Frfattare mne: Kommunanställda på utbildningsförvaltning har inte ansvar för barnens skolgång  (lst 2069 gnger)

Alina

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 279
  • Karma: 0
    • Visa profil
2013-08-11

http://www.dn.se/ekonomi/konkursskolor-saknar-ansvar-for-eleverna/

Konkursskolor saknar ansvar för eleverna

Publicerad i dag 02:00

 Sveriges största friskolekoncern med 250 verksamheter för 46 000 barn och elever från förskola till gymnasium. I sin vuxenundervisning har man 20 000 studerande.

Omsättning: 4,7 miljarder enligt årsredovisningen 2011/12.

Ägare: Riskkapitalbolaget EQT, som förvärvade det börsnoterade Academedia våren 2010.

Elever på friskolor har rätt att fullfölja sin utbildning, även om skolan läggs ner. Det måste den som driver verksamheten, den så kallade huvudmannen, stå för. Men om denna går i konkurs gäller inte längre denna rätt.


– Då finns inte längre någon huvudman att rikta kravet mot, säger Christina Ridderman Karlsson på Skolinspektionen.

John Bauers gymnasiers konkurs har satt elevernas rättigheter i fokus. Och de är många.


Björns smarta knep: Bor billigt på lyxhotell under semestern
 
Här avslöjas hemligheten hur du sparar upp till 70 % på lyxhotell.


    
– Det är alltifrån att få stöd för att nå de uppsatta målen för utbildningen till att känna trygghet och att få studiero, säger Christina Ridderman Karlsson, jurist på Skolinspektionen.

En gymnasieelev har alltid rätt att fullfölja det nationella program eller den inriktning han eller hon har valt och har påbörjat. Denna rättighet gäller oavsett om det handlar om en kommunal skola eller en friskola.

När det gäller nedläggningar av kommunala skolor finns många gånger samverkansavtal med andra kommuner. Det betyder att kommunen kan erbjuda en likadan utbildning i en annan kommun. Den möjligheten finns inte för en friskola. Sveriges största friskolekoncern, Academedia, utlovar dock en elevgaranti. Där står att: ”Academedia garanterar därför att varje elev som antagits till en av Academedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning.

Garantin innebär att Academedia tar fullt ansvar för sina elever även i de fall där vi behöver besluta att inte ta in elever på ett visst program på grund av vikande elevantal och därigenom med tiden avvecklar en skola. Eleverna garanteras att antingen få gå klart på sin nuvarande skola, alternativt erbjuds eleverna fullgod utbildning på orten i samarbete med annan huvudman”.

Christina Ridderman Karlsson påpekar att skollagen redan ger eleverna denna rätt.

Saken kommer dock i ett helt annat läge vid en konkurs.

– Om man går ett nationellt program eller inriktning eller en särskild variant har man rätt att fullfölja utbildningen, enligt lagen. Men om en enskild aktör upphör med sin skola, genom exempelvis en konkurs, finns det ingen huvudman att rikta kraven emot, säger hon.

Väljer huvudmannen en planerad avveckling av sin verksamhet, till exempel på grund av bristande lönsamhet, ska denna inte ta emot nya elever. De elever som redan går i skolan ska dock få fortsätta sin utbildning under avvecklingen.

– Regeln är till för att den som påbörjat sin utbildning också ska få slutföra den, förklarar Christina Ridderman Karlsson.

Om en privat huvudman upphör genom en konkurs, har då kommunen en skyldighet att ta över eleverna?

– Det finns inte samma skyldighet för kommunen som det finns när det gäller grundskolan, eftersom gymnasiet är en frivillig skola. Men en kommun ska dock erbjuda utbildning till de elever som bor i kommunen, säger Christina Ridderman Karlsson.

– Men man kan inte kräva att det blir exakt samma inriktning och att man får börja omedelbart. Det kan ta tid och som elev kan du kanske inte fullfölja exakt den utbildning du har påbörjat, tillägger hon.

 Dan Lucas

 dan.lucas@dn.se


 Lenita Jällhage

 lenita.jallhage@dn.se