Författare Ämne: Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.  (läst 55361 gånger)

Mikael

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #60 skrivet: 06 maj 2008, 12:44:23 PM »
Hoppas att det leder till högre säkerhet för den personliga integriteten så att soc inte får ut journaler hur som helst, och det låter ju bra att olika vårdgivare får direktåtkomst till varandras elektroniska patientjournaler. Då blir sjukvården säkert effektivare och bättre. Det är också bra att man får tillgång till egna journaler på Internet.

Mikael

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #61 skrivet: 07 maj 2008, 12:35:29 PM »
Jag försöker fortfarande få ut handlingar från soc men de säger att jag inte har rätt att ta del av fosterhemsutredningen. Är det sant? Jag tror inte längre på någonting vad de säger.

Stockholm

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #62 skrivet: 07 maj 2008, 12:49:55 PM »
ALLA dokument som rör dig och din familj har du rätt att få ta del av.

En fosterhemsutredning är vad jag kan förstå en utredning antingen om enbart just den familjen, eller om hur ditt barn har anpassat sig där.
I det senare fallet bör du få ta del av handlingarna.

I vilket fall så finns ju många dokument hos Länsrätten, och de måste du få tillgång till.

Ring till registrator på Länsrätten, och säg till henne ett datum när du kommer dit.
Du får då titta på papperen i sällskap med en anställd (för att du inte ska sno något).
Sedan tar de betalt för det som du vill ha kopior på om det är över 10-15 ex.

cicci

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 174
 • Karma: 0
  • Visa profil
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #63 skrivet: 07 maj 2008, 17:36:03 PM »
Menar du den utredning som gjorts på fosterfamiljen före placering? I så fall har du inte rätt till den då det handlar om personliga uppgifter om fosterfamiljen och de har rätt till sekretesskydd.

Är det däremot utredningen som ligger till grund för Lvu då har du som vårdnadshavare rätt till den.

Mikael

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #64 skrivet: 07 maj 2008, 18:14:52 PM »
Jag menar utredningen som gjorts på fosterfamiljen före placeringen. Då ljög de tydligen inte när de sa att jag inte har rätt att ta del av den. Även om jag tycker att jag borde få det eftersom jag är vårdnadshavare och har ansvar för mitt barns trygghet. Det är säkert allvarliga brister när de gör utredningar på fosterfamiljerna också. Jag har fått reda på att familjehemspappan varit misstänkt för sexualbrott och blivit dömd för snatteri i förhandlingen när Soc försökte ta ta vårdnadshavarrollen från oss.

susanna svensson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 280
 • Karma: 0
  • Visa profil
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #65 skrivet: 07 maj 2008, 18:31:22 PM »
För några år sen hjälpte jag en familj att överklaga som blivit nekad att ta del av familjehemsutredningen. Beslutet blev att de fick rätt att läsa den på socialkontoret men inte rätt att få en kopia. Det var kammarrätten i jönköping som avkunnade domen.

Mikael

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #66 skrivet: 07 maj 2008, 18:51:38 PM »
Då kanske det finns möjlighet för mig också att få ta del av den. Är det till kammarrätten jag ska skriva i så fall? Det finns ju tingsrätt, kammarrätt, länsrätt och det är inte lätt för en vanlig människa som inte läst juridik att hamna i en sån här situation och veta vart man ska vända sig.

Stockholm

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #67 skrivet: 07 maj 2008, 19:17:39 PM »
Susanna

Intressant, jag brukar läsa en del rättsfall, och har upptäckt att just Kammarrätten (och även Länsrätten) i Jönköping brukar vara ovanligt resonabla.

Mikael

Om du har målnumret till det fall som Susanna hänvisar, så hänvisar du i din tur soc till det.

Förvaltningsdomstolar (Länsrätt, Kammarrätt och Regeringsrätten) handlägger soc-ärenden.

Allmänna domstolar är: Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen.

Mikael

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #68 skrivet: 07 maj 2008, 19:36:08 PM »
Det är tur Internet finns där man kan få hjälp av kunniga människor. Man behöver egentligen inte så stort mänskligt nätverk som soc menar för man får bra råd på nätet.

susanna svensson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 280
 • Karma: 0
  • Visa profil
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #69 skrivet: 08 maj 2008, 05:20:22 AM »
Tyvärr kommer jag inte ihåg målnummret, det var flera år sen och det kan ha kommit andra domar senare som går i tvärs mot denna.

Stockholm

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #70 skrivet: 08 maj 2008, 09:55:02 AM »
Mikael

Hänvisa soc. till Sekretesslagen 14 kap § 5. , och säg att du sitter där hos dem och läser utredningen.

Om du inte får det, ska du ha ett skriftligt avslagsbeslut på detta, som du sedan överklagar direkt till Kammarrätten (kallas utfående av handlingar).

- " 5 § Sekretess hindrar inte att sökande, klagande eller annan part i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet tar del av handling eller annat material i målet eller ärendet.
Handling eller annat material får dock inte lämnas ut, i den mån det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.
I sådant fall skall myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller, i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen skall skydda.
   Sekretess hindrar aldrig att part i mål eller ärende tar del av dom eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess begränsning i parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende. " -

Stockholm

 • Gäst
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #71 skrivet: 08 maj 2008, 10:41:04 AM »
Mikael

Skriv så här till soc. .

Ang. utfående av handling (fosterhemsutredning) från socialnämnden.

Vid den intresseavvägning som skall ske vid utlämnandet av handlingen, och då på plats i nämndens lokaler, bör beaktas att socialnämnden har handlagt fosterhemsplaceringen av barnet, och att de biologiska föräldrarna därmed är väl kända hos nämnden,  och att socialnämnden har en framträdande roll vad gäller omsorgen om fosterhemsplacerade barn. Jag hänvisar därmed till 14 kap 5 § i Sekretesslagen

cicci

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 174
 • Karma: 0
  • Visa profil
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #72 skrivet: 08 maj 2008, 23:14:09 PM »
Kan du hitta rätt på den domen så kan du använda den som argument! Är fosterpappan straffad så borde han kanske inte ha blivit godkänd för sist jag talade med soc om vad de kräver av fosterföräldrar så rabblade de upp att de ville få rätt att kolla

om familjen fått socialbidrag
kriminalregistret
kronofogden/betalningsanmärkningar

Avos

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 1242
 • Karma: 0
  • Visa profil
  • Ett Annat Sverige
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #73 skrivet: 09 maj 2008, 07:20:16 AM »
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
VARNING FÖR EN RÄTTSVIDRIG STAT

I vårt Land har man redan deklarerat att man Ignorerar-Förnekar EuropaKonvention och Barnkonvention, Hur skall man då kunna hänvisa till lagboken när Staten Sverige inklusive komuner lokalt  med en djungel av lagar där den ena lagen-paragrafen upplöser den andra kunna skapa rättvisa?
Grundförutsättningarna är härigenom totalt borta!

Jag tror inte på detta då det innebär man försöker uppnå något som inte finns ! Däremot kommer den som försöker att få rätt att bränna ut sig själv i sin strävan eftersom systemet är byggt på att invagga medborgaren i en falsk rätts-trygghet.

Den näst intill obefintliga rätt som en enskild fått i dessa fall kan hänvisas till ren kosmetika.


DIskussioner om detta ämne leder tillbaka igen om man inte utgår från begrepp som "systemfel" och DÖMAS eller FRIAS. Menar man verkligen att socialsekreterarna är vuxna, men ändå begår brott i god tro, leder det ju till orimligheter, för ingen av oss andra kan begå brott mot barn i god tro.
Att samtidigt hävda att socialsekreterarna har en kompetens som inte får dumpas bara för att de begår brott, gör resonemanget än mer förvirrat.
Anser man att socialsekreterarna behöver mer utbildning, och att de begått brott ovetandes, då måste man ju fråga sig VEM som har rätt att anklaga dem ! Isf inte jag, för jag har ingen socionom utbildning. Då är det  isf ingen här som har rätt att påstå att  brott  som begåtts mot barn begåtts av skälet "dålig utbildning". Då har man redan lämnat ifrån sig kritiken.

Men om man menar att brott, INTE  ovetandes begås pga dålig utbildning, kan vi som fria medborgare själva döma om vad som är rätt och fel.
Denna person har av myndigheterna berövats sina rättigheter, och skriver därför mot sin vilja anonymt.Att skriva anonymt skadar de mänskliga rättigheterna och skyddar de som angriper rättigheterna

cicci

 • Newbie
 • *
 • Antal inlägg: 174
 • Karma: 0
  • Visa profil
Så här behandlade Socialtjänsten i Smedjebacken min familj.
« Svar #74 skrivet: 09 maj 2008, 10:11:02 AM »
Socialstyrelsen har utfärdat utmärkta direktiv om hur lagen ska tolkas, hur socialtjänsten ska arbeta, hur en utredning ska gå till osv.

Socialtjänsten följer inte ens dessa direktiv!

Socialnämnden har obetingat förtroende för sina tjänstemän, som konsekvent bryter mot gällande lagstiftning. Ingen granskning sker från socialnämndens sida utan soc.sekr. förslag till beslut klubbas i regel igenom rakt av.

Domstolarna har obetingat förtroende för socialnämnderna och blundar för uppenbara brott mot lagarna!

Kontentan av detta blir en ren tjänstemannadiktatur!!!!
Tjänstemännen kan agera hur lagvidrigt som helst och löper ingen som helst risk att ställas till ansvar för sina handlingar!

Sverige hävdar att vi har en RÄTTSSTAT!!!! Jag skulle snarare vilja kalla det för socialdiktatur! Någon likhet inför lagen finns inte utan myndigheterna har tolkningsföreträde - deras "sanning" är enligt domstolarna den enda och totala sanningen!