Frfattare mne: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland  (lst 74502 gnger)

christer

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 32
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #30 skrivet: 20 augusti 2009, 06:22:44 AM »
Tackar tackar!!!!

Jag har fått ut journalhandlingar ifrån socialförvaltningen, både angående utredningen och den ekonomiska avdelingen. Det finns en hel del punkter i dom som tyder på långvarig diskriminering, samt att dom inte gjort det jobb dom skall, som tydligt står skrivet.

Det enda som kvarstår är angående gråzonen på flygplatsen, vad som krävs för att man skall kunna stoppa oss där eftersom skolplikten inte gäller om man skall vara utomlands en längre tid...

Tack för tipset om jo!...

Är tvungen att bli arg ibland, det går inte att sitta o gnula längre... Behöver dock inte höja rösten till dom längre, dom gräver själva sina gropar!

Fråga: Vad gäller angående manipulering av fakta i rätten? Jag har läst att om man påverkar domaren/ordföranden med sånt som inte är sant så är det illa! Har heller inte fått koll på sekretessen!

Tackar vänligen för hjälpen!

Må väl!

« Senast ndrad: 20 augusti 2009, 06:24:27 AM av christer »

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #31 skrivet: 20 augusti 2009, 07:32:48 AM »
Ni bör också begära att få ut fosterhemsutredningen och fosterhemsavtalet. De brukar innehålla värdefull info.

Har ni överklagat KR-beslutet ang. omedelbart omhändertagande till Regeringsrätten?

Ar LVU-målet utsatt för muntlig förhandling?

christer

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 32
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #32 skrivet: 20 augusti 2009, 10:11:51 AM »
Vi hade minst en muntlig förhandling.... Tyvärr så sviker minnet någon vecka efter omhändertagandet, kalabaliken gav för mycket trauma! Jag har också precis arbetat mig ur trauma, gång på gång.

Jag läser också här att dom psykologiska kunskaperna sträcker sig långt utanför psyket!

http://helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5463594

Det är jag som är Cee i debatten...
Vi bägge som är föräldrar till Domenic har varit hemma hos honom i 7 år. Mamma är hemmafru för att hon ville satsa allt på honom, jag är sjuk pensionerad för tillfället. Så han har växt upp i en bomullsmiljö, dock inte skärmad från omvärlden som en del tycks tro. Vi gjorde bara allt det där som många andra skulle vilja ha tid med! Sen bryter socialen allt och ger honom trauma så att han kräks, flyttar honom och ger honom en helt annan framtid än vad vi arbetat och planerat i flera år... Jag kan inte ens ana hur besviken han är..

Hjälp gärna till i debatten!

Skall samla ihop alla tips och ta dom vidare nu, kramar till er som hjälper till och som bryr er...

mvh

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #33 skrivet: 20 augusti 2009, 12:36:54 PM »
.

Christer

Utmärkande för soc är att de beslagtar ens liv, oavsett om det gäller pengar/ekonomi eller något annat. På så sätt skaffar de sig kunder. Annars blir de ju arbetslösa.

När jag skriver "bli arg" så menar jag att man ska "elda under sin vrede", om man enbart blir ledsen så kan man bli handlingsförlamad.
Vrede ger en inre energi och styrka (adrenalin), men kan iofs även vara utmattande, om det pågår länge, med risk för hälsan.

Soc ger sig gärna på "svaga" grupper, de med t ex låg ekonomi, eller med annan låg status. Soc väljer helst "svagare" grupper som motparter för att kunna vinna.

Med envishet och uthållighet kan ni nå långt.

Istället för att kompromissa, och hjälpa till, så väljer soc tvång.
De förvärrar på så sätt "sociala situationer".

Hälsningar XENIA

christer

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 32
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #34 skrivet: 20 augusti 2009, 12:44:47 PM »
Jupp, har märkt att dom kör med tvång. Vi har också stått på existensminimum sedan 2002, ibland under... Felmedicinerad till tusen, 8 olika mediciner... Fick ingen hjälp med detta... När jag blev frisk började dom jävlas rent ut sagt...

Vad det gäller att sätta imot så har vi inget annat att göra än att jobba med omhändertagandet. Envis är jag också till tusen!

Må väl så länge!

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #35 skrivet: 20 augusti 2009, 13:32:34 PM »

Recept :

- Överklaga LR-domen till KR
- Överklaga ev. lagd KR-dom till RR
- Kolla upp det där med 3-månaders-regeln vid omhändertagande  via en jurist
- Kolla via jurist om att få lämna landet Sverige

Värdefull information :

- Beställ ut kommunens delegationslista (delegerade beslutsrätter)
- Beställ ut ärendeakten från JO
- Beställ utdrag från personregister enligt PuL (från ALLA persondatabaser kommunen har)
- Beställ ut fosterhemsutredningen
- Beställ ut fosterhemsavtalet


SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

2 kap. Kommunens ansvar

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.

2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

3 kap 1 § Till socialnämndens uppgifter hör att
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

3 kap 3 §  Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

3 kap 5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne

10 kap 1 § För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen.

KOMMUNALLAGEN

2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

3 § Kommuner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

3 kap 8 § För granskning av den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning skall det finnas revisorer.

6 kap 7 § Nämderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

6 kap 34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
Punkt 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
Hälsningar XENIA

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #36 skrivet: 20 augusti 2009, 15:18:05 PM »

Om PUL och sådant...

Du brukar dra detta om PUL i LVU-sammanhang. Vilken direkt koppling PUL har till LVU, vet jag inte. Troligen ingen. Möjligen kan det ha en indirekt koppling. I Det aktuella ärendet: kan du förklara vilken koppling du syftar på ? När myndighetsbrottslingarna stulit ett barn och hänvisar till generalklausuler, vilken direkt koppling till PUL syftar du på då ? Kan hända att man kan få rättelse i något register, men det betyder ju inte att man får barnet tillbaka.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #37 skrivet: 20 augusti 2009, 17:02:02 PM »
.
När det gäller domslut i länsrätter, i mål om enskildas angelägenheter, och underlaget kommer från soc, kan man på förhand räkna med, att det i många fall består av mängder med felaktigheter (d.v.s. lögner).

Allt finns registrerat i digitala personakter, och där får inte felaktigheter förekomma.
Ingenting sker manuellt nuförtiden.

När det gäller kränkningar av kommun-medlemmar/invånare/medborgare, eller felaktiga uppgifter om t ex hälsa, så kan kommun-medlemmen stämma den enskilda handläggaren i ett enskilt åtal hos Tingsrätten.

När det gäller en mängd olika felaktigheter i soc digitaliserade dokumentation kan även skadestånd utgå från JK via en anmälan dit.

Ett domslut får inte bygga på bevisbart felaktiga personuppgifter.
Hälsningar XENIA

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #38 skrivet: 20 augusti 2009, 17:28:16 PM »

En färsk dom i Europadomstolen (från den 10 juli 2009 om jag inte minns fel) säger: att inte bara staten utan även kommunerna har ett ansvar enligt artiklarna i EMKR, d.v.s  Svensk lag: SFS 1994:1219

Artikel 6.1 - Rätt till en rättvis rättegång

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion
eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra,
offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom
gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

Artikel 13 - Rätt till ett effektivt rättsmedel

Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och
rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt
rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om
kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig
myndighet.

Detta gäller /dessa artiklar kan användas efter 3 st negativa domslut hos LR, KR, och RR, eller hos TR, HR, och HD.
Hälsningar XENIA

christer

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 32
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #39 skrivet: 20 augusti 2009, 18:19:33 PM »
Oj, tackar, nu har jag duktigt med kött på benen!

Kramar!

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #40 skrivet: 20 augusti 2009, 19:27:25 PM »
Christer, det var ännu bättre, det var en dom i HD (europadomstolen brukat ta tid)
Se länk här nedan:

https://forum.nkmr.org/index.php/topic,1628.0.html

Ang. skadestånd för kränkning Är just PuL en av de få paragrafer som JK får verka, Se text här nedan:

JK befogenheter :

Instruktion 3 § Justitiekanslern (JK) handlägger anspråk på ersättning med stöd av :

- 23 § datalagen (1973:289),
- 48 § personuppgiftslagen, PuL (1998:204),
- 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
- 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,
- lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.Kram till dig Christer!


« Senast ndrad: 20 augusti 2009, 19:48:59 PM av XENIA »
Hälsningar XENIA

christer

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 32
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #41 skrivet: 20 augusti 2009, 19:53:09 PM »
TACKAR!!!!

Nu behöver jag sätta mig ner och skriva ett och annat papper!

Ni hjälper oss att stå, så god medmänsklighet har jag inte kommit i kontakt med förut!!!

Kramar och tack!

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #42 skrivet: 20 augusti 2009, 22:57:31 PM »
.
Christer, du ska veta, att även Förvaltningsprocess-lagen gäller för både länsrätten och kammarrätten.

Förvaltningsprocesslagen, lag (1971:291).


Länsrättens egen skyldighet att utreda.

8 § Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.
Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras


Om bevis

22 § Åberopar part skriftlig handling eller föremål till bevis, får rätten förelägga honom att inom viss tid tillställa rätten handlingen eller föremålet vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.


Om länsrättens beslut och rättelser av oriktigheter.

32 § Om domstolen finner att en dom eller ett beslut innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av domstolens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får domstolen besluta om rättelse.
Har domstolen av förbiseende underlåtit att fatta ett beslut som skulle ha meddelats i samband med ett avgörande, får domstolen komplettera sitt avgörande inom sex månader från det att avgörandet vann laga kraft.
En komplettering senare än två veckor efter det att avgörandet meddelades får dock ske endast om en part begär det och ingen annan part motsätter sig kompletteringen.
Innan beslut om rättelse eller komplettering fattas, skall parterna även i annat fall än som avses i andra stycket andra meningen ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Beslutet skall om möjligt antecknas på varje exemplar av den dom eller det beslut som rättas eller kompletteras. Lag (2001:27).


Resning av mål
37 b § Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.
Hälsningar XENIA

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #43 skrivet: 21 augusti 2009, 13:41:22 PM »
.
När det gäller domslut i länsrätter, i mål om enskildas angelägenheter, och underlaget kommer från soc, kan man på förhand räkna med, att det i många fall består av mängder med felaktigheter (d.v.s. lögner).

Allt finns registrerat i digitala personakter, och där får inte felaktigheter förekomma.
Ingenting sker manuellt nuförtiden.

När det gäller kränkningar av kommun-medlemmar/invånare/medborgare, eller felaktiga uppgifter om t ex hälsa, så kan kommun-medlemmen stämma den enskilda handläggaren i ett enskilt åtal hos Tingsrätten.

När det gäller en mängd olika felaktigheter i soc digitaliserade dokumentation kan även skadestånd utgå från JK via en anmälan dit.

Ett domslut får inte bygga på bevisbart felaktiga personuppgifter.

asociala har ju undantag från myndigheters skyldighet att diarieföra handlingar. De diarieför endast avslutade mål exempelvis, och mycket är bortplockat därifrån också. Därtill har de hemliga akter som vi inte har access till. Hela den här ordningen är kriminell, oavsett vilka som befolkar ordningen. Knappast troligt att de lämnar kvar redskap att fälla dem med. Men det är klart att den som är drabbad måste kämpa med de medel som finns. I regel innebär det att ett erkännande av ordningen, vilket de i ett senare skede förstås påpekar. Ett civilmål mot asociala kostar en del. Ungefär 80 K Kr. Förloraren betalar rättegångskostnaderna. Därför gäller det att få tag på en advokat som gör detta huvudsakligen av ideella skäl.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #44 skrivet: 21 augusti 2009, 18:24:03 PM »
.
Jurist-branschen påminner litet om IT-branschen.
Jurister specialiserar på 1 eller 2 lagar.
I IT-branschen specialiserar man sig på en eller några programvaror.

När det gäller soc-mål är MÅNGA lagar inblandade, vilket få jurister klarar av.
T ex
- Förvaltningslagen
- Förvaltningsprocesslagen
- Kommunallagen
- PuL
- Sekretesslagen
- SoL
- LVU, LSS, LVM, LSU, etc., d.v.s. speciallagar
- EKMR
- Skadeståndslagen
- SOSFS
Etc.

Så, det gäller att jobba på själv.
Det är definitivt ingen semester att ha med soc att göra.

De grupper som soc väljer som motparter är ofta ekonomiskt svaga, så de kan ju iaf inte betala några rättegångskostnader. Så det spelar eg. ingen roll.

MEN, enskilda åtal av enskilda handläggare ska man undvika.
Arbetsgivaren (kommunen) har ett principal-ansvar i rättsligt avseende, så det är kommunen man ska stämma i ett tvistemål istället.

Advokatbyrån Salmi & Åberg jobbade gratis med Osmo Valmo-fallet.

Hälsningar XENIA