Frfattare mne: Att jämföra handläggning av olika SoL-ärenden resp. LVU.  (lst 3568 gnger)

Stockholm

  • Gst
Att jämföra handläggning av olika SoL-ärenden resp. LVU.
« skrivet: 18 juli 2008, 20:17:35 PM »
Att jämföra handläggning av olika SoL-ärenden resp. LVU.

SoL kap 4 och LVU-mål är ju olika som natt och dag och kan inte jämföras.

Jag har erfarenhet av SoL kap 4. -ärenden (försörjningsstöd för t ex arbetssökande). Sådana ärenden handläggs av personal som står längst ned i hierarkin bland handläggare inom en socialförvaltning.

Samma sak är det inom en Länsrätt. Det är oftast nyexade slarviga och okunniga jur. kandar som får ta hand om sådana ärenden inom Länsrätter. De anställer hordar med nyexade på försommaren.

I mitt fall under år 2007/2008 t ex, var det en manlig dito inom LR som slog ihop alla månader april t. o m. november i en enda bunt. Samtidigt hade han uppenbarligen telefonkontakt med den kommunala handläggaren, och för att stilla sitt ev. samvete skulle jag få yttra mig senast den 21 november 2007.

Jag gjorde självklart det, och senare visade det sig att mitt yttrande och domslutet hade passerat varandra samma dag på LR-expeditionen, dvs han hade inte ens läst det. Beslutet var redan taget tillsammans med den kommunala handläggaren.
Kammarrätten återförvisade dock då målen tillbaka till Länsrätten.

Men, att ändra ett redan taget beslut är omöjligt av prestigeskäl.
Oavsett vilken information som tillförs ärendena ytterligare, så anses grunden till avslaget vara densamma.

Vad jag däremot t ex kan notera, är att referat nu kan finnas i texten i domsluten som man undrar varifrån de kommer, t ex i det sista för juli 2008.
Kopior av det som kommunen skickar till en Länsrätt ska "klienten" få en kopia av, och man vet ju själv vad man skriver.

När jag drar hela ärendet sammantaget i höst inför Tingsrätten, är det bland allt annat sådant som man kan peka på.