Frfattare mne: Föräldrar och fosterföräldrar/vårdare lika inför lagen?  (lst 3957 gnger)

Ruby Harrold-Claesson

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Antal inlgg: 690
  • Karma: 1
    • Visa profil
Föräldrar och fosterföräldrar/vårdare lika inför lagen?
« skrivet: 05 april 2005, 09:06:16 AM »
I Kalla Faktareportaget (4/4 2005) fick vi höra hur personalen på HVB-hemmet Oasen i Aneby höll fast barnen som var tvångsplacerade där och hur de låste in dem i sina rum i flera timmar. Vissa debattdeltagare i Kalla Fakta-chatten hävdar att rumsarrest är en vanlig barnuppfostransmetod i Sverige. Om så är fallet gör alla föräldrar som tillämpar den här metoden sig skyldiga till brott enligt Föräldrabalken 6:1 den sk Agalagen, som lyder
"Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling".

Från förarbetena till lagen har jag hämtat följande:
Statsrådet Romanus: "Rumsarrest o.d. används ibland, främst i bestraffningssyfte. Åtgärden kan skapa ångest hos barnet och kan vara att beteckna som en otillåten kränkning av barnet, när den inte med hänsyn till omständigheterna rentav är att räknas som en kroppslig bestraffning eller annars faller under brottsbalkens bestämmelser."  (Prop 1978/79:67 s 7)

Socialdemokratiska kvinnoförbund menade att även lätta bestraffningar kunde ge barn i alla åldrar chockupplevelser och leda till djupgående förändringar i personligheten. (Prop 1978/79:67 s 13-14)
Menar då Socialdemokratiska kvinnoförbund och andra tillskyndare av denna lag att hela Sveriges befolkning födda före 1979 då Agalagen kom, måste vara psykiskt skadade?

Programledaren Lennart Persson ställde denna berättigade fråga i programmet "Debatt" den 15 oktober 2004 då undertecknad, fd riksdagsmannen Rune Torwald som var en av de sex riksdagsmännen som röstade mot Agalagen och kriminologen Peter Klevius debatterade mot BO, en psykolog från Rädda Barnen och en EU folkpartiparlamentariker som vill se en Agalag i hela Europa. Psykologen från Rädda Barnen svarade "Nej" på Lennart Perssons fråga!

En fråga som obetingat inställer sig - och som även ställdes av de riksdagsmän som var kritiska till införande av Agalagen - är följande:
Gäller den här lagen endast mot de biologiska föräldrarna, eller gäller den lika för alla som ansvarar för vård av barn?

Svaret är Nej. Agalagen var skapad för att användas mot den biologiska familjen för att splittra den till förmån och rovdrift för socialbyråkratin och omhändertagandeindustrin. Beviset för detta påstående är att det är ytterst sällan att åtal väcks i de åtskilliga fall där barn har utsatts för grovt våld i sina fosterhem eller på institutioner jfr fallet Alexander Aminoff, m. fl.

Staten är klåfingrig, men den är inte lämplig att utöva föräldramakten över barn eller förmyndarskap över barnens föräldrar.

Skrota socialtjänsten och deras omhändertagandeindustri!

Ruby H-C