Frfattare mne: Socialtjänster vill inte hjälpa till barnfamilj som har varken bostad eller peng  (lst 9090 gnger)

Alina

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 279
  • Karma: 0
    • Visa profil
1.
http://mobil.dn.se/debatt/nu-maste-sverige-gora-barnkonventionen-till-lag/
http://mobil.dn.se/debatt/glom-inte-socialsekreterarens-perspektiv/
Politikerna diskuterar, om att införa Barnkonventionen som lag i Sverige. Akademikerförbundet presenterar då om socialsekreterarens perspektiv , eftersom att det blir svårt för dem respektera barnens rättigheter, dvs.svårt att utföra sitt jobb.

”Glöm inte socialsekreterarens perspektiv”

Publicerad 2014-08-04 15:57

REPLIK. Vi håller med om den verklighetsbeskrivning om underbemannad socialtjänst som tre företrädare för S, MP och V ger på DN Debatt. Många av deras förslag är dessutom sådana vi kämpat länge för. Men vi saknar ett väsentligt perspektiv, nämligen socialsekreterarens, skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Socialtjänsten är underbemannad och utredningar om barn som far illa drar ut på tiden. Den verklighetsbeskrivningen ger tre företrädare för S, MP och V på DN Debatt. Vi håller med. Det ser verkligen så illa ut. På flera socialkontor runt om i landet råder i det närmaste kristillstånd. Debattörernas analys är klarsynt och många av deras förslag är sådana som vi kämpat länge för. Men vi saknar ett väsentligt perspektiv – arbetssituationen för dem som ska göra jobbet och deras möjligheter att utvecklas professionellt.

Socialsekreterarna är en hårt prövad yrkeskår som gått på knäna länge. Följderna har blivit stress, utbrändhet och att allt fler socialsekreterare flyr yrket. Nu har många kommuner akuta problem att rekrytera och behålla erfarna socialsekreterare. Barn- och ungdomsenheterna är hårdast drabbade, men problemet genomsyrar det sociala arbetet i stort.

Även från arbetsgivarhåll slår man larm: I rapporten ”Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård” identifierar SKL systematiska brister som leder till hög personalomsättning och kompetenstapp. Var tredje handläggare är nyanställd och sju av tio arbetsledare har varit anställda kortare tid än tre år. ”Staten behöver ta sitt ansvar när det gäller utbildning och vi behöver anställa mer personal”, sa Åsa Furén Thulin, sektionschef på SKL, nyligen i en intervju i SVT Aktuellt.

Företrädarna för S, MP och V träffar rätt på flera punkter. Att stärka barnperspektivet och göra FN:s barnkonvention till lag är viktigt och borde ha gjorts för länge sedan. Förslagen om att inrätta lokala barnombudsmän är också bra, likaså att stärka socionomutbildningen. Fast vi vill se ett tydligare ställningstagande när det gäller behörighetsfrågan. Att ”överväga krav på legitimation” är för vagt. Legitimationen ger professionen ett starkare mandat och är ett uttryck för att socialsekreterarna står under samhällets tillsyn. Det är ytterst en fråga om att garantera kvalitet, rättssäkerhet och likabehandling i socialtjänstens arbete.

Vi menar att debattörernas perspektiv måste kompletteras med socialsekreterarnas arbetssituation. Hur stoppar vi flykten av erfarna socialsekreterare, hur bryter vi den onda stresscirkeln och ger dem energi att stanna kvar i yrket och utvecklas? I den frågan ligger roten till många av de andra problemen. Ökade resurser är bara en del av lösningen. Det behövs fler händer som kan dela på arbetsuppgifterna, men det behövs också bättre strukturer för professionell utveckling. Möjlighet att göra karriär är en sådan. Tydliga kopplingar mellan ansvar och lön är en annan.

Vi i Akademikerförbundet SSR för sedan en tid tillbaka dialog med en rad kommuner om att inrätta särskilda specialisttjänster för socionomer. Det är en helt ny typ tjänster för socionomer med vidareutbildning och lång yrkeserfarenhet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Specialisttjänsterna skapar incitament att stanna kvar och utvecklas i yrket. De ger kontinuitet och stadga i verksamheten, vilket ytterst gynnar barnen och deras familjer.

Slutligen får vi inte glömma ledarskapsperspektivet. Fyra av tio funderar på att söka jobb utanför socialtjänsten. Det är en allvarlig signal om att förutsättningarna för chefsuppdraget måste bli bättre.

Arbetet som socialsekreterare ska vara attraktivt, och det ska vara lockande att stanna kvar och utvecklas i yrket. Akademikerförbundet SSR kräver därför en nationell handlingsplan där riksdag, regering, kommuner och andra berörda gör gemensam sak för att säkra kvaliteten. Det handlar om allt från rutiner och stödsystem till introduktion, vidareutbildning och karriärvägar. Ett sådant kvalitetslyft klarar inte kommunerna på egen hand. Regeringen måste ta sitt ansvar.

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Läs mer:
”Nu måste Sverige göra barnkonventionen till lag”
Dela  

2.
2013-09-14

http://www.expressen.se/gt/ettaringen-som-kan-bli-hemlos---nar-som-helst/

Ettåringen som kan bli hemlös - när som helst

Det gäller om försörjningsstöd

'' Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära behov av hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin. Möjligheten att få försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand.
.

Bakgrund

FLYDDE LANDET

Familjen flydde från Vitryssland eftersom pappan som demonstrerat för demokratiska rättigheter trakasserats av säkerhetspolisen.

NEKAD ASYL

De sökte asyl i Sverige men fick avslag, flög hem frivilligt, men återvände eftersom trakasserierna tilltog.

ÖVERKLAGADE

Familjen har överklagat migrationsverkets beslut och begärt verkställighetshinder. Det innebär att migrationsverkets försörjningsplikt mot familjen upphör.

INGEN TAR ANSVAR

Verket hänvisar till socialtjänstlagen och pekar ut Mölndals kommun som ansvarig för familjens försörjning och bostad, inte minst med hänsyn till barnkonventionen. Mölndals kommun menar att föräldrarna bär ansvaret till att deras dotter lever under de här omständigheterna och uppmanar dem att vända sig till polisen.

VÄNTAR PÅ BESLUT

Men polisen är inte intresserad eftersom ärendet inte är avgjort i migrationsdomstolen.

FÅR PRIVAT HJÄLP

Familjen överlever tack vare hjälp från privatpersoner. Om några dagar rivs nödbostaden.

Tidigare artiklar

Ingen vill hjälpa den vitryska familjen| 29 aug
Kommunen: Det är föräldrarnas ansvar| 21 aug
"Man kan inte utsätta barn för sådant här"| 20 aug
Myndigheterna måste förklara hur de tänker| 30 aug

MÖLNDAL. Det handlar om timmar innan grävskopornas stålklor jämnar deras nödbostad med marken.

Men efter en månad har den vitryska familjen på Åby camping fortfarande inte fått hjälp.

- När stugan rivs har vi ingenstans att ta vägen suckar pappan och ruskar på huvudet.
 


Välfärdsstaten Sverige i september år 2013.

På Åby camping står grävskoporna färdiga att slutföra rivningen av det utdömda området.

Elen och vattnet är avstängt sedan länge. Uppriven asfalt ligger i högar. En byggarbetare jobbar med att riva en stuga med kofot och hammare.

Området påminner lite om de tv-bilder vi sett från slummen i Soweto eller Rio de Janieros favelor.

Fick avslag på ansökan

Det ligger en boll i gruset och några kläder hänger på tork utanför den fallfärdiga campingstugan där den vitryska familjen lever fram sina dagar i väntan på besked om deras överklagande ska gå igenom.

Men om några dagar ska allt vara borta. Några av de sista stugorna körs i väg på lastbil. De andra ska jämnas med marken.

GT har tidigare berättat att familjen, mamma, 28, pappa, 30 och deras dotter på 1,5 år flytt till Sverige från diktaturens och terrorns Vitryssland.

Deras ansökan om uppehållstillstånd avslogs men de överklagade och anförde nya skäl till varför de borde få politisk asyl och i samband med det så kallat verkställighetshinder.

I väntan på domstolens beslut anser migrationsverket att de inte längre har försörjningsansvaret för familjen.

Hänvisas runt

Migrationsverket har tidigare i GT hänvisat till Mölndals kommuns socialtjänst som enligt socialtjänstlagen ska bistå människor som inte har vare sig pengar eller bostad, fram för allt eftersom Sverige drivit igenom en extra skarp skrivning i barnkonventionen.

Men Mölndal vill inte hjälpa. De har avslagit familjens begäran om hjälp. Socialtjänstens chefer säger i samtal med GT att man inte vill kommentera det enskilda fallet men att en familj i en sådan här situation bör överlämna sig till polisen.

Utlänningspolisen, som GT talat med, säger att de inte gör något så länge ärendet är överklagat.

Ett moment 22 som har pågått i en månad.

Vaktmästaren ett stöd

Den vitryska familjen bor i en mögeldoftande uttjänad campingstuga. De har fått hjälp till mat och kläder av GT:s läsare och av några som bor kvar på campingen.

En av dem är Alexander som jobbat som vaktmästare i tio år på Åby camping och nu hjälper till att riva det sista.

- Jag talar ryska och har varit med de här stackarna på migrationsverket och på Mölndals socialkontor. Men ingen vill ta ansvar, suckar han uppgivet.

GT har sökt migrationsverket som lovar att återkomma med en kommentar när någon ansvarig satt sig in i om något förändrats i ärendet.

GT har också utan resultat sökt de ansvariga på socialtjänsten i Mölndal.
.
Av Jimmy Fredriksson Av Jimmy Fredriksson
 jimmy.fredriksson@gt.se  
« Senast ndrad: 07 augusti 2014, 13:02:01 PM av Alina »