Frfattare mne: HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVRÄTTEN?  (lst 6596 gnger)

nathalie

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 2
 • Karma: 0
  • Visa profil
HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVRÄTTEN?
« skrivet: 03 februari 2009, 18:59:21 PM »
Jag vill veta hur man fortsätter här i från hovrätten?
JAG JOBBAR FÖR MINA BARN TILLS DOM KOMMER HEM OCH FÖR ALLTID!

Stockholm

 • Gst
HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVRÄTTEN?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2009, 17:28:18 PM »
Att överklaga

Om du anser att hovrätten har fattat ett felaktigt beslut eller dömt fel och vill att beslutet eller domen ska ändras, måste du överklaga till Högsta domstolen.

Att överklaga en hovrättsdom till Högsta domstolen

Ett överklagande skall alltid göras skriftligen. Skrivelsen skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett överklagat mål.

Skrivelsen skall ställas till Högsta domstolen. Den skall emellertid lämnas in eller sändas till hovrätten. Överklagandet får inte skickas med e-post. Vid brådskande fall kan överklagandet faxas, men måste då även lämnas in eller skickas med post.

Skrivelsen skall ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i det överklagade avgörandet. Man har fyra veckor på sig att överklaga en hovrättsdom från den dag domen meddelades.

Ett överklagande skall innehålla följande:

Information om det avgörande (dom, beslut eller utslag) som överklagas. Det vill säga hovrättens namn, målets nummer och datum för avgörandet.
Uppgift om vad det är i avgörandet du anser skall ändras.
Uppgift om varför du som klagande anser att avgörandet skall ändras.
En redogörelse för de omständigheter som du som klagande åberopar till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas.
De bevis som du hänvisar till och vad som skall styrkas med varje bevis.

Att överklaga hovrättens beslut

De flesta av hovrättens beslut överklagas på samma sätt som hovrättens domar. Tiden för överklagande är fyra veckor från dagen för hovrättens beslut eller i vissa fall fyra veckor från den dag då den som vill klaga informerades om beslutet.

Beträffande en del beslut måste man, för att få överklaga, snabbt anmäla att man är missnöjd med beslutet, s.k. missnöjesanmälan.

En missnöjesanmälan kan göras muntligen eller skriftligen. Om beslutet fattas vid en muntlig förhandling i hovrätten måste man genast anmäla missnöje. Muntlig anmälan måste i annat fall göras inom en vecka från det man har fått veta hovrättens beslut. Skriftlig anmälan skall ha kommit in till hovrätten inom samma tid.

Om man anmäler missnöje inom rätt tid lämnar hovrätten närmare upplysningar om hur man överklagar.

http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____4056.aspx

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVRÄTTEN?
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2009, 17:49:53 PM »
Det är mycket små chanser att få sitt ärende prövat i högsta domstolen. Jag kommer inte ihåg procentantalet, men det är litet. Ärenden prövas endast om de innehåller nya principer, nya prejudikat i lagstiftningen. Om ditt ärende är ett sådant nytt prejudicerande ärende kan du få ärendet prövat i HD. Vänd dig till en advokat för att diskutera den frågan.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Oeftergivligt villkor för klagomål till Europadomstolen
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2009, 10:59:00 AM »
Endast 3 % av överklagandena till HD eller RR får prövningstillstånd.

OBS! För att kunna föra ett klagomål till Europadomstolen måste du ha överklagat / begärt prövningstillstånd i HD eller RR, dvs du måste ha uttömt de inhemska rättsmedlen för att få till stånd en rättelse.

Stockholm

 • Gst
HUR KOMMER MAN VIDARE EFTER HOVRÄTTEN?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2009, 15:49:40 PM »
Stämmer det Ruby?

Vad betyder då artikel 13  :?:

Artikel 34 - Enskilda klagomål

Domstolen får ta emot klagomål från enskilda personer, icke-
statliga organisationer eller grupper av enskilda personer, som
påstår sig av någon av de höga fördragsslutande parterna ha
utsatts för en kränkning av någon av de i konventionen eller i
protokollen till denna angivna rättigheterna. De höga
fördragsslutande parterna förbinder sig att inte på något sätt
förhindra ett effektivt utövande av denna klagorätt.