Frfattare mne: skäl för omhändertagande enligt 2 § LVU  (lst 12059 gnger)

AS76

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 106
 • Karma: 0
  • Visa profil
SV: skäl för omhändertagande enligt 2 § LVU
« Svar #15 skrivet: 29 juli 2009, 20:09:53 PM »
Apropå detta ämne, se gärna en videopresentation om LVU med utdrag ur lagtexten på http://www.youtube.com/watch?v=hAv1dfIrDHc&feature=channel_page . SOSFS 1997_15 innehåller verkligen otrevliga rekommendationer, se utdrag därifrån i denna video.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
SV: skäl för omhändertagande enligt 2 § LVU
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2009, 08:31:18 AM »
Är det någon på detta forum som hört talas om att man har omsorgsbrist enligt § 2 LVU om man undanhåller sin tonåring från att placeras på en SIS institution, är det verkligen vanvård enligt lag. Det är p.g.a. det som kammarrätten i Göteborg dömt vår dotter till vård enligt § 2 LVU. De fysiska problem som socialtjänsten lyfte fram som vanvård har inte ens varit bedömda.

Misstrodd Förälder

Att hitta lagar och regler som ger er vissa rättigheter är omöjligt när man hamnat i Kafka-Sverige.Man får improvisera. De enda svar du får från myndighetsbrottslingarna är "vi får se", "det beror på", eller "lagen är bara en rekommendation" som de sade åt mig.

Men utanför Kafka-Sverige gäller iaf regeln att om man gömmer en ICKE-brottsling så kan de inte åtala ! Jag gömde flyktingar förrut och jag talade öppet med polisen om detta. Jag sade att jag vägrade tala om var de fanns etc. Det är inte ett brott att gömma flyktingar eftersom de inte är eftersökta för brott.

Vidare så kan man inte utanför Kafka-sverige åtala nära anhöriga i jävsituationer då de undanhållit sanningen för att skydda sina anhöriga. Eftersom du är i en jävsituation kan man inte utanför Kafka-Sverige kräva att du ska ställa dig mot dina barn bara därför att lagen kräver det.

Kanske något du kan ha användning för i argumentationen ?
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

XENIA

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 104
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Fattiglappen
SV: skäl för omhändertagande enligt 2 § LVU
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2009, 13:43:54 PM »
Klippt och klistrat .....

http://www.stat-inst.se/document/Viktig_info_LVU.pdf

http://www.sos.se/sosfs/1997_15/2sosf15.htm

Regeringsrätten har prövat frågan om vård med stöd av LVU trots samtycke till frivillig vård i ett fall rörande en 14-årig flicka (RÅ83 2:87 I).

I ett annat fall (RÅ 1995 ref 38) fann Regeringsrätten inte skäl att frånkänna det givna samtycket rättslig betydelse. Vårdnadshavarna hade efter hand ändrat inställning till placering av barnet och samtycket lämnades på ett mycket sent stadium av förfarandet vid förhandlingen i Regeringsrätten. Regeringsrätten uttalade att detta dock inte kunde tas till intäkt för att samtycket inte var allvarligt menat eller för att detta skulle återtas eller att någon av vårdnadshavarna skulle ingripa i vården på ett störande sätt.

Om det finns grundad anledning att anta att ett samtycke kan komma att återkallas, innebär det att tillräcklig garanti saknas för att hela den behövliga vården kan genomföras. LVU kan då vara tillämplig.

Vid vård med stöd av socialtjänstlagen har vårdnadshavaren kvar sin rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den unges personliga angelägenheter. I de fall vårdnadshavaren visserligen samtycker till den planerade vården men konsekvent undandrar sig kontakt med nämnden kan den behövliga vården inte ges. LVU kan vara tillämplig i dessa situationer.

Ett nekat samtycke behöver inte vara skriftligt. Däremot skall det naturligtvis dokumenteras då det är av avgörande betydelse både för den fortsatta handläggningen och för bedömningen av om LVU är tillämplig (51 § SoL).

JO har (beslut 1995-11-27, dnr 4065-1994) kommenterat bedrivande av utredning enligt 50 § SoL. JO uttalade:
- "Jag har i ett flertal tidigare ärenden betonat vikten av att en barnavårdsutredning bedrivs skyndsamt och koncentrerat. Utredningen syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ärendet. Det är inte godtagbart att utredningen får karaktären av en ständigt pågående insats.
Om förhållandena är sådana att vård enligt LVU kan bli aktuell och utredningen förhalas på grund av att vårdnadshavaren vägrar delta i denna kan vårdnadshavarens bristande medverkan utgöra ett skäl för ett omedelbart omhändertagande. Om utredningen å andra sidan visar att någon åtgärd inte är påkallad skall utredningen avslutas."
   Hälsningar XENIA