Författare Ämne: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"  (läst 4192 gånger)

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
"MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« skrivet: 23 mars 2010, 23:21:30 PM »
Uppsats
Jag har blivit kontaktad av två unga kvinnor som skriver en examensuppsats om "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige". Deras forskning är unik eftersom den ska kartlägga vilka effekter myndighetspersonernas ingripanden har haft på offrens liv. De efterlyser drabbade som är villiga att bli intervjuade. Deras handledare är Docent Bo Edvardsson.

Du som är intresserad av att medverka som intervjuobjekt kan visa ditt intresse genom att svara på detta inlägg. Ni blir kontaktade via PM.

För er som har svarat på NKMR:s grupp-mail kan jag meddela att jag har vidarebefordrat era svar till uppsatsskrivarna.

Uppsatsen ska vara klar i juni 2010.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010, 06:50:44 AM »
Uppsats
Jag har blivit kontaktad av två unga kvinnor som skriver en examensuppsats om "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige". Deras forskning är unik eftersom den ska kartlägga vilka effekter myndighetspersonernas ingripanden har haft på offrens liv. De efterlyser drabbade som är villiga att bli intervjuade. Deras handledare är Docent Bo Edvardsson.

Du som är intresserad av att medverka som intervjuobjekt kan visa ditt intresse genom att svara på detta inlägg. Ni blir kontaktade via PM.

För er som har svarat på NKMR:s grupp-mail kan jag meddela att jag har vidarebefordrat era svar till uppsatsskrivarna.

Uppsatsen ska vara klar i juni 2010.


Det börjar äntligen röra på sig. Jag kommer dock för egen del att avvakta, så att de ärenden där myndigheterna verkligen lyckats stjäla barnen får gå före. En fundering jag har, beträffande studenter är om de verkligen känner den respekt som krävs för att respektera de som lämnar ut sitt privatliv. Skulle hellre sett att materialet lämnades ut till en ansvarig för hela projektet.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010, 16:19:25 PM »
Om detta examensarbete inte enbart ska handla om LVU, så kan jag bidra med min historia.

Efter ca 25 års kvalificerat arbetsliv . . .

300 dagar högsta A-kassa (AEA).
1 års kompletterande studier med CSN-lån.
3 års väntan, inkl. tiden för operationer (½ år), på bifall till medel från kommunen till mycket spec. och särskild tandvård. Obeskattat existensminimum under tiden.
11 års väntan på en statlig arbetsmarknadspolitisk åtgärd med en beskattad och pensionsgrundande ersättning. Obeskattat existensminimum under tiden.
Blir pensionär (65år) inom 2 år.
Under 2 år avslog kommunen EGT (ekonomisk trygghet) och biföll 50 kr/dag, hyreskostnaden avslag under 2 + 8 månader (åren 2006--2009).
Detta p.g.a. tvånget att skriva under frivilliga avtal.
Hälsningar XENIA

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlägg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2010, 15:17:11 PM »
Det börjar äntligen röra på sig. Jag kommer dock för egen del att avvakta, så att de ärenden där myndigheterna verkligen lyckats stjäla barnen får gå före. En fundering jag har, beträffande studenter är om de verkligen känner den respekt som krävs för att respektera de som lämnar ut sitt privatliv. Skulle hellre sett att materialet lämnades ut till en ansvarig för hela projektet.

Bo Edvardssons uppsatsstudenter har skrivit minst 150 uppsatser om olika fall av barn och föräldrar som har misshandlats av de sociala myndigheterna runtom i Sverige.

Samtliga dessa fall har anonymiserats och de berörda har genomgående behandlats med respekt.

Jag utgår från att det inte blir annorlunda med den här undersökningen.

Ruby H-CAvos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2010, 18:23:29 PM »
Ok du kan anmäla mig isf
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2010, 20:08:53 PM »
OAVSETT VILKEN LAG DET GÄLLER.

kOMMUNERNA BRYTER MOT DE FLESTA LAGAR

http://hd.se/landskrona/2010/03/22/landskronas-socialtjanst-far-pa/
Hälsningar XENIA

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2010, 23:07:16 PM »
Citera
OAVSETT VILKEN LAG DET GÄLLER.

kOMMUNERNA BRYTER MOT DE FLESTA LAGAR

http://hd.se/landskrona/2010/03/22/landskronas-socialtjanst-far-pa/

Enskilda politiker  Kommunen i fråga förefaller utav artikelns innehåll att döma försvara modellen . Rent juridiskt i förhållande till den övergripande definitionen av en rättstat följer att "Lika fall skall behandlas Lika och olika fall skall behandlas olika " DVS  att kravet på likhet inför lagen i Domstol såväl som i Förvaltnings myndighet måste grunda sig på att följa den grundläggande principen om Likhet inför Lagen,, Det är i relation till denna princip som sådana här kollektiva mot prestationer känns absurda . som Länstyrelsen ger uttryck för "— Man kan inte förutsätta att alla som söker försörjnings stöd har behov av en kompetenshöjande åtgärd. Det finns de som är tillfälligt arbetslösa eller har slutfört sina studier och väntar på jobb och kanske inte då behöver en sådan insats. Vi förstår inte riktigt anledningen till att man gör en sådan här generell riktlinje, säger Gabriel Olsson, inspektör på Socialstyrelsen." Likhet inför lagen kräver primärt att man i utredningen av behovet eller lämpligheten i en insats skall bedöma lika fall lika såväl likheter som olikheter  . och eftersom det knappast kan vara så att alla fall är lika i Landskrona men man trotts det använder en kollekriv obligatorisk insatts finner jag inte annat än att kravet på likhet inför lagen och följande  lagtexter i socialtjänstlagen har åsidosatts
 Kap3  3§ Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.
   För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
   Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596).
4 kap §1  1 § /Träder i kraft I:2010-03-01/ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
   Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
   Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).

Vad gäller Socialtjänstlagens drag av Ramlag utan faktiskt tillämpbara specifika rätts regler som kan tillämpas av en domstol så vill jag framföra att en sådan lag är ett hot mot definitionen av en rättstat just för att den lämnar stort utrymme för godtycke. Jag ser därför att en framtida författnings domstol inte bara skall kunna lägga veto eller återremritera ärenden till riksdagen med krav på att de underställs avancerad majoritet ( minst 66% av rösterna )  mot  Lagförslag som strider mot Grundlagens bokstav utan att den även bör kunna stoppa lagförslag som genom sin utformning ger utrymme för godtycke i en omfattning som är omotiverat stor  i relation till det som lagen skall reglera enligt förarbetena och motivbeskrivningen till Lagen i fråga. Lagrådets funktion bör kvarstå som i dag med den enda förändringen att Lagrådet blir remissinstans till Författnings domstolen  om Lagstiftaren ej själv begärt ut yttrande från Lagrådet. Jag vill påminna om namninsamlingen från Medborgarättsrörelsen MRR som ni kan medverka till att sprida via olika media ( http://www.forfattningsdomstol.se/  ) Jag vill påstå att en debatt om en författnings domstols mandat och sammansättning är minst lika viktig som debatten om Införandet av en Författnings domstol i sig. Uppenbarhets-rekvisitet i grundlagen är en konflikt med en rimlig omfattning av en författnings domstols mandat.
Jag föreslår att Länken till namninsamlingen  om Författnings domstol läggs ut på NKMR,s huvudsida.
Själv har jag börjat sprida namninsamlingar åt  MRR  här på orten med bra resultat.Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #7 skrivet: 01 april 2010, 06:28:15 AM »
Citera
OAVSETT VILKEN LAG DET GÄLLER.

kOMMUNERNA BRYTER MOT DE FLESTA LAGAR

http://hd.se/landskrona/2010/03/22/landskronas-socialtjanst-far-pa/

Enskilda politiker  Kommunen i fråga förefaller utav artikelns innehåll att döma försvara modellen . Rent juridiskt i förhållande till den övergripande definitionen av en rättstat följer att "Lika fall skall behandlas Lika och olika fall skall behandlas olika " DVS  att kravet på likhet inför lagen i Domstol såväl som i Förvaltnings myndighet måste grunda sig på att följa den grundläggande principen om Likhet inför Lagen,, Det är i relation till denna princip som sådana här kollektiva mot prestationer känns absurda . som Länstyrelsen ger uttryck för "— Man kan inte förutsätta att alla som söker försörjnings stöd har behov av en kompetenshöjande åtgärd. Det finns de som är tillfälligt arbetslösa eller har slutfört sina studier och väntar på jobb och kanske inte då behöver en sådan insats. Vi förstår inte riktigt anledningen till att man gör en sådan här generell riktlinje, säger Gabriel Olsson, inspektör på Socialstyrelsen." Likhet inför lagen kräver primärt att man i utredningen av behovet eller lämpligheten i en insats skall bedöma lika fall lika såväl likheter som olikheter  . och eftersom det knappast kan vara så att alla fall är lika i Landskrona men man trotts det använder en kollekriv obligatorisk insatts finner jag inte annat än att kravet på likhet inför lagen och följande  lagtexter i socialtjänstlagen har åsidosatts
 Kap3  3§ Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.
   För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
   Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596).
4 kap §1  1 § /Träder i kraft I:2010-03-01/ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
   Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
   Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).

Vad gäller Socialtjänstlagens drag av Ramlag utan faktiskt tillämpbara specifika rätts regler som kan tillämpas av en domstol så vill jag framföra att en sådan lag är ett hot mot definitionen av en rättstat just för att den lämnar stort utrymme för godtycke. Jag ser därför att en framtida författnings domstol inte bara skall kunna lägga veto eller återremritera ärenden till riksdagen med krav på att de underställs avancerad majoritet ( minst 66% av rösterna )  mot  Lagförslag som strider mot Grundlagens bokstav utan att den även bör kunna stoppa lagförslag som genom sin utformning ger utrymme för godtycke i en omfattning som är omotiverat stor  i relation till det som lagen skall reglera enligt förarbetena och motivbeskrivningen till Lagen i fråga. Lagrådets funktion bör kvarstå som i dag med den enda förändringen att Lagrådet blir remissinstans till Författnings domstolen  om Lagstiftaren ej själv begärt ut yttrande från Lagrådet. Jag vill påminna om namninsamlingen från Medborgarättsrörelsen MRR som ni kan medverka till att sprida via olika media ( http://www.forfattningsdomstol.se/  ) Jag vill påstå att en debatt om en författnings domstols mandat och sammansättning är minst lika viktig som debatten om Införandet av en Författnings domstol i sig. Uppenbarhets-rekvisitet i grundlagen är en konflikt med en rimlig omfattning av en författnings domstols mandat.
Jag föreslår att Länken till namninsamlingen  om Författnings domstol läggs ut på NKMR,s huvudsida.
Själv har jag börjat sprida namninsamlingar åt  MRR  här på orten med bra resultat.Socialförvaltningens anställda skyddas av hela 17 generalklausuler, inte en enda av de lagar och förordningar som möjligen kan åberopas gäller.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Tanten

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 86
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #8 skrivet: 01 april 2010, 11:27:37 AM »
Jag kan ställa upp. Jag har under flera år misshandlats i rullorna. Barnen har farit mycket illa men jag har nu äntligen fått rätsida på det hela och barnen är hemma.

Jag har i stort sett alla handlingar hemma och det som är mest skrämmande är att alla övergrepp har skett med socialtjänstens kunskap.

Fick till slut byta förvaltning och de sitter bara och skakar på huvudet åt tidigare dokumentation och hela hanteringen.

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: "MAKTMISSBRUK i det sociala arbetet i Sverige"
« Svar #9 skrivet: 01 april 2010, 12:24:55 PM »
Till Mats

Se mitt blogginlägg i denna fråga (inkl. nu tillhörande 3 kommentarer). Blogg-länken finns i min profil här i detta forum.

Inte ens länsrätterna bryr sig om dessa lagbrott.
Jag fick leva på 50 kr/dag under sammantaget 24 månader, inkl. att soc avslog medel till hyran under 2 + 8 månader.
Länsrätten lyfte inte ens ett ögonbryn över detta. KR lämnade inget prövn.tillstånd.
LR skrev enbart: "avhysningsrisk föreligger".
Sedan skrev soc i dokumentationen: "Kvinnan har försummat att betala hyran".
Hälsningar XENIA