Frfattare mne: S politik bygger på:familj är obetydlig element för Sveriges samhällsutveckling  (lst 4348 gnger)

Alina

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 279
  • Karma: 0
    • Visa profil
1.
2014-08-06
http://omni.se/topic/1836bfcc-4c03-433a-b0cf-33c180409d63/1c6fee5c-64df-477e-be11-2ddefea04950
http://omni.se/topic/1836bfcc-4c03-433a-b0cf-33c180409d63/990b6da4-30bc-48be-bad6-041238cb8df2
http://omni.se/topic/1836bfcc-4c03-433a-b0cf-33c180409d63/1eec470e-5ead-4ec6-8b03-df97f637977f
● AUSTRALISKA SURROGATBEBISEN En internationell debatt om surrogatmödraskap har blossat upp efter fallet med en thailändsk surrogatmamma som lämnades med den nyfödde pojken Gammy med Downs syndrom, skriver Svenska Dagbladet. I Thailand, där den nya militärjuntan infört tuffare lagar mot kommersiellt surrogatmödraskap, diskuteras nu hårdare tag mot surrogatmammor. Vissa talar även om ett internationellt avtal om surrogatmödraskap, skriver SvD. Men frågan är laddad med länder som Spanien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna som helt förbjuder det. I Sverige håller regeringen på att utreda om surrogatmödraskap utan vinstintresse ska tillåtas.

2.
2013

http://www.dn.se/debatt/satt-familjen-i-centrum-for-alla-politiska-beslut
Sveriges ledande partiernas (socialdemokratiska S och moderata M politikernas )politik bygger på att familj är inte en betydlig element för svenska samhällsutveckling.
 
KD uppmanar till att Sveriges ledande partier erkänner familjens betydelse för samhällsuttveckling.

Sätt familjen i centrum för alla politiska beslut”

Publicerad 2013-04-27 00:05

 Förslag från KD. Om Sverige ska få en hållbar utveckling måste vi erkänna familjens betydelse för samhällsutvecklingen. Och det handlar inte bara om familje­politiken. Vi anser att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer, skriver ledande kristdemokrater.Det är dags att politiker slutar se familjen som enbart en mysig fritidssysselsättning. Den är mycket mer central för samhällsutvecklingen än så. Familjen är den gemenskap som i stor utsträckning formar den framtida generationen. Den är viktig för barn och föräldrar här och nu, men också helt central i ett längre och vidare perspektiv.

Ska samhället utvecklas framgångsrikt måste politiken utgå från familjernas villkor och vardag. Alla familjers, oavsett hur de ser ut. Vi människor kan inte långsiktigt fungera väl i våra olika roller i livet om vi inte har balans i tillvaron. Det gäller såväl i det lilla som i det stora. En stressig eller otrygg miljö hemma påverkar barnens inlärning i skolan, men också de vuxnas produktivitet på arbetsplatsen.
  
Sverige har stått sig väl i tider av ekonomisk oro. Trots finans- och skuldkris har vi kunnat genomföra reformer för jobb och välfärd med en ekonomi i balans. Men Sverige står inför fler utmaningar. Vi ser att skolresultaten dalar och många unga har svårt att få jobb. Vi har för få växande företag och nya innovationer.

Detta är samhällsutmaningar som engagerar politiska partier från vänster till höger, även om de politiska slutsatserna skiljer. Vi kristdemokrater har också tillsatt arbetsgrupper på såväl skol- som arbetsmarknadsområdet. De ska presentera program för att vända utvecklingen.

Samtidigt inser vi att om Sverige ska få en hållbar positiv utveckling, måste vi erkänna familjens betydelse för samhällsutvecklingen.

På en framtida världsmarknad ska inte Sverige konkurrera med pris, utan med kunskap, kompetens och kvalitet. De mänskliga resurserna blir en alltmer avgörande faktor för ett lands konkurrenskraft och ekonomiska utveckling. Och människor som har balans i tillvaron och mår bra lär sig mer och presterar bättre.

Hemmiljö och familjeliv påverkar vår hälsa och livskvalitet. Enligt en aktuell metastudie är brist på nära relationer och social isolering lika skadligt för hälsan som rökning och alkoholmissbruk (Holt-Lunstad med flera, ”Social relationships and mortality risk”). Familjernas situation och förutsättningar får också långsiktiga effekter eftersom det är där nästa generations medborgare formas.

Det handlar inte bara om familjepolitiken. Familjernas förutsättningar påverkas av beslut inom en rad olika politikområden – skattepolitik, socialförsäkringarnas utformning, skolpolitik, arbetsmarknadspolitik, integrations- och migrationspolitik, bostadspolitik – listan kan göras lång.

Vi anser därför att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Det kan handla om att identifiera ett förslags inverkan på familjernas ekonomiska situation, hur balansen mellan arbete och fritid upprätthålls och hur det påverkar förutsättningarna att värna och vårda positiva familjerelationer.

Vi vill helt enkelt familjesäkra politiken. Liknande konsekvensanalyser görs i dag när det gäller exempelvis miljöaspekter.

Flera andra länder har utformat modeller för familjekonsekvensanalyser. Australien och Nya Zeeland är två exempel. Detta är ett av flera förslag som vi kommer att presentera i den proposition om barn och unga som partistyrelsen kommer att lägga fram vid Kristdemokraternas riksting i höst.

Många partier lägger förslag – ofta med vällovliga syften – som aldrig analyseras ur ett familjeperspektiv, men om det gjordes skulle de framstå som direkt familjefientliga. Miljöpartiet vill exempelvis ge ensamstående ett skatteavdrag, något som riskerar hämma familjebildning. Vänsterpartiet vill omedelbart kvotera föräldraförsäkringen och Socialdemokraterna göra det stegvis.

Dessa förslag tar inte hänsyn till familjernas egna önskemål, villkor och förutsättningar, vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt.

Sverige är ett av världens mest individualistiska länder, enligt World Value Survey. Det finns knappast någon som förnekar människors behov av frihet och självbejakande. Lika lite kan man bortse från att varje person föds in i ett sammanhang med nära relationer och att vi har ett djupt behov av andra människor.

I olika faser av vårt liv är vi dessutom så svaga att vi är helt beroende av andra. Men detta faktum bortse snabbt den ifrån som för stunden är stark och bara ser efter sin egen lycka.

Den politik som inte ser avigsidorna och riskerna med individualismen blir enögd. Bräckligare och mindre stabila gemenskaper kan skada tilltron, tryggheten och sammanhållningen i samhället. Inte minst drabbar detta barnen som för att utvecklas positivt är beroende av trygga och stabila relationer med sina föräldrar.

Välfungerande familjer ger våra barn bättre chanser i livet. Statsvetaren Robert Putnam anser att barns framtidsutsikter till stor del beror på vad deras föräldrar svarar på följande fråga: ”Hur mycket tid tillbringar du tillsammans med dina barn?”
Men nära relationer är inte bara viktigt för barn utan påverkar välbefinnande, hälsa och livslängd även för vuxna.

Politiken i stort, men inte minst familjepolitiken, bör därför utformas med hänsyn tagen till människors behov av att leva i nära gemenskap med andra. Om målet är människors välbefinnande är det alltför kortsiktigt att enbart fokusera på ekonomisk tillväxt, minskad arbetslöshet, bättre miljö eller något annat.

Hur viktiga dessa målsättningar än är – och de är mycket viktiga – bör politiken utgå från en helhetssyn på människan och alltid ta hänsyn till behovet av familj och nära relationer.

Göran Hägglund, socialminister och partiordförande för Kristdemokraterna

Maria Larsson, barn- och äldreminister och 1:e vice partiordförande

David Lega, kommunalråd i Göteborg och 2:e vice partiordförande
« Senast ndrad: 06 augusti 2014, 12:47:17 PM av Alina »