skickat mail till sociala myndigheter där jag bor, se nedan:

Hej <namn>

Jag ber härmed om hjälp från socialtjänsten <ortsnamn> med ett fastställande av faderskap genom DNA test. Jag vill gärna träffas för att gå igenom faderskapsprotokollen och begära rättsgenetisk undersökning samt att jag bekräftar faderskapet om undersökningen visar att jag är fadern.

Jag har uttryckt osäkerhet till att jag är fadern med anledning av att vi inte har haft ett kontinuerligt boende tillsammans då mamman delvis bott i Tyskland och delvis i sommarstuga i Sverige, och under tiden har hon haft kontakt med en man från en tidigare relation samtidigt som hon haft en relation med mig.

Barnet är fött i Tyskland och modern Tysk medborgare. Jag har framfört till tyska myndigheter att jag är positiv till ett fastställande av faderskap via ett DNA test och därefter bekräftelse om det visar sig att jag är fadern.

Ställningstagandet, från de Tyska myndigheterna, till mitt önskemål om DNA-test är att de uppfattar det som att jag nekar till att vara fadern och avser att gå till Tysk domstol. Jag ber er att bistå barnet i detta ärende så att ett DNA-test kan komma till stånd för att barnets faderskap ska kunna säkerställas.

Kan ni inte bistå mig i saken så önskar jag besked om skälet till detta.

Mvh // <namn>

Jag tycker det är jättejobbigt, och inte minst stressande att gå under dessa hot, när det enda jag vill är att faderskapet ska fastställas och därefter bekräfta faderskap.

Är det legitimt att en myndighet/myndigheter kan hota på detta vis, och finns det någon egentlig grund för dem att göra det? Eller kan jag finna ro i att jag agerar på ett sätt i enlighet med vad som är gällande?

Jag undrar också om det faktiskt är så att socialtjänsten ska vara behjälpliga med ett sådant här ärende, utan hotelser eller konsekvenser etc...

Mvh // Konfunderad och vilsen eventuell fader
« Senast ndrad: 27 mars 2014, 11:08:43 AM av Murkelost »

Murkelost

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 4
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Hotat med stämning.
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2014, 17:46:13 PM »
Fortsättningen:

Skrev detta till tysk ambassad efter jag mailat sociala myndigheter på min hemort.

"Hej <namn>!

Som jag tidigare sagt så begär jag att faderskapet skall fastställas snarast möjligt, och därför har jag tagit kontakt med sociala myndigheter i <hemort> för att faderskapsutredning ska påbörjas. Samt att jag har begärt en rättsgenetisk undersökning för barnets skull. Och vid positivt resultat vill jag som tidigare begärt bekräfta att jag är pappa.

Det vore ju bra om de ville vara behjälpliga med detta, vilket jag har försökt få till stånd tidigare.

Mvh // <namn>"

Svaret på detta är följande:

"Hej

du verkar inte ha förstått den tyska lagen, som gäller för barnet. Vad menar du med "skall fastställas"?
Ett fastställande sker hos tingsrätten. Då väntar du på att bli dömd till att vara fader?
Det DU kan göra nu kallas för erkännande av faderskap, som man vanligtvis, i egenskap av vuxen och medveten människa och inte på samhällets bekostnad, gör om man vet att man har ett barn med en annan människa.
Jag undrar vad eller vem du väntar på som skall ta ansvaret ifrån dig. Om svenska myndigheter eller samhället står för kostnader av ett test, så må det vara så. Om du avser socialtjänsten i Arvika med  "om de ville vara behjälpliga",  må det också vara så.
Tyska Jugendamt bekostar inga test i detta skede. Om tingsrätten sedan anordnar ett test ( i fall det  återstår tvivel  efter att ni hördes där), så står den underliggande parten för kostnaderna. Om inte någon annan man står i diskussion som alternativ fader är

Barnet har fyllt två år, och varje dag det dröjer längre med att hon kan börja att upprätta ett förhållande med sin far tjänar inte barnets väl.
Jugendamt väntar nu inte längre på dig. De kommer att inleda rättsförfarandet för fastställande av faderskap hos den tyska tingsrätten."

Jag kan i ärlighetens namn inte förstå hur de kan resonera på det här viset, eller hota mig när jag gång på gång visar samarbetsvilja och intresse av att det ska bli fastställt och bekräftat att jag eventuellt är pappa.

Jag kämpar på med detta, med god hjälp av andra pappor i liknande situationer men också med hjälp av andra gudomligt goda människor!

Tar gärna emot tips om någon har någon inneboende kunskap att dela med sig av.

Murkelost

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 4
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Hotat med stämning.
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2014, 18:05:13 PM »
Frågeställningar:

Kan tyska myndigheter hota mig med stämning i domstol för att jag framlagt begäran om fastställande av faderskap genom DNA test, samt därefter bekräftande av faderskapet genom underskrift och på så vis visat god vilja till att samarbeta?

I Sverige så sker faderskapsutredning på initiativ av Socialnämnden, d.v.s. fastställande av faderskap genom DNA test, samt bekräftelse genom underskrift. Det kan alternativt ske via domstol om pappan vägrar att gå med på ett DNA test eller bekräfta faderskap genom underskrift.

Fungerar det även så i Tyskland att socialväsendet har skyldighet att bistå i en utredning, och ej kan gå till domstol med undantag för om eventuell fader vägrar samarbeta?

Tillämpas endast rättsgenetisk undersökning i Tyskland då domstol beslutar om det, eller kan det ske ändå via socialväsendet?

Vad säger Tysk lag § 1598a?

Tysk ambassad hotar mig med stämning på grund av mitt positiva yttrande om faderskapsutredning och bekräftelse via resultatet av detta om det är positivt utslag. Om de kan detta, ska då inte stämningen ske i det hemland som personen som stäms bor i? Och är då t.ex. en tysk lag överskridande svensk lag om den tyska lagen inte motsvarar den svenska lagen?

Kan man verkligen hota någon med stämning för att den påvisar samarbetsvilja till att faderskap ska bli fastställt?