Frfattare mne: Samvær ved langvarige omsorgsovertagelser  (lst 9794 gnger)

Erik Strand

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 11
  • Karma: 0
    • Visa profil
    • http://home.no.net/fampo/forside.html
Samvær ved langvarige omsorgsovertagelser
« skrivet: 16 augusti 2014, 13:20:02 PM »
I Norge har Høyesterett uttalt at ved vurderingen av hvor omfattende samværet mellom barn og foreldre etter en omsorgsovertagelse skal være, har det stor betydning hvorvidt omsorgsovertagelsen regnes å være kortvarig eller langvarig. I dommen gjengitt i Rettstidende 2012 s. 1832 uttalte Høyesterett:

 «Omfanget av samvær vil etter dette være avhengig av hvilken type plassering det gjelder.
Midlertidige plasseringer skal ha hyppige samvær for å gjøre en tilbakeføring lettere.
Langtidsplasseringer skal ha sjeldnere samvær, og barnet skal ha et kjennskapsforhold til de biologiske
foreldrene. Formålet med samværet er da å gi barnet en mer kognitiv/intellektuell forståelse av hvem
som er de biologiske foreldrene, og ikke å skape eller opprettholde en følelsesmessig tilknytning til
foreldrene.»

Dette er det god grunn til å reagere på. For et barn som har levet sammen med foreldrene hele livet, vil det neppe være det beste at forholdet til foreldrene skal være "en mer kognitiv/intellektuell forståelse av hvem som er de biologiske foreldrene". Det er neppe realistisk heller.

Jeg har skrevet mere om saken her: www.fampo.info/samvaer.pdf. I artikkelen drøfter jeg både hva som bør anses som riktig lovanvendelse på området, og gir eksempler på hvordan fylkesnemndene (forvaltningsorganet som skal ta stilling til hvorvidt barnevernet skal ta over omsorgen for et barn, og hvor omfattende samværet med foreldrene i så fall skal være.