Frfattare mne: Myndighetsnämnderna och konflikten med definitionen av en Rättsstat  (lst 2881 gnger)

Mats Larsson

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 56
  • Karma: 0
  • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
    • Visa profil
Myndighetsnämnderna och konflikten med definitionen av en Rättsstat
« skrivet: 25 februari 2010, 12:42:13 PM »
På begäran av ordföranden förs detta tidigare inlägg från mig  i diskussionsforumet "  Tvångsomhändertagande och andra ingripanden " förts över till detta furum.

Det som slog mig första gången jag  fick kännedom om dessa nämnder är hur fullständigt absurt det är att Politiker genom en nämnd tar beslut direkt gentemot den enskilde.

jag tänkte ungefär såhär  "har jag missat något eller är inte en grundläggande definition av en rättsstat att man håller isär lagstiftande och lagtolkande instanser i samhället.

Jag letade djupare , fann att det skall finnas berörda Tjänstemän med vid sammanträden i Myndighetsnämnden  som berör den enskilde .Men blev minst sagt förvånad att de saknade rösträtt.

Jag letade i lagrådets granskning efter eventuella kommentarer till denna absurda konflikt men hittade inga.

Hur stor sannolikt är det att en politisk nämnd inklämd mellan Tjänstemän och förvaltningsdomstolar på något plan skulle  säkerställa den enskildes Grundläggande rättigheter?

Inte särskilt sannolikt med tanke på alla de Jävs situationer som då uppstår.

Myndighetsnämndernas möjlighet att utöva Myndighetsutövning mot den enskilde är följande.


Socialtjänst
- Socialtjänstlagen (SoL)och socialtjänstförordningen
- Lagen om vård av unga (LVU)
- Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag om allmänt barnbidrag
- Kungörelsen om rätt i vissa fall för kommunen eller annan att uppbära folkpension
- Lag om allmän försäkringskassa (AFL)
- Lag om mottagande av asylsökande
- Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
- Lagen om bostadsanpassningsbidrag
- Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och LSS-förordningen

- Lagen om assistansersättning (LASS)
- Lagen om tillsyn över hälso- och sjukvården
- Lag om särskild personutredning i brottmål mm
- Brottsbalken
- Rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen
- Föräldrabalken och Ärvdabalken
Barnomsorg och undervisning
- Skollagen
- Grundskoleförordningen
- Särskoleförordningen
- Elevresor enligt lagen 1991:1110
- Gymnasieförordningen
Övrigt
- Namnlagen
- Körkortslagen
- Passförordningen
- Begravningslagen
- Skadeståndslagen
- Smittskyddslagen
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen
- Tobakslagen
- Lagen om automatspel
- Lotterilagen
- Skuldsaneringslagen
- Vägtrafikkungörelsens bestämmelser om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

De situationer där Jäv sannolikast kan uppstå och är det mest tydligt på de beslut mot den enskilde som får återverkningar mot Kommunens Budget .
ex LSS , Om man granskar Myndighetsnämndernas beslut ang LVU   så har jag inte hittat något fall där Myndighetsnämnden gått emot de Socialsekreterare som begär att Nämnden skall stödja beslutet (oavsett hur absurt beslutet kan verka ).

Slutsatsen blir att Myndighetsnämnderna bara är en konstruktion, en illusion som  sekreterare använder sig av för att ge större legitimitet åt sina beslut.

Dock vore det intressant att ställa  Ledamöterna mot väggen med frågor om LVU lagstiftningen för att se om de överhuvudtaget har kunskap om det  lagar de skall tillämpa för myndighetsutövningen mot den enskilde. Jag har lyckats vara med på en del av de möten som myndighetsnämnden haft angående överväganden om fortsatt vård ,, och gång efter gång slås jag av den fundamentala inkompetensen som återfinns bland ledamöterna .. om jag TEX läser upp § 14 om att nämnden skall verka för att Biologiska Föräldrar skall ges umgänge i den omfattningen som det är möjligt . bara de ser ointresserat på mig.. om Ordföranden i nämnden frågar ledamöterna om någon har frågor är det bara tyst.

Mot beaktande av ovanstående stärks ytterligare behovet av en Författningsdomstol.

Myndighetsnämnderna är ovärdiga sitt namn och sitt uppdrag och utgör ett fundamentalt brott mot definitionen av en Rättsstat.

Alina

  • Gst
SV: Myndighetsnämnderna och konflikten med definitionen av en Rättsstat.
« Svar #1 skrivet: 24 april 2012, 19:34:36 PM »
Hej.JK(Justiekansler) av nuvarande regering instämmer till socialtjänstemannens och polisernas grovt/olagligt  agerande mot barn vars föräldrar blev förtalade och grovt kränkta av socialtjänstemän ,genom att de ställer på dem olika kränkande fantasidiagnoser tagna ur luften och sen själva utecklar dem om vad som ska hända med barnen när föräldrar "har sådana diagnoser". Och sen de socialtjänstemännen kontaktar poliserna, som helt ovetande om vad fallet handlar om, bryter sig hem till folk och bortför barnen med hot och våld hemifrån.Exempel på en vanlig diagnos som sosicaltjänstemän brukar skriva upp till ensamma mammor med invandrarbakgrund:"paranojisk med vanföreställniungar,därför att klagar på tjänstemän, på rasism och mobbning överallt". Om sen barnen lyckas  tillbaka hem, med hjälpen av en rättslig process och socialtjänstemän får kritik från högre myndighet och föräldrar begör skadestånd hos JK, då JK tycker i alla fall att varken barn eller föräldrar förtjäner  skadestånd,eftersom enligt JK,kommunantjänstemän och polisen begick varken brott  eller tjänstefel och agerade rätt mot barnen. Det är exempel på JKs beslut för kommunala tjänstemän&poliserna som JK fattade nyligen , 2012. JK skadestånd barnen vill han inte ge och ger rätt till tjänstemän som beter sig på detta sättet mot medborgaren.Är skadestånd någon lotteri i Sverige, precis såsom LVU tvångsomhändertagande? Ena barnen får leva i lugn och ro, de andra familjerna får våldtas av tjänstemän. Vilka då?