Frfattare mne: Högsta domstolen och det ensamkommande barnet  (lst 9282 gnger)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
« skrivet: 03 juli 2008, 08:53:46 AM »
Fick två stycken kuvert från HD igår.
Det ena brevet var lätt för mig att fatta och berörde mitt överklagande.

Här är det som stod.

 
PROTOKOLL
vid tillståndsprövning
DAG FÖR BESLUT
2008-07-01
Stockholm


NÄRVARANDE JUSTITIERÅD

****
Aktbilaga 2
Mål nr 0 2839-08
Avdelning 2
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

****


KLAGANDE
****

SAKEN

Avvisande av överklagande


ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Hovrätten rör Västra Sveriges beslut den 30 maj 2008 i mål T 2452-08

Målet föredras.

Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens beslut står därmed fast.
****
Föredraget 2OO8-O6-30

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
HD och flickans överklagande
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2008, 09:04:27 AM »
Ni får gärna hjälpa mig med att tolka det andra brevet.

För att komma ihåg flickans överklagande kan ni läsa inlägget i tråden "En gode mans metodik" den 21 juni.


PROTOKOLL
2008-06-30
Föredragning i
Stockholm

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD
****
Aktbilaga 5
Mål nr 02838-08
Avdelning 2
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

****

KLAGANDE
****
****

SAKEN

Ansökan i hovrätt om återställande av försutten tid

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Hovrätten för Västra Sveriges beslut den 18 juni 2008 i mål Ö 2979-08

Målet föredras med anledning av att **** har begärt inhibition. Högsta domstolen avslår inhibitionsyrkandet.

Stockholm

 • Gst
Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2008, 10:27:35 AM »
Inhibition (om det är det du menar) så betyder det väl att en myndighets beslut inte får gälla förrän domstols beslut i ärendet har vunnit laga kraft.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Och resten?
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2008, 12:11:13 PM »
Stockholm - det stämmer om inhibition.

Jag fattar det som att HD har behandlat inhibitions yrkandet.
Detta i sig är intressant då flickan har i Tingsrätten och Hovrätten inte betraktats som part.

Avslås inhibitions yrkandet på grund av att den är onödig om de håller på att pröva målet och därför behövs inte inhibition beviljas?

Jag tolkar HDs brev som att resten av flickans överklagandet är inte avfärdat men jag är inte jurist så jag vet inte.

Jag ser till att överförmyndaren får underlaget och får stämma av med HD. Så får de komma fram till om det innebär att jag skall entledigas eller inte.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Inte slut än
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2008, 11:45:05 AM »
Överförmyndaren har varit i kontakt med Högsta domstolen för att söka klarhet angående flickans överklagande.

Kommit så långt med klarheten att överförmyndaren, och nu jag, fick vet att flickans överklagande är aktiv och att HD hade enbart uttalat sig i frågan om inhibition.

Nu behöver överförmyndare få klarhet, från rätt person hos HD, om vad detta innbär för mitt uppdrag som gode man.

Angående barnperspektiv i rättsprocessen.
Följande länk går till tidskriften "Domarkretsen" där det i det aktuella nummer finns en intressant artikel där "Domkretsen tittar också lite närmare på olika barnperspektiv i rättsprocessen".

http://www.domstol.se/templates/DV_Publication____8483.aspx

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
To be or not to be?
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2008, 14:04:26 PM »
Nu har jag fått besked att jag fortsätter som godman tills det kommer ett besked om prövningstillstånd eller inte.

Rätt intressant inblick i rättssystemet utifrån flickans ärende.

Tingsrätten kollade aldrig efter flickans talan även om hon inte formellt betraktades som part.   :roll:

Flickans överklagande blir inte inregistrerad oss Tingsrätten och når därför aldrig Hovrätten för prövning.  :roll:  

Ansökan till Hovrätten om återställande av försutten tid avslås med motivering att eftersom flickan har inte varit part i Tingsrätten så hade hennes överklagande avslagits även om det hade kommit fram   :roll:  

HD har ännu inte skickat det vanligaste "Prövningstillstånd beviljas inte " svar.  :?

What does it all mean :?:
We shall see :!:

Stockholm

 • Gst
Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2008, 14:49:21 PM »
Aragorn, kan du inte kalla in flickan som vittne i förhandlingarna, eller hennes talan som ett skriftligt vittnesmål  :?:

Vilka krav ställs det på att få ta hand om ensamkomna barn  :?:

Jag tycker mycket om barn, har bara 1 eget som jag skaffade på gamla dar i sista minuten.
Önskar att jag hade startat tidigare, och skaffat minst 3, för detta enda barn var det bästa jag gjort i hela livet, även om det delvis sabbat min yrkeskarriär under senare år.

Men, jag är väl för gammal och för fattig nu, kärlek till barn räknas nog inte . . .

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Att bli en god "man"
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2008, 15:55:58 PM »
Stockholm Flickans åsikt är dokumenterad och inlämnad av mig som bevis till HD. Socialförvaltningen inhämtade och dokumenterade flickans åsikt över tre veckor efter det att Tingsrättens dom kom och då efter det att pengen hade trillat ned att jag och flickan hade överklagat Tingsrättens dom.

Att vara god "man" till ett ensamkommande barn skulle du kunna fixa, åldern är ingen begränsning till uppdraget.
Man skall vara samordnande i processen att ansöka om permanent uppehållstillstånd.
Man skall följa det som händer kring barnet men man tar inte hand om det vardagliga vårdnad. Det sköts av andra.
En passande liknelse, utifrån ett annat aktuell ämne, skulle vara att du blir en form av FRA. Du skall helst veta allt som händer kring barnet och så är det du som bestämmer kring barnet om inte barnet är föremål för LVU förstås. Det är detta som gör livet jobbigt för socialförvaltningen fall ni inte kommer överens i planering. Det som förmodligen gör det ännu jobbigare för soc. är att det är svårt att hävda skäl för LVU mot en god man som inte själv har något med det vardagliga omsorg att göra.
Här kan man bara börja att ana vilka huvudbryn Kammarrätten har fått när de skall ta ställning till LVU mot en godman där den gode mannen samtycker till socialens vårdplan.
Inte undran på att Kammarätten hade valt att invänta att den särkilda förordnade vådnadshavare skulle träda in.
Inte undran att socialen inte utredde vad flickan tycker förran efter domen.
Inte undran att flickans överklagande kom bort.
Inte undran att Hovrättan ville inte röra.
Inte undran på att vissa inom kommunen ville entlediga den gode mannen snabbt som fan.

Om vi bortse från vad jag och flickan har varit med om så är det mest vanligt att den gode mannen övergår till att bli den särkild förordnade vårdnadshavaren som skall utses när det permanenta uppehållstillstånd har beviljats.

Utifrån vad jag har läst om ditt engagemang så skulle du vara utmärkt att ha ett uppdrag som godman till ett ensamkommande barn. Det är till överförmyndarna i din kommun eller grannkommuner som du skall vända dig till.

Och just det så får man en liten ersättning för nedlagd tid.

Stockholm

 • Gst
Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2008, 16:20:17 PM »
Tack för all info Aragorn :!:

Får fixa mitt eget ärende först, och sedan flytta till en annan kommun, och ansöka om samordningsuppdrag för något ensamkommande barn.

Ser fram emot det, att få hjälpa någon konkret.

Jag har rest mycket tidigare, i ca 25 olika länder, bl a i sydamerika.

Visst kom du från UK  :?:

London och Berlin är mina favvostäder  :!:
Rom och Lissabon är inte så dumma heller.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Högsta domstolen och det ensamkommande barnet
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2008, 21:48:33 PM »
Stockholm
Jag är född i Sverige och fick sedan 21 års uppväxt i London.
Jag tror att det är därför jag har förstått och gillar konceptet "Fair play"
 :D