Frfattare mne: Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.  (lst 19221 gnger)

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #30 skrivet: 15 december 2008, 11:54:27 AM »
"Nesse"

Kära du, Nesse. du skulle aldrig erkänna att jag har rätt, om jag har rätt, för det skulle innebära ett gravt sekretessbrott.

Så, då kommer nästa fråga, vilket är ditt motiv för att skriva här i detta forum  :?:

Har du utsatts av "socialen"  :?:

Berätta för oss  :!:

Eller, har du andra motiv för att skriva här  :?:

OCH i majoriteten av dina hittills 15 inlägg kränka mig   :?:

OCH, har du "Nesse" sömnproblem som skriver inlägg kl.:3 på natten  :?:

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #31 skrivet: 15 december 2008, 12:12:55 PM »

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #32 skrivet: 15 december 2008, 14:44:57 PM »
Citat frn: "Stockholm"
Och "Avos", du är yngre än vad jag kunde tro, om nu fotona stämmer med verkligheten . . . . .

http://www.alltforforaldrar.se/page/blogg/avos-ut-till-naturen

Och http://www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/bostadsomraden/centralalulea/notviken.4.4521059c115ce84a8fc800075983.html


Tack, jag ska skriva ett brev till Ruby och göra ett nytt försök att få dig avstängd här.

PS. Notviken är en stadsdel i Luleå. Mitt hus ligger alltså inte inne i stan.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #33 skrivet: 15 december 2008, 15:45:24 PM »
När du "Avos" skapar kränkande inlägg i varje tråd som jag startar, med motivet att du "Avos" har "pinkat" in detta forum som din egen och huvudsakliga domän, och inte önskar någon konstruktiv konkurrens, så får du självklart ta ansvar för konsekvenserna av detta, och även allt annat som du "Avos" producerar på webben.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #34 skrivet: 15 december 2008, 16:34:21 PM »
Citat frn: "Stockholm"
Och "Avos", du är yngre än vad jag kunde tro, om nu fotona stämmer med verkligheten . . . . .

http://www.alltforforaldrar.se/page/blogg/avos-ut-till-naturen


Nej det är verklighetenSå här ser jag ut idag:

Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #35 skrivet: 15 december 2008, 17:29:42 PM »
Åter till ämnet i tråden.

- " EG-domstolen har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid
tolkningen och tillämpningen av EG-rätten (artikel 220 EG).

EG-domstolen ska se till att unionens institutioner handlar inom sina
respektive behörighetsområden och i enlighet med EG-rätten.

Det är också EG-domstolen som ytterst avgör om medlemsstaterna och
unionens institutioner följer och tillämpar EG-rätten korrekt.

En förstainstansrätt med behörighet att pröva vissa särskilda grupper av
ärenden är knuten till domstolen (artikel 225 EG).

Förstainstansrättens domar kan överklagas till EG-domstolen.
Europeiska gemenskapernas personaldomstol, som inrättade 2005, är knuten till förstainstansrätten på samma sätt som förstainstansrätten till EG-domstolen.

I personaldomstolen handläggs de mål mellan institutionerna och dess
anställda som tidigare handlades i förstainstansrätten.

De vanligaste målen vid EG-domstolen rör förhandsavgöranden enligt
artikel 234 EG. Sådana mål inleds genom en begäran från en nationell
domstol i någon av medlemsstaterna.

I begäran ställer den nationella domstolen en eller flera frågor om hur EG-rätten ska tolkas och tillämpas.

I domen i sådana mål lämnar EG-domstolen bindande uttalanden om tolkningen av fördragen och om tolkningen eller giltigheten av rättsakter som har beslutats av unionens institutioner.

Under 2006 begärde nationella domstolar förhandsavgörande från EG-domstolen
i drygt 200 fall. Av dessa kom två från svenska domstolar.

Under 2006 yttrade sig den svenska regeringen skriftligen i 17 mål om
förhandsavgörande och deltog vid muntlig förhandling i tio sådana mål.

Vid EG-domstolen och förstainstansrätten handläggs även mål där
talan väcks direkt vid EG-domstolen eller förstainstansrätten, så kallad
direkt talan.

I EG-domstolen är det huvudsakligen fråga om mål som inleds när en institution eller en medlemsstat har väckt talan mot en
annan institution eller medlemsstat, t.ex. i mål där kommissionen har
väckt fördragsbrottstalan mot en medlemsstat enligt artikel 226 EG.

Mål där talan väcks av fysiska eller juridiska personer mot gemenskapsinstitutionernas beslut handläggs av förstainstansrätten.

Under 2006 väcktes talan mot Sverige i fyra fall.
Samtliga avsåg fördragsbrottsmål.

Den svenska regeringen ansökte om att få föra talan till stöd för en av
parterna (intervention) i två mål vid EG-domstolen, och ett mål vid
förstainstansrätten.

Regeringen deltog vid muntlig förhandling i mål om direkt talan vid tre tillfällen i EG-domstolen under år 2006.

I bilaga 1 finns en redogörelse för mål av svenskt intresse vid EG-domstolen och förstainstansrätten under 2006.

Det gäller dels mål där den svenska regeringen har agerat eller där en begäran om förhandsavgörande har inkommit från en svensk domstol, dels mål där Sverige är part eller har stött en av parterna.

Information om dessa mål föredrogs för EU-nämnden vid dess sammanträde den 24 mars.

I bilagorna 2 och 3 redogörs för viktigare domar som EG-domstolen
respektive förstainstansrätten har meddelat under år 2006. " -

Källa: Skr. 2006/07:85

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #36 skrivet: 15 december 2008, 18:44:47 PM »
Tja, Lena vad ska man säga?
Du börjar bli lite långrandig i alla dina hemma snickrade anklagelser!

Låt mig i stället fråga dig, hur det kommer sig att du redan fått  två varningar av Ruby?

Nästa fråga vad är det för igentlig agenda du har? Hur ser den ut?
och då menar jag inte det du redan har sagt d.v.s jag skall hjälp alla
att få rätt. Utan mera den fundamentala agendan? Världsherravälde
över alla forum som disskuterar rättsystemet?

Tycker du inte att Avos ser bra ut i hatt och spattserkäpp?
Klassiskt stilrent! :)

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #37 skrivet: 15 december 2008, 19:19:57 PM »
Tips

Du Jani L. /"Nesse"/"Bosse"/Hasse"/inkl. Saara och Anneli, och "Avos" kan väl starta en särskild tråd och vräka ut er sjuka fantasi i, och kränka andra seriösa skribenter/medborgare/invånare.

Jag har inte fått några varningar av Ruby, det är "Avos" sjuka fantasi och önsketänkande, bland råttorna i skogen utanför Luleå och på Borgmästarskolan.  :lol:

Åter till ämnet för tråden.

Tips inför läsningen av EG-domstolens domar.

Mål om förhandsbesked, dvs. mål som innebär att en nationell domstol frågar EG-domstolen om tolkningen/giltigheten av gemenskapsrätten med anledning av en pågående tvist.

EG-domstolens uppgift är här att uttala sig om innebörden av EU-rätten på området.

Det är sedan den nationella domstolen som, efter att ha tagit del av
tolkningsbeskedet, ”översätter” domen på fakta i målet, dvs. avgör om de inhemska reglerna står i överensstämmelse med EU-rätten.

Det är också den nationella domstolen som avgör sak- och bevisfrågor, t.ex. om en händelse verkligen har inträffat eller inte, om ett vittne är trovärdigt etc.

Ett fördragsbrottsmål, vilket innebär att kommissionen
stämmer en medlemsstat för brott mot EG-rätten, t.ex. för bristande implementering av ett direktiv.

Domarna är uppbyggda på ett likartat sätt.
Ofta inleds de med en sammanfattning.

Därefter kommer en redogörelse för tillämplig nationell och gemenskapsrättslig lagstiftning, följt av en beskrivning av den aktuella tvisten och – i mål om förhandsbesked – ett angivande av tolkningsfrågorna.

Därefter behandlar EG-domstolen i mål om förhandsbesked de frågor som
den nationella domstolen ställt, eventuellt efter att ha omformulerat dem.

I fördragsbrottsmål finns det ingen nationell domstol som frågar utan här behandlar EG-domstolen under rubriken:
”Domstolens bedömning” kommissionens anklagelser.

Dessa är de intressantaste delarna av domen, eftersom EG-domstolen här (förhoppningsvis på ett tydligt sett) motiverar varför man dömer på ett visst sätt (domskäl).
Därefter följer så slutligen själva domen.

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #38 skrivet: 15 december 2008, 23:23:37 PM »
Citera

Jag har t.o.m. svart på vitt på detta.
Vad gör man då?
Jo, man kopplar in en skicklig advokat.


Och sen reste sig alla på teatern upp och gav en stående ovation till
Stockholm som själv i tidigare inlägg tyckte att advokater de behövs
inte, man kan klara det själv!

Citera

Du Jani L. /"Nesse"/"Bosse"/Hasse"/inkl. Saara och Anneli, och "Avos"


Du har glömt bort Jolo som kallade dig för elak kärring!
Du kan inte exkludera någon , är vi en grupp så är vi! :lol:

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #39 skrivet: 15 december 2008, 23:39:39 PM »
Citat frn: Stockholm

Citera
Kära du, Nesse. du skulle aldrig erkänna att jag har rätt, om jag har rätt, för det skulle innebära ett gravt sekretessbrott.

Sekretessbrott? Hahahahahaha..........hahahohoho, jag skrattar
så jag skiter på mig! Jag har ju redan erkänt, du har ju rätt!
Vi är ju alla rövhåls folk från socialen!  
Citera

Så, då kommer nästa fråga, vilket är ditt motiv för att skriva här i detta forum  :?:

Svara först du vad du har för agenda?
Citera
Har du utsatts av "socialen"  :?:

Ojaa, jag är ett av dessa missanpassade socialbarn som kommer om
natten i dina drömmar och skakar mina skelettdelar så att du inte kan
sova! Buuuuuuuuhhhuuuu!
Citera
Berätta för oss  :!:

Det var en gång en kvinna vid namn Stockholm som hade diverse
psykotiska besvär. En gång så hade....... bla bla bla!
Citera
OCH, har du "Nesse" sömnproblem som skriver inlägg kl.:3 på natten

Inte på någotvis, har lunch på skiftet så då passar det bra att
skriva en snutt! Japp, då var det dags att gå på skiftet igen då!

Vi hörs igen KL 03:00 eller nått sånt!
Då kommer jag och skakar mina skelettdelar för dig!

Stockholm

 • Gst
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #40 skrivet: 16 december 2008, 00:31:47 AM »
"Nesse"

Tack  :!:

Nu har jag kopierat av dina 2 senaste inlägg, så då är det bara att skicka iväg dem till :

abuse@bredband.com

Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet och Utfors
är en del av Telenor Customer Security.

För övrigt verkar styrkan i dina tillmälen "Nesse" vara en direkt måttstock på vikten av mitt arbete.

Nesse

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 41
 • Karma: 0
  • Visa profil
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #41 skrivet: 18 december 2008, 20:24:48 PM »
Vasse go och  gör det, tycker jag låter bra, du verkar ha tråkigt där på
Säters mentalsjukhus? Kan ju vara en ide att meddela Ruby först då,
nu när du ändå håller mekar runt i din förvridna verklighetsuppfattning! :roll:

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #42 skrivet: 20 december 2008, 15:30:42 PM »
Citat frn: "Stockholm"
De mänskliga fri- och rättigheterna är inkluderade i svensk lag.

Kan användas även i Förvaltningsdomstolar förutom i Tingsrätten, etc.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm

Nicket "AS76" är duktig på engelska fråga honom, eller använd lexikon http://lexin2.nada.kth.se/sve-eng.html

eller beställ för 90 Kr hem i brevlådan : http://www.fritzes.se/njab/cef/home.nsf/lfurl?ReadForm&http://www.fritzes.se/produkt/9789138324417


De mänskliga rättigheterna KAN INTE användas i mål, inte ens grundlagen, eftersom den saknar straffsatser.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Europadomstolen, olika fall och mål, m. m.
« Svar #43 skrivet: 20 december 2008, 15:31:54 PM »
Citat frn: "Stockholm"
Länk till Centrum för Rättvisa:

http://www.centrumforrattvisa.se/


Centrum för rättvisa är naturligtvis ett skojeri. De tar upp tio fall gratis per år, mest för att göra reklam för sig själva.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna