Författare Ämne: Svenska socialtjänstemän överlämnar torterade barn till pedofiler/brottslingar  (läst 1359 gånger)

Alina

  • Newbie
  • *
  • Antal inlägg: 279
  • Karma: 0
    • Visa profil
2013-08-05

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article17243347.ab
Vem ska bry sig om alla försvunna flyktingbarn?

Emma Henriksson (KD): Ensamkommande saknar socialt kontaktnät

Vi vet inte vad som händer med de barn som förvinner under asylprocessen gång, skriver dagens debattör.    Vi vet inte vad som händer med de barn som förvinner under asylprocessen gång, skriver dagens debattör.
Trots stora förbättringar i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har ett stort antal barn som flytt till Sverige försvunnit under asylprocessen. Över 1 000 barn har försvunnit de senaste fem åren. Det är oacceptabelt. Dessa barn har kommit till Sverige ensamma och har oftast ingen som bryr sig om dem. Så vem ska bry sig om de spårlöst försvinner?

Enligt lag ska alla beslut som myndigheter fattar tas med hänsyn till barns bästa. Ändå får detta förhållningssätt inte det genomslag i migrationsprocessen som det borde. Det gäller särskilt ensamkommande flyktingbarn, där många barn försvinner under asylprocessens gång. Av de 1 196 barn som har avvikit sedan 2007 är 738 fortfarande registrerade som eftersökta, 338 av dem är fortfarande barn.

Vi vet inte vad som händer med de barn som försvunnit. En del har säkert lämnat landet. Men många lever gömda. Och gömda barn vet vi lever i större utsatthet och risk för att bli kränkta och utnyttjade. De får inte heller samma tillgång till utbildning och stöd i samhället.

 

Några viktiga steg har tagits för att säkerställa barns rättigheter. Den 1 juli infördes rätt till vård och skola för papperslösa barn, något som Kristdemokraterna drivit. Regeringen har också lämnat en proposition om att Migrationsverket ska få utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som inte har en överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn.

När ensamkommande flyktingbarn anländer till Sverige saknar de kontaktnät. Nästan alla av de 1399 barn som hittills kommit hit i år saknar familj eller vänner som kan ge det stöd som är så viktigt när man kommer ensam till ett nytt land. Då är det avgörande att dessa barn får trygga rutiner i sina liv, främst genom ett säkert boende och en snabb placering i en mottagande kommun.

Vi vill satsa mer på gode män. Många barn vittnar om att utan deras gode man hade det inte gått så bra för dem som det gjort. En god man ska ha nära kontakt med barnet och informera om och ta tillvara barnets rättigheter. I dag tar det dock alltför lång tid att få en god man. Vi föreslår att alla ensamkommande barn ska få en god man inom 24 timmar efter ankomst. Det förekommer också att gode män har ansvar för fler barn än de klarar av. Orsaken till detta är huvudsakligen bristen på gode män. Kristdemokraterna föreslår att rekryteringen av gode män intensifieras, bland annat genom en nationell rekryteringssatsning och ett nationellt register. Vi vill även att alla gode män ska få den utbildning och de verktyg som behövs för uppdraget. Genom fler och bättre utbildade gode män kan vi minska risken för att barn försvinner.

 

Kristdemokraterna anser även att det måste framarbetas bättre rutiner för samarbetet mellan socialtjänst, polis, gode män, Migrationsverket med flera. När ett flyktingbarn försvinner görs en anmälan, och Migrationsverket, polisen och socialtjänsten kopplas in, men vem som har det yttersta ansvaret är inte tydligt. För barn som kommer ensamma finns få personer som kan beskriva barnet och ge ett tydligt signalement.

Utan genomtänkta rutiner finns risk att barnen försvinner utan att någon vet vem barnet är och vi kan inte sätta in rätt resurser för att hitta barnet eller hindra att det utsätts för brottslighet. Vi kristdemokrater kräver också att barnkonventionen införlivas i svensk lag. Det skulle understryka att alla beslut i migrationsprocessen måste fattas med barnens bästa för ögonen. Det skulle också understryka att det är vårt gemensamma ansvar att bry oss om de ensamkommande flyktingbarnen.
Emma Henriksson