Frfattare mne: Kommuner kvackar som arbetsförmedling.  (lst 4082 gnger)

Stockholm

  • Gst
Kommuner kvackar som arbetsförmedling.
« skrivet: 18 januari 2009, 12:11:41 PM »
Kommuner kvackar som arbetsförmedling

Brukar din tandläkare lyssna på ditt hjärta?
Nej, han/hon har inte sådana befogenheter.

Arbetssökande inom kommunernas målgrupper utsätts däremot för sådana lagvidriga förhållanden.

Den statliga arbetsmarknadspolitiska verksamheten regleras i föreskrifter, d.v.s lagar, som arbetsförmedlare måste följa.
De kommunala tjänstemännen styrs i första hand av kommunallagen och socialtjänstlagen.

Trots detta så tillsätts kommunal personal som kallar sig för "arbetsmarknadssamordnare", och personal som ska jobba med "arbetslinjen".

Detta är extra viktigt att notera nu i varslens tider för dem som står utanför a-kassan, och när de sjukskrivna > 5 år och då utan rätt till a-kassa överförs till kommunerna.

AFFS är lagar som styr den statliga arbetsförmedlingen, t ex:

1 § Av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) framgår att en myndighets ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Syftet med dessa föreskrifter är att säkerställa att det vid Arbetsförmedlingen finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

2 § Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll gäller för Arbetsförmedlingen.

Genom förordningen fastställs de krav som ska ingå i den process som syftar till att Arbetsförmedlingen med rimlig säkerhet fullgör de krav som redovisas i 1 §.

I processen ingår

- riskanalys,

- kontrollåtgärder,

- uppföljning, och

- dokumentation.

Stockholm

  • Gst
Kommuner kvackar som arbetsförmedling.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 15:09:29 PM »
Det finns riktlinjer (unika för varje enskild kommun) för ekonomisk bistånd till invånare när lön eller annan ersättning saknas för en arbetssökande (t ex a-kassa eller f-kassa), eller när arbetsförmedlingen uteblir med en politisk åtgärd med aktivitetsstöd (SFS 1996:1100).

Det finns föreskrifter för den statliga arbetsmarknadspolitiken, men det finns knappast några föreskrifter eller riktlinjer för dito kommunal arbetsmarknadspolitik.

Och i så fall, är de (riktlinjer) unika för varje kommun, och strider de mot de statliga föreskrifterna (lag)? Och vad säger EU? Vi är alla EU-medborgare.