Frfattare mne: Svensk barndom:föräldrar massöverlämnar sina bäbisar till kommunanställda  (lst 3880 gnger)

Alina

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 279
  • Karma: 0
    • Visa profil
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskolestarten-sker-allt-tidigare
2013-05-11
Förskolestarten sker allt tidigare

Publicerad 2013-05-11 23:59



Allt fler ettåringar börjar i förskolan. Förra året var nästan hälften inskrivna – en ökning med 17 procent sedan 2005. ”Jag tror att det är positivt om barnen börjar tidigt”, säger Kristin Lenberg, mamma till 1,5-åriga Amanda.



Det är trångt bland minstingarna på landets förskolor. Förra året var 55  799 ettåringar inskrivna på någon förskola i landet, vilket är nästan hälften (49,3 procent) av alla barn i åldersgruppen.

Statistik från Skolverket visar att det har uppstått en ny trend de senaste åren. År 2005 var samma andel 42 procent. Sedan dess har det skett en stadig ökning motsvarande drygt 17 procent fram till år 2012.
   

DN har ringt runt till ett antal förskolor i Sverige. Många upplever att föräldrarna sätter sina barn tidigare i förskolan nu än för fem, tio år sedan.

– Det är fler väldigt små barn på förskolan i dag än tidigare. Min känsla är att föräldrar nu för tiden skriver in sina barn på förskolorna betydligt tidigare, säger Ann Fatton, styrelseordförande på Förskolan Grodan i södra Stockholm.

En förklaring till förändringen kan vara att inskrivningen är så koncentrerad till sensommaren.

Det gäller i synnerhet i storstäderna där det är svårare att få förskole­plats. Trots att kommunerna har platsgaranti väljer många föräldrar att skriva in barnen på sensommaren eftersom det innebär större valmöjligheter.

Enligt Skolverket beror ökningen av antalet ettåringar på förskolorna bland annat på ett nytt regelverk.

– Det har gjorts vissa förändringar. Fler barn har rätt att gå i förskolan nu än tidigare. Även barn till föräldrar som är arbetslösa och föräldralediga har rätt att gå i förskolan minst 15 timmar i veckan. Ytterligare en förklaring kan vara att förskolan har ändrat karaktär. De flesta barn går i förskolan. Det har blivit en del av skolväsendet, en skolform precis som grundskolan, säger Åsa Nordström, undervisningsråd vid Skolverket.

En annan orsak kan vara att många barn som tidigare gick hos dagmammor numera går på förskolan. Andelen barn som går på förskolan har ökat i alla åldersgrupper, men ökningen i procent är störst bland ettåringar.

Kristin Lenberg från Solna skrev in båda sina barn, Amanda, 1,5 år och Linnéa, 4 år, innan de hade fyllt två år. Linnéa började när hon var ett år och fyra månader.

– Det har gått väldigt bra. Jag tror att det är väldigt individuellt, men det positiva med att börja tidigt är att barnen lär sig spelet med andra barn och att umgås. Barnen tar ett snabbt kliv framåt när de börjar förskolan, säger Kristin Lenberg.

Om tidig förskolestart är bra eller dåligt beror på vem man frågar. Internationell forskning talar dock för att det är positivt med tidig start.

– Studier har gjorts på barn mellan ett och tre år. Det går bättre för barn om de deltar i förskolan än om de är hemma eller hos släktingar. Till exempel har de bättre skolresultat. Sedan varierar det naturligtvis mellan olika barn. För vissa spelar det ingen roll om de är hemma eller på dagis. Men på gruppnivå är det en fördel med dagis, säger Sven Bremberg, barnexpert vid Statens folkhälsoinstitut.

Forskningsboken ”Förskolan för de allra minsta” kom 2009, till följd av den ökande andelen små barn i förskoleverksamhet. En av slutsatserna i den är enligt en av författarna, barnpsykiatrikern Magnus Kihlbom, att förskola i sig är berikande även för ettåringar, men att den också kan få en direkt negativ effekt om barngrupperna är för stora och dagarna för långa.

Enligt Skolverket är det svårt att rent statistiskt säga när barnen i snitt skrivs in på förskolan. Staten har nämligen ingen databas på individnivå över alla förskolebarn i Sverige. Bristen har gjort att Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram nya analysmöjligheter för forskningssyfte.

– Från och med år 2014 kommer vi att samla in statistik på individnivå. Då kommer vi att kunna göra mer analyser. Vi kommer att veta hur gamla barnen är när de börjar förskolan och följa dem hela vägen till skolan. Forskningen efterfrågar uppgifterna starkt, säger Åsa Nordström.



Kristoffer Örstadius

kristoffer.orstadius@dn.se


Emma Löfgren

emme.lofgren@dn.se