Frfattare mne: Ny organisation för Länsrätter  (lst 3109 gnger)

Stockholm

  • Gst
Ny organisation för Länsrätter
« skrivet: 19 maj 2009, 15:29:43 PM »
Regeringens förslag på ny länsrättsorganisation fick stöd i justitieutskottet.

Justitieutskottet ställde sig på tisdagen bakom regeringens bedömning av hur en framtida organisation av länsrätterna bör se ut. Den nya organisationen innebär att 23 länsrätter slås samman till tolv.

Regeringen och utskottet anser att en sammanslagning av länsrätter är nödvändig för att kunna garantera en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet.
 
I samband med omorganisationen ska benämningen länsrätt ändras till förvaltningsrätt. Det nya namnet kommer att bli "Förvaltningsrätten i" följt av namnet på kansliorten.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 15 februari 2010.