Författare Ämne: Ang. JO  (läst 4307 gånger)

Stockholm

 • Gäst
Ang. JO
« skrivet: 29 oktober 2008, 15:43:20 PM »
OM nu JO infört nya rutiner, d.v.s. att anmälaren /den klagande medborgaren inte får yttra sig över inkomna svar eller inkomna handlingar till JO från den anmälda kommunen/stadsdelen, d.v.s. beslutsunderlaget för JO:s beslut eller JO:s åtgärder eller JO:s uteblivna åtgärder, och när den klaganden då begär att få en kopia av JO:s hela akt i ärendet, och stora delar av akten då är tuggade, var finns då rättssäkerheten för medborgaren i Sverige  :?:

Stockholm

 • Gäst
Ang. JO
« Svar #1 skrivet: 21 november 2008, 15:49:17 PM »
Detta nedan gäller: (är detta ok för medborgarna i Sverige  :?: )

Enligt grundlagen ingår riksdagens ombudsmän som en del i den parlamentariska kontrollmakten.

Vid utövandet av den kontrollmakten är JO inte en myndighet i vanlig benmärkelse, utan har ställningen som ett extraordinärt tillsynsorgan.

Det innebär bl a att bestämmelserna i Förvaltningslagen om myndigheters ärendehantering inte är tillämpliga på JO granskningsverksamhet

En anmälare hos JO har inte ställning som part i ett tillsynsärende som påbörjas genom hans eller hennes anmälan

En justitieombudsman är inte skyldig att inleda en utredning, utan avgör helt själv om ett klagomål ska avvisas eller avskrivas från handläggning, eller överlämnas till annan myndighet för prövning, eller ska tas upp till utredning.

Detta följer av 19 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän.

JO avgör helt själv i varje enskilt fall vilka utredningsåtgärder som bör vidtas, och ifall anmälaren ska beredas tillfälle att yttra sig över inhämtat material eller inte.

JO avgör även helt själva om skälen för ställningstagandet i beslutet ska utvecklas.

Motivering av beslut enligt FvL är alltså bl a inte tillämpliga på JO:s verksamhet.

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re Ang. JO
« Svar #2 skrivet: 21 november 2008, 16:11:59 PM »
JO är en svensk juridisk person, en myndighet med organisationsnummer och säte, lokalt på den inre gemensamma marknaden.

JO är en del av den svenska kollektiva modellen, som utan RISK kan förneka eller avtala bort "Det allmännas skadeståndansvar" mot EN medveten drabbad enskild svensk medborgare, lokalt på den inre gemensamma marknaden.

JO värderar och väljer - svenska politiska partier u.p.a. som äkta eller oäkta NÅGONTING, så länge svensk väljare inte vill, vågar eller kan, ta reda på om partinamnet på en valsedel är NÅGONTING med retroaktivt strikt produktansvar för producerat resultat, med säkerhetsbrist till enskild medveten svensk medborgare, lokalt i en medlemsstat i EES/EU.
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.

Stockholm

 • Gäst
Ang. JO
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008, 13:12:44 PM »
Medborgare som haft befogade anledningar att överklaga till Länsrätt eller att anmäla till JO eller Länsstyrelse FLERA än 1 gång betraktas som mentalt störda rättshaverister.

De kommunala ärendena kan då växa till groteska nivåer genom att handläggarna ges ett helt fritt spelrum.

Den kränkande särbehandlingen kan då fortsätta helt utan störande moment.
Detta får då naturligtvis olika resultat och olika konsekvenser beroende på typ av ärende.

I mitt fall har det inneburit en ekonomisk förlust på närmare 100.000 kr under 2 år.

Då har det handlat om:  att avstå, att avstå, att försaka, och att avstå och att försaka igen, + handlån till det absolut mest nödvändiga.

Enligt normen år 2007-2008:

________________________________

Lokala resor till t ex arbetsförmedling = 21 x 690 = 14.500 kr

Kläder och skor = 19 x 490 kr = 9.300 kr

Hygienartiklar, t ex tvål, schampo, etc = 12 x 240 kr = 2.900 kr

Förbrukningsvaror, t ex diskmedel, tvättmedel, etc = 12 x 110 kr = 1.300 kr

Telefon, TV-licens, tidningar, etc = 19 x 720 kr =  13.700 kr

Fritid = 19 x  380 kr = 7.200 kr

A-kasseavgift, fackavgift = 21 x 450 kr = 9.500 kr

Hyreskostnad : 34.200 kr

Elkostnad = 2.500 kr, exkl inkassokostnad

Akut tandvård, läkarbesök = ca 2.000 kr, inkl inkassokostnad

Trasiga glasögon : kostnad ?
-------------------------------------------------------------------------------

Förlust summa totalt:  97.000 kr, dvs ca : 50.000 kr /år.

Stockholm

 • Gäst
Ang. JO
« Svar #4 skrivet: 22 november 2008, 13:39:39 PM »
Tillägg

Matnormen är 50 kr/ dag (har erhållits).
Efter att husdjur har fått sin beskärda del har 35 kr/dag återstått.

m00ns

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 23
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • http://m00nster.blogspot.com/
Jo en tandlös tiger.
« Svar #5 skrivet: 22 november 2008, 13:46:54 PM »
JO varken får eller kan utdela skadestånd.
JOs beslut måste man själv gå till JK med och begära skadestånd.

"Straff" för ehhh dålig handläggning ska stadsdelsnämndens politiker ta hand om. Där uppstår problemet.
Då dem är både part och motpart i ärendet själva och inte har rätt att delegera ut ansvaret på enskilda anställda.
Hellre upplyst än nedsläckt

Stockholm

 • Gäst
Ang. JO
« Svar #6 skrivet: 22 november 2008, 13:58:47 PM »
Både JO och JK kan väcka åtal hos allmän åklagare.

Politikerna delegarar i princip ALLA beslut till anställda handläggare UTOM tvångsmål typ LVU.

Och tjänstemän och politiker kliar oftast varandra på ryggen, utom i valtider.

Som en politiker (s) sa "De är ju experter".

m00ns

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 23
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • http://m00nster.blogspot.com/
läste nyligen
« Svar #7 skrivet: 22 november 2008, 14:14:51 PM »
ett beslut från JO
Där JO verkligen försöker få fram att den drabbade kan vända sig till jk

JO sitter i en jälla sitts. En miljon lagar att styra imellan utan att få döma någon.

"" Inget ytterligare att tillägga i ärendet""
Som jos beslut ofta innehåller betyder eg.

""Även om jag vill göra allt för dig så har politikerna bakbundit mina händer""
Hellre upplyst än nedsläckt

Stockholm

 • Gäst
Ang. JO
« Svar #8 skrivet: 24 november 2008, 17:13:59 PM »
Kommentar

Eftersom jag inte har tillhört den kommunala målgruppen för ek bistånd någonsin (efter förbrukade 300 dagar a-kassa från AEA/JUSEK), så har bidragshandläggarna förorsakat kommunen en ekonomisk förlust, först under väntan på medel till tandvåd (under hela 27 månader), samt åren därefter bifallet till tandvård.

Ärendet ska därför granskas av revisorerna.

9 kap 10 §  Kommunal lagen

10 § Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än:

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen ekonomisk förlust.

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re: En svensk TIGER
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 14:30:46 PM »
Vem är revisorerna?

1 - är det EN fysisk person, som lokalt i EES/EU är ett rättssubjekt?
2 - är det EN juridisk person, som lokalt i EES/EU är ett rättssubjekt?
3 - är det ett svenskt kollektiv u.p.a. som är NÅGONTING utan värde?

Skydd av EN enskild person, husdjur och egendom är kostnadsfritt, för medborgare som kan värdera, värdesäkra och välja producerat resultat av RESURS, med retroaktivt STRIKT produktansvar, lokalt i hela eller del av en medlemsstat i EES/EU.
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.