Författare Ämne: Soc Osakliga dokumentation  (läst 4782 gćnger)

Stockholm

  • Gäst
Soc Osakliga dokumentation
« skrivet: 15 mars 2009, 14:24:44 PM »
BegĂ€r ALLTID utdrag frĂ„n journalanteckningar enligt PuL § 26   :!:

Jag brukar göra det regelbundet, men orkar inte alltid lÀsa utskrifterna direkt för att slippa illamÄende.

NÀr mitt Àrende nÄr TingsrÀtten via mitt juridiska ombud kan det bli ett typexempel pÄ soc osakliga, lögnaktiga, och ofullstÀndiga dokumentation, vilket strider mot bÄde Förvaltningslagen, SoL, och SOSFS (Socialstyrelsens föreskrifter), och bedrÀgeri enligt Brottsbalken.

Senast sĂ„ skriver de kommunala handlĂ€ggarna att jag FÖRSUMMAT hyresinbetalningar för juni 2008 -- januari 2009.
Avslag pÄ hyresbeloppen har erhÄllits frÄn kommundelen under den peioden.

DĂ€remot finns inga anteckningar om att jag den 10 februari höll ett "tal" för för ett 15-tal lokala fritidspolitiker pĂ„ ett möte om Ă€rendet runt  KFM:s avhysningbrev, med mera. D.v.s. vĂ€sentlig information undanhĂ„lls konsekvent i dokumentationen av "sickorna"  t ex till lĂ€nsrĂ€tten, JO, LĂ€nsstyrelsen, revisorer, etc., etc..

Eftersom de betalar ut medel (kommunala skattepengar) generellt sett till mÄlgrupper vilka staten (Af) har det ekonomiska och praktiska ansvaret för, sÄ gjorde jag tidigare en anmÀlan till stadens revisorer.

Revisorerna har sedan begÀrt in en sammanstÀllning av just mitt Àrende frÄn kommundelen UTAN att jag har fÄtt ta del av sammanstÀllningen, eller yttrat mig över den. Ett klart brott mot Förvaltningslagen.

SÄ gÄr det alltsÄ till inom olika Àrenden, nÀr vissa kommunala "sickor" helt styr sin omgivning via sin osakliga och lögnaktig dokumentation.

Stockholm

  • Gäst
Soc Osakliga dokumentation
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 17:24:25 PM »
LÀste just i en rapport frÄn revisorerna i Sthlm . . .

Citerar:

Det finns Àven administrativ personal
med behörighet till Paraplysystemet. Det finns risk för att dessa tjÀnstemÀn saknar tillrÀckliga kunskaper om gÀllande sekretessbestÀmmelser.


Socialsekreterare:
HandlÀggare som tilldelats rollen socialsekreterare kan registrera,
skriva journalanteckningar, ta fram rapporter samt skapa dokument. En socialsekreterare kan ta del av sina kollegors akter men mÄste dÄ bli medhandlÀggare.

Sekreterare / administrativ personal: Kan i princip göra samma saker i systemet som socialsekreteraren.

Sektionschef:
Rollen ska innehas av den som har behov av att i sitt arbete
kunna ta del av flera handlÀggares akter.
I rollen finns funktionalitet för att kunna ta bort sig sjÀlv som medhandlÀggare nÀr man tagit del av akter.
Sektionschefen kan i övrigt registrera pÄ samma sÀtt som socialsekreteraren.

Vid samtliga granskade förvaltningar fattas beslut om behörighetstilldelning av enhets- eller avdelningschef.

Revisionskontoret kan notera att vid en del förvaltningar har förhÄllandevis
mÄnga handlÀggare tilldelats rollen sektionschef. Med denna behörighet kan handlÀggaren ta del av information i andra handlÀggares utredningar och sedan ta bort sig sjÀlv som medhandlÀggare.

Enligt kommunfullmĂ€ktiges informationssĂ€kerhetspolicy om styrning av Ă„tkomst  till IT-system ska Ă„tkomsten styras utifrĂ„n verksamhetsbehov och sĂ€kerhetskrav.

Behörighet till systemet ska tilldelas restriktivt, dvs endast till dem
som Àr i behov av behörigheten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Systematiska behörighetsuppföljningar bör genomföras minst tvÄ gÄnger per Är.

I Paraplysystemet finns olika möjligheter till sökning efter uppgifter. Bland annat  (utöver personnummer och namn) finns möjligheten att söka pĂ„ adress.

Stockholm

  • Gäst
SV: Soc Osakliga dokumentation
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2009, 13:33:17 PM »
PERSONUPPGIFTSLAGEN samt EU-direktivet 95/46/EU.
____________________________________________________________________

Personuppgiftslagen gÀller bl.a. sÄdan behandling av personuppgifter som helt eller delvis Àr automatiserad (5 § första stycket).

Med behandling av personuppgifter förstÄs enligt sÄvÀl personuppgiftslagen som direktivet (95/46/EU) varje ÄtgÀrd eller serie av ÄtgÀrder som vidtas betrÀffande personuppgifter (3 § respektive artikel 2 b).

Det finns inte, vare sig enligt direktivet eller i lagen, nÄgot krav pÄ att de uppgifter som behandlas pÄ automatisk vÀg ska vara strukturerade i ett register eller liknande (jfr prop. 1997/98:44 s. 54).

I konsekvens hÀrmed och med hÀnsyn till direktivets syften har direktivet, och dÀrmed Àven personuppgiftslagen, ansetts vara tillÀmpliga inte endast nÀr det Àr frÄga om behandling av personuppgifter i strukturerat material sÄsom register, databaser samt Àrende- och dokumenthanteringssystem utan Àven nÀr det Àr frÄga om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material i form av datoriserad ord- och textbehandling eller liknande av löpande text (jfr Göta hovrÀtts dom den 7 april 2004 i mÄl B 747-00 s. 10; refererat i RH 2004:51).

Det kan anmÀrkas att detta synsÀtt Àven har legat till grund för Àndringar i personuppgiftslagen som har trÀtt ikraft den 1 januari 2007 (jfr prop. 2005/06:173 s. 18 ff).

Begreppet personuppgift definieras i personuppgiftslagen som all slags information som direkt eller indirekt kan hÀnföras till en fysisk person som Àr i livet.

I lagens förarbeten framhÄlls sÀrskilt att definitionen Àr avsedd att ha samma innebörd som motsvarande uttryck har enligt definitionen i direktivet, artikel 2 a. DÀr definieras begreppet personuppgifter som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade).

I anslutning hÀrtill anges att en identifierbar person Àr en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom en hÀnvisning till ett identifikationsnummer, eller till en eller flera faktorer som Àr specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

För att avgöra om en person Àr identifierbar ska hÀrvid, enligt stycke 26 i direktivets ingress, beaktas alla hjÀlpmedel som i syfte att identifiera vederbörande rimligen kan komma att anvÀndas av den registeransvarige eller av nÄgon annan person.

Felaktiga personuppgifter i persondatabaser hos myndigheter reproduceras Àven i domslut hos (förvaltnings-)domstolar.

Förordning (SFS 2001:640) om registerföring m.m. vid LÀnsrÀtt med hjÀlp av automatiserad behandling

Inledande bestÀmmelse :

1 § Denna förordning gÀller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i LÀnsrÀtters rÀttsskipande eller rÀttsvÄrdande verksamhet.

En LÀnsrÀtt Àr personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som en LÀnsrÀtt utför.


jean-raoul

  • Gäst
SV: Soc Osakliga dokumentation
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 11:22:52 AM »

Jean-Raoul de Marcenac
ValhallavÀgen 145
11531 Stockholm
Tel 0703404554
jean-raouldemarcenac@hotmail.com

               December  2009

Öppet brev till folkbokföringens tjĂ€nsteman Jenny Segeljakt med flera.

Sten efter sten grĂ€ver jag upp de fundamentala underlag av era sĂ„ kallade illegala ”rutiner” som har skilt och fĂ€ngslat mina barn frĂ„n mig frĂ€mst Ludwig de Marcenac sedan mer Ă€n 15 Ă„r.

Att min Ă€ldste son Marcus blev bortadopterad pĂ„ Ă„ttiotalet utan min kĂ€nnedom visade sig ocksĂ„ vara ett sĂ„ kallat ”praktisk beslut” frĂ„n Socialstyrelsen. (En förundersökning skulle ha lagts ner utan att jag nĂ„gonsin blev informerad om dess pĂ„början).
Det resulterade i att nĂ€r bĂ„de Marcus, hans biologiska mor och jag sjĂ€lv ansökte tidigt pĂ„ nitÂŹtiotalet att Marcus skulle fĂ„ bĂ€ra namnet de Marcenac blev detta avvisat av Stockholms tingsrĂ€tt pga. ”Alla band till den biologiske fadern skulle skyddas” och hindrade denna ansökan (Den smyg adoptivfadern blev betraktad som biologisk fader). TingsrĂ€tten blev vilseledd.

Till slut har Ă„r 2009 LĂ€nsrĂ€tten i Stockholms lĂ€n funnit att ett annat folkbokföringsbeslut gĂ€llande ett annat ”praktisk beslut” som felaktigt den 6 september 1993 folkbokförde min yngste son Ludwig de Marcenac pĂ„ NorrmĂ€larstrand 18 i Stockholm (detta utan min kĂ€nnedom eller synliga dagboksanteckningar) inte skulle Ă€ga rĂ€tt att vara och skulle upphĂ€vas. Detta tidigare felaktiga beslut blev dock till stor hjĂ€lp för modern Anne-Catrin WeingĂ„rd som den 30 augusti 1995 vid Stockholms tingsrĂ€tt dĂ€r med omedelbar verkan hon fick interimistisk vĂ„rdnad om vĂ„r bort rövad son. Detta beslut togs i ”parternas frĂ„nvaro” och utan nĂ„gon form av preliminĂ€r förundersökning frĂ„n sociala myndigheter eller kontradiktorisk respekt till processen. TingsrĂ€tten i Stockholms lĂ€n blev vilseledd en gĂ„ng till.

Jag tÀnker inte Àn en gÄng summera alla de djÀvulskap som myndigheter eller privata personer inom dessa förvaltningar sedan 1994 har enat sig om, nÀr det gÀller att förtala, förfalska och krossa min f.d. familjs motstÄnd och engagemang att försvara oss och vÄr egendom mot olika olagliga grova bevisade och styrkta angrepp, utan vill bara konstatera att nÀr den förra folkbokföringens högst ansvariga tjÀnsteman Ingegerd SterbÀck skrev och talade med mig per telefon i februari 1994, Àndrade hon tydligen den felaktiga antecknade adressen NorrmÀlarstrand 18 i Stockholm till C/O WeingÄrd NorrmÀlarstrand 18 i Stockholm. Se de olika och tillrÀttade postadresserna pÄ bilagda dokument. Detta vill vÀll sÀga att NorrmÀlarstrand 18 var endast en kvarlÀmnad postadress och hon kan intyga att vi bodde i Frankrike.

Ingegerd SterbÀck som fortfarande arbetar pÄ skatteverket och som ni vet numera heter Widell, har personligen ansett att de dokument som trots mina skriftliga protester skickades ÀndÄ till en Jean-Pierre de Graal, alias André Arbili (som pÄstod sig vara min bror i Frankrike!) var en form av magistralt fel. Ni tjÀnstemÀn delar tydligen skilda uppfattningar om vad som Àr rÀtt eller talar inte tillrÀckligt med varandra.

Det Ă€r ocksĂ„ mycket mĂ€rkligt att det skulle ta Anne-Catrin WeingĂ„rd mer Ă€n tvĂ„ Ă„r för att upptĂ€cka att jag inte bodde pĂ„ samma adress som hennes, NorrmĂ€lartstrand 18, Detta efter henne Ă„ter registrerades i oktober 1995? ”flyttning” till denna adress som era anteckningar pĂ„stod att hon skulle ha haft sedan september 1993. Om jag missförstĂ„r ”era anteckningar” rĂ€tt har Anne Catrin WeingĂ„rd och min son flyttat mellan 1993 och slutet pĂ„ 1995 frĂ„n NorrmĂ€larstrand till NorrmĂ€larstrand. TyvĂ€rr verkar det sĂ„ att Jenny Segeljakt har svĂ„rt att kontrollera sina kryptiska anteckningar eftersom det Ă€r hennes undersĂ„tar och medarbetare som gĂ„ng pĂ„ gĂ„ng mĂ„ste lysa och rĂ€tta till dessa.

Även nĂ€r Segeljakt framför LĂ€nsrĂ€ttens domare med lĂ„gmĂ€ld röst pĂ„stod att folkbokföringen hade till slut Ă„terfunnit den anmĂ€lan om bostadsadress i Orust som jag hade registrerat Ă„r 1997 nĂ€r jag blev tvungen att Ă„tervĂ€nda till Sverige. Det blev nu svĂ„rt för folkbokföringen att fortsĂ€tta att förneka detta eftersom skatteverket 1997/98 hade tagit emot min skattedeklaration med rĂ€tt adress gĂ€llande bĂ„de mig sjĂ€lv och den fastighet vĂ€rde som vi Ă€gde i Frankrike. SĂ„ Segeljakt hade lite svĂ„rt att förklara att folkbokföringen hade haft frĂ€ckheten att registrera mig endast i ”församlingens Röra” dvs. fortfarande utan kĂ€nd hemvist. Alla dessa grova efterkonstruktioner visar sig vara patetiska.

För min del fortsÀtter jag envist att sÀtta ljus pÄ dessa vidrigheter och kan stolt försÀkra er att ni inte har fullstÀndigt lyckats hindra mig och mina pojkar att dela respekt och kÀrlek för varandra. Dessa gamla patriarkala maktmissbruk fasoner och pennalistiska metoder i DDRs anda eller liknande nationer mÄste motarbetas. Allra mest nÀr deras dolda syftanden gynnar och förtjÀnar detta internationella kriminella etablissemang. Nota Bene att jag inte kommer att be om ursÀkt för dessa jÀmförelser varken till dig heller den andre sanningens Kerberos; din Garm kollega Kent Hammarström.


Att jag Àr ledsen? Jag Àr minst sagt dödstrött pÄ det hela . Det har jag varit i mer Àn femton Är nu...
Hur mÄnga Àr som Ludwig. Ledsna pga. Myndigheternas missbruk eller s.k. slarv?
(Mest nÀr det gÀller de beskrivna metoder som myndigheter anvÀnde mot mig/oss för att sÀtta locket pÄ avslöjade statliga internationella penningtvÀtts skandaler som "systemet" nyttjar av.)
Att avslöja detta var mitt brott.(Crime de lÚze majestée)
Ingen bland alla dessa inblandade myndigheter har tÀnkt heller gjort nÄgot konstruktivt för att skydda Ludwigs "bÀsta" eller hans mentala trygghet.
Hur mÄnga av dessa barn Àr straffade genom dessa avslöjade ekonomiska skandaler som förstör familj efter familj...
 
Överklaga? JO? JK? Varför inte hos Sankt Peter: -)
Jag har inte slutat att engagera mig i min och min sons fall sedan Ludwig blev lömsk kidnappat frÄn sitt hem i Frankrike Är 1995 och överklagat alla de olika angrep som utfördes mot min person och min familj frÄn:
 
Tullverkets krĂ€nkande förtal frĂ„n personal i Malmö som blev konstaterade och nekades till slut  inte mindre Ă€n 8 Ă„r senare
 
SPM "Speciella mÄl" numera ekobrottmyndigheter har genom sjÀlva anklagaren Bo Skarinder utfört de grövsta brott gentemot sitt huvudman genom att förstöra eller manipulerat bevis material . Skarinder har dessutom hindrat en internationell förundersökning och illegalt blandat sig i fransk rÀttssak.
 
Åklagarmyndigheter i Stockholm som la ner en anmĂ€lan frĂ„n A-C WeingĂ„rd för olika olaga hot som tvingade henne och hennes far att sĂ€lja vĂ„r fastighet till de personer och organisationer som hotade oss med hjĂ€lp av förfalskat avtal dĂ€r min signatur suddades bort. Denna anmĂ€lan förblev utan Ă„tgĂ€rd av (Åklagaren Stefan Lind) Stockholm Ă„klagarmyndigheter under 17 mĂ„nader. Jag kallar detta för mer Ă€n passiv korruption.
 
TingsrĂ€tten i Stockholm som med omedelbar verkan gav Anne Catrin WeingĂ„rd ensam vĂ„rdnad för vĂ„r son den 30 08 1995 . Detta "I PARTENAS FRÅNVARO", utan förberedelser eller social förundersökning dessutom utan legal motivering annat att "moder Ă€r lĂ€mpligare vĂ„rdnadshavaren Ă€n fader" ... med mera bland annat:
 
Folkbokföringens diarier manipulationer och lögner...
 
Skatteverket sÄ kallad "speciell avdelning som hotade mig att bli av med personnummer...
Se TjĂ€nsteman Christer Ångström som dessutom erkĂ€nde brott i hela sin arrogans framför opartisk vittne men pĂ„stod att dessa var preskriberade. För vem dĂ„!

Svea HovrĂ€tt i Stockholm som beslutar dom mot eget beslut e contrario” mot sitt tidigare eget ”res judicata” ( Se dom beslut:MĂ„l nr  Ö 155-09 och Ö 154-09 den 2009-05-08).
 
Högsta domstolen tidigare betrĂ€ffande av Svea HovrĂ€tten ”e contrario” beslut samma avgörande har avslagit överklagan frĂ„n sökande eller klagande utan skĂ€l eller motivering.
 

Synkrati ?
Det finns vĂ€l inte i det svenska sprĂ„ket men svenska ”modellen” verkar finnas kavar...
 
RÀtten ? Den existerar nÀr domstolens drÀngar Àr politisk fria

Den enskilde medborgaren som oförskyllt rÄkar i konflikt mot tredje part som i sin tur stöds partiskt av myndigheter blir Äsidosatt av rÀttens mekaniska maskineri. Maktfullkomliga myndigheter utövas en viss form av ostracism gentemot den enskilde och termen rÀttshaverist stÀmplas för att befria dessa myndigheter frÄn sina brister gentemot den kritiska medborgaren utan att omprövas sina stÀllningstaganden.

KĂ€rrande medborgaren i frĂ„gan för en kamp som i stor del Ă€r berĂ€ttigad men blir hĂ„nad sĂ„som ”Don Quijote” eller liknande patetiska gestalter.
För varje haverist finns en motpart: ett mekaniskt haveri i rÀttsystem.
Likasom i fejden mellan Cicero och statsmannen Cato, som ansÄg att de som opponerar sig till sin makt bör förstöras, vinner etablissemang med lakoniska och felaktiga beslut eller förrÀdiska medel som förvandlar rÀttsÀkerhet till en chimÀr som gestaltas i en kall naturlig dotter födds som en avkomma emellan Justianius och Torquemada och ersÀtter Themis

För min del kan jag försÀkra att tjÀnstemÀn av den ovan beskriven sort stÄr till helt andras tjÀnster Àn till det svenska folkets rÀtt och sÀkerhet.

Jean-Raoul de Marcenac
RÀttsökande
Efter 16 Ă„r kamp