Frfattare mne: Om PuL vid förvaltningsdomstolar  (lst 3122 gnger)

Stockholm

  • Gst
Om PuL vid förvaltningsdomstolar
« skrivet: 15 maj 2009, 12:05:26 PM »
Allt som skrivs i mål och domslut lyder under personuppgiftslagen (PuL).

Felaktiga personuppgifter i domslut ska rättas enligt PuL 3, 5, 9, 28, 48 §§.

Felaktiga personuppgifter hos myndigheter reproduceras i domslut hos förvaltningsdomstolar.

Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Inledande bestämmelse :

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i länsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

En länsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som länsrätten utför.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010640.HTM