Författare Ämne: En gode mans metodik  (läst 10220 gånger)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
En gode mans metodik
« skrivet: 18 april 2008, 16:18:11 PM »
Nedanstående e-post skickade jag igår fm. Fick under dagen ett svar från vice ordförande i utskottet. Idag fick jag ett samtal från sektionschefen och vi skall träffas nästa fredag för att gå igenom Länsstyrelsens kritik.
1:socialsekreteraren ***** var tydligen sjukskriven idag.


Hej
jag skriver detta e-post till samtliga ledamöter och ersättare i socialutskottet, utifrån listan på förtroendevalda 2007, samt socialchefen och ****.
 
I skrivandets stund har jag inte öppnat kuvertet med Länsstyrelsens beslut i mitt klagomålsärendet mot socialförvaltningen. Den landade hos mig i tisdags. Jag kommer att öppna det kuvert efter jag har skickat iväg denna E-post.
 
Anledningen till denna E-post är för att redovisa kort för er hur jag i samtal med 1.socialsekreterare ***** i fredags, har efterlyst en dialog kring vad Länsstyrelsens beslut kan innebära. Jag ville erbjuda socialförvaltningen/nämnden ett utrymme för diskussion innan jag bestämmer mig om mina nästa steg. Ett utrymme som jag själv aldrig fick 2007-11-19, när förvaltningen skickade ett yttrande till tingsrätten samt överförmyndarnämnden där man ifrågasatte min lämplighet som god man samt blivande vårdnadshavare.
 
I fredags kunde ***** personligen inte se en vinning i att ha en dialog kring vad Länsstyrelsen har eventuellt kommit fram till men hon sade att hon skulle föra frågan vidare. Ett kort samtal med *****
(socialchefen) i måndags bekräftade att ***** hade fört ett budskap vidare. Vad jag förstår skulle **** (ordförande) ta ställning i frågan. Jag kunde snabbt konstatera från samtalet med **** att budskapet som hade förts vidare var dock inte samma budskap som jag hade lyft som mitt önskemål i fredags. Istället hade ***** framfört att jag ville resonera kring en annan aspekt av det samtal vi hade haft som rörde sig om den formella gången kring skrivelsen till tingsrätten i november.
Jag redogjorde för socialchefen åter vad jag hade önskemål att resonera kring och han sade han skulle framföra detta till ****.
 
Eftersom jag har inget mer hört från förvaltningen/ordförande kring mitt önskemål har jag nu tagit steget att informera alla ni som sitter i utskottet om det senaste händelseförloppet.
 
I min vilja till att ha en dialog har legat inget annat än vi skall ta lärdom från vad som har hänt så att nästa person behöver inte uppleva en upprepning av det som har hänt mig. Denna anledning framförde jag i fredags och jag hoppas också att det nådde den politiska nivån.
 
Nu kommer jag att öppna kuvertet från Länsstyrelsen.
 
Vill någon höra av sig till mig är ni välkomna att göra det.
 
med vänliga hälsningar

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Vad innehöll Länsstyrelsens kuvert
« Svar #1 skrivet: 26 april 2008, 07:07:31 AM »
Jag gjorde som jag skrev.
Efter jag hade tryckt på "skicka" gick jag ned till köket, gjorde mig en kopp te och ett par mackor och öppnade Länsstyrelsens brev som hade kommit i posten två dagar tidigare.
Varför väntade jag med att öppna kuvertet?
På tisdagen hade jag haft gymnasienämnd, på onsdagen hade jag haft kommunfullmäktige. Då jag funkar på viset att jag behöver ladda inför möten så ville jag vänta med att plocka fram nästa jongleringsboll.

Vad innehöll kuvertet då?

Det innehöll kritik för Vänersborgs kommun för att de brustit i att lämna ut information till en gode man samt att de dröjde 18 dagar för att förse mig med en kopia av kommunens polisanmälan mot familjehemmet.

Länsstyrelsens beslut är mycket pedagogiskt, den förklarar vad en gode man till ett ensamkommande barns uppdrag är.
Det bedöms som anmärkningsvärd att socialnämnden informerade Länsrätten att barnet saknade vårdnadshavare när nämnden några dagar tidigare hade fått exakt information från Länsstyrelsen om denna sortens gode mans befogenheter.

I mitt förra inlägg skrev jag att min e-post till politikerna och socialchefen ledde till att plötsligt skulle få träffa sektionschefen.
Skulle ha varit igår men väl på plats klockan 10.00 fick jag besked att hon var hemma för vård av sjukt barn. Fick en ny tid om 10 dagar.
Hade hållit min del av vad jag lyfte i e-posten, hade inte gått vidare med någonting.

I detta ärendet lutar det starkt åt ett behov av JO, JK och polisanmälningar men jag har ännu inte tagit något/några av dem stegen.

Allt eftersom kommer jag att lägga upp avidentifierade delar av ärendet i detta forum.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Flickans överklagande till Hovrätten
« Svar #2 skrivet: 30 april 2008, 17:05:36 PM »
2008-04-20

Överklagandet av dom i Vänersborgs Tingsrätt meddelad i Vänersborg 2008-04-02 med mål nr T 3268-06

Parterna i målet är Socialnämnden i Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg samt **** som saknar känd adress men som biträds av God man: advokat ****, Advokatfirman ***** Trollhättan.

Personen som överklagar är ****, dotter till ****.
**** är direkt berörd av domslutet i detta mål och överklagar därför med stöd av § 36 Lag om domstolsärenden då hon anser att domen har gått henne emot. Hon överklagar genom sin gode man **** som genom lagen om god man för ensamkommande barn har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

**** yrkar att domen skall ändras till att det inte föreligger något behov av att förordna vårdnadshavare i avvaktan på att **** kommer till Sverige.

**** har framfört till sin gode man 2008-04-13, 2008-04-17 och 2008-04-18 att hon vill ha kvar honom som sin gode man. Hon har kännedom, genom sin syster, om att sin mamma **** håller på att ta sig till Sverige och ser därför ingen anledning till att någon behöver utses till förordnad vårdnadshavare. Eftersom mamma **** är på väg till Sverige från Somalia samt att ****s stora syster **** har en kontakt med modern menar **** att det inte längre föreligger förutsättningar som talar för en överflyttning av vårdnaden.

**** har också framfört till sin gode man – Varför har ingen frågat mig? Varför bry sig ingen om vad jag tycker? På frågan från sin gode man om någon från tingsrätten eller socialnämnden har frågat henne om vad hon tycker svarade **** – Nej.

Då **** vill ha sin gode man kvar så begär hon även att tingsrättens dom inte skall gälla innan hovrätten har prövat målet.

Bifogad är även en kopia på överklagandet av Överförmyndarnämnden i Vänersborgs beslut om entledigande av god man.

Högaktningsfullt

****
En god man

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Mitt överklagande till Hovrätten
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008, 17:09:42 PM »
2008-04-20

Överklagandet av dom i Vänersborgs Tingsrätt meddelad i Vänersborg 2008-04-02 med mål nr T 3268-06

Parterna i målet är Socialnämnden i Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg samt **** som saknar känd adress men som biträds av God man: advokat ****, Advokatfirman **** Trollhättan.

Personen som överklagar är ****.
Jag är direkt berörd av domslutet i detta mål då jag har varit föreslagen som vårdnadshavare och har inledningsvis nämnts med positiva ord av socialnämnden i målet (bilaga 1). Jag överklagar därför med stöd av § 36 Lag om domstolsärenden då jag anser att domen har gått mig emot när **** har utsetts till vårdnadshavare.

Jag yrkar att domen skall ändras till att förordna **** till vårdnadshavare för ****.

Grunderna för mitt överklagande är
 
1. ett tillbakavisande av nämndens ifrågasättande av min lämplighet där jag tillstyrker min lämplighet och att jag har arbetat för **** bästa. Jag hänvisar till Överförmyndaren i Anebys beslut 2008-01-14 (bilaga 2).

2. att socialnämnden har haft brister i handläggningen av ****s ärendet som har drabbat mig i mitt uppdrag som gode man för henne och som nämnden i sin tur har låtit bidra till deras ifrågasättande av mig. Som bevis för detta lägger jag fram Länsstyrelsens beslut 2008-04-07 i mitt klagomåls ärende gentemot socialnämnden i Vänersborg (bilaga 3)

3. att jag ifrågasätter socialnämndens tillägg i målets Aktbil 23 daterad 2008-02-20. I akt bilaga 23 hänvisas det till en utredning som bedömde **** och hennes make som lämpliga som familjehem. Det har funnits artiklar i media (bilaga 4), som har handlat om en händelse vid en bandymatch i Vänersborg 2007-12-26, som talar för att socialnämndens yttrande om lämplighet som familjehem skulle kunna ifrågasättas fall det har varit en riktig beskrivning av aktuella omständigheter. Detta i sin tur skulle innebära att Tingsrättens utredning vilade på inaktuella uppgifter från socialnämnden.

Då **** har i samtal 2008-04-13, 2008-04-17, 2008-04-18 framfört att hon vill ha kvar mig så begär jag att tingsrättens dom inte skall gälla innan hovrätten har prövat målet.

Högaktningsfullt

****

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Inlägg till kammarrätten
« Svar #4 skrivet: 30 april 2008, 17:14:19 PM »
2008-04-21

Tillägg i mål nr 7232-07

För att ytterligare tillbakavisa nämndens ifrågasättande fall jag har arbetat för ****s bästa hänvisar jag till Överförmyndaren i Anebys beslut 2008-01-14 (bilaga 1) som kom mig till handa i mars efter att jag begärde ut handlingen från överförmyndarnämnden i Vänersborg.

För att bevisa att socialnämnden har haft brister i handläggningen av ****s ärendet som har drabbat mig i mitt uppdrag som gode man för henne och som nämnden i sin tur har låtit bidra till deras ifrågasättande av mig lägger jag fram Länsstyrelsens beslut 2008-04-07 i mitt klagomåls ärende gentemot socialnämnden i Vänersborg (bilaga 2).

Då **** har i samtal med mig 2008-04-13, 2008-04-17, 2008-04-18 framfört att hon vill ha kvar mig som sin godman så har jag, i min roll som godman för ett ensamkommande barn med skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga, överklagat Tingsrätten i Vänersborgs dom i Mål nr T3268-06.

Jag har även överklagat domen i mål T3268-06 utifrån min person då domen gick mig emot när en annan person blev förordnade till vårdnadshavare för ****. Jag var framförd av socialnämnden 2007-07-09 (bilaga 3). Den handlingen fick jag en kopia av i februari 2008 när jag fick tillgång till ****s akt hos socialförvaltningen i Vänersborg.


hälsningar
****
En godman

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Uppmaning till Vänersborgs socialnämnd
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2008, 09:02:15 AM »
Igår blev mötet med sektionschefen av. Vi gick igenom Länsstyrelsens kritik med syfte att misstag skall inte behöva upprepas.

Jag lämnade även in följande uppmaning till socialnämnden. Låna gärna formuleringar om de passar, själv har jag lånat från JO beslutet som jag hänvisar till.

08-05-05

Uppmaning till socialnämnden att företa omprövning enligt 13 § tredje stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU angående vården av ****

**** omhändertogs omedelbart 2007-11-05 enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och vården inleddes samma dag vid barnhemmet ****. Länsrätten biföll 2007-11-16 nämndens ansökan om vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU.  
Nämnden syntes inte ha omprövat vården under de senaste sex månader.

I 13 § 3 stycket LVU anges bl.a. att om den unge har beretts vård med stöd av 3 §, skall socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen skall upphöra.
Då vården verkställdes 2007-11-05 skall nämnden således ha omprövat vården senast den 2008-05-05.
En omprövning innebär att nämnden ska fatta ett formellt beslut angående vårdens bestånd eller upphörande. Om beslutet går den enskilde emot kan hon eller han överklaga det hos länsrätten.
Justitieombudsmannen har, i ett beslut 2008-01-30 Diarienummer: 4159-2007, riktat allvarlig kritik mot en socialnämnd för dröjsmål i att pröva om vård med stöd av LVU skall upphöra.

Med tanke på hur lagstiftningen ser ut samt hur Justitieombudsmannen ser på saken så vill jag uppmana socialnämnden att snarast möjligt ompröva vården av **** i enlighet med 13 § tredje stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

*****

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
I´m coming out
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2008, 08:43:00 AM »
Här är en ny artikel för "Vänersborgsfallet-Det ensamkommande flyktingbarnet"

http://www.ttela.se/?article=39282

Hur många gillar att lägga pussel?
Kanske skall vi lägga en under helgen
 :wink:

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Socialen svarar min uppmaning
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2008, 09:51:24 AM »
Jag fick ett svar på min uppmaning till socialnämnden. Fick den i brevlådan 12 maj. Finns att läsa längre ned.
Jag konstaterar att det är 2 § LVU som gäller (jag hade skrivit utifrån 3 § LVU). Varit lite oklart kring detta då Länsrätten i sitt beslut 5 nov 2007 nämner bara 3 § LVU i sina beslutsskäl medan den senare fastställande dom i december nämner båda 2 och 3 § LVU.

Intressant kring detta var att när jag satt med sektionschefen 5 maj 2008 så nämnde hon överhuvudtaget inte någonting om den vård överväganden som skedde vid socialutskottet 22 april.
Också intressant var att i den medföljande BBIC övervägande underlaget daterat 080414 stod det om att
1. **** är särskilt förordnad vårdnadshavare fr o m 080424.
2. Kammarrätten har beviljat anstånd med målet till 28 april då ****s särskilda förordnade vårdnadshavare ,****, skall ha möjlighet att yttra sig innan de avgör målet.
3. Det hade kallats till ett Västbusmöte 080520.
4. Såsom ensamkommande barn har *** en god man, ****, i väntan på att Tingsrättens beslut 080402 om särskild förordnad vårdnadshavare skall vinna laga kraft 080424.

Och så överklagade jag ju Tingsrättens dom och mitt entledigandet den 21 april.
Kan ni se soc. ansikten när det besked landade :shock:
Vissa journalanteckningar gick att skriva om men socialutskottets protokoll och övervägandeunderlaget var lite värre att göra ogjorda.
Själv har jag blivit kallad till ett Västbus möte 080526, undrar om Västbusmötet 080520 blir av och vem som var kallade till den :?:  2008-05-06

Svar med anledning av ditt brev daterat 2008-05-05

**** är placerad enligt 2 § LVU.

Om den unge vårdas med stöd av 2 § LVU, skall nämnden enligt 13 § andra stycket LVU minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. Ett övervägande innebär inte att något formellt beslut i frågan fattas. Det skriftliga material som redovisas för nämnden behöver därför inte kommuniceras med parterna. Overvägandet kan således ske utan att berörda parter är medvetna om det. Overvägandet är att betrakta som en information eller anmälan till nämnden för att den skall hålla sig underrättad om vården. Efter ett övervägande finns således inte något beslut att överklaga.

****s vård övervägdes 2008-04-22 vid socialutskottet. Förvaltningen hanterade detta ärende likadant som alla andra övervägande i förvaltningen, dvs övervägandet kommuniceras ej med vårdnadshavare, i detta fall dig som “god man”.

Utifrån vårt samtal under gårdagen så skickar jag dig dock övervägandet då jag utgår från att du vill ta del av det även om nämnden inte har någon kommuniceringsskyldighet gällande överväganden.

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Nya juridiska kunskaper och en polisanmälan
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2008, 16:39:20 PM »
Idag har det blivit klarlagt att bara mitt överklagande av Tingsrättens vårdnadshavare dom blev registrerad hos Tingsrätten den 21 april.
Flickans överklagande har inte kommit fram  :o

Vad gör man då  :?:

Fick råd från Hovrätten att snabbt ansöka om återställanden av försutten tid för att flickans överklagande skall kunna ha en riktig chans att behandlas av Hovrätten.

Var förbi Tingsrätten för att försäkra mig om deras förklaringar. Jag redogjorde för dem det jag hade gjort den 21 april och hur inlämnandet av de två överklaganden gick till.
Sedan sade jag att jag blir tvungen att gå vidare med att göra en polisanmälan av att ett överklagande hade kommit bort. Reaktionen såg ut lite så här  :shock:  Det undrades om inte JO skulle vara rätt väg. Nej, nej, nej - den lätta gick jag inte på, här behövdes lite starkare saker än en JO anmälan. Jag har inga illusioner om att det leder någonstans då det blir ett ord mot ord situation men markeringen gjordes. Gick de 400m bort till polishuset och polisanmälan upprättades.

Skriver in ärendenummret i ansökan om återställanden av försutten tid för att höja trovärdigheten som i för sig redan ligger på en mycket hög nivå när man på förmiddagen 21 april försåg en journalist med kopior på de båda överklaganden som blev inlämnade till Tingsrätten samma eftermiddag.

Det gäller att ha både flytväst och livlina när man badar i denna ankdamm  :wink:

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
En ansökan om återställanden av försutten tid
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2008, 14:42:18 PM »
Nedanstående postades den 10 juni till Hovrätten i Västra Sverige .


Ansökan om återställanden av försutten tid i det överklagade mål nr T 3268-06 Vänersborgs tingsrätt dom 2008-04-02

Mitt namn är **** och jag är god man till ett ensamkommande barn ****. Mitt uppdrag är i enlighet med lagen 2005:429. I Vänersborgs Tingsrätt har det i mål T 3268-06 utsetts en särskild förordnad vårdnadshavare till ****. Domen, som kom 2 april, har inte vunnit laga kraft då den blev överklagade den 21 april utifrån två separata perspektiv och två olika yrkanden.

Efter samråd 2008-06-09 med hovrättsfiskalen **** angående att ett överklagande av mål nr T 3268-06 inte har kunnat lokaliseras trots efterforskning av både Hovrätten och Tingsrätten finner jag ingen annan utväg än att ansöka om återställanden av försutten tid för att det bortkomna överklagande skall kunna hanteras av rättsväsendet.

Den 21 april lämnade jag in personligen vid hand till Vänersborgs Tingsrätt två stycken överklaganden av mål nr T 3268-06. Ett överklagande var skriven utifrån mitt perspektiv och hade ett yrkande relevant till min person. Det andra, bortkomna överklagandet var skriven utifrån flickans, för vem jag är god man, perspektiv. Yrkandet i flickans överklagande skilde sig från mitt yrkande då flickans överklagande var skriven utifrån hennes intressen.

Varje överklagande låg i separata kuvert vid överlämnandet till Tingsrätten. Mitt överklagande har hanterats av Hovrätten och beslut meddelades den 30 maj. Utifrån det beslut konstaterade jag att flickans överklagande inte hade varit föremål för prövning och jag påbörjade därefter sökningen av vad som hade hänt med flickans överklagande.

Flickans överklagande text var klar redan den 19 april och jag skickade en kopia av texten i en e-post samma dag till två personer som hjälper mig med korrekturläsning.
På förmiddagen den 21 april lämnade jag över en kopia på båda överklaganden till en journalist, ****, hos lokaltidningen TTELA. Med dessa uppgifter vill jag understryka att flickans överklagande fanns vid 21 april och att det skulle vara osannolik att jag skulle förmedla först kopior på båda överklaganden och sedan bara lämna in ett av de två överklaganden till Tingsrätten.

Flickans överklagande som den var inlämnad av mig den 21 april är bilaga 1. Mitt överklagande som den var inlämnad av mig den 21 april är bilaga 2. Sedan 21 april har det tillkommit en uppgift från Svenska ambassaden i Addis Ababa angående flickans mamma bilaga 3.

Idag har jag polisanmält Vänersborgs Tingsrätt för misstänkt tjänstefel alternativt egenmäktig förfarande. Ärende är upprättat hos Vänersborgs polis med ärende nr. ****.
 

Flickan, genom mig, begär att det skall vara inhibition av Tingsrättens dom i mål T3268-06 under tiden som denna ansökan om återställanden av försutten tid behandlas. Om flickans överklagande sedan skall behandlas så har hon önskemål av ett specifik offentligt biträde. Personen heter **** som är verksam med **** Göteborg,
Tel. ****.

Stockholm

 • Gäst
En gode mans metodik
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2008, 18:26:19 PM »
Ang. ditt beslut med att vänta med att öppna brev "Aragorn" . . . .

Jag skrattade när jag läste det . .  .

Vissa brev öppnar jag aldrig på kvällen (vill rädda min nattsömn)

Vissa brev öppnar jag aldrig en fredag (vill rädda min helg)

Vissa brev öppnar jag mycket sällan öht (JO och Länsstyrelsen)

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Öppna post
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2008, 21:48:24 PM »
Stockholm - det där med posten förstår jag mycket väl.
Just nu är det med en viss spänst i stegen som jag hämtar posten på dagarna.

Igår var en bra postdag när det var ett kuvert från Polismyndigheten i Västra Götaland. En bonus handling i den kommer att leda till att jag väcker ytterligare ett formellt ärende hos länsstyrelsen. Målsättningen är att två läxor skall läras ut till socialförvaltningen.
1. Läxan om vad en godman till ett ensamkommande barn har för befogenheter kommer att upprepas.
2. Lika bra att vara ärlig och ha handlingar i journaler då det kan finnas andra vägar till sanningen.

Väntar i övrigt på andra trevliga kuvert
en bekräftelse från Strasbourg att en akt öppnas i mitt klagomåls ärende.
ett beslut i JO utredningen angående konstigheter kopplade till Arenan
en dom från Länsrätten i frågan om ett överklagat fullmäktigebeslut där kommunallagen hade troligen brutits i en surdeg till skollokalsfråga.

Stockholm

 • Gäst
En gode mans metodik
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2008, 23:00:20 PM »
I mångas ögon låter det säkert som om vi var "rättshaverister" - ett vanligt glopord bland tjänstemän.

Men, långdragna sega ärenden när motparten tjänstemän håller i pennan kräver tyvärr en hel del korrespondens.

Jag har inga pengar till frimärken, men som tur är ett vuxet barn som sponsrar datorn (e-mail).

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Den gode mannen tänker pröva Högsta Domstolen
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2008, 21:36:20 PM »
Stockholm - tjänstemännen kan käfta sina glopord om det ger dem nåt. Sånt studsar lätt av när det egna självförtroendet är på topp. Förresten - hur många frimärken behöver du  :?:
Idag var det en artikel om mina kommunmedborgarnas underbetyg för Vänersborgs demokratin. http://www.ttela.se/?article=40207
Jag förstår dem  :(

Jag har satt ihop en text som jag tänkte skicka till Högsta domstolen.
Ni får jätte gärna komma med råd och kommentarer då jag har fortfarande inget offentligt biträde.

Till Högsta domstolen

ÖVERKLAGANDE

Härmed överklagar jag Hovrätten för Västra Sveriges beslut meddelad 2008-05-30 i mål nr. T 2452-08 att avvisa mitt överklagande av Tingsrätten i Vänersborgs dom 2008-04-02 i mål T 3268-06.

Jag yrkar att ****, i egenskap av att vara god man för ett ensamkommande barn, skulle ha betraktats som part i Tingsrätten i Vänersborgs mål T 3268-06 och att hans överklagandet skall därför tas upp för prövning.

Grunder för att avgörandet skall ändras

Genom lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn skedde det förändringar i omfattningen av en god mans uppdrag beträffande ett ensamkommande barn.

Enligt förarbetena till lagen om god man för ensamkommande barn, prop 2004/05:136 s.28-30, har den gode mannen vidsträckta befogenheter och ska träda i både vårdnadshavares och förmyndares ställe.

Kammarrätten i Göteborg 2006-03-26 har i domen för mål nr 970-06 redogjort för att den gode mannen hade samma befogenheter som i allmänhet tillkommer en vårdnadshavare.

Eftersom en godman till ett ensamkommande barn träder in i vårdnadshavares ställe följer det att en godman till ett ensamkommande barn också skall tilldelas de rättigheter som en vårdnadshavare skulle besitta i ett mål där ett särskilt förordnad vårdnadshavare skall utses.

Omständigheter som åberopas för prövningstillstånd skall meddelas

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att få klarhet kring vilka befogenheter en god man för ensamkommande barn skall ha i den rättsliga processen att utse en särskild förordnad vårdnadshavare.


Hälsningar

****
En god man

Aragorn

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 117
 • Karma: 0
  • Visa profil
Flickan skall också pröva Högsta Domstolen
« Svar #14 skrivet: 21 juni 2008, 12:14:26 PM »
Jobbar på sista försöket att bevaka flickans rätt.
Lägger upp utkastet.
Låter det rimligt  :?:


Till Högsta domstolen

ÖVERKLAGANDE

Härmed överklagar jag Hovrätten för Västra Sveriges beslut meddelad 2008-06-18 i mål nr. Ö 2979-08 att avvisa ****s ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga Tingsrätten i Vänersborgs dom 2008-04-02 i mål T 3268-06.

Jag yrkar att ****s ansökan om återställande av försutten tid skall bifallas och att hennes överklagande av domen i Tingsrätten i Vänersborgs mål T 3268-06 därför skall tas upp för prövning. Jag framför också en begäran om inhibition av domen i Tingsrätten i Vänersborgs mål T 3268-06 under tiden som detta överklagande behandlas.

Kort bakgrund

**** kom till Sverige som ett ensamkommande barn i november 2002. Hon har utsetts med en god man för ensamkommande barn. Jag är den gode mannen som företräder **** och heter ****. Den gode mannens befogenheter är i enlighet med lagen (2005:429) då det skedde förändringar i omfattningen av en god mans uppdrag beträffande ett ensamkommande barn. Enligt förarbetena till lagen om god man för ensamkommande barn, prop 2004/05:136 s.28-30, har den gode mannen vidsträckta befogenheter och ska träda i både vårdnadshavares och förmyndares ställe.
Tingsrätten i Vänersborg har genom dom den 2 april utsett en särskild förordnad vårdnadshavare till ****.

Grunder för att avgörandet skall ändras

**** , 13 år gammal, har inte fått komma till tals i Tingsrätten och hennes åsikter är först inhämtade av socialförvaltningen efter att domen har meddelats.

Då **** inte har fått komma till tals i Tingsrättens mål T 3268-06 så har inte rätten heller tagit ställning till ****s åsikter i sak. Först den 25 april 2008 är ****s åsikter inhämtade och noterade i hennes journal av socialförvaltningen i Vänersborg. Socialförvaltningen samråder först om ****s åsikter den 29 april. Detta är dokumenterat i bevis 1.

Barnets rätt att komma till tals är uttryckt i artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990. Föräldrabalken 6 kap 2a § påtalar att hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Föräldrabalken 6 kap 19 § tar upp frågan om hur rätten skall se till att frågor om vårdnad blir tillbörligt utredda. I fjärde stycket står det ”Om det inte är olämpligt, skall den som verkställer utredningen försöka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut”.
.

Omständigheter som åberopas för prövningstillstånd skall meddelas


Enligt Rättegångsbalken kap 14 § 9

9 § Påstår någon, som ej är part i rättegången, att saken rör hans rätt, och visar han sannolika skäl för sitt påstående, äge han som intervenient å endera sidan deltaga i rättegången.


Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att få klarhet om inte ett ensamkommande barn som har fyllt 13 år inte skulle ha hörts av Tingsrätten i ett mål att utse ett särskild förordnad vårdnadshavare till barnet.
Samt att eftersom ****s åsikter är inhämtade och dokumenterade först efter Tingsrättens dom så finns det synnerliga skäl till att ompröva målet så att ****s åsikter kan beaktas.