Frfattare mne: Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa  (lst 6657 gnger)

Stockholm

 • Gst
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« skrivet: 26 februari 2009, 16:51:50 PM »

AS76

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 106
 • Karma: 0
  • Visa profil
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 20:10:05 PM »
Ett mycket starkt argument för att privatisera all sådan verksamhet, staten kan bestämt inte sköta arbetsförmedlingen. Lite komiskt att dessa anställda får betalt för att spy galla över sina klienter. Hade det varit privat verksamhet hade de naturligtvis inte fått några kunder på det där viset.

Stockholm

 • Gst
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009, 20:36:37 PM »
Den där kommunanställde Annelie Söderhjelm ska ha sparken direkt.
Hoppas ärendet hamnar hos JO eller JK.
Vem som helst kan anmäla ärendet till JO.

Kommunerna ska öht inte ha något att göra med friska arbetssökande.
Kommunerna  kan ägna sig åt knarkare och alkoholister, etc.

Citerar:

Vad är UC?

Höganäs Utvecklingscentrum svarar för kommunens sysselsättningsåtgärder för arbetslösa och driver verksamheter som Datortek, DDS (Demografisk Databas Södra Sverige), naturvårdslag, trä- och textilverkstad m m.
Platser på Utvecklingscentrum köps in av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen.

Information för dig som har plats på UC
Dagliga tider:
Vi börjar kl 07.30 och avslutar dagen kl 16.00.

När du kommer på morgonen kryssar du dig i närvaropärmen som finns i receptionen.
09.30 - 09.15 Förmiddagsfika
12.00 - 12.30 Lunch
14.00 - 14.15 Eftermiddagsfika

Frånvaro:
Ring oss alltid på morgonen före kl 08.00 om du inte kan komma. Du når oss på telefon 33 73 40. Egen sjukdom anmäler man även till Försäkringskassan. (Fler nummer hittar du här).

Aktivitetsstöd:
Närvarorapport för utbetalning av aktivitetsstöd fylls i av deltagaren själv och skickas därefter in till försäkringskassan.
Första gången väljer du "brytdag", d v s vilken dag i månaden du vill rapportera in närvaron till försäkringskassan.
När du väl bestämt detta, måste du rapportera in med samma "brytdatum" varje månad. " -

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
Nya tider, fascistiska seder
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2009, 13:54:46 PM »
Citat frn: "Stockholm"
Den där kommunanställde Annelie Söderhjelm ska ha sparken direkt.
Hoppas ärendet hamnar hos JO eller JK.
Vem som helst kan anmäla ärendet till JO.

Kommunerna ska öht inte ha något att göra med friska arbetssökande.
Kommunerna  kan ägna sig åt knarkare och alkoholister, etc.

Citerar:

Vad är UC?

Höganäs Utvecklingscentrum svarar för kommunens sysselsättningsåtgärder för arbetslösa och driver verksamheter som Datortek, DDS (Demografisk Databas Södra Sverige), naturvårdslag, trä- och textilverkstad m m.
Platser på Utvecklingscentrum köps in av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen.

Information för dig som har plats på UC
Dagliga tider:
Vi börjar kl 07.30 och avslutar dagen kl 16.00.

När du kommer på morgonen kryssar du dig i närvaropärmen som finns i receptionen.
09.30 - 09.15 Förmiddagsfika
12.00 - 12.30 Lunch
14.00 - 14.15 Eftermiddagsfika

Frånvaro:
Ring oss alltid på morgonen före kl 08.00 om du inte kan komma. Du når oss på telefon 33 73 40. Egen sjukdom anmäler man även till Försäkringskassan. (Fler nummer hittar du här).

Aktivitetsstöd:
Närvarorapport för utbetalning av aktivitetsstöd fylls i av deltagaren själv och skickas därefter in till försäkringskassan.
Första gången väljer du "brytdag", d v s vilken dag i månaden du vill rapportera in närvaron till försäkringskassan.
När du väl bestämt detta, måste du rapportera in med samma "brytdatum" varje månad. " -Nya tider, fascistiska seder

Jag vet inte om du har noterat det, men det senaste året har man från myndighetsnivå systematiskt börjat kalla åtminstone alla som utstämplade ur A-kassan just som sjuka. Dvs att det som kallas "aktivitetsstöd" jämställs med handikapp (om än tillfälligt) .... vad jag tycker om det är en lång historia... så det får bli en annan gång, nu tänkte jag gå och slå sönder tangentbordet för att avreagera mig lite...    :wink:


Morgan Ohlson

.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Stockholm

 • Gst
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2009, 14:02:49 PM »
Över 90 000 arbetssökande går på aktivitetsstöd, och en majoritet av dessa är "utstämplade".
Aktivitetsstöd är det som följer i ersättning efter att a-kassan är förbrukad.

För unga Filippa, som aldrig har jobbat, handlar det om kommunalt socialbidrag.

Den aktuella "Arbetsmarknadsenheten" i Filippas fall är kommunal.

Ja, arbetsförmedlingen handikappkodar helt friska arbetslösa. En ökning med över 300 % under 2000-talet enligt docent Mikael Holmqvist vid Stockholms Universitet.
På så sätt får bl a kommunerna billig subventionerad arbetskraft.

http://vstatkommun.arbetsformedlingen.se/s_default.aspx?kon=nej

Jan-Olof Larson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 38
 • Karma: 0
  • Visa profil
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2009, 07:55:15 AM »
Detta är ingen ny företeelse, jag iakttog att under både 80 och 90-talet användes liknande metoder. När företagen gick dåligt så avskedades folk och efter ett tag så kunde kunde de återanställas med lönebidrag upp till 75% under en provanställningsperiod mm.. Något som skattebetalarna fick stå för och kan ses som ett socialbidrag till företagen på den tiden....

Idag är situationen än mer komplex i andra avseenden då man utarmar vissa regioner på dess naturtillgångar. Det är de ytstora kommunerna som levererar in massor av vattenkraftsmiljarder. De levererar miljarder från skog och malm. De har offrat enorma naturresurser, som de inte själva får dra nytta utav !
Däremot hamnar de välbetalda jobben i Stockholm eller I Göteborg med omnejd och med renons på sjukvård och omsorg hos de  ytstora kommunena där man också riskera att fler barn omhändertas för att kanske assimileras in till storstäderna därifrån man sedan förvägrar de förtvivlade föräldrarna allt vad mänskliga rättigheter heter...

Någon jävla ordning får det faktiskt bli i det här Landet !


http://allehanda.se/start/kramfors/1.566166

Stockholm

 • Gst
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2009, 12:12:39 PM »
Ja, när det regnar från himlen blir elen billigare . . . . . . . .

Stor skillnad nu mot förr på arbetsmarknaden.
Företag tar inte emot några "handikappade", det gör Samhall.
Kommunerna tar däremot emot "handikappade".
Gratis praktikanter tar däremot företag gärna emot.

Hur som helst anser jag att soc ska hålla sig till sin kärnverksamhet och inte blanda sig i arbetsmarknadspolitiken i landet.
Friska arbetslösa ska ta helt avstånd från deras verksamheter.

Stockholm

 • Gst
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2009, 12:30:11 PM »
Eftersom denna tråd ligger ute på Google, så passar jag på att informera mera . . .

Kommuner och Af

- " I och med att socialförsäkringarna byggdes ut i Sverige under 1900-talet har det uppstått ett dubbelt välfärdssystem där staten ansvarar för individer som omfattas av socialförsäkringarna, medan kommunerna har det yttersta ansvaret för oförsäkrade individer.

Det är visserligen Arbetsförmedlingens (Af) uppgift att erbjuda samtliga arbetslösa sin service, men i många kommuner finns uppfattningen att Af inte gör tillräckligt för indivder som inte har A-kassa. Eftersom det idag är kommunerna som står för försörjningen för dessa (i form av försörjningsstöd) så har det i de allra flesta kommuner uppstått parallella arbetsmarknadspolitiska program i kommunal regi.

Det finns ett flertal problem med en sådan organisation. För det första uppstår dubbelarbete och risk för att individer hamnar mellan stolarna utan att veta vem de ska vända sig till. För det andra uppstår risk för målkonflikter och övervältringar mellan stat och kommun.

För det tredje saknar Af såväl incitament att hjälpa denna grupp som möjligheter att införa sanktioner för dessa grupper om de inte söker anvisat arbete. Slutligen lider de kommunala programmen av dålig dokumentering i form av vad åtgärderna består av samt vilka som deltagit, vilket gör effektutvärdering i stort sett omöjlig.


Inrätta en instans med kompetens från socialtjänst, Af och Försäkringskassan som kategoriserar hjälpsökande som arbetsföra och icke arbetsföra, där den första gruppen hänvisas till Af och den andra till kommunens socialtjänst.

Inrätta ett statligt behovsprövat kontant arbetsmarknadsstöd till oförsäkrade arbetsföra arbetslösa. Detta stöd ersätter försörjningsstödet (det vi kallar socialbidraget) för denna grupp och ska garantera en skälig levnadsnivå
Ställ krav på motprestationer i form av deltagande i olika åtgärder för mottagarna till det kontanta arbetsmarknadsstödet

Ställ krav på socialtjänsten att upprätta handlingsplaner och erbjuda sociala åtgärder för de hjälpsökande som inte är arbetsföra. Dessa åtgärder ska dock inte vara av arbetsmarknadspolitisk art och man ska heller aldrig ta bort det yttersta skyddsnätet för denna grupp.

Genom att organisera arbetet på detta sätt vinner vi en massa fördelar.
Vi undviker dubbla organisationer, individer som hamnar mellan stolarna, orimliga krav som ställs på hjälpsökande med stora sociala problem, målkonflikter och övervältringar mellan stat och kommun, samt ökar incitamenten för Af att prioritera oförsäkrade och ger dessutom Af möjligheter att införa sanktioner mot dessa grupper. " -

Rapporten kan beställas från SNS

Stockholm

 • Gst
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2009, 12:37:04 PM »
Och en rapport från IFAU , 2005-06-13.

- " En granskning av arbetsförmedlingens klassificeringar av arbetshandikapp.

Sannolikheten för att en arbetssökande ska klassas som arbetshandikappad ökar med längden på arbetslösheten.

Eftersom sannolikheten ökar på ett sätt som inte kan förklaras med sämre faktisk hälsa kan arbetsförmedlingens klassificeringar av arbetshandikapp ifrågasättas. " -

http://www.dn.se/opinion/debatt/erkann-ditt-arbetshandikapp-annars-forlorar-du-a-kassan-1.775500

susanna svensson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 280
 • Karma: 0
  • Visa profil
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2009, 13:22:46 PM »
Det beror nog inte bara på det utan att kraven från arbetsgivarna har ökat. Ska berätta en egen historia jag har jobbat drygt 20 år hos samma arbetsgivare under de senate två åren har verksamheten dragits ner och flyttat utomlands. I höstas lades de sista delarna ut på entreprenad, nu är det vara ett fåtal försäljare kvar.
De sista delarna av produktionen var ett typiskt ensidigt tempojobb där fingerfärdighet och kondis låg bakom hur mycket man han med på ett arbetspass. De flesta som jobbade där han med mellan 250 och 400 enheter på en dag. Fast en av oss kan man likna vid en olympisk guldmedaljör i branschen. Hon han runt 700 på en dag.
När entrepimören skulle ta över fick vi veta att de dels skulle få sina leveranstider kortade till en tredjedel av vad vi hade haft, dessutom skulle ugefär bara hälften så många jobba med det. Jag påpekade för chefen att de knappast kunde räkna med att entreprenören hade nån anställd som klarade av att hålla samma takt som vår OS medaljör. Jag fick till svar att det var hennes tempo de hade räknat med i sina kalkyler när de beräknat personaltätheten.
Hur har det nu gått sen vi fick sparken. Tyvärr är vi ett halv år senare arbetslösa allihop. OS medaljören har inte lyckats hitta nått jobb hon heller utan blir automatiskt bortsorterad av arbetsgivare när hon söker jobb hon är ju 50+

Stockholm

 • Gst
Exempel på hur en kommun behandlar arbetslösa
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2009, 13:45:24 PM »
Helt rätt Susanna

Verksamheter flyttas utomlands (lägre löner), verksamheter rationaliseras och effektiviseras.

Idag ska du vara mellan 25 -30 år och ha 5 års utbildning + 10 års erfarenhet   :lol:
Jag som snart är 62 år märker ju skillnaden över åren.

Af försöker "handikappkoda" äldre arbetslösa, invandrare, unga utan gymnasium, och långtidsarbetslösa > 2 år.

De oförsäkrade utan a-kassa blir direkt stigmatiserade när de kliver innanför dörrarna på soc.