Frfattare mne: Svenska myndigheter tycker om att tvångsinlåsa mödrar med hjälpen av Psykakuten  (lst 2233 gnger)

Alina

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 279
  • Karma: 0
    • Visa profil
http://www.expressen.se/gt/anita-fick-missfall---lastes-in-pa-psykakut/
2013.05.19
Blev tvångskvarhållen. Anita blev mycket ledsen efter sitt missfall. På psykmottagningen på Östra sjukhuset tolkade de det som att hon var självmordsbenägen och tvångskvarhöll henne i nästan ett dygn.   Foto: Lennart Rehnman  

Anita fick missfall - låstes in på psykakut
Christina Raner, chefsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhus om...
... ambulanspersonalens beslut om att

köra Anita till en psykiatrisk mottagning:

"Jag kan bara uttala mig i allmänna termer. Ambulanspersonalen gör bedömningen vart patienten ska."

... att tvångsomhänderta någon:

"Jag kan inte uttala mig i det här specifika fallet. Är någon en fara för sig själv eller andra så kan man göra det. Det finns lagar och förordningar för det."

... att en kvinna som har

fått missfall inte

fått träffa en

gynekolog:

"Jag kan inte uttala mig om fler faktorer i det här fallet."

... att en patient

som är behov av

vård inte får det:

"Man ska göra en totalbedömning av hela situationen. Det gäller alla patienter. Söker man för mer än en sak ska man ta tag i det som det är störts behov av först."
.

Tobias Nordin, verksamhetschef för Psykiatri Affektiva I på Sahlgrenskas universitetssjukhus om...
... att tvingas klä av sig inför sex personer:

"Alla patienter ska behandlas med integritet."

... hur snabbt man kan göra en bedömning

om att tvångskvarhålla en patient:

"För att fatta ett beslut om att tvångskvarhålla en patient finns ingen gräns för hur lång tid det ska ta. En bedömning kan vara olika lång vid olika tillfällen. Men man ska göra en noggrann bedömning."

... anhöriga på sitt rum:

"Grundregeln är att närstående får följa med in."

... att ta någons mobiltelefon:

"Det krävs lagstöd för det."

... att lura patienter:

"Nej. Man får inte medvetet lura patienter". Han säger att det inom sjukvården kan bli omprioriteringar som gör att det kan dröja innan man får träffa en läkare.

... aggressiv och hotfull personal:

"Personalen får inte vara aggressiv men patienterna kan behöva tydlig gränssättning för att undvika risker för sig själv eller andra."
.

Det krävs för att tvångsinta en människa:
Man kan tvångsinta en person som uppfyller samtliga kriterier:

Allvarligt psykiskt sjuk.

Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård.

Motsätter sig att läggas in på sjukhus.

Stegen när en person blir tvångsintagen:

1 Först ska man träffa en läkare som ska göra en bedömning. Läkaren skriver ett vårdintyg.

2 Man blir tvångskvarhållen. (Självmordstankar kan vara en faktor som gör att man blir tvångskvarhållen). Då gör läkaren bedömningen att patienten bör vara kvar på sjukhuset och man läggs in på en vårdavdelning.

3 Skyndsamt, men max 24 timmar senare, ska en andra bedömning göras av en specialistläkare. Denna kan besluta om att låta patienten gå hem eller om tvångsintagning i fyra månader.
.


HISINGEN. Det var Anitas sista chans att få barn. Det slutade i missfall.

I stället för att få hjälp för de kraftiga blödningarna och värken i magen blev Anita tvångskvarhållen av psykmottagningen på Östra sjukhuset för att hon verkade självmordsbenägen.

- Mitt barn hade dött. Det är klart att jag var ledsen.
 


 
Anita och Michell har försökt att få barn i flera år men det har alltid slutat med missfall. Denna gång var det tredje och sista försöket med provrörsbefuktning, IVF. Men bara några veckor in i graviditeten, slutade även den. Anita tog beskedet mycket hårt. Hon grät i flera dagar och kunde inte sova.

"Var knappt kontaktbar"

- Hon var knappt kontaktbar, hon var otroligt uppriven, berättar hennes make Michell.

På torsdagsförmiddagen tog han beslutet tillsammans med Anitas pappa, som är psykolog, att söka läkarhjälp.

- Hon behövde något för att lugna ner sig.

- Jag ville bara sova för att slippa tänka på det, fyller Anita i.

Hon blödde fortfarande och hade kraftiga magsmärtor. Hon ville först och främst träffa en gynekolog, men ambulanspersonalen gjorde bedömningen att hon skulle köras till psykakuten på Östra sjukhuset.

När Anita och Michell träffade läkaren gav hon först intrycket att Anita skulle få åka hem. Men när hon bad Anita berätta hur hon mådde brast det.

- Jag sa: "Jag har förlorat mitt barn. Mitt barn är dött. Jag vill sova och aldrig mer vakna". Jag var upprörd och tänkte inte på vad jag sa.

Läkaren gjorde enligt Anita då en helomvändning och tog beslutet att tvångskvarhålla henne.

Fanns ingen återvändo

Anita berättar att hon hade fått lugnande tabletter innan läkaren började prata. Men först efter samtalet började de verka enligt Anita. Då fanns det ingen återvändo. Beslutet gäller 24 timmars tvångskvarhållande och kan bara hävas efter ett andra utlåtande, då från en specialistläkare och en sådan fanns inte tillgänglig.

- Jag kände att jag skulle bli sämre om jag stannade där, säger Anita.

Lovades gynekologmöte

Anita ska även ha blivit lovad att få träffa en gynekolog men efter 12 timmars väntan på en stol i psykakutens reception fick hon veta att det inte fanns någon möjlighet till det, berättar hon. Anita hade då blött igenom sina byxor.

- Det var bara ett spel, de bluffade. Vi var helt maktlösa, säger Michell.

Framåt natten ska sköterskorna enligt Anita ha sagt att hon kunde få gynekologisk hjälp på psykavdelningen, en trappa upp, men då fick inte Michell följa med.

- Mitt barn hade dött. Allt jag ville var att få vara med min man.

Det slutade med att hon tvingades med.

På avdelningen krävde enligt Anita en psykolog att hon, inför henne och fem sköterskor, skulle ta av sig sina trosor för att visa blödningarna, och på så sätt kunna besluta om hon behövde träffa en gynekolog. Anita vägrade och upplevde en hotfull stämning hos sköterskorna. Dessutom tog de Anitas mobiltelefon.

Låste in sig

Dagen därpå vaknade hon tidigt. Hon låste in sig på toaletten för att kunna gråta. Hon vågade inte visa för någon att hon var ledsen av rädsla att få stanna kvar.

Några timmar senare fick hon träffa en läkare. Då upplevde Anita bemötandet som ett helt annat. Han frågade om Anita ville åka hem, och hur många sömntabletter hon ville ha.

- Han sa att han förstod att det var en svår period.

"Det är allvarligt"

Hans ursäkt till att hon blev tvångskvarhållen, i nästan ett dygn, var att den andra läkaren var oerfaren och orolig för att Anita skulle skada sig själv.

- Det är allvarligt att frihetsberöva någon. Och hur kan man på två minuter tvångskvarhålla någon, och lika snabbt skriva ut den? Han man blivit mindre suicidal på 24 timmar? frågar sig Michell.

"Om man är bindgalen"

- Det är ett moment 22. Hade jag vetat detta hade jag aldrig ringt efter ambulansen. Dit kan man bara åka om man är bindgalen, annars ska man passa sig.
.
 Av Sandra Divinyi
 sandra.divinyi@gt.se