Frfattare mne: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland  (lst 73629 gnger)

TrollmorElisabet

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 6
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #105 skrivet: 01 juli 2010, 02:50:45 AM »
walls got doors uttrycket i detta sammanhang vänder tankarna till ytterligare ett tänkbart uttryck i detta sammanhang: .hur kan man vinna 100 tusen på tv4:s miljonlotteriet  ;)
Roligt, va?  :D


Det vet jag inte men de vi köpte huset av vann 4,7miljoner på någon dragning i Tv4... av någon konstig anledning ville de inte bo kvar i det lilla samhället på södra Gotland där alla känner alla och apan är en kändis! *ler*

Fast på min väg ut ur mörkret efter att ha sprungit in i väggen så håller jag på att göra ett litet konstverk på köksväggen med orden "Walls got doors"

Tycker det känns viktigt att tänka på att någonstans i väggen finns en dörr !!!

(:

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #106 skrivet: 07 juli 2010, 06:48:10 AM »
Ett besök i "Johansson Blogspot" visar hur traumatiserad Domenic har blivit sedan han tvångsomhändertogs och fosterhemsplacerades för ett år sedan. Han har förändrats från den lyckliga pojken i hans passfoto till ett barn med ett uttryckslöst ansikte.

Jämför med bilderna i ”The Edner Case". Barnpsykologen kallade baby Anne Edners sinnestillstånd för "en normal sorgereaktion".

Detta är hur det svenska systemet skyddar barnen! Men, är detta "nödvändigt i ett civiliserat, demokratiskt rättssamhälle? Svaret måste bli ett rungande NEJ!

Samtliga myndighetspersoner dvs socialarbetarna, nämndledamöterna, domarna i förvaltningsdomstolarnas samtliga led samt fosterföräldrarna, som har agerat i dessa och de tiotusentals liknande grymma fallen av tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn förtjänar varsitt långt fängelsestraff motsvarande det lidande som de har åsamkat barnen och samtliga deras familjemedlemmar.

Ruby H-C

christer

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 32
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #107 skrivet: 11 juli 2010, 06:36:59 AM »
Tackar för föregående inlägg Ruby!

Efter att ha varit i kontakt med myndigheter på i stort sett alla nivåer inom samhället rörande detta fall så tänkte jag berätta lite om hur vi har blivit behandlade samt hur vi egentligen skall bli behandlade. Det finns restrektioner för hur samhället skall agera och vad samhället inte får lov att göra, utöver det så står det ganska klart vilka rättigheter vi har som familj och människor i Sverige.

1: Annie och jag ville ha reda på exakt vad det är som man grundar omhändertagandet på och i första mötet med Socialnämnden på Gotland så uttalade sig Socialtjänsten att man grundade omhändertagandet på min psykiatriska historik. Vad det var för fel på den visste vi inte då historiken innehöll trauma samt 2 tillfälliga diagnoser som uppkommit pga av felmedicinering.

2: Efter att ha motbevisat alla lösa anklagelser med ett stort antal vittnen så går jag sen till psykiatrin och gör en neuropsykiatrisk utredning, och man hittar inte något fel på mig alls.

3: Jag tar med denna utredning till ett möte med Socialtjänsten (Annie ville inte åka med, kommenterar detta med, There is no idea, they do not work for the state of Sweden), men då säger man att man inte vill titta på materialet på grund av att man inte har någon utbildning inom området. I samma möte frågar jag igen, vad grundar ni omhändertagandet på? Jag får då höra att det handlar om min psykiska hälsa varvid jag framför att jag är helt frisk enligt psykiatrin. Då svarar Socialtjänsten, - Du har både diagnoser och en personlighetsstörning. med andra ord så vänder man på klacken i samma möte för att få sin vilja igenom!

4: Vidare så misstänker man missbruk av droger och jag skriker till med en gång, låt mig lämna prover för att motbevisa Ert påstående. Jag blir informerad att jag skall gå till provtagningen, men när jag väl kommer dit så finns ingen tid bokad, och det ligger till på så vis att man måste ha en tid bokad. Jag berättar dock vad som hänt och jag får lämna ett prov som visar att jag inte tagit någon drog alls. Drogmisstanken i detta fall handlar om cannabis och det sitter kvar i kroppen upp till 3 månader, vilket gör det omöjligt att vara missbrukare om man lämnar ett negativt prov.

5: Man väljer sen att inte boka in fler tider så att man kan lägga fram misstanke i rätten igen. Turligt nog så tror inte rätten på Socialtjänsten och diskussionen om droger försvinner, dock endast tillfälligt.

6: Man säger sen i rätten att man inte visste om att vi skulle åka utomlands, men det är en ren lögn då det har stått i tidningen samt att man fick reda på det 2 veckor innan vi skulle bege oss iväg.

7: Min mentala hälsa var då uppklarad samt att jag gjort klart för dom att jag inte använder några droger, så då lutar dom sig tänderna istället. Vi har ställt frågan, kan man omhänderta ett barn endast på grund av tillfälliga tandproblem, Nej har vi fått till svar, det är dock det enda som kvarstår av bevis som dom har att använda emot oss. Så man väljer att förvärra bilden av tänderna och ljuger för rätten angående tandhälsan. Man påstår att det är hög risk för inflammation. Svar på tal, vi var på väg att fixa hans tänder som handlade om 2 mjölktänder i Indien redan i Juni. Socialtjänsten väntade ca: 2 månader med att gå till tandläkare och få det gjort, med andra ord så var det Socialtjänsten som såg till att riskera inflammation och inte vi.

8: Efter allt detta så kontaktar vi Länsstyrelsen och anmäler allt till dom, varvid dom väljer att endast titta på en del av materialet och lägger ner utredningen. Jag skickar över ett mail och frågar varför, men får inget svar tillbaka.

9: VI ansöker om möte med Socialtjänsten och Socialnämnden, men dom vägrar att svara.

10, vad kan man då räkna med för behandling egentligen, vad har samhället för ansvar?

1/b: Från regeringens hemsida: I Sveriges grundlag, regeringsformen (RF) slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet samt att det allmänna ska motverka diskriminering av människor.

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna främst genom tre grundlagar; regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Tryckfriheten har varit grundlagsskyddad allt sedan 1700-talet och denna rättighet har äldst anor i Sverige.

Kommentar: Kan man kräva ovanstående, ja, har vi försökt göra det, ja, vill man titta på dokument med denna text, nej, är man medveten om ovanstående text, nej!

2/b: I regeringsformens andra kapitel finns bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter. Av samma kapitel framgår att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon medborgare missgynnas därför att han eller hon med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet. Lag eller annan föreskrift får inte heller innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.

Kommentar: Socialtjänsten har använt Socialtjänstlagen för att diktera och styra fallet, detta är alltså ett allvarligt brott mot våra rättigheter inte bara som människor, men också som medborgare.

3/b: Europakonventionen
Sedan 1995 är också den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) inkorporerad i svensk lag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag.

Kommentar: Ingen av dom vi har varit i kontakt med så här långt har någon vetskap om ovanstående, inte heller vill dom titta på den.

4/b: Sverige och mänskliga rättigheter
I Sverige ligger det yttersta ansvaret för att följa de internationella åtagandena om de mänskliga rättigheterna på regeringen.

Kommentar: Med andra ord kan man i alla lägen kräva respekt för sin heder och frihet inom alla områden av ens liv, så länge man inte bryter mot någon annans frihet eller förstör någon annans egendom.

5/b: Rättsväsendets oberoende
Rättsväsendets oberoende garanteras i regeringsformen. Domstolarna spelar en central roll i skyddet av enskilda personers rättigheter i Sverige. De rättsmedel som finns i det svenska rättsystemet är utformade för att skydda de mänskliga rättigheterna. Rättsliga processer avgörs generellt av allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar, samt i viss utsträckning av förvaltningsmyndigheter.

Kommentar: Har vi fått ovanstående garanti, Nej, absolut inte, istället tvärtom.

Jag vet emellertid att dom flesta inte läser vad som står på Regeringens hemsida, men jag kan kräva det eftersom man är skyldig att veta om det om man arbetar för Sverige! Har vi lyckats med detta, nej, med andra ord så hade Annie rätt, They don't work for the state of Sweden!

Vänliga hälsningar / Christer och Annie Johansson

TrollmorElisabet

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 6
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #108 skrivet: 12 juli 2010, 22:22:22 PM »

Lider verkligen med er men jag tror tyvärr inte att ni har någon större chans att få rätt här på Gotland, här håller alla varandra om ryggen, läste någonstans när jag uppdaterade mig om ert fall att Länsstyrelsens ansvarige, numera Socialstyrelsens förlängda arm, Ulf Linnerheds fru jobbar på Socialtjänsten men det är inget jag lyckats få bekräftat.

De måste ha väldigt starka skäl, inte bara för att omhänderta utan även neka er umgänge med Dominic, mitt tips är att är att ta kontakt med Socialstyrelsens Enhetschef för Region öst, Erik Höglund, han har ju gett Socialnämnden här på ön en rejäl bakläxa och sagt att Socialstyrelsen tänker följa upp hur nämnden i fortsättningen sköter sina ärenden.

http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/kontaktaoss/regionost

Vet inte om det är gjort, om inte, är det nog ide att även ni med all den bevisföring ni har idag, skickar in en egen anmälan till justitieombudsmannen Kerstin Andre, vet att jag läste någonstans att någon gjorde det för er räkning men hon har ju trots allt det yttersta ansvaret för att se till att Sveriges förvaltningar följer de regler och lagar som finns.

Sist men inte minst, gör en anmälan till Europadomstolen, där borde det ju finnas största chanserna till att få en helt opartisk bedömning av ert fall, de hotade för övrigt dåvarande justitieminister Laila Freivalds med att stämma Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna eftersom man inte hade rätt till rättshjälp pga. förvaltningarnas serviceskyldighet.

Vad ni än gör så ge inte upp, fortsätt er kamp, för så länge man inte ger upp har man inte förlorat!

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #109 skrivet: 13 juli 2010, 19:32:47 PM »
Christer, personligen har jag inget förtroende för svenska JO och/eller svenska JK.

1) Ett alternativ är att vända sig till EU-ombudsmannen (alltså ombudsmannen inte domstolen).

2) Socialstyrelsen har ju övertagit tillsynen nu från år 2010. De verkar hittills bra.

3) Om soc. eller förvaltningsrätten inte förstår en utredning ska de inhämta svar från experter eller motsvarande för yttranden inom ämnesområdet.

4) Begär resning av målet hos LR eller KR eller RR.

5) Utnyttja att det är valår i år! Kontakta Aftonbladet. Gotland styrs av (m), eller hur?
Hälsningar XENIA

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #110 skrivet: 13 juli 2010, 20:55:26 PM »
*

Alternativt:  Gör en polisanmälan!

Alla myndigheter bryter mot Förvaltningslagen, FvL 17 och 20 § §.
Se exempel här: http://fattiglappen.bloggplatsen.se/2010/07/12/3239748-vanliga-brister/

De bryter även mot PuL genom att dataregistrera både felaktiga och ofullständiga personuppgifteruppgifter om både individer och familjer, både i form av koder och löpande text.

Brottsbalken (BrB) innehåller tjänstefel, bedrägeri,  osanna utsagor, med mera.

Begär ett målsägarbiträde (gratis jurist) + skälig gottgörelse enligt EKMR eller enligt PuL 48 §.
Skriv anmälan och skicka den direkt till lämplig Åklagarkammare.

*
« Senast ndrad: 15 juli 2010, 21:52:24 PM av XENIA »
Hälsningar XENIA

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: Dominic Johansson omhändetogs på Gotland
« Svar #111 skrivet: 14 juli 2010, 18:58:22 PM »
Myndigheters motiveringar, utredningar och beslut.

Användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter i dokument, och undanhållande av information.

Användning av sådana metoder för syften att vinna mål i domstol.


Ett förfarande där felaktiga och ofullständiga uppgifter lämnas, och ett vilseledande sker genom ett oredligt förfarande bestraffas som bedrägeri och/eller oredligt förfarande
BrB 9 kap. 1 § respektive 8 §.
Ett undanhållande av information är att bedöma som osann försäkran BrB 15 kap. 10 §.
Hälsningar XENIA

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Forts på Domenic Johanssonfallet - omhändertogs på Gotland
« Svar #112 skrivet: 03 december 2010, 20:03:18 PM »
Socialen på Gotland misshandlar familjen Johansson

Christer Johansson, fadern i det världsberyktade Gotlandsfallet, och som var en av föredragshållarna vid NKMR:s symposium den 21 augusti 2010, sitter häktad på Gotland sedan den 26 november. Han arresterades den 24 november på kvällen sedan han tagit kontakt med myndigheterna. Den 22 november vid ett av de "en gång var femte vecka" umgängestillfällena, tog Christer Johansson tillbaka sin son, Domenic, som har kidnappats av socialtjänsten på Gotland. Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för olaga frihetsberövande. Straffskalan är ett till tio års fängelse.

Fallet Domenic Johansson är välkänt inom NKMR. Det finns två stora artikelsamlingar om Johanssonfallet på NKMR:s hemsida, där hela bakgrunden till det brutala rättsövergreppet mot Christer, Annie och Domenic Johansson återges. Artiklarna finns dels i den nordiska sektionen: Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet och dels i den engelska sektionen The Domenic Johansson Case: Home schooled boy snatched from plane in Sweden.

Se även nyhetsartikeln "Pappa förde bort son från fostermamma" som publicerades i Gotlands tidningen, den 27 november 2010.

Tjänstemän bör kunna åtalas!
« Senast ndrad: 04 december 2010, 07:04:16 AM av Ruby Harrold-Claesson »