FŲrfattare ńmne: Barnkonventionen och Sverige  (lšst 3524 gŚnger)

XENIA

  • Newbie
  • *
  • Antal inlšgg: 104
  • Karma: 0
    • Visa profil
    • Fattiglappen
Barnkonventionen och Sverige
« skrivet: 24 juni 2009, 17:51:46 PM »
Citerar.

- "FN:s barnrättskommitté är mycket kritisk till att konventionen, trots att den ratificerats av Sverige, fortfarande inte har ställning som svensk lag. Men regeringen kommer inte att gå ifrån den antagna modellen.

I år fyller konventionen om barnets rättigheter 20 år. I år har också FN:s barnrättskommitté för fjärde gången granskat hur Sverige efterlever konventionen. Sverige får beröm för en del åtgärder som vidtagits sedan den förra granskningen, men kommittén kommer även med kritik.
 
En av kommitt√©ns huvudinv√§ndningar √§r att Sverige fortfarande inte inf√∂rlivat barnkonventionen i den nationella lagstiftningen. Enligt rapporten √§r FN:s barnr√§ttskommitt√© ‚ÄĚbekymrad √∂ver den medvetna bristen p√• ett formellt erk√§nnande av konventionen som svensk lag‚ÄĚ.
 
Men Sverige kommer, trots kritiken, inte att inf√∂rliva konventionstexten i svensk lagstiftning, ber√§ttar Martin Kits p√• socialdepartementet. Ist√§llet kommer landet att st√• fast vid en modell d√§r ‚ÄĚbarnkonventionen genomsyrar nationell lagstiftning och d√§rmed f√•r verklig betydelse f√∂r barns situation‚ÄĚ.

‚Äď I m√•nga l√§nder som valt att inf√∂rliva konventionen i den nationella lagstiftningen har det visat sig att lagen √§r sv√•r att till√§mpa i domstol. En lag som √§r sv√•r eller om√∂jlig att till√§mpa har naturligtvis mycket liten effekt. D√§rf√∂r kommer Sverige att forts√§tta med den modell vi valt.

UNICEF Sverige anser att ett införlivande skulle göra skillnad i hanteringen av asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar om konventionen fick status som lag.

‚Äď Idag kan myndigheter och domstolar avf√§rda konventionen eftersom den inte har status av svensk lag. Vi har sett att detta f√•r konsekvenser f√∂r beslut som r√∂r barn, s√§ger UNICEF Sveriges barnr√§ttsjurist Christina Heilborn.

En del av kritiken r√∂r pappersl√∂sa eller g√∂mda barns r√§tt till sjukv√•rd och utbildning. Kommitt√©n ‚ÄĚrekommenderar att Sverige vidtar de n√∂dv√§ndiga √•tg√§rderna f√∂r att se till att alla barn, √§ven pappersl√∂sa, har r√§tt till h√§lsov√•rd och medicinsk service p√• samma villkor som barn som lagligen vistas i landet‚ÄĚ, och menar att Sverige b√∂r se till att √§ven pappersl√∂sa barn f√•r r√§tt till utbildning. Barnkonventionen ska ocks√• skrivas i l√§roplanen, enligt rapporten.

- Det är anmärkningsvärt att Sverige fortfarande får kritik för att gömda flyktingbarn inte har rätt till skolgång. Det är oacceptabelt att denna diskriminering av barn fortsätter 20 år efter det att barnkonventionen godkänts av Sverige. Det är dags att regeringen tar kritiken från FN:s barnrättskommitté på allvar, säger Christina Heilborn.

Barnrättskommittén berömmer Sverige för arbetet med att genom lagstiftning skydda barn mot brott och diskriminering samt för åtgärderna för att förbättra mottagandet av ensamkommande barn.

Samtidigt uppmanar kommittén till fortsatt arbete för att skydda barn mot övergrepp, att förbättra barns hälsa och livsstil samt att skydda dem mot sexuella övergrepp. Kommittén uppmärksammar också behovet av bättre skydd för barn med funktionshinder och asylsökande barn, samt behovet av att utjämna regionala skillnader i barns levnadsvillkor.

Nu ska Regeringen enligt uppgift ‚ÄĚanalysera kommitt√©ns rekommendationer och vidta √•tg√§rder f√∂r att komma till r√§tta med de √•terst√•ende utmaningarna i genomf√∂randet av barnkonventionen i Sverige‚ÄĚ. 

- I regeringskansliet förbereds just nu direktiv till utredningar som ska se över frågor som rör papperslösas rätt till vård samt skolgång, säger Martin Kits.

Barnkonventionen antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och ratificerades av Sverige ett drygt halvår senare. Numera har alla stater utom USA och Somalia ratificerat konventionen om barnets rättigheter. Men hur många länder som införlivat konventionen i den nationella lagstiftningen vet man inte.

- Jag kan inte hitta uppgifter om någon exakt siffra på vilka som inkorporerat barnkonventionen som lag. Svaret är att det ser olika ut i olika länder beroende bland annat på vilket rättssystem länderna har, berättar Charlotte Palmstierna på socialdepartementet.

Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer. Dessa ska vara styrande för tolkningen av övriga artiklar, men har också en egen självständig betydelse:

‚ÄĘ Inget barn f√•r diskrimineras p√• grund av h√§rkomst, k√∂n, religion, funktionshinder eller andra liknande sk√§l 
‚ÄĘ Barnets b√§sta ska vara v√§gledande vid allt beslutsfattande och vid alla √•tg√§rder som r√∂r barn och unga
‚ÄĘ Barn och unga ska till√•tas att utvecklas i sin egen takt och utifr√•n sina egna f√∂ruts√§ttningar
‚ÄĘ Barn och unga ska ges m√∂jlighet att framf√∂ra och f√• respekt f√∂r sina √•sikter i fr√•gor som ber√∂r dem " -
Slut citat

Hälsningar XENIA