Frfattare mne: Beslut om föräldrars umgänge med barn verkställt inom EU  (lst 2100 gnger)

Stockholm

  • Gst
Beslut om föräldrars umgänge med barn verkställt inom EU
« skrivet: 22 maj 2008, 17:54:53 PM »
Ny lag

Enklare få beslut om umgänge verkställt i ett annat EU-land.
 
Riksdagen sade ja till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s så kallade Bryssel II-förordning. Den nya Bryssel II-förordningen gäller alla avgöranden om föräldraansvar.

Frågor om föräldraansvar kan handla om till exempel vårdnad, boende, umgänge eller en tillfällig placering av barnet utanför det egna hemmet. Frågan behöver inte ha anknytning till ett mål om skilsmässa.

Det ska bli enklare för den som vill ha ett beslut om umgänge verkställt i en annan medlemsstat. Förordningen innehåller också särskilda bestämmelser till skydd för olovligt bortförda eller kvarhållna barn.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.