Frfattare mne: Rättsvägran?  (lst 5422 gnger)

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Rättsvägran?
« skrivet: 18 februari 2004, 13:12:05 PM »
Jag vill göra er uppmärksamma på artikeln "Föräldrarna utan advokat när barnets framtid avgörs" som finns överst i sektionen "Artiklar" på NKMR:s hemsida. Där kan ni läsa om hur förvaltningsdomstolen i Kalmar län, kammarrätten i Jönköping och regeringsrätten har förvägrat ett utländskt föräldrapar rätten att välja det ombud som de vill ha. Målet gäller upphörande av LVU och hemtagning av deras lille son.

Så här skrev domaren i länsrätten i brev (2004-02-03) till föräldraparet:
"Om ni inte vill att advokaten X skall företräda Er i målet kan Ni begära att han entledigas i målet. Ni kan därvid, som Ni kanske förstår av Regeringsrättens beslut, inte påräkna att få något annat biträde förordnat i målet."

Obs! Regeringsrättens beslut gällde prövningstillstånd i målet om huruvida jur. kand., med lic Siv Westerberg i Göteborg skulle förordnas för paret. Såväl länsrätten som kammarrätten avslog parets begäran med hänvisning till "avståndet mellan Göteborg och Kalmar" och de ökade kostnaderna för samhället.  Regeringsrättens beslut gällde således inte huruvida paret hade rätt att byta ombud i målet överhuvudtaget.

Artikel 6 i Europakonventionen föreskriver - Rätten till en rättvis rättegång
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse.
2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.
3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:
a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom,
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som används i domstolen

Det är i förvaltningsdomstolarna som de verkliga rättsövergreppen förövas.
Det är domarnas fel att justitiemord förekommer.
Det är domarnas fel att Sverige är stamkund i Europadomstolen.

Ruby H-C

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Rättsvägran?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2010, 14:29:36 PM »
Ja det råder inget tvivel om att Konventionen inte följdes i detta fallet . Motiveringen till avslag om det begärda ombudet var rättsvidrigt och det i sig antar jag är ett beslut som i sig  kan begäras admissible  till EU domstolen. Likaledes antar jag att  Siv Westerberg kan bistå en sådan ansökan till EU domstolen även om hon inte i målet blev ombud för paret.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Rättsvägran?
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2010, 23:14:02 PM »
Familjen skickade ett klagomål till Europadomstolen, men de fick inte prövningstillstånd. Det är ytterst beklagligt att Europadomstolen inte uppfattar den ondska och de grova kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer dagligen i Sverige.

Samtidigt förstår jag Europadomstolens dilemma. Det är en enda domstol för 47 stater och en sammanlagd befolkning på mer än 800 miljoner människor.

Den 15 februari 2003 rapporterade Jan Mosander att "Europadomstolen drunknar i ärenden. Och, trots att Europadomstolen är en permanent domstol sedan mitten av 1990-talet, och trots att de har ökat takten med att avgöra målen, meddelades att domstolen hade över 100 000 mål som ännu inte avgjorts vid årsskiftet 2008/2009.