Frfattare mne: Varning för **Centrum för rättvisa**  (lst 10973 gnger)

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Varning för **Centrum för rättvisa**
« skrivet: 09 februari 2009, 03:57:32 AM »
CFR är ingen organisation som tar i dina problem inte ens med tång.
De är en dold lobby grupp för moderaterna och de neo konservativa!
Samma folk som har drivit på statsmaskinen till att få Soc att bli vad
de är i dag, ett gäng fascister!

http://www.jurosam.net/cfr.html
http://josefsson.net/artikelarkiv/59-ett-sverige-foer-de-rika.html
http://josefsson.net/artikelarkiv/135-statskupp-i-slowmotion.html


Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2009, 02:56:29 AM »
Hahaha, du är lika lätt att lura som vanligt Lena!
Tänkte att nu ska vi se hur lång tid det tar för rättsfanatikern
att hugga på detta bete, och pang, det tog en sekund! :lol:

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2009, 14:32:41 PM »
Citat frn: "Nesse"
Hahaha, du är lika lätt att lura som vanligt Lena!
Tänkte att nu ska vi se hur lång tid det tar för rättsfanatikern
att hugga på detta bete, och pang, det tog en sekund! :lol:


Jag kikade på den siten för ett år sedan, det var mest trams, de låter8-10 fall om året gratis få bistånd, men då handlar det om mediala ärenden som diskriminering av kvinnor etc."Modebetonade frågor" Klienten bör vara ung och bildmässigt bra. Om man bara kikar på siten så inser man det hopplösa i att se ett samband mellan tunga frågor som barns rättigheter och denna ytliga site.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gst
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2009, 14:33:18 PM »
Ja "Nesse", det är både tryggt och billigt att kunna läsa lagen, m. m.
De finns få advokater / jurister som har en kombinerad och djup kunskap om : FvL, FpL, SoL, BrB, PuL, AMSFS, SOSFS, EKMR, KL, RF, etc. tillsammans.

Stockholm

 • Gst
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2009, 17:32:59 PM »
Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.

5 § Justitiekanslern får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som har begått brottslig gärning genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget. Ger utredningen i ärende justitiekanslern anledning anta att sådan brottslig gärning begåtts, tillämpas vad som föreskrivs i lag om förundersökning, åtal och åtalsunderlåtelse samt om allmän åklagares befogenheter i övrigt i fråga om brott under allmänt åtal.
I mål som har anhängiggjorts vid tingsrätt bör talan fullföljas till högsta domstolen endast om synnerliga skäl föranleder det. Lag (1987:996).

6 § Har befattningshavare åsidosatt vad som åligger honom i hans tjänst och kan felet beivras genom disciplinärt förfarande, får Justitiekanslern göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om disciplinpåföljd.

 Om den som är legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller yrke som veterinär har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva detta, får Justitiekanslern göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om återkallelse av legitimationen eller behörigheten.

Motsvarande anmälan får göras i fråga om begränsning av sådan legitimerad yrkesutövares behörighet, om denne har missbrukat sin behörighet på något annat sätt.
Om den som är legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva yrket, får Justitiekanslern göra anmälan ifråga om prövotid till den som har befogenhet att besluta därom.

Anser Justitiekanslern det vara påkallat att befattningshavare avskedas eller avstänges från sin tjänst på grund av brottslig gärning eller grov eller upprepad tjänsteförseelse, får han göra anmälan härom till den som har befogenhet att besluta om sådan åtgärd.

När Justitiekanslern har gjort anmälan i ett sådant ärende som avses i första eller andra stycket skall han i ärendet få tillfälle att komplettera egen utredning och att yttra sig över utredning som har tillförts ärendet av någon annan samt att närvara, om muntligt förhör hålls. Vad som nu sagts gäller dock inte ärenden om avstängning. Lag (1998:541).

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2009, 19:30:01 PM »
dubbel post.

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2009, 20:12:28 PM »
Jadu Lena, du håller på som vanligt med din **rätts fanatism**.
Du, en person får avslag från KR med att hänvisa till förvaltningsprocesslagen, visst är det underbart att avfärda en
sakfråga som uteslutande har med IFO och socialtjänstlagen
att göra med att ta till nått helt annat lagområde!

Så hur hade du tänkt att personen skulle överklaga nått sådant
med din metodik? Och till vem? Hahahaha, vilken jävla fars! :lol:

Alltihopa är en fars helt i Kafka anda, det hade vart enklare för LR
och KR att helt enkelt skita i att handlägga ärenden , jag fattar inte
varför dom gör det överhuvudtaget? Kanske det finns en känslig
hållpunkt här som man kan lura ut?
Och vad är det du vill ha sagt med att hänvisa till
Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.
både tryggt och billigt att kunna läsa lagen, m. m.

Du verkar ju inte kunna lagen själv? Ser du inte vad som står?
Det står *****bör*******..... ******får*****. vad det inte står
är ****skall***....... ****måste*** etc en skillnad som är astronomisk men sådant förstår inte du utan du kör dit lag bjäbbande in absurdum.

Stockholm

 • Gst
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2009, 23:15:25 PM »
Jag tycker FpL är en bra lag (om den tillämpas) iaf ur mitt perspektiv.

1 § Denna lag gäller rättskipning i Regeringsrätten, kammarrätt och länsrätt
8 § Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver
24 § Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkunskap, från myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan.
20 § Skriftlig handling, som åberopas till bevis, skall tillställas rätten utan dröjsmål.
21 § Åberopas till bevis föremål, som lämpligen kan ges in till rätten, skall föremålet utan dröjsmål överlämnas dit
25 § Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig.

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2009, 00:19:41 AM »
Du har ju som vanligt inte besvarat fågan jag ställde till
dej utan du postar i vanlig ordning en massa lag babbel.

En massa trams och lagbabbel som har noll betydelse du vet det
ändå obstruerar du? Varför? Vad är din agenda Lena?
Döda oss alla med konstant lag babblande?

Stockholm

 • Gst
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2009, 01:21:49 AM »
Nesse, frågan är väl snarare vad du har på din agenda, och jag är inte skyldig dig några svar.
Du får väl vända dig till en jurist.
Men, om du överklagar ett SoL-mål och Kammarrätten svarar med en hänvisning till FpL, så handlar det väl om i 9 fall av 10 att du inte erhållit prövningstillstånd, utan att länsrättens beslut står fast.

Vilken § i SoL avser målet? SoL har 16 kapitel.

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2009, 15:58:45 PM »
Du svarar ändå fast du säger att du inte har nån skyldighet att svara!
Då måste du vara en idiot då eller hur?

Hur känns det att arbeta för socialförvaltningen i Upplandsväsby Lena?
Har ni det bra där med att terrorisera folk?

Du har ingenting att komma med Lena, inte ett skit ändå vet du bäst jämt,
föresten en snubbe jag känner, (en flashback hackare), var in på ditt forum
och möblerade om i motorn för ett tag sedan, kanske du ska ta och snacka
med din support med att leta reda på **viruset**! Ja, du har rätt vi åker
motorcykel äter finsk ost och skrattar oss fördärvade åt rättsfanatiker
såna som du! :lol:

Stockholm

 • Gst
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2009, 17:19:54 PM »
Upplands Väsby  :?:

Du tycks ha en gränslöst livlig fantasi 'Nesse'.
Jag är f.d. statistiker, IT-utbildare, och informatör/marknadsförare.
Soc och juridik är det absolut minsta jag är intresserad av.
Dock måste man ibland vara sin egen dräng, och då kan man på köpet även hjälpa andra.
Dina inlägg här är f.ö. rapporterade till sys.adm.

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2009, 14:01:40 PM »
Dåre!  Ring polisen och beklaga dig i stället, eller gjorde du inte
det förra gången?  :lol:

Du har, hängt ut, förtalat, smädat, och trakasserat på ett kriminellt
sätt ett antal  personer på NKMR och annorstädes, om det är nån
som är en byfåne så är det du. Jag bara undrar vad du har för agenda?
Förutom då att jobba åt socialtjänsten i Upplandsväsby!

Tycker att du börjar bli lite lam i dina kommentarer Lena?

Kom igen nu för faen, få se lite smädelser och annan skit?
Inte ska du ge upp nu väll, du är ju bara 62 bast lite till har
du väll kvar att ge innan du lägger dig i graven?

Kooooom iiiiigen nuuuuuu, lite paragraf babbel,  bara liiiiiite?
Dra en paragraf, tex SOL §4 sidan 23? Ta den, den är bra!
Du kan ju hela lagboken?

Lena, Lena heja Lena!

Stockholm

 • Gst
Varning för **Centrum för rättvisa**
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2009, 14:43:31 PM »
Nesse

Jag orkar inte med ditt låga svammel "Nesse".

Bevisa dina falska påståenden innan du går lös på människor som privat hjälper andra medmänniskor utan ersättning.

Jag är natur- och samhällsvetare, och inte någon socionom.