Omrstning

Ska det införas etiska riktlinjer för domare Sverige?

Ja, absolut!
8 (100%)
Kanske
0 (0%)
Nej, absolut inte!
0 (0%)
Vet ej!
0 (0%)

Antal personer som rstat: 8

Frfattare mne: Inför etiska riktlinjer för domare!  (lst 8014 gnger)

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Inför etiska riktlinjer för domare!
« skrivet: 23 oktober 2009, 08:13:54 AM »
Juristtidningen, Dagens Juridik, har publicerat en serie artiklar om domaretik. Det var Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet som skrev den inledande artikeln där har kräver att det ska införas etiska riktlinjer för domare.

Jag stöder prof. Sandgren till 100 procent! Det finns alldeles för många systemanpassade domare i Sveriges domstolar - såväl i de allmänna domstolarna som i förvaltningsdomstolarna. Ännu allvarligare är att det finns domare som medvetet begår uppenbara brott och vilka, trots jävsinvändningar ända upp till Högsta Domstolen och Regeringsrätten anses ojäviga och får fortsatt "förtroende" att handlägga och döma i mål. Därmed tillåts dessa brottsliga domare även fortsättningsvis att kränka de rättssökandes mänskliga rättigheter till opartiska rättegångar så som garanteras i Artikel 6 i Europakonventionen.

Det är ytterst sällan som domare förklaras jäviga och fråntas befattning med mål där de har misskött sig och missbrukat sin makt. Och, det svenska systemet tillåter en domare som har förklarats jävig vid handläggning av ett mål för en rättssökande att handlägga senare mål för samma person.

Polisanmälningar och JO-anmälningar är lika verkningslösa.

Av replikväxlingen till prof. Sandgrens artikel framgår att det, bland vissa, finns en acceptans för de rättsövergrepp som förekommer i Sveriges domstolar.

Se
1 - "Inför etiska riktlinjer för domare!"
2 - "Etiska regler skulle ge domare ökat förtroende",
3 - "Etiska regler för domare tillför ingenting",
4 - "Tveksamt vad etisk kod kan tillföra.
 
Jag tror att jag är den jurist som har gjort flest jävsinvändningar under de senaste 10 åren! Och, jag har faktiskt lyckats få bort ett antal domare - och ett par advokater.

Det är hög tid att ställa följande frågor?
1 - Ska det införas etiska riktlinjer för domare Sverige?

2 - Ska Sveriges domare behöva lära sig Europadomstolens praxis beträffande jäv och rätten till en opartisk rättegång?

3 - Ska domare behöva lära sig respektera och tillämpa lagarna?

4 - Ska domare mot vilka det görs en jävsinvändning självmant frånsäga sig målet?

5 - Är det nuvarande systemet acceptabelt i ett s k civiliserat, demokratiskt samhälle?

*****
Obs! Det finns en omröstningsfråga till den här posting. För att se frågan och delta i omröstningen måste du vara inloggad.

Ruby H-C
« Senast ndrad: 23 oktober 2009, 17:31:30 PM av Ruby Harrold-Claesson »

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 12:39:53 PM »
ÄNTLIGEN!!!!

Tack Ruby för att Du vill, vågar och kan ställa KÄNSLIGA frågor som berör RÄTTSSÄKERHET i det svenska folkhemmet. där enskilda medborgare är lärda att LYDA någonting som INTE representerar NÅGONTING av VÄRDE för EN enskild medborgare.
 
Återkommer till mitt svar på Dina frågor om ETIK

MVH
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 22:12:26 PM »
Ruby här är Unions Medborgarens skriftliga svar på Dina fem viktiga frågor:

1. NEJ – Etiska riktlinjer för domare i svenska domstolar är lika IN-effektivt som regeringsformen i den svenska grundlagen, som inte tillämpas i svenska domstolar, enligt statsvetare prof. Bo Rothstein.

2. NEJ – Svensk domare kan, vill och vågar bara LYDA någonting korrupt och saknar kunskap att FÖRSTÅ när, var, hur och varför någonting, som heter EU-rätt, EG-domstolens rättspraxis eller Europarättens praxis, skall förändra en domares vanor och ovanor att utöva MAKT i en svenska domstol.

3. JA – men det är ingen lätt uppgift så länge svensk domare är lärd att LYDA någonting korrupt och INTE kan, vill eller vågar FÖRSTÅ när, var, hur och varför det allmänna i en medlemsstat på den inre svenska gemensamma marknaden har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som dokumenterat säkerhetsbrist i handläggning eller beslut av lagstiftare, domstol eller exekutivt organ som EN myndighet.

4 NEJ – Det kan, vill eller vågar inte EN svensk domare med kunskap att LYDA någonting. Det är styrelsens arbetsuppgift som arbesgivare för EN domare som saknar trovärdighet att i tid och rum SKYDDA hela och delar av DomstolsvÄrket mot framtida skadeståndskrav från EN drabbad enskild vaken unionsmedborgare.

5. NEJ – Svensk representativ demokrati är feodal och korrupt, så länge svensk lagstiftare eller kontrollmakt är en eller flera OÄKTA  myndigheter, företag eller föreningar, som på valsedel inte EN-tydligt vill, vågar eller kan redovisa VEM som i vÄrkligheten är tänkt att bli ”folkvald” svensk lagstiftare och kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd för någonting med MAKT att förvalta enskilda medborgares rättigheter i EES eller EU.

MVH
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 11:30:51 AM »
Tack Unions Medborgare för ditt utförliga inlägg! Av dina svar framgår att du inte hyser det minsta hopp för Sveriges förvaltningsdomstolar! Men, under mina 20 år har jag faktiskt upplevt en del ljusglimtar.

Jag borde ha skrivit om dem tidigare men eftersom det är fråga om pågående mål har jag valt att vara återhållsam. I en dom meddelad i mars 2008 skrev en domare som hade vägrat förordna offentligt biträde åt föräldrarna och underlåtit dito för barnen följande: "[Föräldrarnas] överklagande skall sålunda avslås. Detta gäller oavsett om det skulle föreligga några brister i kommunens hantering av ärendet." Vid överklagande, i sitt epokgörande beslut, upphävde Kammarrätten i Göteborg domen och återförvisade målet till länsrätten för förnyad handläggning. Kammarrätten åberopade förarbetena till LVU och FN:s Barnkonvention, men inte Europakonventionen som ju är gällande svensk lag sedan 1995.

När domen återvände till länsrätten tog samma domare hand om målet. Jävsinvändningen till länsrätten viftades bort av lagmannen, men vid överklagande till kammarrätten förklarades domaren jävig att ha fortsatt befattning med målet. Se Jävig domare får inte döma.

1. NEJ – Etiska riktlinjer för domare i svenska domstolar är lika IN-effektivt som regeringsformen i den svenska grundlagen, som inte tillämpas i svenska domstolar, enligt statsvetare prof. Bo Rothstein.

Visst har prof Rothstein rätt i sina iakttagelser, men jag insisterar att såväl Sveriges Grundlagar som Europakonventionen skall respekteras av Sveriges domstolar. I mina inlagor och pläderingar åberopa jag RF 1:9 "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet" och Artikel 6 i Europakonventionen. Jag får konstiga blickar från domarpanelen, men domstolen dömer inte utöver det som åberopas. Så, vi jurister måste åberopa relevanta lagar och paragrafer.

Det som jag förväntar mig av ett införande av etiska riktlinjer för domarna är att det också skall upprättas ett oberoende granskningsorgan dit de som har drabbats av domarnas brott, maktmissbruk och korruption ska kunna klaga.

2. NEJ – Svensk domare kan, vill och vågar bara LYDA någonting korrupt och saknar kunskap att FÖRSTÅ när, var, hur och varför någonting, som heter EU-rätt, EG-domstolens rättspraxis eller Europarättens praxis, skall förändra en domares vanor och ovanor att utöva MAKT i en svenska domstol.

Det finns en rik flora av prejudikat från Europadomstolen, men svenska domare vill inte veta av den eller kanske inte klarar av den. Det är möjligt att de inte behärskar engelska och franska, men regeringen borde tillse att översätta domarna som avkunnas mot Sverige, så att de kan ta del av dem.
 
Något mer som skulle råda bot på detta problem vore om enskilda rättssökande får rätten att väcka talan i EG-domstolen, i likhet med Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Nu är det bara Högsta Domstolen, Regeringsrätten och/eller regeringen som kan hänskjuta eller väcka mål till EG-domstolen.

3. JA – men det är ingen lätt uppgift så länge svensk domare är lärd att LYDA någonting korrupt och INTE kan, vill eller vågar FÖRSTÅ när, var, hur och varför det allmänna i en medlemsstat på den inre svenska gemensamma marknaden har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som dokumenterat säkerhetsbrist i handläggning eller beslut av lagstiftare, domstol eller exekutivt organ som EN myndighet.

Äntligen ett JA-svar! I artikeln "Skärp ansvarskraven!" publicerad i Dagens Nyheter den 10 oktober 1989 försvarade enmansutredaren Bengt Harding Olson sitt lagförslag. Men, våra lagstiftare är inte positiva till de enskildas skadeståndskrav på felaktig myndighetsutövning.

4 NEJ – Det kan, vill eller vågar inte EN svensk domare med kunskap att LYDA någonting. Det är styrelsens arbetsuppgift som arbesgivare för EN domare som saknar trovärdighet att i tid och rum SKYDDA hela och delar av DomstolsvÄrket mot framtida skadeståndskrav från EN drabbad enskild vaken unionsmedborgare.


Frågan som obetingat infinner sig är följande: Hur många jävsinvändningar måste de rättssökande i förvaltningsdomstolarna framföra innan de får gehör för sina berättigade krav att få en jävig domare avlägsnad från deras mål?
Svaret torde vara en enda jävsinvändning!

Själv är jag född och uppvuxen på den lilla Karibiska ön Jamaica, som är en f.d. engelsk koloni och vars lagstiftning baseras på den engelska rättstraditionen. En jamaicansk domare vars opartiskhet blir ifrågasatt lämnar alltid målet från sig. Han eller hon sätter rättsväsendets anseende framför sina egna behov av att hävda sig. Men, Jamaica ju är ett u-land, domarna där vet inte "bättre", men i detta avseende hoppas jag innerligt att Jamaica skall förbli ett u-land.

Alltså, för egen del anser jag att domare mot vilken det görs en jävsinvändning självmant frånsäga sig målet. Annars torde lagmannen ta det "svåra beslutet" att ta målet från sin underordnade.

5. NEJ – Svensk representativ demokrati är feodal och korrupt, så länge svensk lagstiftare eller kontrollmakt är en eller flera OÄKTA  myndigheter, företag eller föreningar, som på valsedel inte EN-tydligt vill, vågar eller kan redovisa VEM som i vÄrkligheten är tänkt att bli ”folkvald” svensk lagstiftare och kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd för någonting med MAKT att förvalta enskilda medborgares rättigheter i EES eller EU.

Ytterligare ett positivt svar. Det nuvarande systemet är inte acceptabelt i ett s k civiliserat, demokratiskt samhälle.

Jag är därför glad åt prof Claes Sandgrens debattinitiativ - som jag hoppas ska bli ett lagförslag - att det ska införas etiska riktlinjer för domare!

« Senast ndrad: 07 november 2009, 12:13:02 PM av Ruby Harrold-Claesson »

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 14:19:39 PM »
Jag åberopade en domvilla hos LR till KR. Ett domslut hade tagits INNAN ett begärt yttrande från målsägaren hade inkommit till LR.
KR sände tillbaka målet till LR, och SAMMA handläggare tog samma beslut UTAN någon ändring i beslutstexten. :-)

En nämdeman deltog i ett beslut hos LR. Målet handlade om ett ärende inom samma kommun som nämndemannen tillhörde. Något svar ang. detta jäv har ännu inte erhållits från KR. :-)
Hälsningar XENIA

valens

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 249
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • http://visa.respeqt.nu
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #5 skrivet: 08 november 2009, 18:56:17 PM »
Jag bör skriva om pågående grovt rättsövergrepp men eftersom det är fråga om pågående mål har jag också valt att vara återhållsam. Beslutet meddelat av den 8 maj 2009 (som följd av undertecknades överklagan) undanröjdes av högre instans och rådmanens förfarande sanktionerades av högra instansen som grovt rättegångsfel. Snacka om epokgörande beslut!
Rådmanen har skapat rent kaos i ärenden (så smoningom ett ärende har blivit tre ärende!) och med maktutövande samt manipulering har ärenden bollats fram och tillbaka mellan instanserna och utan att undertecknad ha medverkat i sakfrågorna eller närvarat i någon förhandlig har beslut efter beslut fortsatt meddelas i underrätten och överrätten i ärenden...

Jag tror inte att i Sveriges rättshistoria finns det ytterligare ett fall där beslut fortsätter fattas av en rådman sanktionerad för grovt rättegångsfel i samma ärende... Och lägg märke att besluten i underrätten meddelades av den sanktionerade rådmanen nu under tiden då ärenden hanteras i högsta instans!
 
Den som lever får se!

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #6 skrivet: 10 november 2009, 17:06:27 PM »

Tack Rudy för dialog om möjlighet att lära humana resurser i svenska domstolar utveckla etik!


Jag TROR att etik är en genetiskt nedärvd dynamiskt förmåga som triggar individens reptila delar av hjärnan att i nutid processa resultat som intuitivt SKYDDAR - person, husdjur och egendom, samt individens hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt någonstans i tid och rum.

Kunskap är statisk eller dynamisk och en i hemmet, skolan och på jobbet IN-övad mental förmåga att LYDA någonting, med hjälp av Jante-lagen, Lutherska-läror och Ågrens mentala produktion av mentala motstånd som förnekar och förvirrar individen eller att FÖRSTÅ när, var, hur och varför.

Att omprogramera felprogrammerad human resurs (kunskap) i svenska domstolar förutsätter ett EN-tydligt incitament och att ett nytt ledarskap utvecklas som värderar, värdesäkrar och väljer, humana resurser till DomstolsvÄrkets lönelista, med dynamisk kunskap att FÖRSTÅ när, var, hur och varför EN styrelseledamot i en äkta svensk myndighet, företag eller förening har solidariskt betalningsanvar för böter och skadestånd som kan drabba en närnigverksamhet som producerat säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev till EN drabbad enskild svensk medborgare. som värdesäkrat domstolverkets resurser.

Mitt Stopp, Tänk och Göra i Fred och Frihet redovisas som resultat under resp. punkt.

1. Citat - ”vi jurister måste åberopa relevanta lagar och paragrafer.”

Resultat A - ” vi jurister” – är det kollektivet jurister eller EN enskild jurist som måste åberopa relevanta lagar och paragrafer i svenska domstolar eller övriga exekutiva svenska organ?

Resultat B – ”relevanta lagar och paragrafer” – vilka lagar och paragrafer är relevanta för EN drabbad enskild svensk unionsmedborgare, som vill, kan och vågar värdera, värdesäkra och välja  producerat resultat av resurser med retroaktivt strikt produktansvar för säkerhetsbrist i lösa saker, elektricitet eller handläggning eller beslut i brev från någonting som är en del av en äkta svensk myndighet, företag eller förening, till EN drabbad enskild svensk medborgare som lagligt arbetar eller bor lokalt någonstans på den inre gemensamma svenska delen av marknaden i EU?


Citat – ”Det som jag förväntar mig av ett införande av etiska riktlinjer för domarna är att det också skall upprättas ett oberoende granskningsorgan dit de som har drabbats av domarnas brott, maktmissbruk och korruption ska kunna klaga.”

Resultat C – ”ett oberoende granskningsorgan” – bra tänkt men det är en utopi så länge svensk lagstiftare och kontrollmakt, saknar enskild kunskap att FÖRSTÅ när, var, hur och varför, det allmänna lokalt i en medlemsstat har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som  trovärdigt kan verifiera säkerhetsbrist, som transformerats till fördragsbrott av svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, lokalt på den inre svenska delen av gemensamma marknaden i EU.


2. Citat – ”Det finns en rik flora av prejudikat från Europadomstolen, men svenska domare vill inte veta av den eller kanske inte klarar av den. Det är möjligt att de inte behärskar engelska och franska, men regeringen borde tillse att översätta domarna som avkunnas mot Sverige, så att de kan ta del av dem.”

Resultat D - ”svenska domare vill inte” Jag tror att humana resurser i svenska domstolar inte vill, kan eller vågar värdera, värdesäkra och förstå EU-rättens företräde och EG-domstolens praxis. Enskild kunskap att värdera, värdesäkra och välja någonting kan bara utvecklas med böter och skadestånd, som INTE kan avtalas bort eller betecknas med någonting som är INGENTING!


Citat - ”Något mer som skulle råda bot på detta problem vore om enskilda rätts-sökande får rätten att väcka talan i EG-domstolen, i likhet med Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Nu är det bara Högsta Domstolen, Regerings-rätten och/eller regeringen som kan hänskjuta eller väcka mål till EG-domstolen.”

Resultat E ”Något mer som skulle råda bot på detta problem ” – om prof. Bo Rothstein har rätt så hjälper det inte att insistera på EN förändring, om inte svensk lagstiftare och kontrollmakt, vill, kan och vågar förändra den svenska modellen att lära jurister och ekonomer lyda någonting!

Resurssnåla humana resurser producerar möjligheter i tid och rum. Svensk lagstiftare, domstol och exekutiva organ producerar problem, för det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild, som kostnadsfritt och trovärdigt vill, kan och vågar klaga till EU-kommissionen på att svensk tillsynsmyndighet i brev producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott på den inre gemensamma svenska marknaden i EU.


3. Citat ”Äntligen ett JA-svar! I artikeln "Skärp ansvarskraven!" publicerad i Dagens Nyheter den 10 oktober 1989 försvarade enmansutredaren Bengt Harding Olson sitt lagförslag. Men, våra lagstiftare är inte positiva till de enskildas skadeståndskrav på felaktig myndighetsutövning”.

Resultat F ” våra lagstiftare är inte positiva till de enskildas skadeståndskrav på felaktig myndighetsutövning” – uppstår spontant från VARFÖR är svensk lagstiftare och kontrollmakt INTE positiva till EN drabbad enskild medborgares rättigheter och skyldigheter, enligt EU-rätt, EG-domstolens praxis, Europarätten om mänskliga rättigheter och praxis, eller svensk grundlag, som prof. Bo Rothsein EN-tydligt redovisat i tidningen Advokaten 2007:4?

Ställ frågan vem blir i vÄrkligheten folkvald som svensk lagstiftare på EN svensk valsedel?
Om det är EN äkta eller oäkta någonting VARFÖR redovisar INTE Valmyndigheten detta?
Sverige är enligt proffessor Dennis Töllborg en svensk hegemonisk FEODAL demokrati!
Svensk lagstiftare vill, kan eller vågar inte förstå Bengt H Olsons ”Skärp ansvarskraven”


4. Citat ”Alltså, för egen del anser jag att domare mot vilken det görs en jävsin-vändning  självmant frånsäga sig målet. Annars torde lagmannen ta det "svåra beslutet" att ta målet från sin underordnade”

Resultat G ” att ta målet från sin underordnade” – Jag tror inte EN lagman eller kvinna vill, kan eller vågar ta MAKT ifrån jävig svensk domare som utvecklat MAKT att LYDA någonting.

Jäv i svenska domstolar är den kultur av vanor och ovanor som partipolitiker i styrelse, utskott och nämnd, för någonting äkta eller oäkta förvaltar, med utvecklad kunskap att lyda någonting, som inte är folkvald som svensk lagstiftare och kontrollmakt, på den inre gemensamma svenska marknaden.


5. Citat ”Ytterligare ett positivt svar. Det nuvarande systemet är inte acceptabelt i ett s k civiliserat, demokratiskt samhälle.
Jag är därför glad åt prof Claes Sandgrens debattinitiativ - som jag hoppas ska bli ett lagförslag - att det ska införas etiska riktlinjer för domare!”

Resultat H ” civiliserat, demokratiskt samhälle”  - det svenska samhället är i TRO, tal och skrift EN representativ demokrati, men vÄrkligheten är 180 grader upp och ner för EN medborgare som utvecklat KUNSKAP att förstå när, var, hur och VARFÖR, det svenska samhället med hjälp av den svenska modellen, utvecklats till en feodal demokrati för svenska medborgare som kan lyda.

Varför Du är glad för en svensk lag om etiska riktlinjer för domare, som inte vill, kan eller vågar förstå någonting och som idag inte bryr sig om den svenska grundlagen eller Europadomstolens praxis, för de mänskliga rättigheterna, eller EU-rättens företräde och EG-domstolens rättspraxis – det förstår Jag inte efter att i tid och rum de senaste 20 åren dagligen värderat och värdesäkrat, producerat resultat av resurser, med retroaktivt STRIKT produktansvar för producerat resultat.


Söker dagligen EN svensk domstol där enskildas rättigheter och skyldigheter förvaltas av humana resurser som vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var, hur och VARFÖR det svensk maktmissbruket ökar i tid och rum, mot EN drabbad enskild svensk medborgare som vill, kan och vågar FÖRSTÅ.

Det är mycket viktigt att svenska humana resurser FÖRSTÅR när, var, hur och VARFÖR det allmänna lokalt i en medlemsstat har skadeståndsansvar mot EN enskild svensk medborgare inte TVÅ eller flera svenska medborgare, som upptäckt säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev från svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ och som därmed är ett FÖRDRAGSBROTT.

Enskild medborgare från övriga medlemsstater och Norge behöver INTE vänta på att svenska domstolar skall FÖRSTÅ någonting – utan kan i rätt tid och rum klaga till rätt ”Solvitcenter” och förvänta sig att ärendet klaras upp inom tre veckor, med förslag på ett icke diskriminerande skattefritt skadestånd från det allmänna i den medlemsstat som inte vill, vågar eller kan förstå.
 
Kunskap att värdera och värdesäkra (kvalitetssäkra) enskild svensk medborgares mänskliga rättigheter och skyldigheter, lokalt någonstans på den inre gemensamma svenska marknaden, förändras om svenska politiker, jurister och ekonomer vill, kan eller vågar förstå när, var, hur och VARFÖR, svensk medborgare INTE får diskrimineras på den inre gemensamma svenska marknaden.

Mvh
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #7 skrivet: 11 november 2009, 11:07:09 AM »
Mycket intressant inlägg, Valens! Eftersom domarens beslut har undanröjts och rättegångsfel konstaterats och målet återförvisats till underinstansen ska inte samma domare ha befattning med den fortsatta handläggningen av målet.

Jag hoppas att du har gjort en JK-anmälan!

Det är ett stort problem att lagmännen, som ju är högsta chefer på domstolarna, är så konflikträdda att de inte vågar ställa ordning i sina kanslier. Men, det borde inte medföra någon konflikt om det var klart utsatt vilka ordningsregler som skall råda i domstolarna.

Jag tror inte att i Sveriges rättshistoria finns det ytterligare ett fall där beslut fortsätter fattas av en rådman sanktionerad för grovt rättegångsfel i samma ärende...

För egen del skulle det inte förvåna mig om det finns liknande fall - och värre.  Jag har kommit att förstå att allt är möjligt i det här rättssystemet.

Tillägg 2009-11-13
Jag vill dock gratulera dig, Valens, till denna framgång!

*******

Tack Unions Medborgare för ytterligare ett utförligt inlägg! Dina synpunkter är mycket intressanta. Men, så länge den enskilda inte har någon klagorätt till EG-domstolen, och så länge EG-organen endast sysslar med kommersiella ting dvs att varor, tjänster, kapital och personer ska kunna röra sig fritt över gränserna på den inre marknaden, har vi inte mycket att hämta i EG-rätten.

Du nämnde "Solvit Center". De finns på Kommerskollegium och är till för kommersiella ting och inte för de familjerättsliga, medmänskliga frågor som vi konfronteras med dagligen.

Men, jag tar tacksamt emot upplysningar om hur EG-rätten och EG-domstolen kan hjälpa de tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barnen som ju har blivit handelsvaror i medlemsstaten Sverige. Detta gäller givetvis alla andra barn som får sina mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv kränkta av de sociala myndigheterna och domstolarna.

Ruby H-C
« Senast ndrad: 13 november 2009, 10:20:50 AM av Ruby Harrold-Claesson »

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #8 skrivet: 17 november 2009, 16:19:48 PM »
Tack för dialog om säkerhetsbrist i svenska domstolar och exekutiva organ.

EG-domstolen är i min vÄrklighet EN dynamisk och funktionell författningsdomstol, för svensk medborgare sedan 1994.

Information om när, var, hur och varför EU-rättens företräde och EG-domstolens rättspraxis, kan hjälpa EN svensk familj att hävda familjemedlemmars enskilda rättigheter och skyldigheter i EU, är EN mental utvecklingsprocess från kunskap att lyda någonting till kunskap att förstå när, var, hur och varför. När, var och hur redovisar mätbara, statiska, logiska och empiriska källor till någonting men frågan VARFÖR redovisar dynamisk och funktionell enskild kunskap att i tid och rum värdera, värdesäkra och välja någonting med vÄrkligt VÄRDE, som framtida folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, lokalt någonstans på den inre gemensamma svenska marknaden.

Om familjen XYZ består av svenska medborgare måste humana resurser i en svensk domstol handlägga och fastställa beslut, som humana resurser inte förstår att värdera så länge svenska humana resurser bara vill, kan och vågar utveckla kunskap är att LYDA någonting trovärdigt i svensk doktrin, praxis eller förarbeten, som berör EU-rättens företräde eller EG-domstolens rättspraxis lokalt i en av alla medlemsstater, lokalt på den inre gemensamma marknaden.

Om familjen XZY består av EN medborgare som lagligt bor eller arbetar någonstans i EU eller EES  behöver inte en svensk domstol handlägga ärendet det räcker med att kostnadsfritt kontakta aktuellt Solvit Center för att inom tre veckor erhålla beslut om ekonomisk och kulturell uppgörelse, som kan överklagas till EU-ombudsmannen om den inte i tid och rum förvaltar EU-rättens företräde eller EG-domstolens monopol på att tolka EU-rätt och fastställd rättspraxis, lokalt någonstans på den inre gemensamma marknaden.

Resurser att lära enskild familjemedlem med kunskap att LYDA någonting till att övervinna Jante, Luther och Ågren (de svåra mentala motstånd som förnekande och förvirring producerar i miljön), är en mycket stor mental utmaning i tid och rum för humana resurser som vill, kan och vågar lära  och förändra kunskap att FÖRSTÅ när, var, hur och varför, det allmänna har skadestånds-ansvar mot EN drabbad enskild svensk unionsmedborgare som i tid och rum värderar, värdesäkrar och väljer, producerat resultat av resurser som har retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat i brev till EN enskild medveten individ, lokalt på den inre gemensamma svenska delen av den 500 miljoner stora marknaden av human resurser med utvecklad kunskap att lyda eller förstå någonting med eller utan VÄRDE för enskildas mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Resurssnåla humana resurser producerar möjligheter inte framtida problem för det allmänna lokalt i en medlemsstat i EU.
Försök förstå när, var, hur och varför, värdefattig svensk jurist inte vill, kan eller vågar förstå någonting i SOU 1997:194
Anna Skarhed kan som ny JK inte trovärdigt förneka eller förvirras av det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad.
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Inför etiska riktlinjer för domare!
« Svar #9 skrivet: 24 november 2009, 08:55:18 AM »
Sedan början av 1990-talet har jag haft många bataljer ända upp till regeringsrätten pga att mina klienter har förvägrats rätten att välja sitt eget ombud, dvs att svenska förvaltningsdomstolar vägrar tillämpa Artikel 6 i Europakonventionen. Förvaltningsdomstolarna har motiverat vägran att förordna mig som offentligt biträde i LVU-mål med förevändningen: "på grund av det geografiska avståndet."

I ett fall för några år sedan gjorde jag en jävsinvändning mot domaren pga att han hade meddelat sju negativa beslut mot min klient. Hans kollegor i länsrätten hävdade att han var ojävig och han ansågs vara ojävig t o m i regeringsrätten som vägrade lämna prövningstillstånd. Han tilläts alltså att döma i målet - och utgången var given. Men, ett halvår senare blev jag förordnad som offentligt biträde i målet av samma länsrättsdomare som ansåg sin kollega/underordnad ojävig - trots att det geografiska avståndet inte hade krympt med ett tum!

I ett pågående mål, där jag inte hade blivit förordnad som offentligt biträde - "på grund av det geografiska avståndet" gjorde min klient en polisanmälan gällande tjänstefel mot länsrätten. Polisanmälan avskrevs, men en månad senare blev jag förordnad som offentligt biträde i målet - trots att det geografiska avståndet inte hade krympt med ett tum i det här fallet heller!

Sverige är bundet av Maastricht-avtalet trots att det inte var medlem i EG 1993 när avtalet trädde i kraft. Syftet med Maastricht-avtalet var att skapa en enhetlig ekonomisk marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Trots medlemskap i EU sedan januari 1995 har svensk förvaltningsdomstols praxis beträffande förordnande av offentligt biträde varit "inom 150 km". Eftersom LVU är ett lotteri och det förekommer godtycke i förordnandena, har vissa förvaltningsdomstolar förordnat medan andra har vägrat.

Att inte förordna offentliga biträden eller rättshjälpsbiträden "på grund av det geografiska avståndet" är ett flagrant brott mot Maastricht-avtalet och EG-fördraget.

På senare tid har Europeiska kommissionen kritiserat Sverige pga att rättshjälpslagen utgör ett hinder mot förordnanden av rättshjälpsbiträden. Vidare menar kommissionen att Sverige inte uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 49 i EG-fördraget som uppställer förbud mot inskränkningar i den fria rörligheten för tjänster inom gemenskapen.

En Propositionen för en välbehövlig lagändring har behandlats i riksdagen nyligen. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2010.

Om domstolarna tillämpar såväl reglerna i EG-fördraget som dito i Europakonventionen skulle det kanske inte behövas etiska riktlinjer för domarna. Men, korrumperade och maktgalna domare kommer alltid att finnas, så etiska riktlinjer, kopplade till ett kontrollorgan, kan vara nödvändiga.

Tack Unions Medborgare att du uppmuntrar till användning av EG rätten. I fortsättningen kommer jag att åberopa EG-fördraget och Maastricht-avtalet!

Ruby H-C