Frfattare mne: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar  (lst 7332 gnger)

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« skrivet: 18 februari 2010, 17:45:37 PM »
Hej jag är ny medlem på detta forum , och jag vill till att börja med att tacka alla de ideella krafter som gör detta  Forum  möjligt.

Min dotter har varit LVU omhändertagen sedan 2 ,halvt år tillbaka . Rättsrötan i förhållande till denna Placering kommer jag återge i detalj senare.

Vad jag i detta inlägg vill belysa är det orimliga i att Kommunen begär ut ekonomisk ersättning från De bioligiska föräldrarna för kostnader för placeringen.

Jag har fått en skrivelse från Enhetschefen i min kommun (Stenungsund) med innebörden att jag kommer undergå en  "Ekonomisk prövning  av min möjlighet att bidra med  till kommunens kostnader för  men dotters placering "

Som stöd för sin  begäran och  påtalade rätt att fakturera oss åberopar kommunen
1: 7 kap FB .7 kap. Om underhållsskyldighet
1 § Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Lag (2001:1136).


2:SOL 8 kap § 1 : Avgifter

1 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.
   Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
   Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.


Kommunen åberopar rätten till ersättningsskyldighet  enligt ovanstående Lagtexter och tillmäter inte omständigheten att det är en ofrivillig insatts något värde.

Jag undrar om fler av er råkat ut för samma sjuka  begäran?

Det är en sak att Bli offer för  brott mot mänskliga rättigheter och se att en stor del av sina skattepengar går till att betala Fosterhemsfamiljerna oskäliga belopp för att verkställa brotten. Men när de dessutom begär pengar från offret för Brottet för att ersätta kostnaderna för de samma Brott l handlar det om farchistisk provokation !!

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2010, 07:04:15 AM »
Hej jag är ny medlem på detta forum , och jag vill till att börja med att tacka alla de ideella krafter som gör detta  Forum  möjligt.

Min dotter har varit LVU omhändertagen sedan 2 ,halvt år tillbaka . Rättsrötan i förhållande till denna Placering kommer jag återge i detalj senare.

Vad jag i detta inlägg vill belysa är det orimliga i att Kommunen begär ut ekonomisk ersättning från De bioligiska föräldrarna för kostnader för placeringen.

Jag har fått en skrivelse från Enhetschefen i min kommun (Stenungsund) med innebörden att jag kommer undergå en  "Ekonomisk prövning  av min möjlighet att bidra med  till kommunens kostnader för  men dotters placering "

Som stöd för sin  begäran och  påtalade rätt att fakturera oss åberopar kommunen
1: 7 kap FB .7 kap. Om underhållsskyldighet
1 § Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Lag (2001:1136).


2:SOL 8 kap § 1 : Avgifter

1 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.
   Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
   Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.


Kommunen åberopar rätten till ersättningsskyldighet  enligt ovanstående Lagtexter och tillmäter inte omständigheten att det är en ofrivillig insatts något värde.

Jag undrar om fler av er råkat ut för samma sjuka  begäran?

Det är en sak att Bli offer för  brott mot mänskliga rättigheter och se att en stor del av sina skattepengar går till att betala Fosterhemsfamiljerna oskäliga belopp för att verkställa brotten. Men när de dessutom begär pengar från offret för Brottet för att ersätta kostnaderna för de samma Brott l handlar det om farchistisk provokation !!

Ja det är fullkomligt avskyvärt. De har förlorat respekten för oss för länge sedan.Detta gör de för att kunna skratta åt oss ! Undrar om det är fler som har förstått detta ? En ockupationsmakt hade uppfört sig bättre mot oss, de skulle åtminstone låta vara barn var ifred, även om vi skulle få lida på många andra sätt. Förhoppningsvis kommer någon politisk grupp i sverige göra slut på fascismen med våldsamma metoder, eller så får vi fortsätta vänta på våra befriare !
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2010, 13:05:08 PM »
-Icke-våld- Det är både en strategi och en filosofi som förkastar våld som ett medel för att åstadkomma förändring,
och i stället syftar till att ändra maktförhållandena genom bestämda fall av underlåtenhet (vägran att göra något)
 eller konfrontation (aktivt utmana status quo). Det är en metod för att förändra sinnet hos både förtryckare och förtryckta,
så att en ny verklighet kan byggas på olika uppfattningar om den "andra".

De många taktikerna för icke-våld kan delas in i tre breda kategorier:

1) civil olydnad: när individer eller en grupp vägrar att lyda regler och lagar, vilket underminerar makt förtryckare.
 Till exempel Lämna landet med sitt  barn i ett inledande skede,
vägra att respektera lagar som förbjuder protestaktioner genom demonstrationer,
och att inte betala ersättning för fosterhemsplacering .

2) Reverse Strike: Innebär samhällsbyggande och skapandet av alternativa solidaritetssystem genom forum som detta,
 i syfte att göra människor mindre beroende av systemen och deras förtryckare som inte betalar Ombud fullt ut om de lägger ner erforderliga resurser i sina LVU mål
 eller gallrar bort de barnombud som tycker att vården skall upphöra.
Genom att ideellt  tillhandahålla Juridisk hjälp som i avsevärd grad ökar den enskildes möjlighet att driva fall till internationell Rätt ,
eller att åstakomma prövning av ett omhändertagande i svensk Domstol utifrån EU konventionen.Att verka för att En Författningsdomstol införs i Sverige.
Att aktivt konfrontera politiker om oegentligheter genom insändare till tidningar.

3) Direct Action: Dessa är symboliska åtgärder som specifikt riktar sig till få bred sympati eller uttrycka personliga sorg genom ex media ,
 åsikter och engagemang för en rättvis sak. Direkt aktion kan ta många former längs spektrumet mellan självsäkerhet och aggressivitet.

Framgångsrika icke-våldsamma kampanjer utnyttjar effektivt alla dessa tre metoder samtidigt.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2010, 17:04:45 PM »
-Icke-våld- Det är både en strategi och en filosofi som förkastar våld som ett medel för att åstadkomma förändring,
och i stället syftar till att ändra maktförhållandena genom bestämda fall av underlåtenhet (vägran att göra något)
 eller konfrontation (aktivt utmana status quo). Det är en metod för att förändra sinnet hos både förtryckare och förtryckta,
så att en ny verklighet kan byggas på olika uppfattningar om den "andra".

De många taktikerna för icke-våld kan delas in i tre breda kategorier:

1) civil olydnad: när individer eller en grupp vägrar att lyda regler och lagar, vilket underminerar makt förtryckare.
 Till exempel Lämna landet med sitt  barn i ett inledande skede,
vägra att respektera lagar som förbjuder protestaktioner genom demonstrationer,
och att inte betala ersättning för fosterhemsplacering .

2) Reverse Strike: Innebär samhällsbyggande och skapandet av alternativa solidaritetssystem genom forum som detta,
 i syfte att göra människor mindre beroende av systemen och deras förtryckare som inte betalar Ombud fullt ut om de lägger ner erforderliga resurser i sina LVU mål
 eller gallrar bort de barnombud som tycker att vården skall upphöra.
Genom att ideellt  tillhandahålla Juridisk hjälp som i avsevärd grad ökar den enskildes möjlighet att driva fall till internationell Rätt ,
eller att åstakomma prövning av ett omhändertagande i svensk Domstol utifrån EU konventionen.Att verka för att En Författningsdomstol införs i Sverige.
Att aktivt konfrontera politiker om oegentligheter genom insändare till tidningar.

3) Direct Action: Dessa är symboliska åtgärder som specifikt riktar sig till få bred sympati eller uttrycka personliga sorg genom ex media ,
 åsikter och engagemang för en rättvis sak. Direkt aktion kan ta många former längs spektrumet mellan självsäkerhet och aggressivitet.

Framgångsrika icke-våldsamma kampanjer utnyttjar effektivt alla dessa tre metoder samtidigt.

Jag är själv kristet socialkonservativ. Förr var jag kommunist. Problemet är att pacifismen är gjord för att verka inom en rättstat, åtminstone i dess mest reviderade form att myndigheterna har några skyldigheter de måste låtsas uppfylla. Pacifism fungerar inte mot öppen ondska, som nazism.Myndigheterna kan i detta fall med andra medel än öppet våld behålla makten.Är det jämförbart med nazism ? Denna ondska och nazism påverkar ännu inte alla, men för de som drabbats är det jämförbart med öppen nazism och ondska. Du har tydligen blivit utsatt för en metod som myndighetsbrottslingarna lärt från Kina.  När de avrättat en fånge, skickar de räkningen på pistolkulan till fångens anhöriga.

Inte "varför", utan bara "därför". När de skickar ditt barn till ett privat HBT-hem där 70% av de "vårdade" går ut i brottslighet och kriminalitet, och de tar ut 30 000 kr i månaden av samhället för "vården", så får du dessutom vara med och betala deras kostnader för vården, så att de får sina pengar orörda.

Ingen kan väl tro att myndigheterna handlar så annat än uppsåtligt. Inte heller skickar de kinesiska myndigheterna räkningen på pistolkulan till den avrättades anhöriga, därför att de tycker att de anhöriga ska göra rätt för sig. Precis som du säger, så handlar det om en avsiktlig provokation av folk som de vet definitivt är oskyldiga till vad som skett, men har känslomässiga band till den drabbade.

Genom att myndigheterna öppet tar ställning för brottsligt tänkande och demonstrerar att de gör precis hur de vill, och att de inte ens tänker låta hederlighet och moral stå i deras väg, siktar de mot den absoluta gudlösa makten, och bryr sig inte ens om att detta kommer att räknas som öppen ondska.

Pacifismens huvudtes är att alla människor har ett samvete, och genom att vädja till det offentliga samvete, eller till gärningsmannens samvete, tillsammans med en opinion, kommer gärningsmännen att falla tillföga, genom att de tvingas kapitulera för de inre krafter som satt sig i rörelse inom dem.

Men detta är satans egna myndigheter. Granskar man socialförvaltningarna och de administrativa domstolarna,samt JO, så ser man organisationer som är mänsklighetens fiender. Bara brottslighet, strukturen är brottslig, inklusive de enskilda personer som jobbat kvar där utan att säga upp sig eller bli avskedade för hederlighet. De utgör sammantaget en ockupationsmakt, men än mer grym än en utländsk ockupationsmakt. Om du läser igenom inläggen här bakåt, och kollar upp systersiter för fosterbarn och stödsiter för de som drabbats av LVU, kommer du att finna att det är mycket ovanligt att "målgruppen" för LVU-ingripanden drogmissbrukare, våldsamma och psykiskt sjuka nästan inte alls finns bland de som utsätts för denna myndighetsbrottslighet. De som huvudsakligen drabbas av detta är intellektuella och stridbara människor. När ens egna barn ligger på tortyrbänken tystnar även de mest påstridiga. Detta handlar om en hemlig säkerhetspolis som försöker kontrollera medborgarna med terror, och förstör deras liv om de inte med självcensur antar den mening som är dem anbefallda.

Här kan du hitta den ena historien värre än den andra. Barn till föräldrar som utövar aktivt föräldraskap, med barn som ligger flera år före i skolan. Som sedan får dem LVU:ade på grund av två trasiga tänder och privat hemundervisning vilket resulterar i tillfällig rätt att träffa dem några timmar i månaden. Så kan det gå om man utövar kritisk journalistik!

Pacifism är nog varje vettig medborgares ingång i denna kamp, men jag tror inte att det är  kampens utgång mot kriminella myndigheter. Jag hoppas att någon som inget längre har att förlora ska ge dessa mördare det straff de förtjänar. Så att det blir känd för alla vilket priset är när barnslavhandlarna stjäl barn från deras föräldrar. Det är ingalunda som dessa mördare tror: att alla ska stå och argumentera förtvivlat då ! Den som gör så mot dessa våra minsta förtjänar de värsta straffen.

 "Nationen" sverige är totalt utskämd inför världen. Just nu pågår en utredning om asocialas brott. Utredarna har gråtit och sparkat i dörrar. Ändå har de endast fått i uppdrag att utreda fram till för 30 år sedan, och enbart fosterhems och barnhems placeringar. Det slutliga släppet för utredningen kommer i augusti.

Samtidigt har Haagkommissionen kallat sveriges socialnämnder till förhör. Ganska unikt att de ingriper direkt precis som att sverige inte ens är en provins av EU. Men man har sedan tidigare konstaterat att socialförvaltningarna inte hörsammar ens regeringsrätt eller europadomstol, och att svenska regeringen inte gjort något åt detta. Verkar som att sveriges fundament har frätts bort, och inte bara rättstaten.Jag hoppas att dessa myndigheter samt socialstyrelsen ställs under tvångsförvaltning av EU, eftersom det sedan länge är dokumenterat att den svenska regeringen inte förmår att göra någonting åt denna ondska.Jag betvivlar även att de svenska medborgarna har den själsliga och moraliska styrka som krävs, eftersom de ondskefulla attackerna är selekterade, och massmedia kontrar kritiken genom att desinformera allmänheten att asociala gör alltför få ingripanden, och att "verkligheten är mycket värre" med en hänvisning till hemlig bevisning.

Jag läser just nu Brita Sundberg-Weitmans bok "Sverige och rättstaten på 2000-talet" ISBN 978-91-7223-329-4. Hon har tidigare skrivit "Rättstaten åter!". Jag har läst den styckevis, eftersom jag inte orkar höra om all denna ondska vid ett och samma tillfälle. Nu håller jag på med hennes  avslutande utredning på sista sidorna i boken om JO:s  svar till de som har anmält myndighetsbrottslighet utövad av asociala. Hundratals ärenden redovisade i anonymiserad form: totalt hårresande brott där asociala inte ens brytt sig om att meddela föräldrarna att de stulit barnet ! Att de tagit barnet på rena påståenden de inte ens brytt sig om att bevisa, och att barnet aldrig fått komma tillbaka. Generellt har föräldrarna beskyllts för att vara drogmissbrukare trots att ingen dokumentation funnits om detta.JO svarade  att han inte finner att något i deras framställan framkommit som han finner vara orsak till ingripande. När jag läst de sista sidorna i boken jag köpte i somras där denna utredning om JO fanns, bet jag mig av ilska i handen så att det blödde. Som Jeanette som de stal barnet från skrev här " Lever jag i helvetet eller i en havererad rättstat ?" Kanske i helvetet, eller möjligen i Kafka-Sverige.
« Senast ndrad: 19 februari 2010, 17:46:39 PM av Avos »
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 14:30:40 PM »
Min utgångspunkt i relation till det jag hittills läst angående de grava oegentligheter som föreligger inom MyndighetSverige tillsammans med mina egna erfarenheter därav är att jag så långt det är möjligt SKALL  behålla objektivitet . Om jag förlorar objektivitet ( vilket  lätt sker utifrån den frustration jag känner gentemot mitt enskilda fall ) Kan jag lätt skapa situationer  som kan användas emot mig .. Om jag ser  hela landets socialtjänst som korumperad och att det inte finns Goda element kvar är jag inte bättre än de personerna som missbrukar makten och är roten till de missförhållanden som föreligger . Om jag långsiktigt skall ha möjlighet att medverka till förändring måste jag bedöma individer och inte grupper av individer . Först då kan jag i samarbete med andra som besitter dessa egenskaper vinna framgång .Anarki är inte ett alternativ som främjar barnens bästa eftersom de oroligheter och den instabilitet som då uppkommer är mycket farlig.

VI vinner först om vi om och om igen gentemot de fall där oegentligheter föreligger utmanar motparten genom att föra ut uppgifter till media i syfte att väcka allmänheten . Genom att om och om igen driva fall till EU domstolen . genom att om och om igen överklaga de mål där oegentligheter föreligger.
För  att vinna mot oegentligheter behövs mycket kunskap . för att infiltrera ett korrumperat system behövs samarbete med de verktyg man har för att kunna infiltrera. Om vi på sikt skall kunna nå fram till de goda krafter som finns kvar i myndighetsstrukturen MÅSTE VI  behålla objektivitet så att dessa krafter ser att vi verkligen är en resurs för att återuppbygga rättssäkerheten . Provokation från ett korrumperat system har ofta som agenda att förutom att åstadkomma den utgången de söker i det enskilda fallet , även att provocera fram motangrepp som de kan använd som grund för att ytterligare radikalisera sina agendor genom ex undantagstillstånd . Låt oss än en tid inte provoceras till Krig utan aktivt  bygga nätverk som detta och bli starkare. Jag ser Ondskan , jag är inte blind för den men jag vet att vi tillsammans kan vinna över den utan att bli en del av den i ett krig som kan skada de vi skall beskydda .

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 18:31:51 PM »
Den 13 mars 1999 skrev jag manuset: Ska jag betala fosterhemmet ?

Efter diskussioner med mina "bollplankar" valde jag att inte publicerat det, men här följer de första styckena:
 
"Det har inträffat att flera av mina klienter har sänt kopior av brev där den myndighet som har fosterhemsplacerat deras barn kräver att de ska betala underhåll till fosterhemmet som har valts att "vårda" barnet.

Eftersom föräldrarna anser att tvångsomhändertagandet och fosterhemsplaceringen av deras barn var helt onödigt, blir de milt uttryckt, mycket förbannade över socialarbetarnas begäran, som de anser vara en ren provokation. En av mina klienter, Nina, uttryckte sig enligt följande: "Först tar dom mitt barn, sen kräver dom att jag skall betala för placeringen hos den barnlösa tanten. Det kan inte vara rätt!"

Vissa socialförvaltningar meddelar föräldrarna om sin underhållsskyldighet genom utsändande av ett brev. I Ninas fall - och flera andra fall som jag har kommit i kontakt med - har socialtjänsten meddelat beslut om månatliga bidrag till fosterhemmet. Till uppfyllande av sin underhållsskyldighet gentemot sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn, meddelar socialtjänsten föräldrarna ett postgirokontonummer för inbetalning.
Hittills har samtliga mina klienter med tvångsomhändertagna barn motsatt sig att betala barnets vistelse i fosterhemmet. Socialtjänsten har därvid jämkat sina krav till noll."

Det är kanske dags att jag dammar av manuset och publicera det på NKMR:s hemsida.

emmani

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 5
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010, 20:27:31 PM »
Ett väldigt intressant ämne detta.
Håller fullständigt med om att det är en vidrig åtgärd.
Varför ska man tvingas betala underhåll när man som förälder totalt motsätter
sig placeringen av barnet. De allra flesta föräldrar klarar faktiskt av att ta hand
om sina barn själv
Fosterhemsföräldrarna får ju barnbidraget eftersom barnet/ barnen bor hos dem - föräldrarna
har INGENTING. DE borde få betalt för all "sveda och värk" orsakade av vår kära socialnämnd.
vore intressant att veta hur många som har vågat opponera sig och struntat i att betala....
Min dotter och f.d. svärson betalar varje månad - båda två - för sitt lvu:ade barn....
Det gör mig rosenrasande eftersom soc förstörde en hel familj till ingen nytta...  >:(

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 08:57:25 AM »
Min utgångspunkt i relation till det jag hittills läst angående de grava oegentligheter som föreligger inom MyndighetSverige tillsammans med mina egna erfarenheter därav är att jag så långt det är möjligt SKALL  behålla objektivitet .

 Jag har givetvis inte menat att du ska överge sakligheten och istället HITTA PÅ påståenden om asociala. För oss som drabbats av asociala finns det verkligen inte orsak att hitta på någonting. De har begått hundratals brott mot mig, och mitt sinne räcker inte till för att förstå dem alla, de dyker upp som backflash ibland då jag blir påmind om ytterligare brott de gjort, men som jag inte orkar tänka på. Varför  hitta på saker då livet redan har blivit en skräckfilm ?

Om du med objektivitet menar vänligt bemötande, tror jag att mötet mellan brottsoffer och gärningsman måste undvikas. Det rekommenderas av alla som sysslar med sådant att brottsoffer och gärningsman inte bör träffas, utan endast kommunicera skriftligen. Orsaken är att närkontakt med själva din uppenbarelse  leder till att de triggas att begå nya brott. En svår situation som kanske inte ens går att lösa. Objektiviteten ska ju inte värnas av den som redan är part i målet, utan omständigheterna ska ju vara sådana att den som redan är brottsoffer inte ska utredas av sin motpart. För om brottsoffret i denna situation i talan i egen sak ska påpekar sin objektivitet, kommer gäningsmannen naturligtvis att hånskratta. Brottsoffer kan nog inte komma längre än att vara sakliga och korrekta.

Om jag förlorar objektivitet ( vilket  lätt sker utifrån den frustration jag känner gentemot mitt enskilda fall ) Kan jag lätt skapa situationer  som kan användas emot mig

Mycket svår situation det här. En myndighet har begått brott mot dig. Du måste vända dig till:  - en myndighet ! Naturligtvis kunde myndigheterna gjort det lättare än vad de har gjort. De har snarare istället medvetet utnyttjat sin jävs-situation, för att medvetet framkalla en närkonfrontation mellan brottsoffer och gärningsman.  I en sådan situation är du default inte att räkna som oberoende, vilket ju utesluter objektivitet. Även om du försöker TÄNKA dig ur detta dilemma kommer du likväl att vara motpart, då du inte kan vara motpart och  "utomstående utredare" samtidigt. Märk väl: asociala är i länsrätten utredare och motpart samtidigt! Detta bör man inte glömma bort att påpeka, eftersom de brukar ösa beskyllningar om jävs-situationer över de som drabbas av dem.

Om jag ser  hela landets socialtjänst som korumperad och att det inte finns Goda element kvar är jag inte bättre än de personerna som missbrukar makten och är roten till de missförhållanden som föreligger

Om du har inställningen att du ska inrikta dig på objektivitet, blir det ju ett problem om du menar att du MÅSTE se asociala som i grunden besjälade av en god vilja.Det kan då bli så att du kan få problem med att ta åt dig viktiga fakta om asociala. Objektivitet kan i sådana fall innebära att man motsätter sig samarbete med brottslingar, just därför att detta skulle skada objektiviteten. Det finns erfarenheter  i kontakter med asociala som visar att de som samarbetat med dem har nästan undantagslöst råkat illa ut, de som gjort motstånd har till slut vunnit. Utredningarna är brottsliga, strukturen är brottslig, denna struktur och de  som befolkat denna struktur sedan decennier  är en struktur fylld av exempelvis brottslingar.

Den verkliga chocken får man när man går vidare från att man tror att man attackerats av några få totalt inkompetenta och brottsliga idioter, och går vidare till hemsidor som dessa, och finner att ute på nätet finns det INGA hederliga socialsekreterare i Sverige som beklagar sina kollegors brott ( utom Ulla Wall-Johansson http://www.nkmr.org/bara_ett_glas_mjolk.htm ) och du kommer att finna tusentals andra som drabbats liksom dig på det stora antal siter som skapats för att bekämpa denna myndighetsbrottslighet. Hur kan det vara så ?!

När du sedan går vidare och granskar socialas struktur, och upptäcker att den är SKAPAD för att begå brott, och mer liknar en hemlig säkerhetstjänst avsedd för terror, att länsrätten är en politisk tribunal med omvänd bevisbörda, att asociala både är utredare och motpart i länsrätten etc så får man en CHOCK och utbrister "ÄR DETTA HELVETET, ELLER LEVER JAG I EN HAVERERAD RÄTTSTAT!?"

När du sedan upptäcker att fosterföräldrar och behandlingshem får mellan 18-30 000 kr / månaden per barn (fosterföräldrar får ha upp till 8  barn) för  att hålla kidnappade barn fångna, och att allt detta är organiserad slavhandel med stulna barn som inbringar 23 miljarder per år, varav 11 miljarder i fosterhemsersättningar (10 år  gamla siffror), så inser du att det är inte narkotikaindustrin som är sveriges största kriminella industri.

När du hör asociala öppet medge att de inte tar barn som verkligen skulle behöva åka på fosterhem, eftersom det är svårt att placera sådana barn. Fosterföräldrarna vill inte ha barn som skär sönder skinnsofforna, stjäl och sätter eld på uthusen. De vill ha färska , fina, intelligenta , blonda och blåögda barn, nystulna från helt vanliga hem. SS Jill Thomelius jag talade med en gång medgav öppet asocialas kriminella roll:  "Sociala är inte till för att hjälpa barn och familjer som har problem" .Det ska dessutom bli en bra affär, så att en av fosterföräldrarna kan säga upp sig från arbetet och vara hemma med barnen. Många som startar företag  börjar med att skaffa fosterbarn, så att de får en säkerhet medan de kör in företaget.De små slavarna är dessutom god arbetskraft ! "Jobba på nu bara, så får du kanske komma hem !"  När det sedan är dags att barnet ska prövas för utskrivning, så är fosterföräldern remissinstans. Fosterföräldern som sagt upp sig från jobbet och lever på slavhandeln. Vad ska fosterföräldern svara i remissutlåtandet tror du ?

Först då kan jag i samarbete med andra som besitter dessa egenskaper vinna framgång   

Jag tror att du kommer att finna de du behöver samarbeta med, men jag tror inte att du kommer att finna dem på sociala.

... Om jag långsiktigt skall ha möjlighet att medverka till förändring måste jag bedöma individer och inte grupper av individer . Först då kan jag i samarbete med andra som besitter dessa egenskaper vinna framgång

Jag tror att du kommer precis som du har sagt, att finna grupper av individer som var och en enskilt kan prövas och finnas trovärdiga och dugliga att fungera som inspirations och kunskapskällor för att gå vidare.


VI vinner först om vi om och om igen gentemot de fall där oegentligheter föreligger utmanar motparten genom att föra ut uppgifter till media i syfte att väcka allmänheten .
 

Media är skurkar, men om vi gemensamt ökar trycket tillräckligt mycket, så blir de tvungna att läcka ut innehållet. Vi har ju våra egna medier, det är det viktigaste.

Genom att om och om igen driva fall till EU domstolen . genom att om och om igen överklaga de mål där oegentligheter föreligger.

Handläggningstiden för mål i europadomstolen är 8 år, och de tar bara upp pilotfall. De domstol man ska vända sig till är de svenska administrativa domstolarna. De är politiska tribunaler. Det kan bli så att många blir tvungna att gå dit. Men man bör hålla sig borta därifrån. Om man ändå är tvungen kan det krävas ganska mycket, man måste ta reda själv på vägarna, eftersom advokater bara kan hjälpa klienterna där det finns juridiska vägar, vilket man inte har mycket nytta av i en politisk tribunal med omvänd bevisbörda.

för att infiltrera ett korrumperat system behövs samarbete med de verktyg man har för att kunna infiltrera.

Varsågod. Jag har lämnat Ulla Wall-Johanssons länk, hon är den enda socialsekreteraren i Sverige någonsin som gått emot sin arbetsgivare. Du hittar inga fler på internet. Det finns också en biträdande socialchef som också avskedades för hederlighet.

Provokation från ett korrumperat system har ofta som agenda att förutom att åstadkomma den utgången de söker i det enskilda fallet , även att provocera fram motangrepp som de kan använd som grund för att ytterligare radikalisera sina agendor genom ex undantagstillstånd .

Problemet är att de initialt kommer att påpeka ditt jäv. Att de använder omvänd bevisbörda. Att du döms som skyldig genom förbindelse, och allt vad som där tillkommer i en brottslig stats agenda. Mycket riktigt som du säger kommer de att ta  fram kortet "barnens bästa". Barnens, Partiets, och Folket bästa. De tar sedan ditt barn som gisslan. Då gäller det att stå stark och inte göra eftergifter.
« Senast ndrad: 21 februari 2010, 09:47:32 AM av Avos »
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Reformera ondskan?
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 10:17:28 AM »
Här har tidigare diskuterats ämnet om sociala går att reformera, objektivitet, rätt bemötande mot en fiende som avsiktligt söker konfrontation och provokation för att kunna forshera utgången av de händelser som den brottsliga myndigheten själv satt igång. Att man i sitt tänkande och retorik störs av den starka fiendeskap som genererats av satkärringförvaltningen/ asociala/slavhandelsförvaltningen.

Genom att motparten har en så långtgående fientlig inställning, kan man  börja ifrågasätta sitt eget tänkande. Man vill ju minst av allt bli lik sin fiende !
Situationen liknar den som förekommer exempelvis i länder som hotas av fientlig ockupation. Ska man argumentera eller besvara fientligheterna ? Vanligen leder detta till att man ska göra båda, eftersom argumentationen isf förutsätts vara ett av de medel man ska använda för att bevara integriteten.

I den här situationen är problemet att asociala begår ett selektivt angrepp mot folket, och att de som angrips är ganska isolerade från varandra. Vi har kontakt via Internet, men lokalt är det mycket dålig kontakt. Man kan inte svära omkull socialförvaltningen, men man kan gärna slita av den all dess anständighetsförklädnad.

Naturligtvis är det ingen bra utgångspunkt att enbart vara offensiv. Defensiv argumentation är heller inte bra, då motparten naturligtvis försöker desarmera argumenten, eller vända dem tillbaka.

Det har talats om  att reformera asociala. Att SS ska skickas iväg på kurser, att de ska få tjänstelegitimation. Det vore en mycket olycklig utveckling, eftersom socialas hela tankegång är felaktig ifrån början.  Jag hoppas att man då menar att socialsekreterarna på något fängelse ska få få legitimation på att de är legitimerat ondskefulla brottslingar , och inte legitimation på något annat ?!

"Föräldraegenskaper" lär sig ännu ingen genom utbildning, och kommer heller aldrig någonsin att göra det. De värsta exemplen på avskyvärda föräldraegenskaper är nog socionomerna och fosterföräldrarnas beteende isf. Förståndshandikappade verkar ha mycket goda föräldraegenskaper, troligen därför att det liv som ges i hemmet är det mest naturliga för dem, och de sneglar inte på annat eller frestas lika lätt av detta.

Därför är socialförvaltningen den förvaltning vi aldrig någonsin behövde. Den borde ersättas av lagstiftning och specialutbildad polis, som har lite mer känsla för vad ett bevis är. Kompetensen om barn finns inte hos socionomen eller hos psykologen, utan hos barnets föräldrar. Men är det då det BÄSTA ? "Det bästa" finns någonstans. Någon är bättre förälder än mig, men det är definitivt inte en socionom ! Den sjuka tanken att det är myrstackens barnkammar-gendarmer som ska inneha en kompetens vad gäller individens behov kommer från dels en fascistisk ideologi, samt ekonomiska lagar om ekonomisk ackumulation där allt kan integreras för högre effektivitet och professionalitet. Denna galna tanke stöter man på då och då, exempelvis då jag en gång anonymt ringde föräldrajouren och en socialsekreterare på Gotland svarade. Hon svarade då "jag är mycket oroad för dina barn".  Se vem som talar !! Hon sitter på GOTLAND och "oroar" sig för mina barn !! Är detta det  "barnens bästa" man söker efter ?

Samhället är bara en kuliss, det är i familjen civilisationen och mänsklighetens ursprung ligger. Allt vad samhället organiserar är bara förgängligt och skenbart. Min äldre son som har en psykiatrisk diagnos vägras kvalificerad vård och aktivitetsersättning. Han kommer nu att hjälpa sig själv, vilket helt klart innebär en risk. Gymnasiet förstört, samt avgångsbetyget i 9:onde klass.

Är detta en synnerligt olycklig utgång av situationen ? Ingalunda! Det är det VANLIGA FALLET. Jag, exempelvis har sjukpension orsakad av myndighetstrakasserier och politisk svartlistning som orsakats av att jag vägrats fasta anställning sedan 1975, fastän jag har högskolebetyg. Jag fick ingen kvalificerad psykiatrisk hjälp innan de skickade iväg mig till sjukpension ! Har aldrig erbjudits psykolog.Faktiskt har ingen annan heller erbjudits sådant! Vem som får all den där hjälpen vi läser om i psykologiböckerna är förstås en gåta. Men denna arme av gendarmer är heller inte till för att "hjälpa" oss, de är till för att kontrollera ,registrera  och övervaka oss, för den stund de behöver bevaka sina intressen mot oss.
« Senast ndrad: 21 februari 2010, 10:45:40 AM av Avos »
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2010, 13:57:14 PM »
För att först återknyta till grundämnet så blev mitt svar till Enhetschefen följande "Som det är nu vill vi påminna er om att en revision av familjehemmets tillgängliga bidrag och ersättningar eventuellt  skulle ge vid handen att det ev.  finns 2 ersättningar med samma täckningsområde dvs barnbidraget och er ersättning till familjehemmet ..
I samband med att Fosterhemsfamiljen fick ersättning från Barnbidraget  borde  er ersättning till Fosterhemsfamiljen sänkts i motsvarande grad  för att den fortfarande skulle vara skälig. om så ej skett är det anmärkningsvärt inte bara för vår del utan även ev. från kommunens revisorer.

Om vi skulle betala något till er för att  täcka kostnaderna för "Vården " skulle vi indirekt ekonomiskt stödja ett brott mot de mänskliga rättigheterna enligt artikel 8 EU konventionen.

Det gör vi självfallet inte . Utan i den mån Faktura delges oss kommer vi invända mot betalningsansvar .
"

Det mest effektiva sättet att gentemot Domstol  bemöta en social utredning inför omhändertagande så att Domstolen Måhända förstår graden av omfattningen på vilket de blir manipulerade av Sociala är att använda deras egen strategi vad gäller attribution och tolka deras text utifrån attributionsteorin,(källa http://www.nkmr.org/Ondf.pdf)
Inledningsvis skall domstolen påminnas om följande :"Utredningsarbete och utredningsmetodik ska ske med kritisk-saklig utredningsmetodik. Detta innebär att ett antal grundkriterier måste uppfyllas såsom angivande av syfte, frågeställningar, precisering, källredovisning, förankring i konkreta data, prövning för och emot i hypotesarbetet och öppen redovisning av tankeled fram till slutsatsen. Utredaren bör alltså eftersträva lika principer som för vetenskapligt arbete. Osakliga utredningar kan medföra att olämpliga åtgärder vidtas. 6.Många sociala utredningar som görs avviker från föreskrivna regler. Texten kan för läsaren vara svårförståelig och innehålla irrelevant information finns med. Klienternas perspektiv utelämnas helt eller delvis samtidigt som en selektiv argumentering sker utifrån utredarens egna syfte.7 ”Ett osakligt förfarande vid utredningar verkar för att förföljande strategier uppkommer.”8 Förföljande strategi kan definieras som ”Mot personer och grupper riktade upprepade tanke- och handlingsmönster, vilka utifrån grundvärderingar om demokrati, rättssäkerhet, saklighet, självbestämmande, humanitet och att inte tillfoga skador fysiskt/psykiskt, kan bedömas som inte acceptabla.”

Därefter bemöts utredningens stycken ,meningar ,text   under följande textanalytiska grupper och bemöts med anklagelsen att vara manipulerande med stöd av dem :

Kvantitativ strategi. Utredaren presenterar stora mängder uppgifter som ofta är irrelevanta för att ge läsaren intrycket av att utredningen är väl genomarbetad. Genom kvantitet försöker utredaren skapa en upplevelse av kvalitet.

Patologiseringsstrategi. I denna strategi framställer utredaren aktörerna i utredningen som psykiskt sjuka och vårdbehövande. Utredaren tar till exempel hjälp av hela eller delar av läkarutlåtanden. Resursförnekande. Utredaren tenderar att uteslutande utreda brister hos aktörerna och samtidigt undanhålla deras resurser för läsaren.

Anmälan utifrån triviala tecken. Myndigheter, utredare, lärare m.fl. samtliga påverkade av förföljandet söker efter fenomen som kan stärka utredarens hypoteser. Man anmäler saker som för utomstående skulle tyckas vara obetydliga.

Språklig tankestyrningsstrategi. Utredaren använder sig av språket för att påverka läsaren till negativa tolkningar, en tankestyrning skapas hos läsaren. Värdeladdade ord och språkliga förstärkningar används för att ytterligare styra läsaren till negativa tolkningar i enlighet med utredarens uppfattning.

Övertro på egna experter. Utredaren litar blint på sina sakkunniga som läkare, psykologer m.fl. Deras utlåtande ifrågasätts sällan eller aldrig och det anses ej heller nödvändigt med en andra åsikt.

 Underförstådd personargument strategi mot modern/fadern. Utifrån textformuleringen skapar utredaren underförstådda antydningar om tidigare händelser/beteenden vilket medför att läsaren gör negativa tolkningar om nutiden.

 Omvänd successiv stegring. Genom inledande positiv information och efterföljande negativ information om samma händelse sker en omvänd successiv stegring. som förekomsten mellan positivt och negativt minskar sannolikheten att läsaren ska göra positiva tolkningar om utredningens aktörer.

 Förföljelse genom det fundamentala attributionsfelet. För att förklara olika beteenden och händelser riktar utredaren sin uppmärksamhet på aktörernas personliga egenskaper. Den omgivande miljöns inverkan på beteenden och händelser negligeras.15

 Negativ sammanhangsbetingad strategi. Diffus och till synes obetydlig information kan få en negativ tolkning beroende på i vilket sammanhang och hur den presenteras. Vag information medför olika tolkningsmöjligheter och sannolikheten att den ska tolkas negativt är stor efter-som läsaren i regel är inställd på negativa uppgifter om aktörerna.

Förutsättande strategi. Ut-redaren inleder undersökningen med att utgå ifrån att aktören har onda avsikter. Därmed kommer utredaren att tolka aktörernas agerande utifrån sina egna förutfattade meningar. Att utnyttja och förstora upp händelser. En till synes obetydlig händelse beskrivs, regisseras om och genererar till ytterligare förföljande av aktören

Maktens definition av verkligheten. Aktörer tenderar att tolkas som omedgörliga genom att de inte fogar sig efter de åtgärder socialtjänsten föreslår. Genom socialtjänstens definition av hur det egentligen skall vara diskrediteras aktörerna.

 Självgynnade attribution. Eventuella framgångar i utredningen och positiv information attribuerar utredaren till sig själv. Vid negativ information attribueras vanligtvis den som utreds.

Fabulering. Utredaren stegrar information så att den övergår från att vara osäker till att vara fastställd. Uppgifterna är vanligen inte preciserade och saknar sub-stans.

 Kompetensöverskridning. Uttalanden om aktörer där utredaren överskrider sitt eget kompetensområde och gör bedömningar inom andra yrkesområden.

Kränkande värde-ringar. Genom subjektiva uttalanden förs kränkande information fram om aktörerna. Informationen är ofta värderingar från utomstående vars relevans kan diskuteras.

Leta efter tendenser till beskrivningar att personliga drag hos Vårdnadshavaren utan relevans tillskrivs deras Föräldraförmåga på ett negativt sätt utan att det specificeras hur det påverkar Föräldraförmågan  :ex genom att framföra att föräldern är Isolerad från omgivningen och  delar av sitt nätverk så har de insinuerat att barnet per automatik även det blir isolerat ,vilket självfallet är en förhastad slutsats.

Med ovanstående har man uteslutit och ganska effektivt bemött den delen av utredningen som handlar om  subjektivt manipulerande av Domstolen. Därvid bör  man avslutningsvis påminna Domstolen att subjektiva tyckande ej skall tillmätas betydelse.
Då återstår att bemöta fakta  och återknyta till Bevis och indicier i fallet om det finns något så konkret återgett i socialens utredning.
söka tendenser till att  Utredaren utnyttjar tidigare åtgärder och ingrepp i familjen för att rättfärdiga nya.
Peka på tendenser till att utredaren använder externa irrelevanta omständigheter utanför  föräldrarnas möjlighet att påverka  till att "bevisa" personliga drag och koppla det på ett ospecifikt sätt till hur det påverkar föräldraförmågan.


Sedan vill jag återge några huvudspår om den enskildes möjlighet att i Svensk domstol åberopa EU konventionen.

SOU 1993:40 Del B s. 126 f.:
de svenska domstolarnas
och myndigheternas tolkning av konventionen bör --- göras med försiktighet
och lagstiftaren skall även i fortsättningen ha det primära ansvaret för att rättsreglerna
inte kommer i konflikt med konventionen och dess praxis. Europakonventionen
innehåller också en del vaga regler som ger ett betydande skön till de olika medlemsstaterna
att avgöra hur de önskar uppfylla konventionens krav. Även innebörden
och gränserna av detta skön bör i första hand klargöras av lagstiftaren. Vi anser
således att även efter en inkorporering av Europakonventionen bör den nuvarande
balansen mellan den lagstiftande och den dömande makten upprätthållas
.”

Prop. 1993/94:117 s 36:
Enligt regeringens
uppfattning bör den i vårt demokratiska statsskick grundade balansen mellan den
lagstiftande och dömande makten inte rubbas. Även om det generellt sett är så att
det inte finns några motsättningar mellan en inkorporerad Europakonventions
bestämmelser och annan lagstiftning, kan det inte helt uteslutas att det uppkommer
fall där det uppkommer fall där det kan ifrågasättas om en sådan konflikt
föreligger.”


Om en starkt restriktiv hållning präglar detta tolkningsmoment
släpps konventionen bildligt talat, inte in i det inhemska rättssystemet annat än
i det i konventionspraxis helt klarlagda och uppenbara fallen. Konventionens
betydelse för de enskilda individernas rättighetsskydd blir då i realiteten ganska
ringa i det inhemska systemet.
Men I den utsträckning som LVU lagen  inte medger rätt till att vården  skall upphöra , om svensk domstol inte direkt kan tillämpa konventionen, skulle den drabbade vara tvungen att vända sig direkt till Europadomstolen, vilket knappast kan stå i överensstämmelse med åtagandet att ge de rättigheter som anges i konventionen ett effektivt skydd”  Vad som efterfrågas är att Det inhemska systemet
tar Europadomstolens tidigare domar i  relation till Tvångsomhändertaganden under beaktande och att de ges den prejudicerande betydelse de borde ha för överensstämmelse med åtagandet att ge de rättigheter som anges i konventionen ett effektivt skydd som Konventionen själv stadgar.

 Europarättsspecialist  Jan Södergren:
 "De domare som utgår från den i Sverige hävdvunna demokratisynen
och uppfattningen om rättsväsendets återhållsamma roll, anammar en restriktivare
syn på tolkningen, medan de som är av ståndpunkten att rättighetsjuridiken
i högre grad skall utvecklas i rättspraxis naturligt nog tolkar
Konventionen på ett mer extensivt och dynamiskt sätt. Olikheten framträder
tydligast vid tolkningen av Konventionsrätten i de fall när ”mycket talar för” att
Konventionsrätten skall tolkas på visst sätt, men där det inte går att ”finna ett
entydigt stöd” för densamma. De domare som intar en restriktiv hållning kommer
som regel snarare fram till att det inte föreligger någon konflikt mellan det
internt svenska rättsläget och konventionsrätten, varvid de interna reglerna tillämpas.
Det senare är ju därtill ofta mindre kontroversiellt än att avgöra en konflikt.

Det är vedertaget att det i första hand ankommer på de fördragsslutande parterna
att tillförsäkra rättigheterna i Konventionen. Detta följer av artikel 1 i
Konventionen som ålägger staterna att ”garantera var och en, som befinner sig
under deras jurisdiktion, de fri och rättigheter som anges i avdelning 1”. Detta gäller
också rättigheterna i tilläggsprotokollen i den mån och den utsträckning som
staterna har ratificerat dem. Men staterna har även andra skyldigheter jämlikt
Konventionen, som vare sig är placerade i Konventionens avdelning I eller i tillläggsprotokollen.
Ett exempel härpå utgör artikel 34 där staterna förbinder
sig att inte på något sätt förhindra ett effektivt utövande av den individuella klagorätten.
I Cruz Varas noterade Europadomstolen att denna skyldighet var av
processuell natur vilket skulle skiljas från de materiella rättigheterna. Europadomstolen
uttalade emellertid att ”it flows from the very essence of this procedual
right that it must be open to individuals to complain of alleged infringments of it in
Convention proceedings”. Detta utgör ytterligare ett exempel på Europadomstolens
flexibla tolkning som bör hållas i minne vid diskussionen nedan om gottgörelse
enligt artikel 41.
Ordalydelsen i artikel 41 indikerar - om än e contrario - att staterna även har
skyldighet att gottgöra en inhemst konstaterad kränkning. Artikeln stadgar att
om staternas ”nationella rätt endast till en del medger att gottgörelse lämnas, skall
domstolen, om så anses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse”.
Stadgandet är förvisso en handlingsregel riktad till Europadomstolen.
Detta kan emellertid inte tolkas som att staterna inte har en förpliktelse att gottgöra
en kränkning om det är rimligt att så sker. Stöd för detta återfinns emellertid
främst i andra regler i Konventionen.
En av dessa är artikel 35 som föreskriver att en klagande först måste uttömma
de inhemska rättsmedlen innan en talan kan anhängiggöras hos Europadomstolen.
Regeln är tillkommen för och syftar till att staterna först skall ges möjlighet
att ställa till rätta kränkningar, innan de ställs inför ett internationellt skrank.
I bl a Akdivar mfl. uttalades att ”regeln utgår från att nationella system tillhandahåller
ett effektivt rättsmedel med anledning av den påstådda kränkningen.
Regeringen har bevisbördan för påståenden om att det fanns ett effektivt rättsmedel
Med beaktande av att staterna första hand skall tillförsäkra rättigheterna och att
dessa - enligt bl a artikel 13 - måste vara praktiska och effektiva kan den inhemska
prövningen knappast vara mindre ingående än den prövning som Europadomstolen
skulle företagit om frågan låg på dess bord. Det är också en slutsats
som justitierådet och förutvarande ledmoten av Europakommissonen Hans
Danelius ger uttryck för. Det torde exempelvis inte vara tillfyllest att vid ett
åberopande av en rimligt grundat relativ rättighet, hänvisa till att det finns möjlighet
till undantag från rättigheten, utan att på något sätt redovisa skälen för
undantaget i det enskilda fallet.
"

Min  slutsats utav ovanstående är att den enskillde har rätt att begära att Målet handläggs
under beaktande av en Kränkning av EU konventionen och att den prövningen då SKALL ges vara mist lika omfattande som en prövning i EU domstolen skulle ha varit ,annars upprätthålls inte artikel 13. Vilket vid en ansökan om att få ett mål admissible  i EU domstolen skulle generera yrkandet att både artikel 8 och 13 har åsidosatts.

Begär att målet undergår granskning gentemot artikel 8 EU konventionen i Svensk domstol , och åberopa artikel 13 till stöd för det.

Siv Westerberg får/bör gärna kommentera mina slutsatser.


Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2010, 16:57:58 PM »
Tredje gången firefox flyger åt skogen. Ubuntun är verkligen jobbig numer... Provar att skriva i ordbehandlare och kopiera över..

Texten du lagt ut är verkligen bra. Den visar en hel del av maktens metodik. Eller  menar du att om man kan maktens metodik så vinner man ?

Jag har gjort en liknande samling som jag kallat ”Förtryckarskolan”. Jag skrev den under början av 80-talet, den är ganska ojämn, men bitvis är den ganska kul.
https://forum.nkmr.org/index.php/topic,1650.0.html
https://forum.nkmr.org/index.php/topic,1651.0.html

Men när det kommer till en kraftmätning  med den brottsliga makten, så är  det inte ord som gäller utan deras intressen och deras makt. Advokaterna säger att asocial tar vilket barn de vill om det gäller, då spelar det ingen roll om de väl har beslutat sig. Priset de betalar är egalt, eftersom alla ingripanden ändå är olagliga.

 Rent konkret är problemet att  80% av alla barn döms till LVU i Länsrätterna, de 20% som går vidare till kammar-rätten där förlorar hälften av dem. Det innebär att 90% av alla barn döms och 10% klarar sig i de politiska tribunalerna. Om Tribunalerna skulle fungera sämre än så, skulle de bara ändra reglerna ytterligare.

Det är klart att om man ändå är tvungen, visst ska man kämpa, men problemet är politiskt, och något paradigmskifte orsakat av ord tänker de inte finna sig i.

Vi kan konferera här om hur dropparna ska urholka stenen. Det handlar ju inte bara om EN socialförvaltning, utan om ett helt system. Om du vinner eller åtminstone gör framsteg så dela gärna med dig. Erfarenheterna kan komma till nytta. Men väl valda ord är ingen lag  som de måste foga sig i som sagt..
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2010, 18:05:22 PM »
 På grund av att Firefox ideligen idag bestämt sig för att sabotera mitt skrivande,  så har flera inlägg hamnat i cyberrymden. Men du nämnde någonstans något om europadomstolen. Tänk bara på att väntetiden är 8 år, och de tar bara pilotfall. Asociala ignorerar för övrigt europadomstolen och regeringsrätten- Därav har Haagkommissionen nu kallat dem till förhör.

Idag har jag varit väldigt negativ, men det du skriver är ju väldigt bra grejor. Tänkvärda strategier vi kan ha användning av. Vad jag vill uppmärksamma dig på är bara att detta handlar om ett spel där de har hittat på reglerna själva så att de alltid ska vinna.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2010, 13:25:00 PM »
Avos. Den framgång jag haft med att angripa socialsekreterare med deras egen manipulativa strategi är begränsad . Dock vet de att jag Vet deras strategi och de verkar numera ganska provocerade på möten . I och med att de vet att jag vet deras sanna natur kan de inte komma undan på samma enkla sätt .

För kännedom skickade jag detta mail till JO i dag:

"JO Ska  "särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten".

Utifrån detta uppdrag ser allt fler medborgare att en förskjutning äger rum i JO,s Bedömningar och utredningar. Symtomen är bland annat att fler och fler enskilda går till EU domstolen för att få rätt vilket de i vissa fall får i fall som JO tidigare utrett.  I vissa uttalanden i enskilda fall kan man läsa följande med varierande meningsuppbyggnad från JO:

"Sådana tvångsåtgärder som här är i fråga prövas av domstol och den part som anser att det finns felaktigheter och brister i nämndens uppgifter kan påpeka detta för domstolen."

eller "Det ligger i sakens natur att en tjänsteman vid en myndighet skall uppträda oklanderligt mot allmänheten. Kränkande beteende kan naturligtvis inte accepteras. Jag förutsätter därvid att berörd myndighet väl känner till hur en tjänsteman skall uppträda i kontakterna med allmänheten."

Dessa formuleringar tyder på att JO ämbetet i allt större grad undviker att yttra sig kring komplexa frågor såsom , Grundlagens krav på att alla i den offentliga makten skall iakttaga saklighet och opartiskhet . Eller begrepp såsom "allas rätt inför lagen". Att en myndighet som  avsiktligt behandlat en medborgare på ett rättsvidrigt sätt skulle medge det mot den enskild  är dessutom ganska osannolikt.

I vissa fall formulerar JO även att
 JO inte i onödan inkräktar på principen om ett oberoende Rättsväsende . Utifrån JO,s uppdrag har JO mandatet att i erforderlig omfattning utreda klagomål från allmänheten med flexibilitet och initiativrätt . i begreppet "tillse " måste antas att JO bör granska Myndigheter utan föresatser eller antaganden att det inte skulle finnas något "motiv" för Myndigheten att behandla medborgaren illa . JO bör ej förutsätta att de Grundlagsfästa åtaganden som Myndigheter har gentemot sig  automatiskt innebär att dessa efterföljs. Det är således JO,s plikt att med erforderligt utreda de klagomål som bereds dem. Detta särskilt i beaktande från vissa myndighetspersoners egna Larmrapporter såsom Boken "Rättstaten åter!" skriven av hovrättsråd.
Brita Sundberg-Weitman.


I den mån ett fall som varit under JO,s tillsyn handläggs av EU domstolen och EU domstolen dömer Sverige för konventionsbrott . Kan EU domstolen förutom att tillämpa Konventionen som är tillämplig i det enskilda fallet även yttra sig över i vilken mån artikel 1 och 13 upprätthållits.  JO är en Grundbult för upprätthållandet av dessa konventioner och betyget av hur JO fungerar måste antas kunna mätas i antalet fall som blir admissible i EU domstolen , samt hur många av dessa som den enskilda vinner , samt på vilket sätt JO varit delaktig i granskningen av dessa enskilda ärenden.""Bekymrad Medborgare "Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2010, 18:00:32 PM »
Jag tror att du och jag börjar tala på samma våglängd. JO är en myndighet som har en starkt negativ verkan på medborgar-rätten. JO bör avskaffas, då JO är ett institut för hur makten ska utveckla avfärdandet av medborgar-rätten. "Det ligger i sakens natur att en tjänsteman vid en myndighet skall uppträda oklanderligt mot allmänheten. Kränkande beteende kan naturligtvis inte accepteras. Jag förutsätter därvid att berörd myndighet väl känner till hur en tjänsteman skall uppträda i kontakterna med allmänheten.", eller "JO bör inte uttala sig om bedömningar i enskilda ärenden" etc. JO yttrar sig endast  om pappren har vänts i rätt ordning inte om brott har begåtts.

Vad man inte kan ta upp  i ett enskilt ärende är allmänna klagomål på maktens struktur, tankebrott  av de beslutande etc. Naturligtvis är det väsentligt att förstå tänkandet hos de beslutande, men i ett enskilt ärende kommer detta bara att utöka informationsmängden. Om man inte kan sammanfatta sitt ärendes väsentliga punkter på en A4 så förlorar man. Texter om allt omkring, "hur det borde vara", Rätt sorts tänkande AKA Tankebrott etc, ger dem bara bonus, då man kommer att betraktas som "bad looser".

Problemet är att man måste acceptera att vinna på DERAS spelregler, vilket är svårt, troligen omöjligt. De är dock tvingade att låta ca 10% slippa undan nätets maskor i länsrätt och kammarrätt för att ge legalitet åt spelet.Men en del länsrätter har inte gett en friande LVU-dom på 8 år..De skiter i "legaliteten".. Om DU och i synnerhet din dotter visar att ni är så besvärliga och så olönsamma att de önskar att de hade tagit någon annan tillfånga som slav, ger detta en utväg att ni kommer att tillhöra de 10%  som de administrativa domstolarna inte fäller. Sociala vill inte ha fosterbarn som är störda, som skär sönder skinnsoffor, bränner ned uthus, och stjäl. Det kommer att kosta dig en del i skadestånd, din dotter blir stämplad som kriminell,men hon kommer att bli mycket mer hederligt behandlad om hon får sitta inom kriminalvården, och hon får avsevärt större chanser !   Jag frågar mig egentligen hur man kan ge råd i dessa frågor? Det kostar individen väldigt mycket att hamna i dessa brottslingars klor. Om vi vore fler skulle allt vara lättare, och inte fullt lika extrema åtgärder vore nödvändiga att auktualisera.

Man kan bli mer eller mindre vansinnig av sånt här. Jag avskyr dem så jag blir sjuk. Jag vill göra saker med dem, som jag måste försöka rädda mig själv från att tänka på för att inte bli likadan som dem. Jag går inte närmare än 300 meter från socialas hus. Skulle jag göra det,vet jag inte vad mitt nästa beslut blir.

Du konstaterar att JO är värdelös och att man kan vända sig till EU-rätten istället . Det är 8 års väntetid dit, och de tar bara pilotfall. Hoppet står förstås inte till myndigheterna, utan till vad vi 9 miljoner invånare kan åstadkomma.Svenskarna blir för varje dag mer och mer lik de uslingar som styr dem.

Lennart Hane (NKMR:s grundare) "Rättvisa och psykologi"  förlag Contra ISBN 91-86092-29-4
« Senast ndrad: 23 februari 2010, 18:28:41 PM av Avos »
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Mats Larsson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 56
 • Karma: 0
 • Lightworkers Calling http://www.youtube.com/watch
  • Visa profil
SV: Föräldrars ersättningskyldighet Vid LVU Placeringar
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2010, 13:31:14 PM »
Tack för alla länkar hittills ,Jag vill föra upp ännu ett angeläget ämne som jag inte vet om det berörts tidigare här.

Det handlar om Myndighetsnämnderna.

Det som slog mig första gången jag  fick kännedom om dessa nämnder är hur fullständigt absurt det är att Politiker genom en nämnd tar beslut direkt gentemot den enskilde.

jag tänkte ungefär såhär  "har jag missat något eller är inte en grundläggande definition av en rättsstat att man håller isär lagstiftande och lagtolkande instanser i samhället.

Jag letade djupare , fann att det skall finnas berörda Tjänstemän med vid sammanträden i Myndighetsnämnden  som berör den enskilde .Men blev minst sagt förvånad att de saknade rösträtt.

Jag letade i lagrådets granskning efter eventuella kommentarer till denna absurda konflikt men hittade inga.

Hur stor sannolikt är det att en politisk nämnd inklämd mellan Tjänstemän och förvaltningsdomstolar på något plan skulle  säkerställa den enskildes Grundläggande rättigheter?

Inte särskilt sannolikt med tanke på alla de Jävs situationer som då uppstår.

Myndighetsnämndernas möjlighet att utöva Myndighetsutövning mot den enskilde är följande.


Socialtjänst
- Socialtjänstlagen (SoL)och socialtjänstförordningen
- Lagen om vård av unga (LVU)
- Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag om allmänt barnbidrag
- Kungörelsen om rätt i vissa fall för kommunen eller annan att uppbära folkpension
- Lag om allmän försäkringskassa (AFL)
- Lag om mottagande av asylsökande
- Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
- Lagen om bostadsanpassningsbidrag
- Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och LSS-förordningen

- Lagen om assistansersättning (LASS)
- Lagen om tillsyn över hälso- och sjukvården
- Lag om särskild personutredning i brottmål mm
- Brottsbalken
- Rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen
- Föräldrabalken och Ärvdabalken
Barnomsorg och undervisning
- Skollagen
- Grundskoleförordningen
- Särskoleförordningen
- Elevresor enligt lagen 1991:1110
- Gymnasieförordningen
Övrigt
- Namnlagen
- Körkortslagen
- Passförordningen
- Begravningslagen
- Skadeståndslagen
- Smittskyddslagen
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen
- Tobakslagen
- Lagen om automatspel
- Lotterilagen
- Skuldsaneringslagen
- Vägtrafikkungörelsens bestämmelser om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

De situationer där Jäv sannolikast kan uppstå och är det mest tydligt på de beslut mot den enskilde som får återverkningar mot Kommunens Budget .
ex LSS , Om man granskar Myndighetsnämndernas beslut ang LVU   så har jag inte hittat något fall där Myndighetsnämnden gått emot de Socialsekreterare som begär att Nämnden skall stödja beslutet (oavsett hur absurt beslutet kan verka ).

Slutsatsen blir att Myndighetsnämnderna bara är en konstruktion, en illusion som  sekreterare använder sig av för att ge större legitimitet åt sina beslut.

Dock vore det intressant att ställa  Ledamöterna mot väggen med frågor om LVU lagstiftningen för att se om de överhuvudtaget har kunskap om det  lagar de skall tillämpa för myndighetsutövningen mot den enskilde. Jag har lyckats vara med på en del av de möten som myndighetsnämnden haft angående överväganden om fortsatt vård ,, och gång efter gång slås jag av den fundamentala inkompetensen som återfinns bland ledamöterna .. om jag TEX läser upp § 14 om att nämnden skall verka för att Biologiska Föräldrar skall ges umgänge i den omfattningen som det är möjligt . bara de ser ointresserat på mig.. om Ordföranden i nämnden frågar ledamöterna om någon har frågor är det bara tyst.

Mot beaktande av ovanstående stärks ytterligare behovet av en Författningsdomstol.

Myndighetsnämnderna är ovärdiga sitt namn och sitt uppdrag och utgör ett fundamentalt brott mot definitionen av en Rättsstat.