Författare Ämne: En god dröm - att förverkliga!  (läst 10719 gånger)

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
Republik
« Svar #15 skrivet: 23 december 2008, 10:18:49 AM »

Republik


Vissa forskare /filosofer menar att förändring knappast finns alls. Hegel t.ex. menade att utveckling i princip följde ett fast spår som representerades av en "världsjäl" liksom vissa andra filsofer också menat.   http://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hegel
Andra forskare menar att förändring är möjlig om man t.ex kan styra, sätta in påverkande kraft just i punkter där makter balanseras. Där kan man få utvecklingen att svänga av i den riktiningen som man sätter in kraften.

Ett exemepl är att lobbyister försöker påverka politiker innan val för att påverka deras förlag och program eftersom de på så vis med lite tur kan påverka motsvarande 1 million röster medan de sedan i valet bara har 1 röst som alla andra.

Om man nu ska drömma... Visst låter en konstitutionsdomstol ganska bra, men jag vill nog bli av med Slotts-Dockhuset i centrala stockholm först. Jammenar, är det så stor ide med en domstol som ska döma över grundlagar som är hur flummiga som helst?

Hur ofta tror ni åklagaren och försvarsadvokaten är medlemar i samma ordenssällskap?   ...eller soc-utredaren och domaren .... o.s.v Vet inte hur genomtänkt det är, men är det inte en "kul idé" att tvinga alla föreningar att lämna ut sina medlemsförteckningar!?  ...så att t.ex domstolsverket kunde registera juristers förenings-lojaliteter?

I slutändan blev det väl bara en riksdagsman som gick mot FRA-belutet, eller hur blev det? Kommer du att X'a den riksdagsmannen i nästa val för att belöna "henne"?


Morgan Ohlson
.
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Stockholm

 • Gäst
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #16 skrivet: 28 december 2008, 18:59:02 PM »
Delegationen av enskildas ärenden har gått för alldeles långt inom kommunerna.

Det har på så sätt skapats en tjänstemannadiktatur.

Politikerna träffas 1 gång i månaden med kallelse och protokoll och övriga handlingar, etc.
MEN sociala delegationen, eller det kallas olika i olika kommuner, skulle kunna träffas 1 gång i veckan.

Att kommunallagen görs om i det avseendet, och kräver att politikerna deltar i ALLA enskilda ärenden förutom ytterst rutinbetonade sådana, då med lagstadgade exempel.

Kammarrätten har tidigare tolkat lagrummet (Kommunallagen KL 34 §, SFS 1991:900) att beslut som tillhör denna typ av ärenden (av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt) inte får delegeras därför att det är fråga om myndighetsutövning som är av en hög principiell beskaffenhet.

Grunden för bestämmelsen om delegeringsförbud i Kommunallagen är att nämnden genom delegation inte får avhända sig ledningen av och ansvaret för verksamheten.

Endast t ex enkla rutinärenden med helt stöd i t ex kommunens egna riktlinjer för ek bistånd enligt SoL 4:1 kan delegeras till tjänstemän.

Avgränsningen av de ärenden som bör få delegeras berördes i motiven till 1977 års Kommunallag. I prop. 1975/76:187 s. 260 anförde föredraganden bl a följande:

- När det gäller att bedöma i vilken utsträckning nämndernas beslutanderätt bör få delegeras har man att göra med en avvägning mellan bl a demokratiaspekterna.

De förtroendevalda i nämnderna har det politiska ansvaret, och måste därmed kunna fatta beslut och utöva inflytande över frågor som är av betydelse för medborgarna.

Riksdagens konstitutionsutskott uttalade (KU 1976/77:25 s. 77) bland annat att delegation av ärenden bör ske mycket restriktivt.

I förarbetena till den nuvarande kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 203) föreslogs att det delegeringsbara området skulle utvidgas och att nämnderna skulle få mer frihet att avgöra vad som bör delegeras.

Däremot föreslogs inte någon ändring när det gäller ärenden om myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana ärenden ansågs att det fanns starka skäl att hålla kvar en restriktiv syn på möjligheten att delegera.

KL 6 kap. 7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Stockholm

 • Gäst
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #17 skrivet: 29 december 2008, 22:52:48 PM »
Apropå tjänstemannadiktaturen . . .

Intressant läsning . . .

Varför rösta i kommunalvalen :?:

- " Från lekmannaförvaltning till tjänstemannaförvaltning

I stark sammanfattning kan utvecklingen beskrivas på följande sätt. Lekmannaförvaltningen — som innebar att de förtroendevalda själva svarade för beredning, beslut och verkställighet i den mest renodlade formen — har definitivt ersatts av en professionell (?) tjänslemannaförvaltning, där tjänstemännen övertagit inte bara verkställighetsfunktioner utan också väsentliga beredningsfunktioner från de förtroendevalda i alla kommuner.  " -

http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GE03117

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #18 skrivet: 30 december 2008, 08:56:34 AM »
Citat från: "Stockholm"
Apropå tjänstemannadiktaturen . . .

Intressant läsning . . .

Varför rösta i kommunalvalen :?:

- " Från lekmannaförvaltning till tjänstemannaförvaltning

I stark sammanfattning kan utvecklingen beskrivas på följande sätt. Lekmannaförvaltningen — som innebar att de förtroendevalda själva svarade för beredning, beslut och verkställighet i den mest renodlade formen — har definitivt ersatts av en professionell (?) tjänslemannaförvaltning, där tjänstemännen övertagit inte bara verkställighetsfunktioner utan också väsentliga beredningsfunktioner från de förtroendevalda i alla kommuner.  " -

http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GE03117


Det här samhället styrs helt och hållet av tjänstemän, inte politiker, eftersom politiker också är tjänstemän. De lekmannapolitiker som finns är kringrända bakifrån i sitt parti, och från alla sidor av ett byråkratiskt särintresse.

Min morfar var fackföreningsordförande och kommunalnämndsordförande. Han ägde två kor, och de var 13 personer i hushållet, och han hade 1200 kr om året i ersättning för att han var på nämndemötena. Det var ljusår sedan: innan kommunsammanslagningen.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gäst
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #19 skrivet: 30 december 2008, 14:13:59 PM »
OCH hur motverkas detta  :?:

Att anställd skatteavlönad personal handskas litet hur som helst med invånare  :?:

Brott mot Kommunallagen (SFS 1991:900).

- Lokala nämnders / lokala politikers ansvarsfrihet.

- Kommunalt anställdas ansvarsfrihet.

- Kommunala revisorers revisionsplikt resp. god sed.

- Delegationsordningen inom en kommun.

Morgan Ohlson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 176
 • Karma: 0
  • Visa profil
Djävulen i detaljerna
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2009, 20:42:21 PM »
Djävulen i detaljerna


Citat från: "Stockholm"
Delegationen av enskildas ärenden har gått för alldeles långt inom kommunerna.

Det har på så sätt skapats en tjänstemannadiktatur.Om vi förställer oss ett antal normalt rekryterade tjänstemän, som gärna kommer från olika delar av landet och som vet att de kommer underställas en normal, sund granskning då och då.

De flesta sådana tj.m har ingen anledning att bete sig illa. Hänger ni med på vart jag syftar? Alltså, den enskilde tjänstemannen har egentligen ingen anledning att fuska eller manipulera någonting.
Det handlar ju om att i detalj försöka förstå vad som är symptom och vad som är "sjukdomskällan".

Det är först när vi föreställer oss tj.m i en aggressiv miljö, med "sjuka lojaliteter" åt olika håll som eländet börjar. Det är alltså inte fel på tjänstemannen, inte heller något fel på delegerandet... åtminstone inte i sig självt.

Nä, problemen kommer ur "kringstrukturerna" eller delar av arbetsplatskulturen som påverkas av penningbrist och politisk-ideologiska lojaliteter till dolda, bakomliggande nätverk och föreningar etc.

Någon kan förstås hävda att miljön alltid kommer att ha sjuka inslag och att delegerandet därför också alltid kommer innebära faror... och så kan det vara. Jag har inte grävt ned mig i detta... men generellt i organisationsförändring brukar man avse att man först behöver identifiera de starkast påverkande faktorerna, dem måste man komma åt. Sedan kan det vara bra att samtidigt försöka justera så många parametrar som möjligt åtminstone lite i den önskade riktningen, så att man får en rörelse i systemet.

# revision är en stark faktor då den kan varieras på flera olika vis
# straff kan ibland få omvänd effekt, men kritisk revision och påtalanden kan få andra jobbiga effekter som organisationer vill undvika.
# någon sorts automatisk repremand-effekt är förstås alltid bra för då vet folk att dumheter har ett pris.

Jag funderar fortfarande på om man skulle kunna kräva en sorts förenings och lojalitetsdeklaration av tj.m? (allt utom registrerade partier) för att förebygga jäv och lojalitetskonflikter? Nja... kan komma i konflikt med demokratiska ideal.

Bara en sådan sak som att lagstifta om att revisionsberättelser t.ex skulle sammanställas enligt ett lättläst rubriksystem och publiseras för att lätt kunna läsas av många, skulle antagligen öka kvalitet. Om det kombinerades med aktiva kvalitets-system.... så kunde man antagligen öka kvalité och minska vänskapskorruption etc.

När allt kommer omkring är det nog bara en sak som verkligen kan förbättra alltihop det här. Det är att fler vågar höja rösten och kräva riktig demokrati och seriös rättstrygghet.


Morgan Ohlson
.
Morgan Ohlson, terroriserats systematiskt i över 20 år.

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

.

Stockholm

 • Gäst
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2009, 21:40:29 PM »
Min bestämda uppfattning är att en viss sorts människor väljer socionomutbildningen, och som jag skrivit tidigare, så speglar deras bakgrund inte sällan en del av klienternas bakgrund.

Ett lämplighetstest bör föregå utbildningen, samt en egen terapi för de blivande eleverna, och i slutänden en legitimation som kan dras.

Sedan måste de med automatik så småningom kyla ned sig inför alla känslor, för att stå ut i jobbet, vilket innebär att de aldrig ska sitta på samma stol i mer än högst 3 år, och sedan cirkulera.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2009, 09:18:23 AM »
Citat från: "Stockholm"
Min bestämda uppfattning är att en viss sorts människor väljer socionomutbildningen, och som jag skrivit tidigare, så speglar deras bakgrund inte sällan en del av klienternas bakgrund.

Ett lämplighetstest bör föregå utbildningen, samt en egen terapi för de blivande eleverna, och i slutänden en legitimation som kan dras.

Sedan måste de med automatik så småningom kyla ned sig inför alla känslor, för att stå ut i jobbet, vilket innebär att de aldrig ska sitta på samma stol i mer än högst 3 år, och sedan cirkulera.


Till socionom utbildningen söker INTE de som är intresserad av barn, eller människor med socialt egagemang med rättspatos.Det kan möjligen ha varit så en gång, men idag vet man att det inte är så. Då hade allt sett helt annorlunda ut. Dessa människor söker arbete i en kriminell struktur: socialförvaltningen. Jag tror verkligen inte att du seriöst tror att man med denna struktur, dessa människor, indata och faktorer ska kunna skapa guld av skit. De här människorna som yrkesmässigt dagligen begått brott mot barn, är att jämställa med nazistiska krigsförbrytare, de ska inte omskolas eller övertalas. Brott mot mänskligheten bör straffas med dödstraff.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gäst
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2009, 10:59:41 AM »
Istället för att skriva ÖVERKLAGAN AV BESLUT  . .  .
tycker jag att man ska skriva:

Brott mot SoL, eller LVU, eller EKMR, eller KL, eller PuL, eller FvL, eller SekrL, eller vilken lag det än må vara.

Brott mot uppräknade lagar är inte ovanligt inom soc.förvaltningar.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2009, 13:58:17 PM »
Citat från: "Stockholm"
Istället för att skriva ÖVERKLAGAN AV BESLUT  . .  .
tycker jag att man ska skriva:

Brott mot SoL, eller LVU, eller EKMR, eller KL, eller vilken lag det än må vara.


Visst.. >:-> Eller skriva att domarna i länsrätten begår brott..
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gäst
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2009, 14:00:55 PM »
I Länsrätter finns inga riktiga "domare". Länsrätter är jämställda med myndigheter, enligt FvL.

Skillnaden är enbart att LR måste följa FpL.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2009, 14:29:12 PM »
Citat från: "Stockholm"
I Länsrätter finns inga riktiga "domare". Länsrätter är jämställda med myndigheter, enligt FvL.

Skillnaden är enbart att LR måste följa FpL.


NKMRs devis är ju att skydda barns och familjers rättigheter. Här på detta forum angrips just barns och familjers rättigheter, av just DIG. Jag och min yngsta son är en av de som drabbats, och mötet står fortfarande omodererat sedan april. Orsaken till att du anser att du behöver ta till sådana metoder är att du inte accepterar att jag och andra här går dig emot när vi säger att myndigheterna är BROTTSLIGA, och inte okunniga.

Du utför din betalade tvätt varje dag av myndigheternas byk här på forumet, sedan myndigheterna blivit beskyllda för brott av oss. När du får mothugg, angriper du våra barn, och kränker oss som blivit utsatta för brott. Ett bra motiv för att uppträda så, har du sagt att du har: du vill kontrollera oss på detta forum. Så här får det fortsätta, och det har därtill fått ett namn: "smågnabb".
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gäst
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2009, 15:51:03 PM »
Enligt Brottsoffermyndigheten ska man inte besvara typ "forum-stalkers".

Du "Avos" tycks dock obehindrat kunna vräka ur dig vad som helst.

Till alla kloka välkommen till min webbsajt, som dock inte är något forum utan enbart rena fakta och information inom ämnesområdet.

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2009, 16:47:52 PM »
Citat från: "Stockholm"
Enligt Brottsoffermyndigheten ska man inte besvara typ "forum-stalkers".

Du "Avos" tycks dock obehindrat kunna vräka ur dig vad som helst.

Till alla kloka välkommen till min webbsajt, som dock inte är något forum utan enbart rena fakta och information inom ämnesområdet.


Det vore verkligen enkelt och användbart om jag kunde vräka ur mig vad som helst, och helt enkelt ge igen med samma metoder som du använder för att terrorisera barn och familjer här på NKMRs forum. Skriva att det är synd om ditt barn, och låtsas beklaga. Klaga över den orättvisa som barnet blev utsatt för då det får träffa sin mor etc. Det är ju bara att lära sig av dig, för den som har lust: Jag har INTE lust  att lära mig av ett sådant avskum som du, och kommer heller aldrig att nedlåta mig att använda dina fascistmetoder! Så du får tydligen fortsätta som hittills, förutom de där PRIVATA moderatorbreven du får av Ruby som du totalt ignorerar sedan länge.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

Stockholm

 • Gäst
En god dröm - att förverkliga!
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2009, 16:52:34 PM »
Du "Avos" påminner starkt om en del av "sickorna" inom kommun-kontoren, dvs påstår saker utan bevis.