Frfattare mne: Justitieombudsmannen, några observationer  (lst 5106 gnger)

AS76

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 106
 • Karma: 0
  • Visa profil
Justitieombudsmannen, några observationer
« skrivet: 09 april 2010, 18:10:26 PM »
Jag tittade runt lite grand på de ärenden som denna myndighet har haft hand om och slogs av den skillnad det är mellan hur den bemöter kriminalvården jämfört med socialtjänsten. Om någon intagen på anstalt klagar över något så verkar det som att han i nästan 100% av fallen får fullt stöd av JO, se t.ex. dessa fall:

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4753
(våldsam fånge som försökt rymma klagar över avskildhetsplacering, får rätt)

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4742
(fånge klagar över att anstaltschefen sagt åt honom att hålla käften, får rätt)

Socialtjänsten klarar sig nästan alltid från kritik däremot, som t.ex. här:

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4538
(en moder klagar över att socialtjänsten vid två tillfällen omhändertagit hennes son, svag kritik och ingen åtgärd.)

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=3962
(socialtjänsten omhändertar en liten bebis utan någon egentlig kritik.)

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Justitieombudsmannen, några observationer
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 18:35:57 PM »
Detta mail har jag skickat till JO :
"JO Ska  "särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten".

Utifrån detta uppdrag ser allt fler medborgare att en förskjutning äger rum i JO,s Bedömningar och utredningar. Symtomen är bland annat att fler och fler enskilda går till EU domstolen för att få rätt vilket de i vissa fall får i fall som JO tidigare utrett.  I vissa uttalanden i enskilda fall kan man läsa följande med varierande meningsuppbyggnad från JO:

"Sådana tvångsåtgärder som här är i fråga prövas av domstol och den part som anser att det finns felaktigheter och brister i nämndens uppgifter kan påpeka detta för domstolen."

eller "Det ligger i sakens natur att en tjänsteman vid en myndighet skall uppträda oklanderligt mot allmänheten. Kränkande beteende kan naturligtvis inte accepteras. Jag förutsätter därvid att berörd myndighet väl känner till hur en tjänsteman skall uppträda i kontakterna med allmänheten."

Dessa formuleringar tyder på att JO ämbetet i allt större grad undviker att yttra sig kring komplexa frågor såsom , Grundlagens krav på att alla i den offentliga makten skall iakttaga saklighet och opartiskhet . Eller begrepp såsom "allas rätt inför lagen". Att en myndighet som  avsiktligt behandlat en medborgare på ett rättsvidrigt sätt skulle medge det mot den enskild  är dessutom ganska osannolikt.

I vissa fall formulerar JO även att
 JO inte i onödan inkräktar på principen om ett oberoende Rättsväsende . Utifrån JO,s uppdrag har JO mandatet att i erforderlig omfattning utreda klagomål från allmänheten med flexibilitet och initiativrätt . i begreppet "tillse " måste antas att JO bör granska Myndigheter utan föresatser eller antaganden att det inte skulle finnas något "motiv" för Myndigheten att behandla medborgaren illa . JO bör ej förutsätta att de Grundlagsfästa åtaganden som Myndigheter har gentemot sig  automatiskt innebär att dessa efterföljs. Det är således JO,s plikt att med erforderligt utreda de klagomål som bereds dem. Detta särskilt i beaktande från vissa myndighetspersoners egna Larmrapporter såsom Boken "Rättstaten åter!" skriven av hovrättsråd.
Brita Sundberg-Weitman.


I den mån ett fall som varit under JO,s tillsyn handläggs av EU domstolen och EU domstolen dömer Sverige för konventionsbrott . Kan EU domstolen förutom att tillämpa Konventionen som är tillämplig i det enskilda fallet även yttra sig över i vilken mån artikel 1 och 13 upprätthållits.  JO är en Grundbult för upprätthållandet av dessa konventioner och betyget av hur JO fungerar måste antas kunna mätas i antalet fall som blir admissible i EU domstolen , samt hur många av dessa som den enskilda vinner , samt på vilket sätt JO varit delaktig i granskningen av dessa enskilda ärenden.""Bekymrad Medborgare "
« Senast ndrad: 10 april 2010, 20:09:48 PM av Mats Larsson »

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Justitieombudsmannen, några observationer
« Svar #2 skrivet: 10 april 2010, 20:07:26 PM »
AS76  "Jag tittade runt lite grand på de ärenden som denna myndighet har haft hand om och slogs av den skillnad det är mellan hur den bemöter kriminalvården jämfört med socialtjänsten. Om någon intagen på anstalt klagar över något så verkar det som att han i nästan 100% av fallen får fullt stöd av JO, se t.ex. dessa fall:

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4753
(våldsam fånge som försökt rymma klagar över avskildhetsplacering, får rätt)

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4742
(fånge klagar över att anstaltschefen sagt åt honom att hålla käften, får rätt)

Socialtjänsten klarar sig nästan alltid från kritik däremot, som t.ex. här:

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=4538
(en moder klagar över att socialtjänsten vid två tillfällen omhändertagit hennes son, svag kritik och ingen åtgärd.)

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=3962
(socialtjänsten omhändertar en liten bebis utan någon egentlig kritik.)"

Jag skulle  rekomendera dig att  via mail eller brev kontakta JO och presentera just detta. Kritik blir ofta kännbar när dom konfronteras med den oavsett om dom svarar eller inte . Jag tvekar aldrig att kontakta källan när jag hittat oegentligheter (oavsett nivå på källan) . Detta gör att de i vart fall vet att det finns medborgare som ser deras felaktiga myndighetsutövande.
« Senast ndrad: 10 april 2010, 20:12:30 PM av Mats Larsson »

AS76

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 106
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Justitieombudsmannen, några observationer
« Svar #3 skrivet: 10 april 2010, 21:24:17 PM »
Kanske jag skulle göra, fast jag har så lite förtroende för våra myndigheter - det enda sätt jag tror man kan komma tillrätta med dem är genom att nå ut i utländsk massmedia om dem. Jag tar dock med dessa kriminalvårdsfall i boken jag skriver, som jag tänkt publicera själv i elektroniskt format på amazon.com. Jag började häromdagen, är väl uppe i sådär 15 sidor nu, hade tänkt sikta på runt 200 sidor.. Det blir rätt många dokument, skildring av LVU-fall och dylikt. Avsikten med boken är att ge en kritisk skildring av vårt samhälle för en amerikansk publik.