Frfattare mne: Ny skollag i konflikt med mänskliga rättigheter  (lst 4354 gnger)

hkpn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 5
 • Karma: 0
  • Visa profil
Ny skollag i konflikt med mänskliga rättigheter
« skrivet: 14 juni 2010, 14:20:07 PM »
Förbud mot hemundervisning.

Allmänintresse eller våld på mänsklig rättighet?

En ny skollag vill förbjuda hemundervisning av barn. Detta trots att erfarenheterna är mycket goda. Eftersom lagen innebär en totalitär inskränkning av en mänsklig rättighet, frågas vilket allmänintresse som kan väga tyngre.

Europakonventionens mänskliga rättigheter tillkom 1950 som en reaktion på det politiska tvånget decennierna före. En stat skall respektera föräldrars åsikter när det gäller barnens fostran och skolning. 

I och med att det bara finns en läroplan och hemskolande föräldrar nu kriminaliseras i Sverige, är rättigheten borta.

I fall, där stater inskränker de mänskliga rättigheterna, skall kunna anges ett allmänintresse, som måste gå före den berövade mänskliga rättigheten.

Regeringen försvarar sitt föreslagna övergrepp sålunda:

"Av gällande skolförfattningar framgår tydligt att undervisningen i skolan ska vara allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta, oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som eleven och elevens vårdnadshavare har."

Vidare:

"Det är regeringens uppfattning, att det i dag inte finns något behov av en bestämmelse i skollagen som ger utrymme för hemundervisning på grund av religiös eller filosofisk uppfattning hos familjen.

Art. 2 i första tilläggsprotokollet garanterar en rätt att inrätta och driva privata skolor. Denna rätt är dock inte ovillkorlig, utan staten kan ställa krav på undervisningens standard och innehåll och på lärarnas kompetens. 
Vidare framgår av praxis att staten inte behöver respektera en övertygelse hos föräldrarna som står i strid med barnets rätt till undervisning.
Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att den nu föreslagna ändringen inte kan anses stå i strid med Sveriges internationella förpliktelser."


Det finns anledning att tänka över:

- det anmärkningsvärda påståendet från en stat, att statens skola är så bra och mångsidig, att det inte finns behov för människors frihet.

-varför staten inte kan nöja sig med att, som hittills, testa eleverna för att kontrollera kunskaper. 

-lärare kan vara kompetenta, men om lärarna är föräldrar till barnen.
får de inte hemundervisa dem.
 
- makthavarnas trick, att sätta Barns Behov i motsats till deras Föräldrars Rättigheter. 

-att inte respektera föräldrarnas övertygelse är något som endast får göras i de sällsynta fall, då föräldrarna inte låter dem få någon undervisning.  Det är alltså inget argument mot alla de familjer där hemundervisningen fungerar bra.


Vad finns kvar av Allmänintresse?


Barns rätt? Enstaka undantagsfall skapar inte allmänintresset att förbjuda välfungerande hemskolning.

Kontroll av resultatet? Prov med hemundervisade barn kan göras på olika platser, likaväl som inlärning. Alltså inget allmänintresse, att inlärning eller tester sker i en skolbyggnad. 

Lärarnas kompetens? Jan Björklund (i SVT) tror inte, att någon förälder är kunnig i alla skolämnen. Men hemundervisning kräver inte kunskap i alla ämnen. Utan förmåga att handleda de unga. Notera skillnaden och det falska argumentet! 

Är skolan så bra, mångsidig med höga värden, att det kan anses vara ett allmänintresse, att barnen tvingas dit? Svensk skola och läroplan visar vid jämförelser med andra länder och över tiden dåliga och försämrade resultat. Skolmiljön är känd för mobbning och råhet. Att tvinga barnen till sådan miljö är inget allmänintresse! I synnerhet inte när det erbjuds bättre alternativ av föräldrarna själva, som skattebetalarna dessutom inte betalar för.

Argumenten för att avskaffa en mänsklig rättighet i Sverige är falska!

Det enda “allmänintresse” som skönjs är den socialistiska driften till likriktning av medborgarna. Varför är Alliansen angripen av denna förgörande drift?

Likriktningen genom politisk-ekonomisk styrning har gått extremt långt i vårt land. En 2-3 barnsfamilj med egen uppfattning om  god omsorg och fostran diskrimineras ekonomiskt med  3-4 milj. kr. i utebliven subvention och lön. Detta trots att att hemarbete med 2-3 barn motsvarar ett heltidsarbete enl. SOU79:89.

Det är inte många föräldrar som kan stå emot denna styrning. Att med en ny skollag kriminalisera de få, som ändå gör det för sina barns bästa, är ett totalitärt övergrepp ovärdigt en västerländsk demokrati.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Ny skollag i konflikt med mänskliga rättigheter
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2012, 09:22:23 AM »
Det totalitära systemet har befäst sin makt över individen genom att stifta en lag som strider mot FN:s Deklaration gällande de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och mot Tilläggsprotokollet till den Europeiska Konventionen gällande de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.