Författare Ämne: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar  (läst 2252 gånger)

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« skrivet: 25 februari 2010, 14:34:52 PM »
    

Hej jag är ny medlem på detta forum , och jag vill till att börja med att tacka alla de ideella krafter som gör detta  Forum  möjligt.

Min dotter har varit LVU omhändertagen sedan 2 ,halvt år tillbaka . Rättsrötan i förhållande till denna Placering kommer jag återge i detalj senare.

Vad jag i detta inlägg vill belysa är det orimliga i att Kommunen begär ut ekonomisk ersättning från De bioligiska föräldrarna för kostnader för placeringen.

Jag har fått en skrivelse från Enhetschefen i min kommun (Stenungsund) med innebörden att jag kommer undergå en  "Ekonomisk prövning  av min möjlighet att bidra med  till kommunens kostnader för  men dotters placering "

Som stöd för sin  begäran och  påtalade rätt att fakturera oss åberopar kommunen
1: 7 kap FB .7 kap. Om underhållsskyldighet
1 § Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Lag (2001:1136).

2:SOL 8 kap § 1 : Avgifter

1 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.
   Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
   Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.

Kommunen åberopar rätten till ersättningsskyldighet  enligt ovanstående Lagtexter och tillmäter inte omständigheten att det är en ofrivillig insatts något värde.

Jag undrar om fler av er råkat ut för samma sjuka  begäran?
« Senast ändrad: 10 april 2010, 14:01:19 PM av Mats Larsson »

Tanten

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 86
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2010, 22:20:05 PM »
Ja, men då jag snabbt kunder redovisa min inkomst, mina utgifter samt mina kostnader vid umgänge och därigenom påtala att det inte var "skäligt" att jag skulle bistå så fick jag ett beslut på att jag inte var skyldig att bistå med pengar.

Glöm inte att ta upp a-kassa, umgängesresor och övriga kostnader kring detta. El, telefon, hyra och andra utgifter som ingår i Norm samt ingår i det som räknas som godkända utgifter utanför norm.
Finns det övriga barn så skall underhåll/kostnader för dem tas upp.
Ni är inte skyldiga att skicka några verifikat så ni kan avrunda siffrorna......de kan komma att kräva in verifikat men oftast räcker det med en begäran om omprövning, skicka den till chefen, inte till handläggaren.

Lycka till