Frfattare mne: Ny rättshjälpslag  (lst 3043 gnger)

Stockholm

  • Gst
Ny rättshjälpslag
« skrivet: 24 april 2009, 13:56:01 PM »
Översyn av rättshjälpslagen, Rapport (2009:2) från Domstolsverket

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen gjort en allmän översyn av rättshjälpslagen.
Enligt förslaget ska flera grupper lättare kunna få rättshjälp genom att kravet på särskilda skäl slopas. Barn ska lättare kunna beviljas rättshjälp för att kunna få ett rättmätigt underhåll. Brottsoffers möjlighet till rättsligt bistånd i utlandet ska förändras och rättssökande föreslås få möjlighet till viss rättshjälp i högsta instans även om man uttömt sitt rättsskydd i försäkringen. Det ska även bli lättare för enskilda näringsidkare att kunna få rättshjälp.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2010.

Rapporten kan laddas ned på www.dom.se .